OGŁOSZENIA

Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi, elektrycznymi, instalacjami wodno kanalizacyjnymi nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Domu Strażaka w Spytkowicach ul. Zamkowa 14

Wpłynęły oferty :
1. Na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad instalacjami wodno kanalizacyjnymi.

LPNazwa oferenta Wartość brutto
od wartości netto
odebranych robót
Suma punktów
1 ofertaBiuro Usług Inwestycyjnych MAR-KA Marek Pawlus- Pewel Wielka 570,34-340 Jeleśnica 1,95%97,44 pkt
2 ofertaUsługi Projektowe Instalacje Sanitarne i Gazowe Józef Brańka, ul.Zygmunta 54,34-100 Wadowice 1,92%100 pkt


Została wybrana oferta nr 2
Usługi Projektowe Instalacje Sanitarne i Gazowe Józef Brańka,
ul. Zygmunta 54, 34-100 Wadowice
za kwotę : 1,92% brutto
od wartości netto odebranych robót.

2. Na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi.

LPNazwa oferenta Wartość brutto
od wartości netto
odebranych robót
Suma punktów
1 ofertaBiuro Usług Inwestycyjnych MAR-KA Marek Pawlus- Pewel Wielka 570,34-340 Jeleśnica 1,95%100 pkt


W związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków wykonawcy oferty nr 1 została złożona i wybrana dodatkowa oferta wykonawcy :
Elektrotechnika AK Andrzej, Irena, Adam Knapik Spółka Jawna,
34-100 Wadowice, Oś. Jesionowa 8
za kwotę : 2% netto + 23% VAT
od wartości netto odebranych robót.

3. Na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi

LPNazwa oferenta Wartość brutto
od wartości netto
odebranych robót
Suma punktów
1 ofertaBiuro Usług Inwestycyjnych MAR-KA Marek Pawlus- Pewel Wielka 570,34-340 Jeleśnica 1,95%100 pkt


W związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków wykonawcy oferty nr 1 została złożona i wybrana dodatkowa oferta wykonawcy :
Marian Suski
Bachowice, ul.Ks.Gołby 77, 34-116 Spytkowice
za kwotę : 2,5% brutto
od wartości netto odebranych robót

Ogłoszenie
Zakres wniosku obejmuje rozbudowe drogi gminnej - ul. Widokowej od km 00+000,00 do km 00+414,93.
Zakres opracowania obejmuje:
- rozbudowę drogi gminnej - ul. Widokowej od km 00+000,00 do km 0+414,93 wg kilometrażu lokalnego (przyjętego do celów projektowych),
- przebudowę istniejącego zjazdu publicznego w km 84+041,22 drogi krajowej nr 44,
- budowę mijanek w km od 00+042,55 do km 00+075,88 oraz od km 00+236,03 do km 00+269,12 wg kilometrażu lokalnego,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,
- przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji,
- instalowanie urządzeń odwodnienia:
    korytko kolejowe od km 00+003,00 do km 00+064,18
    korytko trapezowe od km 00+064,18 do km 00+381,76
    korytko muldowe od km 00+381,76 do km 00+414,93
    przepust drogowy w km 00+005,78
    wpusty deszczowe w km 00+342,08
    studnia chłonna w km 00+333,60
- budowę palisady betonowej od km 00+027,82 do km 00+064,18
- budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 44
- rozbiórka i budowa ogrodzenia od km 0+174,82 do km 0+207,18
Ogłoszenie
Zakład Usług Komunalnych W Spytkowicach ul. Zamkowa 57 34-116 Spytkowice ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu specjalnego do przewozu zwłok Polonez Bella KARAWAN.
1. Do dnia 27 kwietnia 2011 roku godzina 10.00 w siedzibie Zakładu 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57 należy składać oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem (OFERTA KARAWAN), wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Formularz do pobrania w siedzibie Zakładu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice ( http//www.spytkowice.net.pl ).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27 kwietnia 2011 roku godzina 11.00
3. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto zaoferowana przez kupującego.
4. Sprzedaży Zakład dokona dnia 28 kwietnia 2011 roku, na podstawie umowy której załącznikiem będzie formularz ofertowy.
5. Samochód dostępny do obejrzenia w siedzibie zakładu w godzinach pracy 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku. ( tel. 609 478 000)

Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice.
Wpłynęło - 6 ofert.

LPNumer ofertyWartość brutto Za 1 tonęSuma punktów
(wyliczona arytmetycznie )
1 oferta ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. 28-142 Tuczępy, Dobrów 8 378,00 zł80 pkt
2 oferta FIRMA REMONTOWO-BUDOWLNA mgr inż. Radosław Rokosz "RAGAR"31-610 Kraków, os. 1000 lecia 35/16 369,15 zł 81,92 pkt
3 oferta UNIROLL" Sp. Z o.o 33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 302,40 zł 100 pkt
4 oferta Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie356,40 zł 84,85 pkt
5 oferta REMONDIS Sp. z o.o.02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16 ul. Zawodzie 1602-981 Warszawa 324,00zł 93,33 pkt
6 oferta PHUP "EURO-GAZ" sp.j Zagórsko 31a 26-052 Sitkówka-Nowiny 354,24zł85,36 pkt


Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:
UNIROLL" Sp. Z o.o
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
za kwotę ofertową : 302,40 zł brutto 1 tona

odbioru wraz z przygotowaniem do transportu , transport i utylizacja odpadów z terenu Gminy Spytkowice z miejscowości Miejsce, Lipowa, Ryczów, Półwieś , Bachowice, Spytkowice.
Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: Zakup środków czystości dla Urzędu Gminy w roku 2011
Wpłynęło - 2 oferty

LP Nazwa oferenta Wartość brutto Suma punktów
(wyliczona arytmetycznie )
1 oferta "TABOX" Sp z o.o 31-011 Kraków Pl.Szczepański 8 Hurtownia 31-762 Kraków, ul.Nad Baranówka 4 5.847,32 PLN100 pkt
2 oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AIT Tomasz Czechowski, 30-695 Kraków, ul.Schweitzera 11 34.380,52 PLN17pkt


Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:
"TABOX" Sp z o.o 31-011 Kraków . Pl. Szczepański 8
Hurtownia 31-762 Kraków , ul. Nad Baranówka 4
za kwotę : 5.847,32 zł brutto
Termin wykonania : 31.12.2011r


Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: Dostawę i montaż wkładów kominowych do komina spalinowego kotłowni budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie ul. Szkolna 7,
Wpłynęło - 5 ofert

LP Nazwa oferenta Wartość brutto Suma punktów
(wyliczona arytmetycznie )
1 oferta P.H.U HEGA S.C Henryk Gazda , Roman Moskała,34-100 Wadowice, ul. Piłsudskiego 1 6.076,70 67,30
2 oferta KOMIN System, Grzegorz Bowej , Al.Zjednoczenia 92,65-120 Zielona Góra4.470,00 91,48
3 oferta KOMINSTAL s.c, Systemy Kominowe 31-153 Kraków ul.Szlak 63/6 4.089,50 100
4 oferta HAGEED -BIS Firma Handlowo -Usługowa, 32-085 Węgrzec 5.631,84 72,62
5 oferta Tarnawa Spółka Jawna L.Wajda, W.Wajada, R.Nazimek ul. Giełdowa 22 33-100 Tarnów 4.570,00 89,49


Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:
KOMINSTAL s.c, Systemy Kominowe
31-153 Kraków ul.Szlak 63/6
cena brutto : 4089,50
gwarancja : 7 lat
Termin wykonania : 25.03.2011

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na pracę w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Spytkowicach w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób z terenu Gminy
Wpłynęły - 2 oferty
LPOferentWartość brutto
1 ofertaAlicja Bugiel - psycholog 65,00 za 1 godzinę usługi
2 ofertaSebastian Uznański - psycholog, 60,00 za 1 godzinę usługi


Została wybrana:
oferta nr 2 wykonawcy: Sebastian Uznański - psycholog.
Stwierdzono że w/w ofert jest najkorzystniejsza.
Z oferentem zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na prowadzenie zajęć o charakterze sportowo - rekreacyjnym- - profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Spytkowice w obiekcie sportowym kompleks boisk sportowych realizowanych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK "2012 Gmina Spytkowice Sołectwo Bachowice, naboru na prowadzenie zajęć o charakterze sportowo - rekreacyjnym - profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Spytkowice w obiekcie sportowym kompleks boisk sportowych realizowanych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK "2012 Gmina Spytkowice Sołectwo Bachowice,
Wpłynęły - 4 oferty
LPImie NazwiskoWartość bruttoIlość godzin w miesiącu
1 ofertaAdam Maślana500,0055
2 ofertaGrzegorz Dzidek 500,0050
3 ofertaKamil Szewczyk 500,0050
4 ofertaJózef Szarek 500,0052


Została wybrana:
oferta nr 1 wykonawcy: Adam Maślana
oferta nr 4 wykonawcy: Józef Szarek
Stwierdzono że w/w oferty są najkorzystniejsze i zostaną podpisane umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usług geodezyjno kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2011
wpłynąła 1 oferta wykonawcy :
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Spółka z .o.o 43-304 Bielsko -Biała
ul. Wyzwolenia 27
- suma wartości za poszczególne (wagi ) prac ofercie cenowej wynosi - 121 960,65
Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
Informacja o wyborze oferty.
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowicew 2011r, które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice.
Informujemy, że wpłynęły 2 oferty.
1 oferta Expert Nieruchomości
34-100 Wadowice
ul. Źeromskiego 2
mgr inż. Anna Kłonowska - Jamróz
31.512,60 zł 86,26 pkt
2 oferta Marek Sosnówka
31-694 Kraków
oś.Tysiąclecia 10/97
27.183,00 zł 100 pkt
Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:
Marek Sosnówka
31-694 Kraków, oś.Tysiąclecia 10/97


Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
Wójt Gminy Spytkowice poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze opiekuna - wychowawcy w świetlicach wiejskich na terenie gminy Spytkowice (Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś)
Osoby chętne prosimy o dostarczenie podań wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 21 lutego 2011r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice (parter)
Ogłoszenie.
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Spytkowice w roku 2011 - zgodnie z załączonym załącznikiem nr.1, nr 2 do niniejszego ogłoszenia. W ofercie cenowej należy podać wartość zamówienia dla poszczególnych pozycji wymiennych w załączniku nr 1, nr 2 wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Urząd Gminy Spytkowice ul. Zamkowa.12
Załączony formularz do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 16.02.2011r

Formularz

Informacja o wyborze oferty       >>>>>>>>>
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych Gminy Spytkowice w 2011roku.
Wybrano ofertę wykonawcy :
Jan Kaliński
Zakład Kominiarski
34-100 Wadowice
Oś. Pod Skarpą 23/59
Za kwotę ofertową:
Lp. Nazwa Ilość PUNKTÓW Cena brutto za 1 PUNKT Wartość brutto poz 1x 2 = 3
1 2 3
1 Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych zgodnie z zakresem obowiązków podanych w ogłoszeniu 38 szt
(I półrocze)
38szt
(II półrocze )
8,00
8,00
304,00
304,00
2 Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych zgodnie z zakresem obowiązków podanych w ogłoszeniu 108 szt 8,00 864,00
3 Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 1529 mb 2,50 3.822,50
4 Okresowa kontrola stanu technicznego podłączeń kominowych 1 raz w roku 211 szt 5,80 1.223,80
Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .