OSP SPYTKOWICE

ul.Zamkowa 14
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 18 20 wew 61

Zarząd

Prezes - Stańczyk Józef
Wiceprezes - Józef Michalec
Naczelnik - Zbigniew Malaga
Z-ca Naczelnika - Marcin Berniak
Skarbnik - Maciej Szarek
Sekretarz - Michał Góral
Gospodarz - Jan Góral
Członek - Jerzy Kornaś

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Grzegorz Knapik
Sekretarz - Józef Gwizdała
Członek - Maciej Sołtys


UWAGA
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Wsi Spytkowice, którzy posiadają cenne dla Nas informacje lub zdjęcia z działalności OSP Spytkowice prosimy o kontakt z Zarządem OSP Spytkowice


Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Spytkowicach

W dniu 09.04.2011 r. w remizie OSP Spytkowice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Spytkowicach. W zjeździe wzięli udział zaproszeni goście:
Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice
Jerzy Pórowski - przewodniczący rady gminy Spytkowice
Mł. bryg. Paweł Kwarciak - komendant powiatowy PSP w Wadowicach
Insp. Maria Łopusińska - komendant powiatowy Policji w Wadowicach
Asp. Zdzisław Kacprzak - kierownik posterunku Policji w Spytkowicach
dh. Józef Cholewka - członek zarządu głównego ZOSP RP
dh. Antoni Kwarciak - członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie
Alina Antosz- skarbnik UG Spytkowice

Sprawozdania z działalności za okres 2006-2011 przedstawili:
dh. Łucja Molenda - Prezes ZOG ZOSP w Spytkowicach
dh. Tadeusz Dębski - komendant gminny ZOSP RP w Spytkowicach

Sprawozdanie komisji rewizyjnej:
dh. Jan Łabaj

Zaproszeni goście złożyli podziękowania za działalność i zaangażowanie strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Zjazd wybrał nowy Zarząd Gminny ZOSP RP w Spytkowicach:
Prezes - Mariusz Krystian
Wiceprezes- dh. Zbigniew Malaga
Wiceprezes - dh. Marian Ryba
Komendant - dh. Tadeusz Dębski
Skarbnik - dh. Rafał Giermek
Sekretarz - dh. Piotr Orkisz
Członek - dh. Bogdan Suślik
Członek - dh. Tadeusz Kozioł
Członek - dh. Jan Łabaj
Członek dh. Piotr Gawęda
Członek dh. Franciszek Ściera
Członek dh. Marian Szarek
Członek dh. Józef Michalec
Członek dh. Józef Stańczyk
Członek dh. Marcin Berniak

Oraz delegatów na zjazd powiatowy ZOSP RP w Wadowicach:
dh. Malaga Zbigniew
dh. Tadeusz Dębski
dh. Piotr Orkisz
dh. Bogdan Suślik
i przedstawicieli do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach:
dh. Zbigniew Malaga
dh. Tadeusz Dębsk

Wręczono pamiątkową statuetkę z podziękowaniem od strażaków z gminy Spytkowice dla ustępującej Prezes ZOG ZOSP RP w Spytkowicach dh. Łucji Molenda.


fotogaleria >>>>>>

Włączenie OSP Spytkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

W dniu 16 lipca 2004 roku na Placu Apelowym przed Domem Strażaka w Spytkowicach odbyło się oficjalne włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego /KSRG/. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr VI/81 KSRG z dnia 17 maja 2004roku, Ochotnicza Straż Pożarna Spytkowice została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Dla jednostki OSP Spytkowice , która została założona w 1912 roku to wielki zaszczyt być w gronie nielicznych jednostek, które znajdują się w KSRG w powiecie Wadowickim. Początki OSP w Spytkowicach były trudne, wówczas podstawowym wyposażeniem była pompa dwukołowa. Obecnie strażacy mają nowe wozy ratownicze.

fotogaleria >>>>>>

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .