Projekt KONSERWATOR
program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

To szansa na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych

Jest on adresowany do osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, niepełnosprawnych, mających trudności ze znalezieniem pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany którąś z podanych ofert pracy, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu

1.) Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl Wydrukuj go bądź poproś o wydrukowanie w powiatowym urzędzie pracy.
2.) Prześlij go na adres: 30-107 Kraków, Pl. Na Stawach 1 bądź złóż osobiście w terminie do 11 marca 2011r. Możesz zostawić go także w powiatowym urzędzie pracy.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie, podpiszesz umowę o pracę na 6 miesięcy z wynagrodzeniem ok. 1800 zł brutto. Uzyskasz także możliwości zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pracy. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu (bądź mailowo, o ile to możliwe). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy Pl. Na Stawach 1 pokój 405C. O szczegółach uczestnictwa w projekcie oraz warunkach pracy dowiesz się z dokumentów zamieszczonych na stronie www.wup-krakow.pl oraz z oferty pracy.

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek
Formularz uczestnictwa
OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU BEZ ZATRUDNIENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Inne oferty pracy w ramach projektu znajdziesz na stronie internetowej:www.wup-krakow.pl.


W sprawach uczestnictwa w projekcie możesz także kontaktować się z realizatorem projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach1, pok. 405c osobiście, telefonicznie (0-12/61-98-433) bądź mailowo: konserwator@wup-krakow.pl

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .