WYDARZENIA KULTURALNE

Wydobyć z niepamięci - ocalić od zapomnienia

ppza

14 i 15 maja w Ryczowie odbyły się XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tematem przewodnim uroczystości było hasło "Twarze Małopolski", a celem projektu przypomnienie postaci gen. Zygmunta Piaseckiego - od 1936 roku właściciela tutejszego pałacu. Jest to osoba bardzo zasłużona nie tylko dla Ryczowa, ale przede wszystkim dla całej II Rzeczypospolitej. Generał Zygmunt Piasecki służył w Legionach Józefa Piłsudskiego. Sławę zdobył w czasie wojny polsko-bolszewickiej w czasie której dowodził 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich. Między innymi za udział w tej wojnie, męstwo i odwagę został odznaczony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego krzyżem Virtuti Militari. Tutaj należy przypomnieć że gen. Zygmunt Piasecki należy do niewielkiego grana osób, które krzyżem Virtuti Militari zastali odznaczeni aż trzykrotnie.

ppza

Historię i dzieje ryczowskiego pałacu, a także osobę Generała uczestnicy spotkania poznawali z licznych prelekcji i wspomnień. Po pałacu goście byli oprowadzani przez przewodników z Małopolskiego Instytutu Kultury, a także przez córkę generała, obecną właścicielkę, panią Zofię Piasecką - Tarabuła. Dni Dziedzictwa zostały wzbogacone o dwie okolicznościowe wystawy . Pierwsza, to wystawa sztuki niezależnej lat 80-tych pt. "Herbatnik Wojenny" - prace z kolekcji pani Marty Tarabuły ( wnuczki generała) i jej męża Jana Michalskiego . Druga to wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi oraz GOK Spytkowice, gdzie można było zobaczyć m.in.- stare fotografie i dokumenty , a także profesjonalne prace fotograficzne dawnego, drewnianego kościoła parafialnego wykonane przez pana Pawła Kostkę fotografa ze Spytkowic. Swoje prace zaprezentował również pan Ireneusz Młynarczyk - artysta malarz, mieszkaniec Ryczowa.

ppza

Należy również dodać, że w organizację tegorocznych Dni Dziedzictwa włączyli się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przedstawiając program wokalno-taneczny pt. "O tej, co nie zginęła" a także prezentację multimedialną pt. "Ślad generała Zygmunta Piaseckiego w historii Ryczowa". Nie sposób nie wspomnieć o "żywej lekcji historii" prezentacji przygotowanej przez Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, dzięki której poprzez pokaz musztry ułańskiej przenieśliśmy się w czasy generała Piaseckiego.

W uroczystościach uczestniczyły także Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa i Półwsi zapewniając możliwość degustacji lokalnych potraw. Swój punkt informacyjny zorganizowało także Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Gmina Spytkowice. Stoisko z wyrobami pszczelarskimi zaprezentował pan Władysław Ortman.

ppza

Organizatorami Dni Dziedzictwa Kulturowego byli: Małopolski Instytut Kultury , Gmina Spytkowice i Pani Zofia Piasecka - Tarabuła właścicielka pałacu.

Dni Dziedzictwa mimo niezbyt sprzyjającej pogody zakończyły się frekwencyjnym sukcesem. W/g ostrożnych szacunków Ryczów odwiedziło ponad 1500 osób.

Wszystkim osobom odwiedzającym i uczestniczącym w spotkaniu dziękujemy."Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"

1poz

W dniu 24 lutego br. odbył się gminny etap XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
W etapie gminnym konkursu złożone zostały 102 prace przygotowane przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy.
Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący: Lucyna Momot - Książek, członkowie: Młynarczyk Ireneusz oraz Barbara Piszczek dokonała oceny nadesłanych prac i przyznała dyplomy następującym osobom:

1poz w kategrii I - wiek 6-8 lat

I - Eryk Łabaj Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
II- Wiktoria Ściera Punkt Filialny Chałupki
III-Oliwia Berniak Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
IV-Karolina Kucharska Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
V- Franciszek Sekuła Punkt Filialny Chałupki

w kategorii II - wiek 9-12 lat
I - Szymon Kania Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
II - Natalia Majdyś Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
III- Mikołaj Kubas Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
1poz IV- Sabina Chodacka Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
V- Anita Moskała Punkt Filialny Chałupki

w kategorii III - wiek 13 - 16 lat

I- Joanna Cieślik Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
II- Justyna Rogóż Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
III- Oliwia Kozioł Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy:
Nagrodzone prace zostały automatycznie zakwalifikowane do szczebla powiatowego konkursu.
1poz 1poz 1poz

II Festiwal Tańca w "Dolinie Karpia"

ppza W dniu 6 listopada 2010r. zespół taneczny "KROPELKI" z Gminnego Ośrodka Kultury ze Spytkowic, prowadzony przez instruktorkę Lindę Balonek, brał udział w II Festiwalu Tańca w "Dolinie Karpia" w Brzeźnicy i z pośród pięciu zgłoszonych zespołów zajął zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii przedszkola - taniec dyskotekowy. Zespół w nagrodę otrzymał statuetkę i dyplom oraz słodki upominek.

fotogaleria >>>>>>

Festiwal Artystyczny "Talenty 2010" - eliminacje gminne

W dniu 20 października 2010r. odbyły się eliminacje gminne do X Festiwalu Artystycznego "Talenty 2010" w kategoriach: wokal, plastyka i literatura. Do festiwalu zgłosiło się 14 osób w kategorii wokal, 1 osoba w kategorii literatura oraz 13 osób w kategorii plastyka.
Do etapu powiatowego zostały wyłonione następujące osoby z poszczególnych kategorii:

Wokal: gr. wiekowa I
1. Klara Zima
2. Gloria Orpich

gr. wiekowa II
1. Ewa Chlebicka
2. Magdalena Pindel
3. Arleta Janik

gr. wiekowa III
1. Paulina Kurdziel
2. Sabina Chodacka
3. Justyna Piętak

Plastyka: gr. wiekowa I
1. Patrycja Mostowik
2. Karolina Kucharska
3. Adam Kutermak

gr. wiekowa II
1. Małgorzata Stanek

gr. wiekowa III
1. Justyna Rogóż

Literatura: gr. wiekowa III
1. Patrycja Fabin


fotogaleria >>>>>>

Protokół z konkursu plastycznego "Portret Fryderyka Chopina"

W dniu 19.10.2010r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Portret Fryderyka Chopina". Celem konkursu było wzmocnienie poczucia szacunku dla ludzi sztuki, propagowanie sztuki, rozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.
Komisja w składzie: Barbara Kaszuba, Ewa Cichoń, Elżbieta Wierdonek, dokonała oceny prac plastycznych złożonych przez szkoły podstawowe, klasy "O" i przedszkola z terenu gminy.

Do udziału w konkursie zgłosiło się:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 16 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 10 prace
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 23 prac
4. Punkt Filialny w Chałupkach w Ryczowie 6 prac
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach 21 prace
6. Szkoła podstawowa w Miejscu 12 prac

Komisja nagrodziła następujące osoby w odpowiednich grupach:

gr. wiekowa I

1. Kacper Brania ZSP w Ryczowie I miejsce
2. Martyna Galas ZSP w Bachowicach II miejsce
3. Oliwia Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach III miejsce

gr. wiekowa II

1. Jarosław Jamróz ZSP w Ryczowie I miejsce
2. Karolina Kot ZSP w Ryczowie II miejsce
3. Maria Stokłosa ZSP w Spytkowicach III miejsce

gr. wiekowa III

1.Aleksandra Kaczkoś SP Nr 2 w Spytkowicach I miejsce
2. Natalia Mostowik ZSP w Ryczowie II miejsce
3.Aneta Gołba SP w Miejscu III miejsce

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za zainteresowanie i czas, który poświęcacie rozwojowi zainteresowań plastycznych.

Konkurs Gminny z okazji "65 rocznicy zakończenia II wojny światowej".

festiwal

Druga wojna światowa była największym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym w historii. Wzięło w niej udział 61 krajów. Podczas wojny zginęło przeszło 35,5 mln ludzi. Łączne wydatki wszystkich państw przeznaczone na finansowanie konfliktu wyniosły kolosalną sumę 1,166 bln dolarów.

Druga wojna światowa przyniosła ludziom głód, cierpienie, śmierć, epidemie i rozpacz. Współczesna młodzież musi wiedzieć że wojna to zło. Konflikt zbrojny niczego nie rozstrzyga. Cierpią niewinni ludzie. Warto w tym miejscu wspomnieć słowa Zofii Nałkowskiej Ludzie ludziom zgotowali ten los.

Jednym z krajów najbardziej dotkniętych skutkami działań wojennych była Polska. Młodzież powinna pamiętać, iż Polacy z niezwykłym poświęceniem walczyli na wszystkich frontach. Przelewali krew o wolność innych narodów z nadzieją, że z ich bohaterstwa powstanie wolne państwo polskie.

festiwal

Aby zainteresować młodzież losami Polaków i dziejami naszego kraju podczas drugiej wojny światowej nauczycielki historii z naszej gminy: Barbara Zbigniewicz i Bernadeta Chlebicka zorganizowały gminny konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbył się dnia 24 maja br. Dla uczestników konkursu zostały ufundowane nagrody książkowe o tematyce związanej z historią i II wojną światową. Nagrody ufundowali:
Wójt Gminy Spytkowice - Łucja Molenda
Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Miejscu
Rada Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach

Zmagania konkursowe przyniosły dzieciom dużo radości. Uczniowie wykazali się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową. Rywalizowali w zróżnicowanych kategoriach np. praca z mapą, analiza tekstów źródłowych, odgadywanie postaci historycznych ze zdjęć, karykatura, film historyczny. W skład komisji konkursowej wchodzili: Ksiądz proboszcz z Ryczowa Adam Ogiegło oraz nauczyciele historii Janina Jezierska-Bobak i Mariusz Krystian.

festiwal

Wyniki konkursu w kategorii Szkół Podstawowych były następujące:
I. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach (P. Fabin, M. Fryc, D. Kaszuba)
II. miejsce: Szkoła Podstawowa w Miejscu ( E. Zawiła, K. Mamoń, A. Pułecka)
III. miejsce: Szkoła Podstawowa w Bachowicach ( W. Stasiak, P. Sieprawski, G. Knapik)
IV. miejsce: Szkoła Podstawowa w Ryczowie (S. Kucharczyk, A. Stokłosa, A. Brania)
V. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach ( B. Antosz, A. Kaczkoś, A. Garus)

Wyniki konkursu w kategorii Gimnazjum były następujące:
I. miejsce: Gimnazjum nr 1 w Spytkowicach ( P. Chodacka, J. Starowicz, M. Koza)
II. miejsce: Gimnazjum w Bachowicach ( E. Wróbel, Z. Świerguła, M. Nocula)
III. miejsce: Gimnazjum w Ryczowie ( O. Gierek, G. Wawrzak, R. Gomolak)

Na zakończenie zmagań wszystkim uczestnikom nagrody książkowe i dyplomy w wręczył Pan Robert Dziuba - Zastępca Wójta Gminy.

W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom, uczestnikom i nauczycielom historii za wspaniałe przygotowanie uczniów do zmagań historycznych. Mamy nadzieję, że tradycja konkursów promujących dzieje naszego narodu będzie kontynuowana każdego roku szkolnego.

fotogaleria >>>>>>

Bernadeta Chlebicka


II Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca "O Pluszowego Misia".

festiwal

W dniu 6 czerwca 2010 roku o godz. 15.00 w sali DS Bachowice odbył się II Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca "O Pluszowego Misia", organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach. W festiwalu brały udział przedszkolaki z ZSP w Bachowicach "Biedronki" i "Misie" oraz klasy "O" z ZSP w Bachowicach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. W konkursowym Jury zasiedli Pan Robert Budzyń jako przewodniczący, Pani Krystyna Porzuczek oraz Pani Dorota Grudek. Uroczystego powitania zgromadzonych osób dokonała Pani Ewa Cichoń.

Jako pierwsze w kategorii taniec wystąpiły "Zygzaki" z ZSP w Bachowicach i zaprezentowały taniec pt. "Zwierzaki", następnie zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach i przedstawił taniec "Hoe Ana", który wykonywali górną częścią ciała siedząc na łodziach. Zaraz po nich wystąpiły przedszkolaki z ZSP w Bachowicach "Biedronki" w tańcu "O Smoku Wawelskim co tańczyć chciał" i "Misie" prezentując taniec "Kanikuły".

festiwal

W kategorii piosenka indywidualnie wystąpiły: Julia Mazgaj "Moja Wyspa", Aleksandra Kołodziej "Jarzynowy wóz" oraz Gloria Orpich "Drzewo mieszkanie" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. "Biedronki" wystąpiły na scenie jako trio w piosence "Tęcza cza cza" oraz "Misie" prezentując piosenkę "Słońce na niebie" z ZSP w Bachowicach.

Rozstrzygnięcia festiwalu Jury dokonało po obejrzeniu wszystkich zespołów i wysłuchaniu piosenek i postanowiło przyznać nagrody:
festiwal W kategorii taniec: I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach
W kategorii piosenka: I miejsce - Przedszkole "Biedronki" ZSP w Bachowicach

Mali wykonawcy zaprezentowali wysokie walory artystyczne występu, dobre wyczucie stylu tańca, ciekawą choreografię układów oraz umiejętności wokalne.
Wszystkie dzieci biorące udział w festiwalu zostały obdarowane skarbonką i soczkiem, dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy, główną nagrodą były pluszowe misie. Każda placówka otrzymała do zrealizowania czek o wartości 100zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy wygranym i życzymy dalszych sukcesów małym wykonawcom oraz ich opiekunom. Mamy nadzieję, że w następnych latach w Festiwalu weźmie udział więcej placówek.

fotogaleria >>>>>>

Konkurs "Jan Paweł II - Niech przetrwa to, co niezniszczalne".

W dniu 10 maja 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs "Jan Paweł II - Niech przetrwa to, co niezniszczalne". Konkurs składał się z dwóch części:

I. Konkurs plastyczny "Miejsca bliskie Janowi Pawłowi II" , skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem było uczczenie pamięci, uczuć miłości i przywiązania do Ojca Świętego, przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II oraz rozwijanie talentów artystycznych dzieci.

Nadesłano 51 prac z poszczególnych szkół:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowice - 9 prac
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 7 prac
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach - 15 prac
4. Punkt Filialny w Chałupkach - 3 prace
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie - 6 prac
6. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 9 prac

Dwie prace z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach nie zostały zakwalifikowane ze względu na niedostosowanie się do regulaminu.

Nagrody przyznano następującym osobom w odpowiednich grupach:
Grupa I (klasy I-III)
I miejsce Piotr Kucharski z ZSP Spytkowice
II miejsce Karolina Wąsik z Punktu Filialnego w Chałupkach
III miejsce Antoni Piętak z ZSP w Ryczowie

Grupa II (klasy IV-VI)
I miejsce Natalia Majdyś z ZSP w Ryczowie
II miejsce Marcelina Szydłowska z ZSP w Bachowicach
III miejsce Regina Placek z ZSP w Bachowicach

II. Konkurs literacki "Jan Paweł II - mój serdeczny przyjaciel" , skierowanego do uczniów gimnazjów, którego celem było przybliżenie uczuć i wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem pielgrzymek papieskich, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień literackich oraz umiejętności wypowiadania własnych przemyśleń.

Nadesłano 7 prac z następujących szkół:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 4 prace
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie - 3 prace

Nagrody przyznano następującym osobom:
I miejsce Katarzyna Caban z ZSP Spytkowice
II miejsce Miłosz Huba z ZSP w Ryczowie
III miejsce Natalia Jasińska z ZSP Spytkowice
III miejsce Magdalena Sieprawska z ZSP Spytkowice
III miejsce Joanna Wójcie z ZSP Spytkowice

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a osobom nagrodzonym gratulujemy. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Prace wszystkich uczestników konkursów można podziwiać na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w dniach od 17 - 21 maja 2010r.

"Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych"

ppza Wadowickie Centrum Kultury w bieżącym roku po raz jedenasty zorganizowało Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych. Zmagania konkursowe odbyły się 24 marca br. Ośrodek Kultury w Spytkowicach reprezentowały trzy zespoły: "Kropelki", "Słoneczka", "Jump", które ćwiczą pod okiem instruktorki Pani Lindy Balonek.

fotogaleria >>>>>>

"PISANKA WIELKANOCNA"

Celem konkursu było pobudzenie inwencji twórczej i fantazji, rozwijanie: kreatywności dzieci i młodzieży, wyobraźni plastycznej, zdolności manualnych, propagowanie folkloru i tradycji związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.

Uczestnicy konkursu przedstawili swoje prace w różnych technikach. Pomysły były bardzo ciekawe a prace zaskakiwały wykonaniem.

Nadesłano 86 prac z poszczególnych szkół:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 15 prac
2. Szkołę Podstawową Nr 2 w Spytkowicach - 35 prac
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach - 12 prac
4. Punkt Filialny w Chałpkach - 11 prac
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie - 13 prac

Przyznano nagrody jak niżej:
Grupa I (przedszkola, klasy "O")
1. Karolina Kajfasz ZSP Sp-ce - I
2. Kacper Chlebicki Punkt Filialny w Chałpkach - II
3. Radek Mruczek SP Nr 2 w Sp-cach - III

Grupa II (klasy I - III)
1. Julia Jędrocha ZSP Sp-ce - I
2. Grzegorz Kopała ZSP w Ryczowie - II
3. Antoni Orda ZSP w Ba-cach - III
4. Klaudia Stanek SP Nr 2 w Sp-cach - III

Grupa III (klasy IV-VI)
1. Ewa Monica SP Nr 2 w Sp-cach - I
2. Paweł Przejczowski SP Nr 2 w So-cach - II
3. Małgorzata Stanek ZSP w Ba-cach - III
4. Joanna Wierzba ZSP w Ba-cach - III

Grupa IV (gimnazja)
1. Patrycja Rąpel ZSP Sp-ce - I
2. Karolina Jagiełło ZSP Sp-ce - II

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy. Nagrody zostaną dostarczone do szkół.

Informacja dla autorów prac:
Jeżeli ktoś ma życzenie odebrać pisankę przed Świętami zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury.
1poz1poz
1poz1poz

"WIATR WYPADEK OGIEŃ WODA - STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA"

W dniu 25 lutego br. odbył się gminny etap XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą " Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W etapie gminnym konkursu złożonych zostało 79 prac przygotowanych przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący: Lucyna Momot - Książek , członkowie: Młynarczyk Ireneusz oraz Barbara Piszczek dokonała oceny nadesłanych prac i przyznała dyplomy następującym osobom:


w kategrii I - wiek 6-8 lat

I - Piotr Kucharski - Zespół Szkolno Przedszkolny w Spytkowicach
II - Agnieszka Sekuła - Zespół Szkolno Przedszkolny w Ryczowie
III - Aleksandra Mroczek - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
IV Sebastian Boroń - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
V - Szymon Gierek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

w kategorii II - wiek 9-12 lat
I - Sabina Chodacka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
II - Michał Pieczonka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
III - Paulina Gawęda - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
IV - Anita Pieniążek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
V - Gabriela Przewoźniak - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

w kategorii III - wiek 13 - 16 lat

I - Paulina Chodacka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
II - Łukasz Mostowik - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
III - Karolina Jędrocha - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
IV Patrycja Rompel - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
V - Karol Krystian - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy:
Nagrodzone prace zostały automatycznie zakwalifikowane do szczebla powiatowego konkursu.
1poz1poz
1poz1poz

Konkurs bożonarodzeniowy

Laureaci tegorocznego konkursu bożonarodzeniowego:

Grupa wiekowa I
kartka bożonarodzeniowa:
1. Fryc Szymon - Przedszkole w Spytkowicach
2. Balon Natalia - Klasa "0" ZSP w Ryczowie
3. Gurdek Julia - Przedszkole w Spytkowicach
stroik
1. Lorkowski Michał - Przedszkole w Spytkowicach
2. Gloria Orpich - Klasa "0" SP nr 2 w Spytkowicach
3. Warzecha Agata -Przedszkole w Bachowicach
ozdoba świąteczna
1. Kutermak Adam - Klasa "0" ZSP w Spytkowicach
2. Kliś Kinga - Przedszkole w Bachowicach
3. Mostowik Szymon - Klasa "0" SP nr 2 w Spytkowicach

Grupa wiekowa II
kartka bożonarodzeniowa:
1. Stańczyk Kamila - Klasa I ZSP w Bachowicach
2. Sowa Julia - Klasa I Punkt filialny w Chałpkach
3. Śmiech Łukasz - Klasa II ZSP w Ryczowie
Stroik.
1. Kucharski Michał - Klasa I SP nr 2 w Spytkowicach
2. Stanek Klaudia - Klasa I SP nr 2 w Spytkowicach
ozdoba świąteczna
1. Mruczek Sebastian - Klasa II SP nr 2 w Spytkowicach
2. Ptaszek Damian - Klasa III SP w Miejscu
3. Kotecka Dominika - Klasa II SP nr 2 w Spytkowicach

Grupa wiekowa III
kartka bożonarodzeniowa:
1. Kaczkoś Aleksandra - Klasa IV SP nr 2 w Spytkowicach
2. Kozioł Oliwia - Klasa VI ZSP w Spytkowicach
3. Janik Arleta - Klasa IV SP nr 2 w Spytkowicach
stroik
1. Stanek Zuzanna - Klasa V SP w Miejscu
ozdoba świąteczna
1. Wierzba Joanna -Klasa IV SP w Miejscu
2. Kowalska Martyna - Klasa VI ZSP w Ryczowie
3. Szydłowska Aleksandra-Klasa VI ZSP w Ryczowie

Grupa wiekowa IV
kartka bożonarodzeniowa:
1. Maślona Joanna - Klasa III gimnazjum ZSP w Bachowicach

TALENTY 2009

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach informuje, iż w eliminacjach gminnych IX Festiwalu Artystycznego "Talenty 2009" zostały wyłonione do etapu powiatowego osoby jak niżej:
Wokal:
gr. wiekowa I 1. Barbara Cich - ZSP w Spytkowicach
2. Magdalena Pindel - ZSP w Spytkowicach
3. Emilia Fryc - SP nr 2 w Spytkowicach
gr. wiekowa II 1. Ewa Chlebicka - ZSP w Spytkowicach
2. Arleta Janik - SP nr 2 w Spytkowicach
3. Aneta Gołba - SP w Miejscu
gr. wiekowa III 1. Agnieszka Bratek - ZSP w Spytkowicach
2. Diana Buszydło - ZSP w Spytkowicach
3. Joanna Kajdas - ZSP w Spytkowicach


Plastyka:
gr. wiekowa II 1. Małgorzata Stanek - ZSP w Bachowicach
2. Bartłomiej Kurdziel - ZSP w Bachowicach
gr. wiekowa III1. Karolina Jagiełło - ZSP w Spytkowicach
fotogaleria >>>>>>

Dzień Dziecka w Gminie Spytkowice

31 maja w niedzielne popołudnie odbyła się impreza z okazji "Dnia Dziecka". Z uwagi na fakt, iż pogoda była niesprzyjająca zaczęliśmy zabawę w sali WDK Spytkowice. Nie możliwe było zrealizowanie wszystkich planów, które miały by miejsce na zewnątrz, jednak zaproponowane konkurs i zabawy okazały się wielką frajdą.
Policjanci z Posterunku Policji w Spytkowicach zorganizowali konkursy związane z pracą policjanta. Nie zabrakło też gości z KPP w Wadowicach. Dzieciaki siedząc za kierownicą radiowozu wczuwali się w rolę stróżów prawa. Inne popisywały się swoimi umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi. Grupy taneczne z Ośrodka Kultury wykonały dla zgromadzonej publiczności ciekawe układy taneczne. Wszystkie zmagania konkursowe, jak i występy indywidualne i grupowe zostały nagrodzone.
Pomimo padającego na zewnątrz deszczu, szczere uśmiechy na buziach potwierdziły, iż zabawa była doskonała.

fotogaleria >>>>>>

I Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca - "O pluszowego misia"

Festiwal został zorganizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Dzieci z przedszkoli i klas zero wspaniale prezentowały swoje umiejętności. Wystąpiło 9 zespołów w dwóch kategoriach piosenka i taniec. Wszystkie występy zostały wspaniale przygotowane przez nauczycieli, kolorowe stroje oraz żywiołowe piosenki i tańce dostarczyły wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.

W Festiwalu brały udział:
- taniec: ZSP Spytkowice ("Krasnale", "Fik-Mik"), ZSP Bachowice ("Słoneczka", "Misie", "Biedronki"), SP Nr 2 Spytkowice.
- piosenka: ZSP Bachowice ("Słoneczka"), ZSP Spytkowice ("Żabusie", "Krasnale"), SP Nr 2 (Konrad Pieniążek, Szymon Gierek)

Jury oceniając miało nie lada problem, dlatego zostały wyróżnione dwa zespoły, każdy w swojej kategorii: śpiewający "Żabusie" z ZSP w Spytkowicach oraz tańczący ze SP Nr 2 w Spytkowicach. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, a placówki biorące udział w imprezie otrzymały symboliczne czeki o równowartości 100 zł na zakup upominków.

fotogaleria >>>>>>

Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w Moich Oczach"

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zorganizował konkurs plastyczny pt : "Jan Paweł II w Moich Oczach"
Konkurs miał na celu uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II , pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II, oraz rozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.
Do konkursu nadesłano prace ze szkół:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 10 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 21 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 13 prac
4. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 6 prac
5. Szkoła Podstawowa Nr.2 w Spytkowicach - 10 prac

W dniu 18.05.2009 z nadesłanych prac komisja wybrała najlepsze prace w trzech grupach wiekowych . Za nagrodzone prace zostaną wręczone dyplomy oraz pamiątkowe albumy o Janie Pawle II.

GRUPA I
1. Eryk Łabaj - Szkoła Podstawowa Nr.2 w Spytkowicach
2. Dawid Pietraszewski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
3. Izabela Kubarek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w RyczowieGRUPA II
1. Dariusz Monica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
2. Dominika Szczypczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
3. Szymon Talar - Zespół Szkolno-Przedszkolny w RyczowieGRUPA III
1. Edyta Pędziwiatr - Szkoła Podstawowa Nr.2 w Spytkowicach
2. Natalia Chodacka - Szkoła Podstawowa Nr.2 w Spytkowicach
3. Maria Słowiak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w RyczowieM.Molenda

Festiwal tańca w "Dolinie Karpia"

9 maja 2009r. dwa zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach wzięły udział w zmaganiach konkursowych podczas Festiwalu Tańca w "Dolinie Karpia". Impreza odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeźnicy.
Obydwa zespoły, których instruktorem jest Pani Linda Balonek zajęły zaszczytne miejsca na podium: "PRZEDSZKOLAKI" - pierwsze miejsce, natomiast zespół "JUMP" miejsce drugie.
Gratulujemy!


fotogaleria >>>>>>

"TransAlbania - nie taki diabeł straszny"

7 maja Gminny Ośrodek Kultury Spytkowice zaprosił uczniów szkół gimnazjalnych, oraz mieszkańców naszej Gminy na niezwykłą podróż do Albanii. Była to opowieść oraz pokaz slajdów o przepięknym kraju, mało znanym, owianym różnymi opowieściami dobrymi i złymi.
Kraj, który w konfrontacji z rzeczywistością przyjemnie rozczarowuje zwolenników ciszy i spokoju, miłośników dzikiej i nieskalanej przyrody pośrodku Bałkańskiej części Europy. Pokaz, który śledzili uczniowie Gimnazjum w Spytkowicach i Bachowicach, to plon zainteresowań i podróży autorów - Państwa Barbary i Andrzeja Pasławskich. Ich celem było pokazanie miejsc mało znanych ciekawych, wartych poznania - może odwiedzenia.

E.Byrska

"Skrzypi wóz" - jasełka 2008

25 stycznia 2009r. w Domu Katechetycznym w Ryczowie odbyło się przedstawienie jasełkowe pt. "Skrzypi wóz". W inscenizacji brało udział kilkanaście osób, które wcieliły się w różne role. To uczniowie naszej szkoły: podstawowej, gimnazjum i jej absolwenci.
Maryja: Olga Gierek
Józef: Grzegorz Wawrzak
Diabły: Damian Brania, Damian Kondraszuk, Beata Kaczkoś, Patryk Koterwas, Andrzej Klaja, Jasiu Czechowicz.
Pasterze: Tomasz Brożek, Bartek Biela, Błażej Irlik, Sylwester Milowski.
Gospodarze: Łukasz Jędra, Szymon Mostowik.
Josel: Mateusz Kotula
Aniołowie: Weronika Koterwas, Karolina Koterwas, Natalia Brania, Martyna Kolasa, Agnieszka Stokłosa.
Herod: Damian Kondraszuk
Śmierć: Barbara Kaczkoś
Żołnierz: Radosław Nicieja
Królowie: Damian Brania, Patryk Koterwas, Damian Kubas
Recytatorzy: Anna Kolasa, Justyna Biela.


Nasze jasełka ubogacone były mistrzowskim anielskim tańcem w wykonaniu: Marii Słowiak, Natalii Majdyś, Weroniki Słomy, Patrycji Michalec, Natalii Walkowicz, Aleksandry Folgi. Choreografię tańca opracowała uczennica naszego gimnazjum Olga Gierek.
Taniec "diabelski" zaprezentowali: Mateusz Fleran, Filip Fleran, Szczepan Szwed, wg własnej choreografii.
Duże słowa uznania i gratulacje. Można powiedzieć: "Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie".

Przygotowania do przedstawienia trwały od listopada. Pracowaliśmy nad scenografią, przygotowaliśmy stroje, ćwiczyliśmy nasze role, aby wypaść jak najlepiej. Odpowiednią, piękną muzykę wybrał i zmontował ks. Rafał Żelazny. Całość przedstawienia uświetniona została oświetleniem i efektami specjalnymi.
Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni i usatysfakcjonowani dużą frekwencją widzów. Dwukrotnie o godzinie 12.15 i 18.30 sala wypełniła się "po brzegi". Wielu z nas pierwszy raz występowało przed taką dużą publicznością, chociaż to nie pierwsze nasze przedstawienie. Wszystkim, którzy zechcieli docenić nasz trud bardzo dziękujemy. Serdecznie zapraszamy na kolejne przedstawienia.

Szczególne słowa uznania i podziękowania pragniemy wyrazić dla naszych opiekunów: ks. Rafała Żelaznego i Pani Marii Kolasy. To oni mobilizowali nas do pracy, wspierali, angażowali, korygowali nasze "aktorskie" niedociągnięcia. Spędzali z nami mnóstwo godzin. Każda próba z nami to wyzwanie dla Nich, jakiej tajemnicy muszą znów dotknąć w nas młodzieży i dzieciach, którzy stajemy przed nowym wyzwaniem aktora.

Dziękujemy ks. Proboszczowi Adamowi Ogiegle, który również nas wspierał i dyskretnie korygował błędy, a w dniu przedstawienia utrwalił nasze "dzieło" aparatem fotograficznym.fotogaleria >>>>>>

Ania Kolasa i Justyna Biela

Polacy na Syberii

W dniu 12 grudnia 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach, ponad 70 osób - uczniów, bibliotekarzy i nauczycieli historii ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Spytkowice - uczestniczyło w spotkaniu z paniami Lilianą Kucharuk z Gliwickiego Oddziału Związku Sybiraków oraz Aleksandrą Szemioth - przewodniczącą Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, która wygłosiła prelekcję na temat zesłań Polaków na Syberię.

Spotkaniu towarzyszy wystawa "Polacy na Syberii" opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ze zbiorów Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Wystawę można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach do 04.01.2008 r. w godz. 11.00 - 17.00. Patronat honorowy nad wystawą objęła pani Wójt Gminy Spytkowice Łucja Molenda.

Mamy nadzieję iż spotkanie i wystawa przybliżą mieszkańcom naszej gminy trudny temat tragicznych losów - prześladowanych jeszcze za caratu, a następnie przez sowiecki reżim - ofiar "nieludzkiej ziemi" rosyjskiej, "mordu katyńskiego", żołnierzy, tysięcy bezimiennych łagierników, polskich matek i ich głodujących dzieci - Sybiraków, których męka i bohaterstwo wytoczyły drogę ku wolnej Rzeczypospolitej.


fotogaleria >>>>>>

A.Kolasa

Tradycje Bożonarodzeniowe

W dniu 14.12.2008r. w sali Domu Strażaka w Bachowicach odbyła się impreza pod nazwą "Tradycja Bożonarodzeniowa", którą przygotował Gminny Ośrodek Kultury Spytkowice.
Na scenie zaprezentowały się z pięknymi kolędami i pastorałkami Koła Gospodyń z Półwsi, Bachowic i Ryczowa oraz seniorzy należący do Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach.
W części konkursowej każda z grup, również ZEiR z Miejsca zaprezentowała swoją własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną wraz z życzeniami dla całej społeczności gminnej oraz potrawę z ryby.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele kół i związków, miało niemały problem aby wyłonić zwycięzcę. Po zliczeniu głosów okazało się, że zwyciężył ZEiR ze Spytkowic i otrzymał czek o równowartości 300 zł. Drugie miejsce przypadło KGW Ryczów, które otrzymało czek na 200 zł, oraz trzecie miejsce KGW Bachowice z czekiem na 150 zł. Kolejno czwarte i piąte miejsce otrzymało ZEiR z Miejsca i KGW z Półwsi, którzy otrzymali czeki o równowartości 100 zł.
Podczas degustacji zgromadzeni skosztowali potraw wigilijnych. Nie zabrakło tradycyjnego karpia czy uszek z barszczem, można było również spróbować kapusty z grochem i grzybami, piernika i sałatek.
Wójt Gminy Łucja Molenda oraz Przewodniczący Rady Gminy Zenon Szewczyk podziękowali wszystkim występującym oraz złożyli życzenia świąteczne kierując je do całej Gminy Spytkowice.


fotogaleria >>>>>>

M.Molenda

VIII Festiwal Artystyczny "Talenty 2008"

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach jak co roku przystąpił do VIII Festiwalu Artystycznego "Talenty 2008". W eliminacjach gminnych zostały wyłonione do etapu powiatowego osoby jak niżej:
wokal:
gr. wiekowa I
1. Emilia Fryc

gr. wiekowa II
1. Ewa Chlebicka
2. Aneta Gołba
3. Atleta Janik

gr. wiekowa III
1. Paulina Kurdziel
2. Beata Kaczkoś
3. Sylwia Stańczyk

muzyka: gr. wiekowa III 1. Krzysztof Bartel

plastyka: gr. wiekowa I 1. Barbara Cich

fotografia: gr. wiekowa II
1. Filip Kaszuba
2. Szymon Gołba

literatura: gr. wiekowa III 1. Zofia Jachimek

Mamy nadzieję, że nasze "gminne Talenty" olśnią jurorów i zajmą zaszczytne miejsca na podium.
Ewa Byrska

"I Festiwal Piosenki Dziecięcej"

W dniu 28.09.2008 w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach odbył się I Festiwal Piosenki Dziecięcej, nad którym patronat honorowy objęła Pani Łucja Molenda - Wójt Gminy Spytkowice.
Zgodnie z regulaminem do udziału mogli przystąpić soliści oraz zespoły w trzech kategoriach wiekowych. Niestety nie zgłosił się nikt z najmłodszych dzieci, czyli w wieku 4-6 lat. Mieliśmy okazję podziwiać również tylko dwa zespoły, które reprezentowały Szkołę Podstawową Nr 2 w Spytkowicach.
Najprężniej zaprezentowała się grupa wiekowa (10-12 lat), wystąpiło 15 uczestników. Jury Festiwalu oceniało dobór repertuaru, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. W trakcie tego Festiwalu, zostały wyłonione osoby do udziału w Powiatowym VIII Festiwalu Artystycznym "Talenty 2008",. Jury obradowało bardzo długo i ustaliło następujący werdykt:

kategoria II soliści:
I miejsce - Emilia Fryc - eliminacje do Festiwalu Talenty
II miejsce - Maria Gaudyn

kategoria III soliści:
I miejsce - Ewa Chlebicka - eliminacje do Festiwalu Talenty
II miejsce - Aneta Gołba - eliminacje do Festiwalu Talenty
III miejsce - Arleta Janik - eliminacje do Festiwalu Talenty

kategoria II zespół:
I miejsce - "Promyczek"

kategoria III zespół
I miejsce - "Iskierki"

Podczas ogłaszania wyników przewodniczący jury - Pan Robert Budzyń wskazał poszczególnym osobom kilka uwag i tych pozytywnych i negatywnych.
Nagrody oraz dyplomy wręczyła Pani Wójt, która jednocześnie podziękowała obecnym nauczycielom, rodzicom a przede wszystkim dzieciom za zaangażowanie w życie kulturalne w naszej gminie.
Już dziś wiemy, że impreza ta na stałe wpisze się do naszego kalendarza, gdyż mogliśmy się przekonać, że w naszej gminie talentów muzycznych nie brakuje a eliminowane osoby do udziału w Talentach, będą nas godnie reprezentować.
Podczas niedzielnej imprezy została wręczona również nagroda za udział w konkursie fotograficznym "Wakacyjne wspomnienia", którą otrzymał Arkadiusz Latko- jedyny uczestnik.
Mamy nadzieje, że proponowane przez nas formy konkursowe spotkają się na przyszłość z większym zainteresowaniem.

fotogaleria >>>>>>

Ewa Byrska

"Święto Rodziny"

W niedzielę, 25 maja 2008r., już po raz dziewiąty uczniowie, nauczyciele pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie zorganizowali imprezę środowiskową - "Święto Rodziny". W bogatym programie uroczystości znalazły się występy artystyczne uczniów, wspólne zabawy i atrakcje przygotowane przez wodzireja. Na tak przygotowaną propozycję majówki licznie odpowiedzieli goście, dzieci, uczniowie, rodziny i mieszkańcy naszych miejscowości.
"Święto Rodziny" - plenerowa impreza na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych imprez kulturalnych. Z roku na rok rośnie liczba odbiorców uroczystości. I tym razem nie zawiedli goście: pan Zenon Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, ks. kanonik Stanisława Kocańda, ks. Adam Ogiegło, proboszcz parafii Ryczów, radni wsi Ryczów: pan Jerzy Gawęda, pan Andrzej Podolski, pan Mariusz Krystian, pani Janina Koterwas, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich wraz z członkiniami, pani Elżbieta Monica, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach, pan Bogdan Suślik, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie, pani Anna Maślona - sołtys wsi.
Majówkę rozpoczął występ gminnej orkiestry dętej. Muzycy zaprezentowali kilkanaście utworów, przyjętych życzliwie przez odbiorców. Po koncercie swoimi umiejętnościami - tanecznymi, recytatorskimi, i wokalnymi popisywali się wychowankowie i uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie. Niezastąpiony okazał się również udział w majówce Andrzeja Wilka, wodzireja z Trzebini. Wodzirej, który zaproponował blisko trzygodzinny program, potrafił zaktywizować najbardziej opornych uczestników imprezy. Popularnością cieszył się także rodzinny spacer na orientację. Pomysłodawcą tej konkurencji jest pan Wojciech Brania, przewodniczący Rady Rodziców, który wspólnie z panią Agnieszką Hupert i panem Pawłem Słowiakiem opracował regulamin, wytyczył trasę, przygotował zadania oraz zadbał o nagrody. Trud sportowych zmagań podjęło pięć drużyn. Zwyciężyła drużyna w składzie: Katarzyna Ładoś, Remigiusz Ładoś, Aleksandra Brania oraz Tomasz Ładoś, otrzymując tym samym puchar Zarządu Rady Rodziców. Drugie miejsce przypadło rodzinie Stokłosów: Marii, Katarzynie i Agnieszce, które rywalizowały z innymi zespołami pod okiem taty, Romana Stokłosy. Trzecią lokatę zajęła dwuosobowa drużyna: Krzysztofa Gierka i Ewy Maj.
W trakcie imprezy przeprowadzono loterię fantową, z której dochód przeznaczono na cele szkoły. Czynny był również bufet i sklepik Spółdzielni Uczniowskiej.
Organizatorów cieszy fakt, że w ten jeden, wyjątkowy dzień w roku, szkoła przestała być miejscem nauki i pracy. 25 maja 2008 r. plac szkolny stał się miejscem wspólnego biesiadowania. Impreza należała do udanych, a rodzinna majówka sprzyjała integracji rodzin, jak również środowiska szkolnego ze społecznością lokalną.

fotogaleria >>>>>>

Dorota Fryc - Piętak

"Majówka 2008 - Turniej sołectw"

W sobotę, 31 maja 2008 roku, na stadionie LKS "Astra" w Spytkowicach rozegrano turniej sołectw gminy Spytkowice. Organizatorami turnieju byli Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach.
Rywalizowało pięć drużyn reprezentujących sołectwa: Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Spytkowice
Reprezentacje drużyn składały się z przedstawicieli: radnych, sołtysów, członków Rad Sołeckich, przedstawicieli LKS-ów, strażaków i mieszkańców. Rozegrano aż dziesięć konkurencji: Prezentacja wsi, Odpowiedzi na pytania z różnych kategorii, Przeciąganie liny, Śpiew, Ubijanie piany, Bieg w workach, Taniec wokół krzeseł, Lepienie pierogów, Przenoszenie jajka na łyżce stołowej, Rzuty piłką lekarską.
Nad przebiegiem rywalizacji czuwało jury (przedstawiciele Rad Sołeckich). W wyniku rywalizacji uzyskano następujące wyniki:
I miejsce- Bachowice,
II miejsce - Miejsce,
III miejsce - Spytkowice,
IV miejsce - Ryczów,
V miejsce - Półwieś.
Nagrody rzeczowe otrzymywali zdobywcy I miejsca w każdej konkurencji, natomiast zwycięskie sołectwo - Bachowice wywalczyło puchar oraz czek o równowartości 5.000,00 zł - nagrody Wójta Gminy Spytkowice
Mamy nadzieję, że mimo zaciętej rywalizacji sołectwa dobrze się bawiły i za rok spotkamy się ponownie na turnieju.

fotogaleria >>>>>>

Ewa Byrska

"Dzień Dziecka w Gminie Spytkowice"

Kolejny Dzień Dziecka w gminie Spytkowice przebiegał w bardzo radosnym klimacie. Prowadzący, rozpoczynając imprezę złożył w imieniu Pani Wójt - Łucji Molenda serdeczne życzenia wszystkim dzieciom, samych radosnych chwil, wiele uśmiechu, wymarzonych świadectw, oraz beztroskich lat dziecinnych
Gminny Ośrodek Kultur w Spytkowicach przygotował wiele atrakcji. Na nasze zaproszenie przyjechała Agencja Artystyczna "Kanon" z Krakowa, która rozpoczęła imprezę inscenizacją bajki: "Kawały i morały". Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach prowadzonych przez "motyla rewiowego" oraz jego towarzysza - kolorowego pajaca. Nie zabrakło chętnych do udziału w pląsach tanecznych. Każdy przejaw aktywności organizatorzy nagradzali upominkami. Wielkim powodzeniem cieszył się dmuchany statek. Długa kolejka chętnych ustawiała się również pod batutem, na którym przy pomocy linek dzieci wybijały się w górę. Naszych najmłodszych w dniu ich święta odwiedzili również funkcjonariusze policji: z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na pięknym motocyklu, który cieszył się dużym zainteresowaniem oraz z Posterunku Policji w Spytkowicach, którzy przygotowali dla dzieci konkurs rysunkowy "Bezpieczne wakacje"
Na koniec zaprezentowały się grupy taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach, które w wielkim stylu zaprezentowały układy taneczne. Ostatnim punktem programu był mecz piłkarski ojcowie - synowie. Młodsi uczestnicy zwyciężyli, za co zostali odznaczeni złotymi medalami.
Pogoda tego popołudnia była bardzo słoneczna, liczymy na taką również za rok i już teraz mamy nadzieję, iż uczestników będzie jeszcze więcej.

fotogaleria >>>>>>

Ewa Byrska

"112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie"

Komisja Ogólnopolskiego konkursu plastycznego - szczebla powiatowego - pod hasłem "112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie" ogłosiła wyniki konkursu na szczeblu powiatowym. Wśród prac, które zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego znalazły się prace uczestników z terenu gminy Spytkowice. Są to:
grupa wiekowa I
III miejsce Marcin Filuś - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
grupa wiekowa II
III miejsce Hubert Mostowik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

Ewa Byrska

VI Spotkanie Autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach

W dniu 9 maja 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach gościła Ewa Stadtmüller - wyróżniona Honorową Wstęgą - Przyjaciel Przedszkolaka, polonistka, dziennikarka, autorka ponad stu książeczek dla dzieci, bajeczek, zbiorków wierszyków i zagadek, scenariuszy teatralnych, opracowań znanych baśni i legend, modlitw i opowieści o świętych, licznych książeczek o charakterze edukacyjnym oraz artykułów w czasopismach: "Źródło", "Dominik", "Niedziela", "Jaś", "Czas Serca", "Bliżej Przedszkola". Autorce towarzyszył znany z doskonałego poczucia humoru ilustrator Łukasz Zabdyr, który również opowiadał o swojej pracy, z tym, że we właściwy sobie sposób - rysując.
Na VI Spotkaniu Autorskim - zorganizowanym w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, obchodzonego w dniach 5-11 maja 2008 r. - spotkały się prawdziwe tłumy małych czytelników - 200 dzieci z klas 0-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach-Przewozie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.
W trakcie dwóch spotkań Ewa Stadtmüller w niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiadała i pokazała dzieciom jak powstaje książka, co się z nią dzieje zanim trafi do biblioteki i czytelników. Autorka wplatając ciekawostki, legendy i zagadki mówiła o swoich książkach, o tym jak powstają i skąd czerpie pomysły. Razem z literackimi bohaterami - kukiełkami: królewną, królem, smokiem i zabawnymi zwierzątkami podróżowała po bajkowym świecie literatury zabierając w tę podróż zaciekawionych i zasłuchanych małych przyjaciół ze Spytkowic. Czytała swoje wierszyki, które bez zbędnego dydaktyzmu wskazują na fundamentalne prawdy i wartości, uczą jak postępować, aby żyć zgodnie z naturą, samym sobą i drugim człowiekiem. Opowieści te ilustrowane były rysunkami znajomych postaci z książek, które na kartach na bieżąco pięknie malował rysownik Łukasz Zabdyr. W trakcie rozmowy na temat pisarstwa i różnych dziedzin literatury dzieci dowiedziały się np. czym charakteryzuje się legenda, dlaczego w bajkach występują zwierzęta, które uosabiają ludzkie typy charakteru. Pisarka gorąco zachęcała dzieci do samodzielnego układania zagadek, wierszyków i pisania bajek.
Dodatkową atrakcją była możliwość aktywnego uczestnictwa małych czytelników w spotkaniu. Przygotowano bowiem liczne zagadki i konkursy: autorka - literackie, ilustrator - rysunkowe. Dzieci, którym udało się udzielić odpowiedzi na największą ilość pytań, zostały wyróżnione upominkami oraz kolorowymi książkami. Później było mnóstwo pytań małych czytelników, rozmowy i blisko godzina podpisywania książeczek pamiątkową dedykacją: pisaną - autora i rysowaną - ilustratora.
Spotkania dostarczyły wiele emocji uczestnikom. Pozostawiły niezapomniane wrażenia. Pamiątkowe zdjęcia z pisarką i ilustratorem uwieczniły te miłe chwile

fotogaleria >>>>>>Alicja KolasaMISTERIUM W RYCZOWIE

29 i 30 marca 2008 r. w Domu Katechetycznym w Ryczowie odbyła się premiera misterium "Oto Syn Twój - oto Matka Twoja". Dramat Sylwii Węglińskiej przedstawili uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie. Licznie zgromadzona publiczność doceniła brawami występ aktorów, scenografię i opracowanie muzyczne.
Misterium "Oto Syn Twój - oto Matka Twoja", opowiedziane słowami Łukasza Ewangelisty, odzwierciedlało mękę Jezusa Chrystusa i cierpienia Jego Matki. Widzowie podążali za ewangelicznymi scenami - sekwencjami przedstawienia: Zwiastowanie, Wieczernik, Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, pojmanie Jezusa, zaparcie się Piotra, biczowanie, Droga Krzyżowa, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie. Matka Jezusa, idąc za Synem, stanęła na Golgocie. Pod krzyżem Matka Zbawiciela została powierzona Św. Janowi Apostołowi.
Każda z tych scen, tak bliska chrześcijaninowi, wywoływała poruszenie wśród widzów. Dramat męki potęgowała wymowna scenografia, światło, a przede wszystkim bardzo dobrze dobrana muzyka.
- "Wydarzenia historyczne uzupełniane były współczesnymi odwołaniami. Najpierw pojawili się dwaj chłopcy, którzy swoim zachowaniem pozostawiali wiele do życzenia. Uważali, że paląc papierosy i pijąc alkohol, będą bardziej dorośli. Całą sytuację obserwowała siostra jednego z łobuzów, która zauważając złe postępowanie chłopców, starała się ich odciągnąć od nałogu, jednakże bezskutecznie. Kolejna współczesna scena przedstawiała małego Karola Wojtyłę, dla którego Maria była matką po stracie własnej. Ostatnia ze scen współczesnych, początkowo wywołała uśmiech na wielu twarzach. Pojawiła się para małżonków, dla których liczyły się jedynie pieniądze, lewe interesy. Byli tak zajęci sobą, że nie zauważyli zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. To celowe wprowadzenie wydarzeń ze współczesnego świata niewątpliwie zmuszało do refleksji - opowiadają Olga Gierek i Anna Kubarek, gimnazjalistki z Ryczowa.
Uczniowie naszego Zespołu podjęli trudne i odpowiedzialne wyzwanie wcielenia się w role: Jezusa Chrystusa, Maryi, Apostołów, żołnierzy rzymskich, niewiast towarzyszących Jezusowi na drodze krzyżowej oraz współczesnych postaci. W zrealizowaniu tego zadania, z niezwykłym oddaniem, pomogli im opiekunowie: Maria Kolasa, Marlena Curzydło, Joanna Bryła i ks. Rafał Żelazny. Wspólne kilkutygodniowe wysiłki zakończyły się udanym występem.
Cieszy nie tylko pięknie przygotowane misterium, katecheza w wykonaniu uczniów, ale również zorganizowanie czasu wolnego wychowankom naszej szkoły, umiejętność współpracy w zespole i propozycja kulturalna dla środowiska lokalnego

fotogaleria >>>>>>

Dorota Fryc - Piętak


ROSNĄ TALENTYGminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w bieżącym roku zgłosił dwa zespoły taneczne do udziału w IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Zmagania konkursowe odbyły się 1 kwietnia 2008 roku w Wadowickim Centrum Kultury. Niestety nie otrzymaliśmy głównej nagrody, jednak jesteśmy dumni, iż wśród wyróżnionych znalazły się obydwa zespołu startujące w konkursie: "Słoneczka" oraz "Jump", których instruktorką jest Pani Linda Balonek.

fotogaleria >>>>>>Złote Gody w gminie Spytkowice

W dniu 12 marca 2007roku odbyła się uroczystość Złotych Godów. W intencji jubilatów ks. proboszcz Józef Piwowarski odprawił w kościele parafialnym mszę św. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Wójt gminy Łucja Molenda oraz przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Zenon Szewczyk wręczyli jubilatom medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" oraz okolicznościowe Listy Gratulacyjne.
Jubileusz 60-lecia obchodzili państwo Antonina i Tadeusz Klaja z Ryczowa, natomiast 50-lecia pożycia małżeńskiego: Janina i Eugeniusz Góreccy, Władysława i Kazimierz Mocniak, Aleksandra i Jan Góreccy, Władysława i Józef Hercog, Łucja i Edward Chodaccy, Albina i Stefan Kajfasz, Kazimiera i Wojciech Kajfasz, Władysława i Stanisław Łąka, Stanisława i Marian Malaga, Emilia i Marian Gołba - ze Spytkowic; Krystyna i Jan Barcik, Helena i Józef Simik,- z sołectwa Miejsce; Irena i Bogumił Fryc, Józefa i Władysław Gębczyk, Władysława i Wiesław Jamróz, Krystyna i Stanisław Kubarek, Krystyna i Marceli Pióro, Wanda i Franciszek Srokosz - z Ryczowa; Antonina i Witold Czechowicz, Anna i Franciszek Krężołek- z sołectwa Półwieś; Anna i Jan Szarek - z Bachowic.
Po części oficjalnej przy ciastu i kawie, jubilaci obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

fotogaleria >>>>>>SZKOŁA W RYCZOWIE ŚWIĘCI JUBILEUSZ

22 stycznia 2008 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie rozpoczęły się obchody 170-lecia szkoły. Z bogatego programu uroczystości jubileuszowych mogli skorzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także wszyscy mieszkańcy Ryczowa. Uroczysta, dziękczynna Eucharystia, sprawowana 27 stycznia w Kościele Parafialnym zakończyła jubileusz
Szkołę w Ryczowie założył w 1837 roku ks. Jan Biedrończyk. Założyciel odstąpił jedną izbę na plebani na potrzeby edukacji. Pierwszym nauczycielem był organista Wawrzynowicz. Kolejno nauczali: Tomasz Dziewnoński, Józef Zwaliński, pan Waga i pan Kołczyński.
W 1857 roku mieszkańcy gromady Ryczów i Półwieś zakupili plac od Jana Gawędy i wybudowali dom z przeznaczeniem na szkołę i mieszkanie dla nauczyciela. Nauka w jednej klasie trwała do 1978 roku. Z upływem lat budynek, w którym znajdowała się szkoła okazał się mały i niewygodny. Do wybudowania nowego obiektu szkolnego przyczynił się Józef Bandoła, kierownik szkoły wraz z Radą Szkolną Miejscową. W tym celu, w 1894 roku został zakupiony plac pod budowę szkoły dwuklasowej, którą planowano oddać do użytku w 1896 roku. Cztery lata później rozpoczęła się budowa nowej szkoły w Ryczowie i jednoklasowej szkoły w Chałupkach. Budowę obu szkół ukończono w sierpniu 1910 roku, a urzędowy odbiór nastąpił 4 września 1910 roku.
W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległy zabudowania gospodarcze szkoły i obejście, a sprzęt szkolny został zdekompletowany. Budynek szkolny z czterema salami lekcyjnymi okazał się zbyt mały dla 400 uczniów, dlatego szkoła użytkowała jedno pomieszczenie w budynku podworskim rodziny Piaseckich i jedną salę w tzw. rządcówce. Konieczna była budowa nowej placówki, której wielkim orędownikiem był ówczesny kierownik szkoły, Władysław Kisiński. W roku szkolnym 1958/59 Inspektorat Oświaty zaplanował budowę szkoły, pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Prace rozpoczęły się w roku szkolnym 1962/63. 10 stycznia 1965 r nastąpiło uroczyste przekazanie szkoły.
W 1999 roku w wyniku reformy oświaty przy szkole podstawowej w Ryczowie utworzone zostało 3 - letnie gimnazjum. W 2002 roku Uchwałą Rady Gminy Spytkowice powołano Zespół Szkół w Ryczowie. Staraniem Łucji Molendy, wójta gminy Spytkowice, w 2004 roku wznowiło działalność Przedszkole w Ryczowie, które mieści się w tzw. agronomówce.
Od 2005 r. placówka oświatowa w Ryczowie nosi nazwę Zespół Szkolno - Przedszkolny im. T. Kościuszki w Ryczowie. W jej skład wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Fililanym w Chałupkach, Gimnazjum nr 2.
W roku szkolnym 2007/08 szkoła liczy łącznie 463 uczniów, podzielona została na jeden oddział Przedszkola, 3 oddziały wychowania przedszkolnego, 13 oddziałów klas I - VI oraz 6 klas gimnazjalnych. W ZSP w Ryczowie pracuje 41 nauczycieli.

"Jubileusz 170 -lecia Szkoły powinien być ważnym dniem dla nas wszystkich. To wielkie święto. Jubileusz jest okazją do wspomnień, a jednocześnie uzmysławia nieuchronną prawdę o przemijaniu i nakazuje powracać do początku, do historii, do ludzi, którzy tę szkołę tworzyli. Jubileusz zmusza, aby w tak powszechnym narzekaniu na szkołę, zobaczyć jednak tych, dla których była ona wartością. Jak można się przekonać w dziejach Ryczowa, chodzi tu o indywidualną działalność kapłanów, kierowników, nauczycieli, społeczników, a także pracę rzeszy mieszkańców naszej wioski dla dobra ówczesnych wychowanków i przyszłych pokoleń. Do dzisiejszego Święta przygotowywaliśmy się od dawna. Ten dzień jest podsumowaniem wielu szkolnych i lokalnych inicjatyw. W ostatnich miesiącach odbyły się w naszej placówce konkursy przybliżające szkołę w Ryczowie. Były to konkursy: plastyczny, historyczny i literacki. Do udziału w konkursie literackim zachęcaliśmy byłych wychowanków. Z okazji jubileuszu wydaliśmy wspomnieniowy numer Gazetki Szkolnej i okolicznościowy folder " - czytamy we wstępie obchodów 170-lecia szkoły w Ryczowie.
W pierwszym dniu obchodów do udziału w akademii pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie zaprosili przedstawicieli organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, a także starszych mieszkańców Ryczowa. Wspólne spotkanie stało się także okazją do świętowania corocznego Dnia Babci i Dziadka. W czasie akademii nauczyciele przygotowali prezentację przybliżającą historię szkoły w Ryczowie, uczniowie przedstawili ciekawy program artystyczny i obdarowali babcie i dziadków drobnymi upominkami. Tego samego dnia została otwarta wystawa pt. "Szkoło, gdy Cię wspominam", którą pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przygotowali wspólnie z uczniami i mieszkańcami Ryczowa. Na ekspozycji została zaprezentowana dokumentacja fotograficzna wychowanków Szkoły w Ryczowie oraz świadectwa szkolne z czasów dwudziestolecia międzywojennego i lat powojennych.
Obchody jubileuszu 170-lecia Szkoły w Ryczowie zakończyła dziękczynna Eucharystia w Kościele Parafialnym w Ryczowie. Uczniowie wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami zadbali o oprawę liturgiczną Mszy św. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kanonik Stanisław Kocańda. Ks. Kanonik przypomniał najlepsze lata Szkoły w Ryczowie. Wskazał czasy, kiedy dla dobra dzieci i przyszłych pokoleń współpracowali ze sobą kapłani, nauczyciele, społecznicy, mieszkańcy Ryczowa i Półwsi. Ks. Stanisław Kocańda podkreślił, że w kwestii wychowania i edukacji także dziś powinni ze sobą współpracować: nauczyciele, rodzice, parafia i samorząd lokalny. - "Nasze działanie zaowocuje wychowaniem młodego pokolenia na ludzi uczciwych, prawdomównych, wierzących i prawdziwych patriotów. Tak się zdarzyło, że nasza parafia ma Patronkę - Matkę Boską Królową Polski, a szkoła nosi imię wielkiego Syna Narodu, patrioty - Tadeusza Kościuszki, bohatera bitwy pod Racławicami. Nosić imię Tadeusza Kościuszki i wzywać Opieki Królowej Polski - zobowiązuje parafię i szkołę do współpracy" - akcentował ks. Kanonik.
Organizatorzy jubileuszu mają nadzieję, że dzięki inicjatywie obchodów 170 - lecia Szkoły w Ryczowie można było przywołać jej najlepsze lata, a także zobaczyć dzisiejsze działania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie.

fotogaleria >>>>>>

Dorota Fryc - Piętak


TRADYCJE WIELKANOCNE

Niedziela Palmowa, to dzień który wprowadza nas w klimat Świąt Wielkanocnych. W gminie Spytkowice w tym dniu Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zaprosili mieszkańców na imprezę "Tradycja Wielkanocna", która w bieżącym roku odbyła się w WDK Ryczów.
Przygotowując tą imprezę zawsze mamy nadzieję, że wprowadzimy mieszkańców gminy w świąteczny nastrój, zintegrujemy lokalne środowiska i przede wszystkim wspólnie wejdziemy w okres świąt wielkanocnych, które kojarzą się ze staropolską tradycją. Jak co roku Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związki Emerytów i Rencistów zorganizowały prezentację wielkanocnych potraw i tradycyjnych nakryć stołów. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Wszelkie tradycje obyczaje są dziedzictwem, dlatego też my staramy się to dziedzictwo pielęgnować. Na tym spotkaniu gościli m.in. wójt gminy Łucja Molenda, przewodniczący Rady Gminy Zenon Szewczyk, z-ca wójta Robert Dziuba, radni, sołtysi. Byli też goście specjalni Państwo Eugenia i Tadeusz Góreccy ze Stanów Zjednoczonych.
Impreza została podzielona na dwie części. W pierwszej uczestnicy ( KGW Bachowice, Ryczów, Półwieś oraz ZEiR Spytkowice, Miejsce) zaprezentowały się w występach artystycznych. Po części artystycznej przyszedł czas na degustację potraw regionalnych przygotowanych przez poszczególne sołectwa. Stoły uginały się od domowej roboty, przekąsek, mięs, swojskich wędlin, ciast.
W drugiej części spotkania przeprowadzono mini turniej - na wesoło. Trzyosobowe reprezentacje zmagały się z wykonaniem pięciu zadań: rozwiązanie krzyżówki wielkanocnej, malowanie pisanki, wymienienie tradycji wielkanocnych, odpowiedzi na pytania na podstawie przygotowanego tekstu oraz ułożenie puzzli z hasłem - przysłowiem wielkanocnym. Z tych zmagań najlepiej wyszły panie z KGW Półwieś i to one zdobyły pierwsze miejsce. W nagrodę otrzymały zegary, a wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowy dyplom oraz upominki.

fotogaleria >>>>>>

Ewa Byrska


Uroczyste przyjęcie uczniów klasy I w poczet czytelników w Bachowicach

Uroczystość pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach weszła na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.
Dnia 24 stycznia 2008 r. pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią zostali zaproszeni przez Wróżkę do biblioteki szkolnej na uroczystość Pasowania na Czytelnika. Po wysłuchaniu opowiadania H. Łochockiej pt. "Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek" obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną przygotowaną przez uczennice klasy VI a pod opieką p. Elżbiety Marek. Następnie uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat zasad korzystania z biblioteki i poszanowania książek oraz znajomością baśni. Na zakończenie wszyscy złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani dużą zakładką przez Królową Książek na czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tej uroczystości na ręce wychowawczyni został przekazany dyplom pasowania na czytelnika dla klasy I, a każdy pierwszoklasista otrzymał książeczkę.

Marek Elżbieta


Dzień Babci i Dziadka w Bachowicach

22. stycznia 2008r. w zespole szkolno - przedszkolnym w Bachowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zarówno maluszki (3 -5. latki ) jak i starszaki ( 6.latki ) zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków aby uczcić ich święto.
Na uroczystość przybyła także z-ca dyrektora szkoły pani Jadwiga Stanek. Zaproszeni goście obejrzeli ,, Jasełka" oraz montaż słowno - muzyczny pt: ,, Moja babcia i mój dziadek" w wykonaniu swoich ukochanych wnuków. Przedszkolaki śpiewały i recytowały najpiękniej jak potrafiły, aby w paru słowach wyrazić swą wdzięczność, miłość i szacunek. I choć są jeszcze bardzo mali zaprezentowali się wspaniale. Wzruszenie było ogromne i w niejednym oku zakręciła się łza. Na koniec rodzice przygotowali dla gości słodki poczęstunek. Był to wspaniały, pełen emocji dzień, który pozostanie w pamięci dzieci i ich najbliższych na długi, długi czas.

Alina Gołba

Koncert "Kolędujmy Małemu Jezusowi" w Bachowicach

"To ta noc to wszystko zmieni
Zejdzie wreszcie władca Ziemi.
Da nam pokój, zło naprawi
Już Go chór aniołów sławi"Okres Bożego Narodzenia, to jedno z najbardziej radosnych i rodzinnych przeżyć w ciągu roku. Każdy z nas chciałby, aby te chwile trwały jak najdłużej. Dopełnieniem przeżywania Tajemnicy Narodzenia Pańskiego w Bachowicach był koncert kolęd połączony z wystawieniem jasełek. W niedzielę 20 stycznia w Domu Strażaka rozpoczął się jak co roku koncert "Kolędujmy Małemu Jezusowi". Zespół Szkolno-Przedszkolny zorganizował tą imprezę już po raz ósmy. To wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz dorocznych spotkań społeczności szkolnej z mieszkańcami wioski. Sala jak co roku wypełniła się po brzegi.
Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: ks. Kanonik Jan Bobrek, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Szewczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty Krystyna Porzuczek. Zaraz po powitaniu przez panią Dyrektor Małgorzatę Balonek, na scenie pojawili się starsi uczniowie naszej szkoły, którzy przypomnieli zgromadzonym święte chwile Bożego Narodzenia. Na ponad godzinę przenieśliśmy się do Betlejem, do miasta, gdzie zaczęło się nasze Zbawienie. Jasełka oprawione były kolędami w wykonaniu szkolnego chórku i najmłodszych uczniów SP.
W tegorocznym przedstawieniu nie zabrakło sceny z Herodem, który po rozmowie z Trzema Królami, podjudzany przez diabła, kazał wymordować wszystkie dzieci w okolicy. Oprócz tradycyjnych postaci pojawiła się Jagna - służąca Heroda, która choć w swym zachowaniu trochę zuchwała, postanawia ostrzec Marię i Józefa przed niebezpieczeństwem. Została wprowadzona także ważna postać hetmana, który toczy wewnętrzną walkę, kogo ma słuchać: złego rozkazu króla Heroda, czy własnego serca? Wybrał głos własnego serca i przyrzekł: "Od dziś chcę służyć Jemu, Bogu w Dziecku zrodzonemu".
Bardzo wymowna była ostatnia scena - uboga stajenka, w niej Święta Rodzina, a przy nich aniołowie. Do Dzieciątka Jezus biegną radośnie pasterze wraz z dostojnymi Mędrcami. Przychodzi też przemieniony Hetman i odważna Jagna. Wszyscy oddają hołd Bogu, ofiarując Mu swoje dary, a najważniejsze: swoje serca. Jeden z narratorów patrząc na Świętą Rodzinę i tych, którzy przyszli oddać pokłon, zakończył koncert słowami

" My do nieba też idziemy,
kiedyś z nimi tam będziemy.
Bo za dobre, święte życie
Bóg nagrodzi nas obficie
Trzeba jednak popracować,
aby w niebie wylądować"Za przygotowanie jasełek odpowiedzialne były s. Eliza Sikora i polonistka Agnieszka Harmata, a za dekorację panie nauczania zintegrowanego Kazimiera Łosiowska i Halina Wójtowicz.

Osoby biorące udział w przedstawieniu:
Maria - Karolina Bobak * Józef - Paweł Przychodzień * Herod - Wojtek Mielczarek * Jagna - Patrycja Kufel * Królowie - Artur Rąpel, Konrad Gliwa, Dawid Michalec * Pasterze - Szymon Majeran, Damian Gołba, Grzegorz Bartel, Michał Bąk * Królowa - Aleksandra Wójtowicz * Anioły - Karolina Gołba, Patrycja Gołba, Katarzyna Kulik * Diabeł - Adrian Stańczyk * Służący - Kamil Górecki, Damian Smolarz * Hetman- Piotr Świdergał * Narrator-Joanna Dzidek, Mariola Szewczyk * Chórek-Anna Majeran, Anna Wójtowicz, Gabriela Knapik, Paulina Gwiżdż, Kamila Michalska, Katarzyna Zybek, Katarzyna Momot * Obój- Paweł Knapik * Akordeon- Krzysztof Bartel

Klasy śpiewające kolędy:
PRZEDSZKOLE - "Gdzie mieszkasz Jezu"
ZERÓWKA - "Przychodzimy do stajenki"
I - "Gdzie mieszkasz Jezu"
II - "Puchowa kolęda"
III A - "Pójdźmy wszyscy do stajenki"
III B - "Chrystus, Chrystus"

s. Eliza Sikora
gnieszka HarmatXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12.807,76 zł - taką kwotę udało się zebrać w gminie Spytkowice podczas XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tradycyjnie odbył się w sali WDK.
Organizatorzy dali szansę zaprezentowania się na scenie miejscowym wykonawcom. Wyjątkiem była Harcerska Śpiewająca Siódemka z Krzęcina prowadzona przez Roberta Budzynia.
Na scenie występowali uczniowie z terenu gminy, wśród nich laureaci gminnego etapu konkursu Talenty 2007 w kategorii wokal. W energetycznych tańcach zaprezentowały się starsze grupy taneczne - VIP z Bachowic oraz spytkowicki Jump. Ciekawe układy przygotowały również reprezentujące wszystkie gminne szkoły dzieci z młodszych formacji.
Emocjonująca okazała się licytacja gadżetów. Biorący w niej udział goście wykazali się hojnością, wspomagając pracę 40 kwestujących wolontariuszy. Kubek z logo XVI finału został sprzedany za 250 zł, a ufundowane przez wójta gminy pióro osiągnęło cenę 220 zł. Na koniec imprezy uczestnicy finału ustawili się przed budynkiem gminy i zapalili świece łącząc się w ten sposób ze wszystkimi grającymi w orkiestrze Jurka Owsiaka.(PK)


fotogaleria >>>>>>

MIKOŁAJKI 2007

Dzieci z całej gminy Spytkowice z niecierpliwością czekały na przybycie Mikołaja i jego wesołych towarzyszy, czyli grupy artystycznej z Lublina, która w sali WDK w Spytkowicach zaprezentowała bardzo ciekawy program i porwała wszystkich do zabawy.

Przedszkolaki i dzieci z "zerówki" z uwagą przyglądały się przekomarzaniom diabła z aniołem, chętnie dały się wprowadzić do zabawy turoniowi i wróżkom, wymyślającym przeróżne zabawy.

Dzieci mogły poczuć się jak starsi koledzy i zatańczyć w prawdziwej dyskotece. Kiedy przygasły światła, po ścianach i suficie zaczęły pełzać różnobarwne światła, muzyka stała się głośniejsza i można było wyładować skumulowaną energię, która ulatywała z bawiących się w różnorodny sposób. Jedni podrzucali w górę swetry i bluzy, inni skupili się na tym, by nie zgubić kroku w tańcu. Ci którzy chcieli śpiewać, wchodzili na scenę, by wraz z piosenkarką intonować "Clown, zakochany clown" czy "Czarne oczy".

Na koniec zza sceny wyszedł długo oczekiwany Mikołaj, rozdając dzieciom lizaki i cukierki. Koncert trwał do ostatniego gościa, czyli ok. 2 godzin. Powoli kolejne grupy odjeżdżały z wychowawczyniami, by kontynuować mikołajkową zabawę w swoich szkołach. (PK)

fotogaleria >>>>>>

TRADYCJA BOŻONARODZENIOWA

W Sali WDK w Spytkowicach odbyła się corocznie organizowana impreza pod nazwą "Tradycja Bożonarodzeniowa", którą przygotował Gminny Ośrodek Kultury Kultury wraz z wójtem gminy Spytkowice. Uroczysta impreza została podzielona na dwie części. W pierwszej w występie artystycznym na scenie zaprezentowały się Koła Gospodyń z Bachowic, Ryczowa i Półwsi oraz seniorzy należący do Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach i Miejscu.
Goście wśród których zasiedli m.in. wójt Łucja Molenda, zastępca wójta Robert Dziuba, przewodniczący Rady Gminy Zenon Szewczyk, sekretarz gminy Anna Przejczowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krystyna Porzuczek w skupieniu wysłuchali świątecznego przesłania zawartego w kolędach, pastorałkach czy monologach przypominających historię świąt Bożego Narodzenia.
- Dziękuję wszystkim występującym za kultywowanie tradycji - mówiła wójt gminy Łucja Molenda. - Ukazujecie piękno tych szczególnych świąt i przypominacie o najważniejszych rzeczach.
Przewodniczący Rady Zenon Szewczyk dodał: - W czasach gdy nową historię pisze się co kilka lat, hołdowanie tradycji jest szczególnie ważne. Zginiemy, jeśli odetniemy się od swoich korzeni.
Zgromadzenia skosztowali potraw z zastawionych stołów. Każda z prezentujących się grup przygotowała swoje dania. Nie zabrakło tradycyjnego karpia czy uszek z barszczem, można było również spróbować żurku, śledzia czy różnorodanych ciast i sałatek. Podczas degustacji na scenie przygrywała czteroosobowa kapela z Ryczowa. W drugiej - konkursowej części uroczystości odbył się mini-turniej "Znam tradycje". Trzyosobowe drużyny zmagały się z pięcioma zadaniami, które oceniało jury, w skład którego weszli przedstawiciele startujących grup. Rozpoczynający konkurs quiz nie nastręczył większych trudności. W kolejnym zadaniu należało wykonać jak najdłuższy łańcuch, mając do dyspozycji papier kolorowy, klej i nożyczki. Następnie, podczas kolędowania, testowi zostały poddane umiejętności wokalne uczestników konkursu. Sprawdzono również wiedzę na temat świątecznych tradycji i zdolności artystyczne (malowanie bombki). Po zliczeniu głosów okazało się, że dwie drużyny: Związek Emerytów i Rencistów ze Spytkowic oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Bachowic uzyskały identyczną ilość punktów.
Aby wyłonić zwycięzcę konieczna była dogrywka. Minutowy czas na przygotowanie kolejnego łańcucha lepiej wykorzystały bachowiczanki i one triumfowały w turnieju. Trzecie miejsce ex aequo przypadło przedstawicielom Ryczowa i Miejsca, a czwarte gospodyniom z Półwsi. Nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom turnieju wręczyli wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy. (PK)

fotogaleria >>>>>>

Konkurs "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców

Podczas imprezy dożynkowej w Ryczowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" zorganizowanego przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach.
Konkurs był rozgrywany w dwóch etapach: wiejskim i gminnym. Do udziału zgłosiło się trzynaście domostw z terenu czterech sołectw. Jury oceniało ogólna estetykę posesji, balkony i tarasy oraz urządzenie ogrodów przydomowych i kącika wypoczynkowego.
Wynki etapu wiejskiego:
Spytkowice - 1. Marzena Kozioł, 2. Janina Momot, 3. Zdzisław Stańko.
Wyróżnienie:
Justyna Lempart . Lipowa - 1. Franciszek Działowy.
Miejsce - 1. Zofia i Mirosław Maciejowscy, 2. Sabina Żmuda, 3. Joanna Rzońca.
Półwieś - 1. Emilia Marczyńska, Bożena Jenczała, 3. Stanisława Kapelan.
Wyróżnienia:
Teresa Brania, Krystyna Piórkowska.
Wyniki etapu gminnego:
1. Franciszek Działowy,
2. Marzena Kozioł,
3. Zofia i Mirosław Maciejowscy.
Finaliści etapu gminnego otrzymali sadzonki krzewów, pozostali uczestnicy - nagrody książkowe. Wręczenia nagród dokonała wójt gminy Łucja Molenda w raz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Ewą Byrską.

fotogaleria >>>>>>

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .