Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2011

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 23, (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.
Wzór wniosku dostępny w katalogu usług www.spytkowice.net.pl oraz w biurze Dziennika Podawczego Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Spytkowice
Mariusz Krystian

Skład osobowy Sołeckiej Komisji Wyborczej w Ryczowie

Anna Gierek - Przewodniczący
Beata Przystał - Zastępca
Małgorzata Michalec - Członek
Agnieszka Szwed - Maj - Członek
Katarzyna Tomska - Członek
Katarzyna Mastej - Członek

Skład osobowy Sołeckiej Komisji Wyborczej w Miejscu

Joanna Dzidek - Przewodniczący
Jolanta Gara - Zastępca
Krystyna Mamoń - Członek
Marzena Zięba - Członek
Małgorzata Kwaczała - Członek
Józefa Sieprawska - Członek

I N F O R M A C J A
Gminna Komisja ds. Wyborów w Spytkowicach informuje, że celem przyjmowania zgłoszeń do zarejestrowania list kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, pełni dyżury:

DATAGODZINY
11 kwietnia 2011r tj. poniedziałek 13.00 - 15.00
13 kwietnia 2011 r tj. środa 15.00 - 17.00
15 kwietnia 2011 r tj. piątek13.00 - 15.00
18 kwietnia 2011 r tj. poniedziałek13.00 - 15.00


w siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 - sala narad Urzędu Gminy w Spytkowicach ( parter).

S K Ł A D
Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach

LpImię i NazwiskoFunkcja
1Stanisława SzarekPrzewodniczący
2Halina PióroZastępca Przew.
3Wojciech Monica Członek
4Gabriela FaberCzłonek
5Jacek SzydłowskiCzłonek
6Joanna KaczmarczykCzłonek


Siedziba: sala narad w Urzędzie Gminy Spytkowice ( parter ) ul. Zamkowa 12 telefon 33 / 8791 820 wew. 41

OGŁOSZENIE

Ze względu na obszerność materiałów dot. wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice, Informacje Wójta Gminy wraz z drukami zgłoszeń , dostępne są :
- na stronie internetowej gminy ;
adres : www.spytkowice.net.pl / zakładka na stronie głównej z lewej strony / Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2011
- w siedzibie Urzędu Gminy ;
na tablicy ogłoszeń "WYBORY " usytuowanej na I piętrze oraz w biurze nr 3.

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 29 marca 2011 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 42 / 2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o:
liczbie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich wybieranych w każdym Sołectwie oraz siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów.

Nazwa SołectwaLiczba
Sołtysów
Liczba
Członków Rad Sołeckich,
bez Sołtysa
BACHOWICE16
LIPOWA13
MIEJSCE15
PÓŁWIEŚ15
RYCZÓW110
SPYTKOWICE110

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Sali narad Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, tel. 33 / 8791 820 wew. 41.

Wójt
mgr Mariusz Krystian

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .