ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZEDU GMINY SPYTKOWICE

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dostarczenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do sekretariatu instytucji mieszczącej się w Urzędzie Gminy ul.Zamkowa 12 Spytkowice na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane własnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będzie automatycznie odrzucane i nie zostanie rozpatrzone

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .