WYDARZENIA W GMINIE

"Spotkanie na Szczycie"

W Dniu Dziecka w naszym Urzędzie doszło do pierwszego spotkania Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana ze swoim młodszym kolegą, Mateuszem Odrowążem - Dziecięcym Wójtem Gminy Spytkowice w roku 2011 . Mateusz mieszka w Półwsi. Jest uczniem czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Ryczowie. 29 maja wygrywając jeden z konkursów zręcznościowych w czasie obchodów Gminnego Dnia Dziecka, został wybrany Dziecięcym Wójtem Gminy.

W dn. 01 czerwca panowie wspólnie pełnili swe obowiązki. Po spotkaniu w gabinecie Wójta i rozmowie wręczyli nagrody zwycięzcą konkursu plastycznego pt. "Pałac w Ryczowie". Mateusz znakomicie wywiązał się z nowych obowiązków. Mamy nadzieję że jest zadowolony ze spotkania. Życzymy mu by wzrastał w przekonaniu, że ten dzień był początkiem nowego etapu w jego życiu. Bogatszy o nowe doświadczenie może w przyszłości... .

wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
wosp 2011

Gminny Dzień Dziecka

29 maja w naszej gminie zorganizowano Dzień Dziecka.
Tym razem w sołectwie Ryczów najmłodsi mieszkańcy mogli spotkać się na wspólnej zabawie.
Dzieciaki zupełnie za darmo mogły korzystać; z dmuchanych zjeżdżalni , wieży spinaczkowej , przejażdżki ciuchcią, kulkolandu, ale także zjeść loda lub cukrową watę.
Całą imprezę w sposób profesjonalny prowadziła agencja artystyczna "Scena Juno" z Lublina dostarczając najmłodszym i ich rodzicom wielu miłych wrażeń.
Już niemal tradycyjnie dzieci mogły zaspokoić swoją ciekawość i korzystając z obecności z strażaków oraz policjantów z Wadowic- wcielić się w ich rolę. Samochody bojowe OSP Ryczów oraz PSP Wadowice cieszyły się ogromną popularnością.
Po raz pierwszy wybrano Dziecięcego Wójta Gminy, któremu symboliczny klucz do Gminy przekazał Wójt Gminy Mariusz Krystian. Został nim zwycięzca jednego z konkursów - Mateusz Odrowąż z Półwiesi.
Wszystkich zachęcamy do obejrzenia zamieszczonej galerii fotografii.

fotogaleria >>>>>>

Wybory Sółtysów i Członków Rad Sołeckich.

W niedzielę 8 maja, odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Aby wybory doszły do skutku do dnia 18 kwietnia mieszkańcy sołectw zgłaszali swoich kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. W wyniku dokonanych zgłoszeń, okazało się że do przeprowadzenia konieczne są wybory tylko w dwóch sołectwach. W sołectwie Ryczów, na funkcję sołtysa zgłoszono czterech kandydatów, a do Rady Sołeckiej jedenastu kandydatów na 10 wolnych miejsc . W sołectwie Miejsce mieszkańcy do Rady Sołeckiej zgłosili siedmiu kandydatów na pięć obsadzanych miejsc. W pozostałych sołectwach w związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów była wystarczająca do obsadzenia stanowisk bez konieczności przeprowadzania wyborów - odsadzono w/w stanowiska bez głosowania. Po przeprowadzeniu wyborów ostatecznie funkcje Sołtysów w poszczególnych sołectwach objęli: Marian Szewczyk - Bachowice, Stefan Gierek - Lipowa , Grażyna Stańczyk - Miejsce, Stanisław Maślona - Półwieś, Kazimierz Fryc - Ryczów , Stefan Szymocha - Spytkowice.
W najbliższym czasie składy Rad Sołeckich zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice.

We wtorek 10 maja Wójt Gminy spotkał się z wszystkimi sołtysami by w sposób oficjalny rozpocząć współpracę. Omówiono ogólne zasady współpracy oraz sprawy poszczególnych sołectw.

Tradycja Wielkanocna

Sobotnie popołudnie 16 kwietnia, to dzień który wprowadził nas w klimat Świąt Wielkanocnych. W gminie Spytkowice w tym dniu Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zaprosili mieszkańców na imprezę "Tradycja Wielkanocna".

Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów zorganizowały prezentację wielkanocnych potraw i tradycyjnych nakryć stołów. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Wszystko to zostało wspaniale zaprezentowane w czasie występów artystycznych.

Gościliśmy Pana Roberta Budzynia, który swoim koncertem zachwycił wszystkich obecnych. Swój występ podzielił na kilka części, był czas na zadumę i refleksję jak również udało mu się wywołać uśmiech wśród słuchaczy i zaangażować we wspólny śpiew. Impreza była bardzo udana, zapraszamy za rok!
fotogaleria >>>>>>

VIII Sesja Rady Gminy.

W czwartek 14 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy Spytkowice. VIII sesja W sesji uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to: Pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Pani inspektor Maria Łapusińska Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach , Pan podinspektor Paweł Garzeł Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach a także Pan młodszy brygadier Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej , Pan ogniomistrz Tadeusz Dębski Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach oraz Pani Monika Majeran , która w imieniu swojego taty Pana Alojzego Majerana odebrała nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Krzyż Zasługi . W sesji Rady Gminy brali udział również sołtysi sołectw i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

VIII sesja

Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego w 71 rocznicę tego mordu oraz ofiary katastrofy smoleńskiej w pierwszą rocznicę tego zdarzenia.

Również na początku obrad do grona radnych został przyjęty wybrany w wyborach uzupełniających w dn. 13 marca 2011r. nowy radny sołectwa Ryczów Pan Krzysztof Gierek . Swoją pracę w Radzie Gminy Pan Krzysztof rozpoczął od złożenia ślubowania. Pan Gierek ma 36 lat . Od niedawna jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsia . Gratulując wygranej w wyborach do Rady Gminy, życząc owocnej pracy, witamy w naszym gronie .

Bardzo miłym i budującym wydarzeniem w czasie sesji było uhonorowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi wspomnianych wcześniej zaproszonych: starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Alojzego Majerana za całokształt pracy i działalności w OSP oraz ogniomistrza Tadeusza Dębskiego - Komendanta Gminnego OSP w Spytkowicach za ofiarność i sprawność działania w trakcie powodzi w 2010 roku . W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej medale wręczyła pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska - Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast w imieniu mieszkańców i Rady Gminy gratulacje złożyli Wójt Gminy Mariusz Krystian i Przewodniczący Rady Gminy pan Jerzy Piórowski . VIII sesjaDziękując za wyróżnienie pan Tadeusz Dębski zaznaczył, że tak naprawdę przyjmuje ten medal w imieniu wszystkich druhów członków OSP wszystkich gminnych zastępów bo to dzięki ich poświęceniu i ofiarności udało się skutecznie działać w czasie powodzi.

Pani inspektor Maria Łopusińska i młodszy brygadier Paweł Kwarciak przedstawili sprawozdania z działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. W sposób bardzo interesujący poinformowali o zagrożeniach i realizowanych zadaniach zarówno przez Policję jak również Straż Pożarną .


Dalsza część obrad sesji była poświęcona sprawom bieżącym . Z najważniejszych spraw, które rozstrzygnięto, to zmiana budżetu gminy skutkująca zwiększeniem środków pieniężnych na gminne inwestycje. Radni przyjęli uchwałę zwiększającą tę kwotę o prawie 23% czyli o 382 tys.zł Dzięki tym środkom dodatkowo w roku 2011 zostaną wykonane m.in następujące inwestycje :

Sołectwo Miejsce:
wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej .................. 7 tys.zł
wykonanie nawierzchni drogi ul. Sadowa ...............................30 tys.zł

Sołectwo Półwieś:
wykonanie nakładki bitumicznej drogi ul. Kolejowa ........................20 tys.zł
wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowa..................................10 tys.zł

Sołectwo Ryczów:
wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul.Jana Pawła II
........30 tys.zł
wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej ul.Starowiejska
.......20 tys.zł
wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej ul.Parkowa
.......20 tys.zł
wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie filia Chałpki
.......20 tys.zł

Sołectwo Spytkowice:
wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul.Wiślana
........30 tys.zł
budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul.Wadowicka
........75 tys.zł
wykonanie projektu na przebudowę i przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej ul.Spadzista
.......100 tys.zł
wykonanie pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
.......30 tys.zł

Ponad to za kwotę 100 tys.zł zostanie wykonana "inwentaryzacja architektoniczna" wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych.Kamienne, Diamentowe i Złote Gody w gminie Spytkowice

W bieżącym roku w naszej gminie obchodzono kamienne, diamentowe i złote gody. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej mszy św. w intencji jubilatów zamówionej przez Wójta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Wójt gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski wręczyli jubilatom medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", okolicznościowe Listy Gratulacyjne oraz upominki.

Jubileusz 70-lecia obchodzili państwo Stefania i Józef Krystian, 60-lecia: Emilia i Zdzisław Fryc, natomiast 50-lecia: Barbara i Witold Augustyniak, Irena i Stanisław Gwizdała, Helena i Leon Kajfasz, Maria i Stanisław Kapelan, Barbara i Władysław Karamańscy, Maria i Jan Kubas, Zofia i Stanisław Kulawik, Maria i Józef Maj, Maria i Józef Odrzywolscy, Anastazja i Stanisław Pyrzyccy, Antonina i Julian Rąpel, Stanisława i Józef Scąber, Krystyna i Franciszek Simik, Franciszka i Władysław Suślik, Władysława i Stanisław Suślik, Aleksandra i Józef Wiecheć, Zofia i Tadeusz Wojtas, Stefania i Edward Wrona.

Po części oficjalnej przy drobnym poczęstunku jubilaci obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach, przygotowany przez Panią Alicję Gołbę oraz Panią Katarzynę Kozak. Mali artyści wykonali uroczo swoje zadanie, za co otrzymali gromkie brawa.
fotogaleria >>>>>>

Obrady VI - ej sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego br.

W dniu 24 lutego br. w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się VI sesja Rady Gminy w trakcie której Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
1. Zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice na lata 2011 - 2017.
2. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok - przyjmując Program w ogólnej wysokości 129.000 zł.
3. Współdziałania w 2011 roku Gminy Spytkowice z Gminą Bielsko - Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Spytkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
4. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok -przyjmując Program w ogólnej wysokości 1.000 zł.
5. Rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Spytkowice na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
- Rada po burzliwej dyskusji zarówno na posiedzeniach jak na sesji nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Nadania statutów dla sołectw Gminy Spytkowice - podjęcie uchwały w tej sprawie było poprzedzone długą dyskusją dotyczącą m.in. kwestii prawa do udziału i głosowania w zebraniu wiejskim, składania przez sołtysów wniosków do budżetu Gminy oraz kwestii opisywania rachunków przez sołtysów. Podjęcie uchwały było poprzedzone konsultacjami projektów statutów z Radami Sołeckimi poszczególnych Sołectw oraz z mieszkańcami Gminy.
7. Nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach.
8. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015.
9. Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
10. Wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach - wybierają na przedstawicieli:
- Wójt Gminy lub wyznaczona przez niego osobę - Przewodniczący,
- Józef Jodłowski Przedstawiciel Wojewody - członek,
- Jerzy Piórowski - członek,
- Grażyna Stańczyk - członek,
- Marian Szewczyk- członek,
11. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w Spytkowicach przy ulicy Torowej.
12. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w Spytkowicach.
13. Odstąpienia od przetargu na wynajem lokalu w budynku Domu Strażaka w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 33 - stanowiącego własność komunalną Gminy Spytkowice, który będzie przeznaczony pod siedzibę Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy, co jest ważnym aspektem dla społeczeństwa wsi Bachowice.


Ponadto Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Wójta Gminy informacjami dotyczącymi:
1. sytuacji (stanu) Gminy na początku kadencji 2011 - 2014 - Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport w tym zakresie, którego treść jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.
2. stopnia realizacji II etapu budowy kanalizacji w Gminie i perspektyw jego wdrażania


Szczegółowy przebieg obrad sesji zostanie odzwierciedlony w protokole z obrad VI - ej sesji Rady Gminy, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej w BIP-ie, po jego przyjęciu przez Radę.

WÓJT GMINY
-mgr Mariusz Krystian-

Dzień Seniora w Bachowicach

W sobotę 12 lutego w Bachowicach miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało "Dzień Seniora". Uroczystość rozpoczęła się o godzinie trzynastej Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza bachowickej parafii ks. Franciszka Jeleśniańskiego .

Następnie uczestnicy udali się do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie organizatorzy przygotowali część artystyczną i poczęstunek . Wśród prawie 80 -ciu uczestników spotkania byli także zaproszeni goście : Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian , Zastępca Wójta Gminy Pan Adam Latko , Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy i jednocześnie Sołtys Bachowic Pan Marian Szewczyk, radni sołectwa a także ksiądz proboszcz wraz z siostrami zakonnymi i dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Balonek .

Witając zebranych Wójt Gminy zauważył ,że "współczesny świat próbuje nie pamiętać o osobach starszych, faworyzując młodość . Mimo to, my wszyscy nie możemy zapomnieć, że seniorzy są bardzo ważną częścią naszej wspólnoty, że swoim doświadczeniem, dobrą radą, mimo wielu niedogodności, ciągle dzielnie wypełniają swoje obowiązki. Przede wszystkim wobec swoich najbliższych, ale także wobec ogółu społeczeństwa, pielęgnując tradycję i dawne zwyczaje".

Dziękując za wytrwałość i równocześnie prosząc o wyrozumiałość wobec młodych, Wójt życzył zebranym "wielu radosnych chwil i przede wszystkim zdrowia".

Wspólna modlitwa, śpiew i biesiadowanie, tak można scharakteryzować atmosferę jaka wytworzyła się w czasie spotkania. W części artystycznej uczniowie klasy "0" i przedszkola przedstawili inscenizację baśni pt. "Kopciuszek". Cudownie kolorowe stroje i wspaniała gra młodych aktorów zachwyciły wszystkich. Dopełnieniem części artystycznej był występ organizatorów, czyli Koła Gospodyń, w którym panie przypomniały dawne pieśni biesiadne. Stały się one zalążkiem refleksji i wspomnień , a słowa " upływa szybko życie ..." - jednej z zaśpiewanych pieśni niejednej osobie wycisnęły łzę z oka . Ale właśnie dzięki tym wzruszeniom ,radość z tego spotkania jest większa. Wszystkim organizatorom i uczestnikom szczerze dziękujemy.
fotogaleria >>>>>>

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy - 11 stycznia 2011 r.

Dnia 11 stycznia 2011 roku w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 3 nastąpiło uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy. Temu niezwykłemu wydarzeniu przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Postulatorem procesu jest o. dr Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, karmelita bosy. W skład Trybunału wchodzą: ks. dr Andrzej Scąber - delegat księdza Kardynała, o. mgr lic. Marian Szczecina - promotor sprawiedliwości, ks. mgr Krzysztof Tekieli - notariusz.

O godzinie 8.30 - na początku - Ksiądz Kardynał odmówił krótką modlitwę o światło Ducha Świętego, następnie ks. prałat Piotr Majer, kanclerz Kurii Metropolitarnej wygłosił słowo wprowadzające, następnie o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, postulator, zwrócił się z prośbą do Księdza Kardynała i Czcigodnego Trybunału o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Z kolei Ksiądz Kardynał, Postulator oraz członkowie Trybunału złożyli uroczystą przysięgę i podpisy na dokumentach procesowych. Po podpisaniu dokumentów głos zabrał jeszcze Ksiądz Kardynał, a po nim o. Andrzej Ruszała, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, podziękował Księdzu Kardynałowi, ojcu Postulatorowi, czcigodnemu Trybunałowi i wszystkim obecnym za przygotowanie procesu. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem Księdza Kardynała. Na rozpoczęciu procesu ojca Rudolfa zgromadziło się w Krakowskiej Kurii ponad 100 osób. Obecnie Krakowska Kuria Metropolitarna prowadzi ponad 20 procesów beatyfikacyjnych. W tym cztery są z Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Proces Ojca Rudolfa jest już czwarty. Wcześniej otwarto proces sługi Bożego br. Franciszka Powiertowskiego, wychowanka ojca Rudolfa, służebnicy Bożej matki Teresy Marchockiej i służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Trzeba przyznać, że na rozpoczęciu żadnego z tych procesów nie było tak dużo ludzi. Ojciec Rudolf zmarł niecałe 12 lat temu i właściwie wszyscy go pamiętają.

Na rozpoczęcie procesu do Krakowa przyjechali kapłani - zwłaszcza z Wadowic i okolicy - proboszczowie z Wadowic - ks. Infułat Jakub Gil, ks. prałat Tadeusz Kasperek, byli proboszczowie z Bachowic i Spytkowic, byli inni kapłani diecezjalni i zakonni - zwłaszcza karmelici bosi - współbracia Ojca Rudolfa - wśród nich 93-letni o. Otto Filek - kolega kursowy ojca Rudolfa, były siostry zakonne, byli przedstawiciele władz samorządowych - między innymi: starosta wadowicki - pan Jacek Jończyk, burmistrz Wadowic - pani Ewa Filipiak, wójt Spytkowic - pan Mariusz Krystian. Byli oczywiście członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy, było bardzo dużo znajomych i przyjaciół Ojca Rudolfa, z Bachowic, Spytkowic i Wadowic - wśród nich Olek Roman - chłopiec, do którego uzdrowienia przyczynił się Ojciec Rudolf. Byli przedstawiciele mediów.

Druga część uroczystości miała miejsce klasztorze karmelitów bosych przy ulicy Rakowickiej w Krakowie. O godzinie 10.15 odprawiono Eucharystię, której przewodniczył o. Andrzej Ruszała, prowincjał. Po Eucharystii miał miejsce skromny poczęstunek.

Artykuł o Ojcu Rudolfie

Plik multimedialny
Twoja przeglądarka nie obsługuje multimediów. <br> Zainstaluj Mozille Firefox lub Internet Explorer


wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
wosp 2011

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniu 9 stycznia 2011r.w Gminie Spytkowice zagrała po raz XIX Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczna orkiestra zagrała dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Jak co roku 40 wolontariuszy ze szkół z terenu gminy kwestowało na ulicach od godz. 8.00 i zebrali kwotę 14.426,62zł. Najwięcej pieniędzy zebrali: Małgorzata Caban - 1.063,44zł., Sylwia Łoboda - 1.055.69zł., Łukasz Mostowik - 989,37zł. oraz Agnieszka Załusińska - 892,53zł.

W dniu Finału wystąpiły uczestniczki etapu gminnego Festiwalu Artystycznego "Talenty 2010" z ZSP w Spytkowicach. Występy dziewczyn były przeplatane licytacją gadżetów WOŚP. Z licytacji gadżetów uzbierała się kwota 695,00zł. Podczas imprezy mogliśmy gościć zespół muzyczny z Ryczowa "PRESTO", który koncertował gratis.

Na imprezie również zaszczycił nas swoją obecnością Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, który przekazał do licytacji przedmioty: pióro firmy "Parker", książkę "Madonny" oraz kalendarz na 2011r., a kwota zebrana to: 200,00zł.

Podziękowania składamy sponsorom: - piekarni "Maja" Kazimierz i Tomasz Stańczyk - piekarni "Jedynka" Stanisław i Piotr Szczerbik oraz piekarni Pana Jana Suślika, dzięki nim wolontariusze i osoby pracujące w sztabie mogli poczęstować się drożdżówkami i ciastkami.

Dziękujemy nauczycielom pracującym w Sztabie oraz wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy, jak co roku nie zawiedli.

Całkowita kwota, która została przekazana do Sztabu głównego to 15.321,62zł. Zabawa przebiegała do godz. 20.00, a zakończyła się Światełkiem do nieba, wszyscy wyszli przed budynek i zapalili świece.
fotogaleria >>>>>>

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Genowefy Gawęda - mieszkanki Ryczowa

24 grudnia 2010 roku Pani Genowefa Gawęda ukończyła 100 lat życia.

Z życzeniami dla czcigodnej jubilatki, do jej rodzinnego domu w Ryczowie, w dniu 27 grudnia 2010r. przybyli: Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice oraz Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, którzy w imieniu władz samorządowych wręczyli jubilatce bukiet kwiatów, list gratulacyjny, słodycze i upominek oraz przekazali listy gratulacyjne od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Wojewody Małopolskiego.

Ponadto w uroczystości udział wzięli: sołtys wsi Ryczów - P. Anna Maślona, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wadowicach - P. Brunon Kaczorowski i P. Paweł Malczewski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spytkowicach - P. Anna Dzidek. Wykonano pamiątkowe zdjęcia, a zgromadzeni goście tym razem zaśpiewali Pani Genowefie "Dwieście lat".

"BOMBKA BOŻONARODZENIOWA"

Celem konkursu było:
- kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,
- prezentacja talentów plastycznych,
- podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonania dekoracji świątecznych.

Do udziału w konkursie zgłosiło się:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 47 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 24 prace
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 62 prace
4. Punkt Filialny w Chałupkach 15prac
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach 49 prace
6. Szkoła podstawowa w Miejscu 20 prac
Ogółem 217 prac

Siedem prac zostały zdyskwalifikowane ze względu na niedostosowanie się do regulaminu.
Komisja w składzie: Barbara Kaszuba, Elżbieta Wierdonek, Teresa Kowalska, przyznała nagrody następującym osobom w odpowiednich grupach:

gr. wiekowa I

I miejsce - Oliwia Berniak - SP nr 2 w Spytkowicach
II miejsce - Ola Dziuba - ZSP w Bachowicach
III miejsce - Oliwia Bratek - ZSP w Spytkowicach

gr. wiekowa II

I miejsce - Maciej Korabik - ZSP w Spytkowicach
II miejsce - Anna Bryła - Punkt Filiarny w Chałupkach
III miejsce - Gabriela Żmuda - SP w Miejscu

gr. wiekowa III

I miejsce - Aleksandra Kaczkoś - SP nr 2 w Spytkowicach
II miejsce - Bartłomiej Kurdziel - ZSP w Bachowicach
III miejsce - Przemysław Żmuda - SP w Miejscu

gr. wiekowa IV

I miejsce - Karolina Jagiełło - ZSP w Spytkowicach
II miejsce - Beata Jędra - ZSP w Ryczowie
III miejsce - Anita Michalec - ZSP w Spytkowicach

Wszyscy uczestnicy z I gr. wiekowej zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami.Mikołajki z GOK-iem 2010"

         W dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 10.00 w sali WDK Ryczów zebrały się dzieci z kl. "O", I, II, III oraz przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, aby przywitać Św. Mikołaja. Dla dzieci odbyło się przedstawienie pt. "Magiczny pyłek" opowiadające, o tym jak Św. Mikołaj przyszedł do pewnej dziewczynki Zosi i chciał jej dać prezent myśląc, że ona śpi ... a ona podglądała Św. Mikołaja. W przedstawieniu wystąpili Skrzat - pomocnik Mikołaja, Piszczałka, która chciała zjeść Zosię, ale jej się nie udało, Mikołaj posypał ją magicznym pyłkiem, po którym poczuła się bardzo śpiąca oraz królowa Kukula. Przez cały spektakl dzieci wspaniale się bawiły, śpiewały piosenkę z Mikołajem i Zosią, podczas której aktywnie i chętnie wykonywały polecenia Świętego Mikołaja. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja słodycze.


fotogaleria >>>>>>

Gminne Ćwiczenia Pożarnicze "Spytkowice Wrzesień 2010"

25 września 2010 roku na terenie sołectwa Spytkowice, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Spytkowice. W ćwiczeniach udział brały 4 Ochotnicze Straże Pożarne, z których łącznie uczestniczyło 6 Zastępów strażaków OSP tj:
1. OSP Spytkowice - 2 Zastępy
2. OSP Bachowice - 2 Zastępy
3. OSP Miejsce - 1 Zastęp
4. OSP Półwieś - 1 Zastęp

Zawody swym udziałem zaszczycili:
 • -V-ce Prezesi Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice
  - dh Jerzy Gawęda
  - dh Zbigniew Malaga
 • -Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski,
 • -Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Spytkowice Krzysztof Świergosz

  Założeniami do tegorocznych Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych była kolizja pojazdów samochodowych na drodze powiatowej nr K- 1774 Spytkowice - Poręba Żegoty tj. skrzyżowanie dróg ul. Zamkowa i ul. Pagory.

  Dodatkowym elementem ćwiczeń był wyciek substancji ropopochodnych do Potoku "Bachówka".

  O godzinie 16.00 Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zaalarmował jednostki OSP z terenu Gminy Spytkowice, o mającym miejsce w Spytkowicach zdarzeniu WYPADEK !! - na skrzyżowaniu dróg powiatowych tj. ul. Zamkowej i ul. Pagory.

  Jako pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły 2 Zastępy strażaków z OSP Spytkowice tj. obsada GBA Star 244 i GLM Gazela GAZ GRK 27057-096 oraz prowadzący Gminne Ćwiczenia Pożarnicze dh. Paweł Gołba samochodem operacyjnym z OSP Spytkowice DAWEO FSO MOTOR Nubia 2,0 16V CDX, które rozpoczęły działania operacyjne na miejscu zdarzenia.

  Następnie dojechały z OSP Bachowice 2 Zastępy strażaków tj. Obsada GBA 1,6/16 Daimler Benz - Mercedes i SLRt Honker, które wspomagały działania ratownicze. Sukcesywnie na miejsce zdarzenia dojechały GLM Żuk A-06D z OSP Miejsce i GLM A-15 z OSP Półwieś.

 • Całością Ćwiczeń dowodził dh Paweł Gołba z OSP Spytkowice a zarazem pracownik - strażak zawodowy z JRG PSP KP Wadowice.
 • Działaniami związanymi z uwolnieniem poszkodowanych z pojazdów samochodowych, które uległy zderzeniu dowodził dh Grzegorz Knapik z OSP Spytkowice.
 • Działaniami związanymi z usuwaniem plamy substancji ropopochodnych z Potoku Bachówka, które wyciekły z pojazdów samochodowych, które uległy zderzeniu dowodził dh Piotr Orkisz z OSP Bachowice.

  Rozjemcą ćwiczeń a zarazem oceniającym był kpt. Jacek Kolber z KP PSP w Wadowicach, który wysoko ocenił działania naszych strażaków podczas tegorocznych gminnych ćwiczeń.

  Organizatorem Ćwiczeń był Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach dh Łucja Molenda oraz Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski.
  Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście spotkali się w Remizie OSP Spytkowice na tradycyjnej kiełbasce.  fotogaleria >>>>>>

  K.Świergosz

 • ODBLASKOWY PIKNIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCU

  Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do akcji "Odblaskowa szkoła" organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki i Marszałkowski. Głównym celem konkursu jest wyposażenie jak największej ilości uczniów w elementy odblaskowe oraz pokazanie, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Bezpieczeństwo dzieci zawsze było jednym z najważniejszych zadań realizowanym przez wszystkich nauczycieli. Świadczą o tym nie tylko spotkania z policjantami i prelekcje, ale również certyfikaty zdobyte przez naszą szkołę: "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie", "Szkoła bez przemocy", "Klub Bezpiecznego Puchatka". Przystępując do akcji jeszcze bardziej poszerzyliśmy nasze działania i podjęliśmy wymagania zawarte w regulaminie.

  Uwieńczeniem działań była impreza środowiskowa "Odblaskowa szkoła", która odbyła się 25 września 2010 r. na placu szkolnym. Serdeczne słowa powitania wygłoszone przez panią dyrektor Bogumiłę Lasoń oraz piosenka "Uwaga-czerwone światło" rozpoczęły nasz odblaskowy piknik. Mogliśmy wtedy kibicować uczestnikom finału szkolnego konkursu "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego", wśród których najlepszy okazał się uczeń klasy IV Jakub Herma. Wiele emocji wzbudził też konkurs sprawdzający znajomość przepisów ruchu drogowego w klasach I-III oraz IV-VI. Młodsi uczniowie pochwalili się znajomością znaków drogowych, a starsi podczas prezentacji konkursowej odpowiadali na trudne i ciekawe pytania. W młodszej grupie wiekowej zwyciężyły uczennice kl.I Sara Rzońca i Gabriela Żmuda; wśród starszych uczniów najlepszą wiedzę wykazali Jakub Herma i Piotr Gołba z kl.IV. Wiedzą teoretyczną i praktyczną mogli wykazać się też rodzice, którzy musieli sięgnąć pamięcią do wiedzy zdobytej na kursach prawa jazdy. Chętnie obejrzeliśmy pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, przypominając sobie podstawowe zasady jej udzielania. Rozstrzygnięty został też szkolny konkurs plastyczny "Uwolnij odblaski", najlepszą pracę wykonały uczennice klasy V: Alicja Pułecka i Joanna Wierzba.

  Swoją obecnością zaszczycili nas: pani sołtys Grażyna Stańczyk, policjanci z Wadowic i strażacy z OSP w Miejscu. Wszystkie dzieci szkolne i młodsze biorące udział w imprezie otrzymały elementy odblaskowe i kamizelki, co na pewno zwiększy ich bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego. Tradycyjnie dużą popularnością cieszył się bufet, gdzie mamy serwowały przygotowane przez siebie ciasta. Czas spędzony w sobotnie popołudnie na szkolnym placu umilały: występy solistki Anety Gołby z kl.VI, przedstawienie "Noś odblaski", pokaz tańców i wspólne śpiewanie.

  Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy, serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że mali i starsi mieszkańcy Miejsca będą zawsze "widoczni" na drodze, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  Sabina Żmuda

  Wakacyjne popołudnie 2010 - ...i koniec wakacji z GOK-iem

  Wakacje to czas najbardziej oczekiwany przez dzieci i młodzież, dlatego też Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w czasie tegorocznych wakacji zaproponował swoim podopiecznym wiele atrakcyjnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu.

  Jak co roku w czasie wakacji zostały uruchomione świetlice wiejskie: Bachowice, Spytkowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, w których dzieci pozostające w domu mogły spędzić mile wolny czas. Zajęcia w świetlicach odbywały się zgodnie z wcześniej przygotowanym planem pracy. W ramach planu odbywały się zajęcia plastyczne, ruchowe, kulinarne, muzyczne.

  Podczas wakacji w dniu 1 sierpnia 2010r. odbyła się impreza "Wakacyjne Popołudnie", podczas której dzieci mogły skorzystać bezpłatnie z dmuchawców, zjeżdżalni, bangee. Dodatkową atrakcją podczas imprezy dla dzieci była możliwość obejrzenia radiowozu i zrobienie sobie zdjęcia na motorze policyjnym. Policjanci przeprowadzili również wiele konkursów, w których dzieci zostały nagrodzone upominkami. Przez cały czas trwania imprezy dzieci zabawiała profesjonalna firma artystyczna, która była przebrana w rycerzy. Chętne dzieci brały udział w różnych konkursach w czasie, których mogły się zmierzyć w walkach rycerskich oraz były przebierane w stroje rycerskie. Zabaw i konkursów podczas imprezy było bardzo wiele, w których dzieci chętnie uczestniczyły. Dzieci biorące udział w konkursach otrzymały nagrody.

  W ramach zajęć wakacyjnych zorganizowano dwie wycieczki. Pierwszą do kina do Wadowic na film "SHREK FOREVER", a druga to wycieczka do Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie. Podczas zwiedzania parku odbyły się zajęcia edukacyjne w czasie, których dzieci mogły dowiedzieć się o życiu i zwyczajach innych krajów świata. Dzieci mogły zobaczyć chaty: peruwiańską, indiańską, mongolską i eskimoskie iglo. Chaty te wyposażone były w przedmioty codziennego użytku, eksponaty, multimedialne materiały, które dzieci mogły ubierać i poczuć się jakby byli w innym kraju. Dzieci bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach w świetlicach oraz w wycieczkach, które były przygotowane z myślą o nich.

  fotogaleria >>>>>>

  "Gminne Święto Plonów - Dożynki 2010"

  29 sierpnia 2010r. Sołectwo Ryczów było gospodarzem tegorocznych obchodów święta plonów zorganizowanych już po raz ósmy na terenie Gminy Spytkowice. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, koncelebrowaną przez proboszcza parafii Ryczów ks. Adama Ogiegło, proboszcza parafii Bachowice ks. Franciszka Jeleśniańskiego i proboszcza parafii Spytkowice ks. dziekana Józefa Piwowarskiego, podczas której zebrani podziękowali Bogu za zebrane plony.

  Po mszy barwny korowód dożynkowy ruszył na stadion LKS Orzeł, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Zgromadzeni na murawie mieszkańcy gminy gromkimi brawami przywitali orszak. Uczestniczących w ludowym święcie mieszkańców gminy i licznie przybyłych gości wprowadził w drugą część imprezy koncert Orkiestry Dętej, po którym Starostowie dożynek: Pani Maria Kościelniak oraz Pan Andrzej Kowalski, przekazali na ręce włodarza spytkowickiej gminy - Pani Łucji Molendy, bochen chleba i kosz z płodami ziemi. Następnie Pani Wójt w swoim przemówieniu zwróciła się do przybyłych gości i mieszkańców a przede wszystkim do rolników z następującymi słowami: "Podziękowaliśmy już Panu Bogu za plon. Za plon, który tego roku wzrastał w szczególnie trudnych warunkach pogodowych. Najpierw długa, mroźna i śnieżna zima, w maju i czerwcu zaś deszcze - wezbrania rzek i potoków zalewających pola uprawne i gospodarstwa Rolnicy z troską myśleli o zbiorach i żniwach, które tak na prawdę jeszcze się nie zakończyły w naszej gminie. Jeszcze spotkać można łany zbóż, które z daleka informują, że ten rok był dla nich niezbyt łaskawy. Pomimo tych przeciwności, mamy się z czego cieszyć i mamy powód do dzisiejszego świętowania. Pamiętajmy, że dzięki Bożej Opatrzności nasze tereny nie zostały dotknięte tak wielkim kataklizmem powodzi, jak inne części naszego kraju. Dlatego solidaryzujemy się dziś z tymi najbardziej poszkodowanymi a równocześnie dziękujemy naszym rolnikom za wytrwały trud, za wartości, które wyznają i którymi żyły pokolenia naszych przodków, świadome, że bez chłopskiej cierpliwości, uporu i nadziei, że zasiane ziarno zawsze plonuje nie byłoby człowieka ani narodu. Cała Gmina Spytkowice świętuje więc i cieszy się dzisiaj razem z Wami, drodzy Rolnicy. Wasza praca jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli".

  Podczas uroczystości gminne organizacje przygotowały dożynkowe wieńce i kosze. Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa wręczyło okazała kompozycję wójtowi gminy, a Związek Emerytów i Rencistów ze Spytkowic obdarował sołtysa Ryczowa Annę Maślona. Ksiądz proboszcz parafii Ryczów otrzymał dożynkowy wieniec z rąk pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich w Półwsi, a Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice został obdarowany przez swoje krajanki z Koła Gospodyń w Bachowicach własną podobizną.

  Po zakończeniu części oficjalnej imprezy zgromadzeni mogli oddać się degustacji serwowanych na licznych stoiskach lokalnych przysmaków. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę zostały przygotowane stoiska informacyjno - promocyjne Gminy Spytkowice i Stowarzyszenia Dolina Karpia. Atrakcją dla odwiedzających stoiska była ekspozycja prezentowana przez galerię sztuki "Bałysówka" z Tomic.

  Na najmłodszych uczestników dożynek czekały różnorodne atrakcje. Mogły wybierać między dmuchanymi zjeżdżalniami, skokach na bungee a przejażdżką krążącą przy boisku ciuchcią. Dla starszych uczestników zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia konkursy pt. "Znam Dolinę Karpia" i "Wiele postaci karpia", których uczestnicy mogli wygrać atrakcyjne nagrody.

  Prowadzeniem zabawy zajęła się grupa artystyczna "Primo" z Lublina, która zebranym zaprezentowała "Koncert Biesiadny". O godz. 21.30 przyszedł czas na wspaniały pokaz ogni sztucznych, które rozpływały się po niebie jak barwne fontanny. Gminne święto plonów zakończono prawdziwą biesiadą i zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.

  Tegoroczne dożynki, pomimo zmiennej pogody były udane. Święto to wpisało się w kalendarz imprez organizowanych cyklicznie w naszej gminie i jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Nie pozostaje nic innego jak czekać do następnych, na które już teraz zapraszamy, a wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio byli zaangażowani w organizację imprezy składamy serdeczne podziękowanie.  fotogaleria >>>>>>

  AKCJA ODKOMARZANIA

  Na terenie Gminy Spytkowice w dniu 02.08.2010 r. w godz. od 17:30 do 20:00 została przeprowadzona akcja odkomarzania. Odkomarzaniem objęte zostały tereny gminy Spytkowice o łącznej powierzchnia 1557 ha w tym:. sołectwa Lipowao pow. 86 ha, sołectwa Ryczów o pow. 402 ha, sołectwa Miejsce o pow. 163 ha, sołectwa Półwieś o pow. 105 ha, sołectwa Bachowice 213 ha, oraz sołectwa Spytkowice 588 ha.

  Odkomarzanie zostało przeprowadzone metodą agrolotniczą przy zastosowaniu samolotów przeznaczonych do wykonywania oprysku, przez firmę EADS PZL "Warszawa-Okęcie" S.A.,która została wyłoniona w drodze przetargu.

  Koszt całej wynosi 124.949, 25 zł bruttoz czego Wójt Gminy Spytkowice pozyskała na ten cel środki od Wojewody Małopolskiego w wysokości 99.600 zł. tj 80 % zadania.

  "ŚWIETLICOWY TURNIEJ DRUŻYN"

  "Świetlicowy turniej drużyn" odbył się w sali WDK Ryczów w dniu 28.07.2010r. W turnieju brały udział dzieci uczęszczające na świetlice wiejskie: Bachowice, Miejsce, Półwieś, Ryczów. Rozpoczęcia turnieju dokonały dzieci ze świetlicy wiejskiej z Ryczowa, bardzo serdecznie przywitały wszystkich uczestników. Nad przebiegiem turnieju czuwali organizatorzy - Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach i opiekunowie - pracownicy świetlic. Głównym celem turnieju było wdrożenie do aktywnego i ciekawego spędzenia wolnego czasu dzieciom mieszkającym na wsi. Drużyny składały się z pięciu osób od 7 do 13 lat. Dzieci po raz kolejny miały okazję połączyć siły i stawić czoło konkurencjom, w których każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę, zręczność i sprawność fizyczną.

  Rywalizacja odbyła się w 13 różnych konkurencjach. Pierwszą konkurencją, z jaką się zmagały drużyny to krzyżówka z hasłem na czas, następne to skoki na skakance, test ze znajomości bajek, przenoszenie piłeczki do tenisa stołowego na małej łyżeczce, podanie autora i tytułu do podanego wiersza, zagadki, kalambury - jedna osoba pokazywała zawód i zwierzę a cała drużyna odgadywała. Kolejna konkurencja to jedzenie marchewki, w której brały udział trzy osoby z drużyny, wywołała ona dużo emocji i śmiechu, w następnej konkurencji zmagały się drużyny przenosząc balon na gazecie, zwijanie kredki na sznurek, układanie wieży z klocków - liczyła się wysokość wieży, konkurencja drużynowa z przeszkodami z hula-hop, rozwiązywanie zagadek.

  W przerwach między konkurencjami dzieci przy muzyce bawiły się w chusteczkę, tańczyły.

  Pomimo zaciętej gry dzieci świetnie się bawiły, miały okazję bliżej się poznać oraz aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas.

  Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali dodatkowo grę edukacyjną, natomiast wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz paczki ze sokami i słodyczami. Gratulujemy wygranym!

  Wyniki turnieju:

  I miejsce - Świetlica Miejsce
  II miejsce - Świetlica Ryczów
  III miejsce - Świetlica Bachowice
  IV miejsce - Świetlica Półwieś


  fotogaleria >>>>>>

  "Strefy rekreacji dziecięcej już otwarte!"

  W dniu 1 lipca br. w Gminie Spytkowice nastąpiło otwarcie i przekazanie do użytkowania siedmiu ogólnodostępnych placów zabaw, zrealizowanych w ramach operacji pn. "Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę siedmiu ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Spytkowice, Ryczów, Półwieś, Miejsce i Lipowa na terenie Gminy Spytkowice". Celem realizacji operacji było stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny w atrakcyjny sposób, poprawa jakości i standardu życia na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji.

  Dzięki realizacji inwestycji na terenie naszej gminy powstały miejsca, gdzie dzieci i młodzież wraz z rodzicami mogą w ciekawy sposób zagospodarować czas wolny. Place zabaw zlokalizowano w Spytkowicach przy ul. Szkolnej i ul. Wiślanej (na terenie placówek edukacyjnych), w Ryczowie przy ul. Parkowej (obok przedszkola) i ul. Starowiejskiej, w Miejscu i Półwsiu przy ul. Świętego Floriana (obok budynków WDK) oraz w miejscowości Lipowa przy ul. Nadwiślańskiej. Wybór miejsc nie był przypadkowy, gdyż od wielu lat stanowiły one miejsca zabaw dla dzieci w okresach wolnych od zajęć szkolnych.

  Koszt wykonania całego zadania to kwota: 270.585,02zł. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie: 166.342,00zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostała cześć środków w wysokości 104.243,02zł to wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Spytkowice.

  Wszystkich chętnych mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę serdecznie zapraszamy do korzystania z tych obiektów, by te wspaniałe miejsca dostarczały wielu przeżyć estetycznych, służyły rozwojowi fizycznemu i umożliwiły chwilę relaksu. Jednocześnie prosimy wszystkich o poszanowanie obiektów, gdyż stanowią one dobro wspólne i są naszą wizytówką.

  fotogaleria >>>>>>

  Otwarcie kompleksu boisk sportowych w Bachowicach zrealizowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

  29 czerwca 2010r. niewątpliwie zapisze się jako szczególny dzień w historii Gminy Spytkowice, a szczególnie miejscowości Bachowice. To właśnie wtedy nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

  Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kompleksem sportowym gdzie zebrali się zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, ksiądz dziekan Józef Piwowarski, inspektor nadzoru Pan Adam Porębski, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Zenon Szewczyk, Wójt Gminy Spytkowice Pani Łucja Molenda, Radni Rady Gminy Spytkowice, Sołtysi Wsi, Prezesi Klubów Sportowych z terenu gminy, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach.

  Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, który przywitał wszystkich zebranych i w kilku słowach podziękował władzom wojewódzkim za umożliwienie małym gminom ubiegania się o realizację tak wspaniałych obiektów oraz pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

  Następnie głos zabrała Pani Łucja Molenda - Wójt Gminy Spytkowice, która podziękowała władzom rządowym i wojewódzkim za stworzenie programu umożliwiającego budowę tego typu obiektów. Następnie w kilku słowach przekazała historię powstania obiektu, która rozpoczęła się 23 marca 2009r. złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego i budżetu Państwa. Równocześnie poinformowała zebranych, iż faktyczna realizacja zadania trwały od września 2009r. do kwietnia br., a całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowej to kwota 1.168.926,88zł, z czego 333.000,00zł to dotacja z budżetu państwa, 333.000,00zł dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota w wysokości 502.926,88zł to wkład własny z budżetu Gminy Spytkowice. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdziła, iż piękne usytuowanie obiektu - w ciszy, wśród zieleni - w malowniczej w prost okolicy, a także w sąsiedztwie szkoły spełni podwójną funkcję, gdyż będzie służyło szkole ale także całej gminie, albowiem jest ogólnodostępne.

  Pan Marek Sowa wyraził wdzięczność za zaproszenie na tak ważne wydarzenie w życiu Bachowic. Stwierdził, że kompleks boisk sportowych jest potrzebny z uwagi na to, że kultura fizyczna stanowi bardzo ważny element życia młodego człowieka. Pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak nowoczesnego obiektu. Wszystkim zaś, którzy będą korzystać z nowego obiektu życzył sukcesów, radości zwycięstw i umiejętności pięknej rywalizacji sportowej. Swoje wystąpienie zakończył miłym gestem, a mianowicie przekazaniem piłek do różnych gier zespołowych.

  Jako kolejny zabrał głos ksiądz dziekan Józef Piwowarski, który wyraził wdzięczność Opatrzności Bożej, iż pozwoliła, że tak wspaniały obiekt powstał na terenie Gminy Spytkowice oraz wyraził nadzieję, że przyczyni się on do rozwoju fizycznego i duchowego, a następnie dokonał uroczystego poświęcenia obiektu.

  Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała Pani Małgorzata Balonek -Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach, która podziękowała władzom samorządowym, Radnym Rady Gminy Spytkowice oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Ponadto wyraziła wdzięczność, iż w pobliżu szkoły powstał kompleks boisk, gdzie dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoją sprawność fizyczną.

  Po części oficjalnej nastąpiło najbardziej oczekiwane wydarzenie tego dnia, a mianowicie otwarcie i przekazanie obiektu do użytkowania. Jak jest już tradycją na "Orlikach" rozpoczęcie działalności obiektu następuje poprzez oddanie symbolicznego strzału na bramkę. Strzały na bramkę, której bronili uczniowie miejscowego gimnazjum oddali: Pan Marek Sowa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Robert Dziuba - Zastępca Wójta Gminy, Pan Zenon Szewczyk - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice i pozostali zaproszeni goście.

  Oddając ten obiekt życzymy wszystkim, którzy będą tutaj przychodzić, by to wspaniałe miejsce dostarczało wielu przeżyć estetycznych i służyło dla zdrowego relaksu, ale także przyniosło " gminie plon" w postaci wysokich osiągnięć sportowych w regionie oraz na arenie krajowej czy międzynarodowej.

  fotogaleria >>>>>>

  Jubileusz 100 - lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

  W dniu 23 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach miała miejsce ważna uroczystość - obchody jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły.

  Uroczystość zaszczycili swym przybyciem zaproszeni goście. Wśród nich: pan Józef Żegliński, starszy wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Wadowicach, ksiądz dziekan Józef Piwowarski- proboszcz parafii Spytkowice, ksiądz prof. dr hab. Jan Szczepaniak, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie, ksiądz wikary Piotr Pałasz. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele samorządu Gminy Spytkowice: pani Łucja Molenda, wójt Gminy Spytkowice, pan Zenon Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, pani Krystyna Porzuczek, przewodnicząca Komisji Oświaty, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy Spytkowice. Przybyli również dyrektorzy okolicznych szkół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele mieszkańców miejscowości Spytkowice - Przewóz. Wszyscy nauczyciele i rodzice - współgospodarze uroczystości oraz uczniowie uczestniczyli w jubileuszowym święcie.

  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy w Przewozie, której patronem jest św. Michał. Podniosły charakter Eucharystii nadała koncelebra Mszy Św. i piękny śpiew liturgiczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. W słowach kazania ksiądz profesor Jan Szczepaniak podkreślił ogromną rolę wszystkich pedagogów w tworzeniu edukacji na przestrzeni 100 lat. Dzięki bezinteresownej pracy i zaangażowaniu mieszkańców, którzy wiele starań włożyli w powstanie budynku szkoły możliwe jest obecnie kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi.

  Po Mszy św. zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie w uroczystym przemarszu udali się na dziedziniec szkolny. Zwiedzono ogródek kwiatowy zaprojektowany przez uczniów oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie przy dębie posadzonym na pamiątkę 100-lecia szkoły jako symbolu długowieczności, dostojeństwa i siły. Dąb ,,Ignacy" został ofiarowany przez Przedsiębiorstwo Lasów Państwowych w Krakowie.

  Część oficjalną jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach rozpoczęła pani Laura Kornaś, dyrektor szkoły, która powitała serdecznie wszystkich zaproszonych gości i przedstawiła rys historyczny szkoły oraz przypomniała, iż w roku 1997 szkoła w Przewozie decyzją ówczesnej Rady Gminy zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach, która to nazwa funkcjonuje obecnie.

  Do czerwcowego święta szkolnego uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowywali się od dawna. Powstał folder jubileuszowy oraz wydanie specjalne gazety szkolnej wraz z dodatkiem okolicznościowym. Odbył się konkurs plastyczny "Nasza szkoła w oczach dzieci" oraz literacki "Mój pierwszy dzień w szkole". Przygotowano wystawę "Nasze wczoraj i dziś" oraz księgę pamiątkową ze zbiorem artykułów promujących działalność szkoły. Zadbano o wnętrze szkoły - częściowo odnowiono sale lekcyjne oraz zakupiono przy wsparciu finansowym Rady Gminy i Rady Rodziców nowe meble, krzesełka i stoliki. Zadbano też o otoczenie szkoły, kwiaty i krzewy ofiarowane przez Urząd Gminy w Spytkowicach stanowią ozdobę szkolnego ogrodu. Rodzice - współgospodarze uroczystości wspierali wszelkie działania szkoły troszcząc się o jej wizerunek.

  Pani Łucja Molenda, wójt Gminy Spytkowice w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podziękowała za codzienne wysiłki wszystkich nauczycieli jakie podejmują w realizacji trudnej i odpowiedzialnej misji, której celem jest przekazywanie wiedzy i wychowanie młodego pokolenia oraz za wszelkie inicjatywy integrujące społeczność lokalną i gminną. Pani Wójt złożyła rodzicom życzenia owocnej współpracy ze szkołą, która poprzez swą działalność dąży do wszechstronnego rozwoju dziecka. Uczniowie ,,spytkowickiej dwójki" brawami podziękowali za dar Gminy Spytkowice jaki przekazała pani Wójt dla szkoły - nowoczesną wieżę stereofoniczną i przenośną pamięć.

  Z okazji jubileuszu100 - lecia szkoły pan Józef Żegliński, starszy wizytator Kuratorium Oświaty przekazał słowa uznania skierowane przez panią Halinę Cimer, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach dla Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i wszystkich pracowników szkoły za zaangażowanie w proces dydaktyczno - wychowawczy na rzecz uczniów.

  Pani Laura Kornaś złożyła serdeczne podziękowania dla organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły oraz wszystkich, którzy troszczą się o dobre wychowanie i edukację dzieci na coraz wyższym poziomie w sprzyjających, bezpiecznych warunkach lokalowych. Podziękowania złożono Pani Łucji Molendzie, Wójtowi Gminy Spytkowice, całej Radzie Gminy Spytkowice, Panu Józefowi Żeglińskiemu, starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Wadowicach, księdzu dziekanowi Józefowi Piwowarskiemu, proboszczowi parafii Spytkowice za aktywne uczestnictwo w kreowaniu pozytywnych przemian w środowisku, wspieranie inicjatyw oraz okazaną pomoc i życzliwość w realizacji zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych.

  Słowa podziękowania skierowano również dla całego Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach za wielkie serce i zaangażowanie w realizację zadań szkoły.

  Na zakończenie części oficjalnej został zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły. W jego realizację zaangażowani byli uczniowie ze wszystkich klas oraz ich wychowawcy. Program spotkał się z serdecznym przyjęciem wszystkich zebranych.

  Po części oficjalnej zaproszono gości do zwiedzenia przygotowanej z okazji jubileuszu wystawy "Nasze wczoraj i dziś" oraz dokonania pamiątkowych wpisów do księgi jubileuszowej.

  Z okazji jubileuszu życzymy wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Spykowicach, by zdobytą wiedzę i umiejętności z powodzeniem rozwijali w kolejnych latach nauki i życia.

  fotogaleria >>>>>>

  Laura Kornaś

  "RODZINNY TURNIEJ SOŁECTW" W GMINIE SPYTKOWICE

  W dniu 27 czerwca 2010r. po raz trzeci odbył się "Rodzinny Turniej Sołectw", tym razem na boisku sportowym w Miejscu. Celem turnieju była integracja społeczeństwa poprzez dobrą zabawę oraz włączenie w życie kulturalne wszystkich grup społecznych. W turnieju wzięło udział pięć sołectw: Bachowice, Spytkowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś. Organizatorem turnieju był Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach. W jury zasiedli sołtysi z każdego sołectwa, nie brakowało emocji i rywalizacji. Drużyny walczyły o miano najlepszego sołectwa.

  Konkurencje były nie łatwe, było ich 12. Pierwszą z konkurencji jaka się odbyła to "Rodzinne zgadywanki", w której najlepszą okazała się się drużyna z Ryczowa, kolejnymi konkurencjami były: "Skakanka", w której brały udział całe rodziny, "Jabłko"- I miejsce zdobyło sołectwo Miejsce. Widzom podobały się też konkurencje: "Wyścig na taczkach", "Wbijanie gwoździ młotkiem", "Bieg z wodą", w której uczestnikami byli przedstawiciele Rad Sołeckich. Najwięcej wody przeniósł przedstawiciel z sołectwa Półwieś. Nie zabrakło konkurencji dla dzieci: "Wyścig na piłkach - kangur", "Bieg w workach". Drużyny mogły się również wykazać w teście wiedzy o Dolinie Karpia, w której najwięcej punktów zdobyło sołectwo ze Spytkowic. W konkurencji "Prezentacja lokalnej twórczości" oraz w konkursie plastycznym "Uroki mojego Sołectwa" wszystkie sołectwa otrzymały taką samą ilość punktów. Każde sołectwo było dopingowane przez swoich kibiców, na boisku rozlegała się wspaniała muzyka, a zmęczeni zawodnicy i kibice mogli posilić się kiełbaską z grila. Zawodnicy dwóch pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody, zaś trzecie miejsca nagrodę pocieszenia "pluszaka - rybkę".

  Przez cały czas trwania turnieju najmłodsi byli bawieni przez agencję artystyczną oraz mogli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni.

  Po podsumowaniu punktów okazało się, że turniej wygrała drużyna z Bachowic, drugie miejsce sołectwo Ryczów, trzecie sołectwo z Miejsce, a kolejne miejsca zdobyły sołectwa Spytkowice i Półwieś.

  Zwieńczeniem całego dnia sportowych rywalizacji było wręczenie przez Panią Wójt Gminy Spytkowice Łucję Molenda oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Zenona Szewczyka pucharów oraz czeków.

  Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

  fotogaleria >>>>>>

  "Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Katarzyny Jarguz - najstarszej mieszkanki Gminy Spytkowice."

  16 czerwca 2010 roku mieszkanka Bachowic - Pani Katarzyna Jarguz obchodziła swoje setne urodziny.

  W tym szczególnym dniu dostojnej jubilatce, w jej rodzinnym domu, towarzyszyła najbliższa rodzina i sąsiedzi. Z życzeniami dla Pani Katarzyny Jarguz przybyła również Łucja Molenda - Wójt Gminy Spytkowice, która w imieniu władz samorządowych wręczyła jubilatce list gratulacyjny, bukiet kwiatów i upominek oraz przekazała listy gratulacyjne od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Wojewody Małopolskiego.

  Ponadto w uroczystości udział wzięli: proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Bachowicach - ks. Franciszek Jeleśniański, sołtys wsi Bachowice - P. Marian Szewczyk, przedstawiciel KRUS z Wadowic - P. Krystyna Zielińska oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spytkowicach - P. Anna Dzidek. Wykonano pamiątkowe zdjęcia, a zgromadzeni goście tym razem zaśpiewali Pani Katarzynie "Dwieście lat".

  "OBRONA WAŁÓW W LIPOWEJ"

  W dniu 19.05.2010 r. w godzinach porannych ( od 5.50) zaistniało zagrożenie powodziowe dla Gminy Spytkowice związane z pęknięciem korony wału rzeki Wisły na długości ok. 100 m w sołectwie Lipowa.

  Wójt Gminy Spytkowice- Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Łucja Molenda natychmiast zarządziła ewakuację ludności z zagrożonych terenów, jednocześnie przystąpiła do działań związanych z obroną wału.

  Zaangażowane zostały wszystkie siły i środki znajdujące się w Jej dyspozycji. Wójt natychmiast otrzymała wsparcie ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach pod dowództwem Zastępcy Komendanta st. kap. Pawła Szczepańczyka w sile 2 Zastępów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach .

  W rejon zagrożony niezwłocznie zostały zadysponowane również przez Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Pawła Kwarciaka , jednostki OSP z terenu powiatu wadowickiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj.:

 • OSP Witanowice,
 • OSP Inwałd,
 • OSP Wieprz,
 • OSP Sułkowice Łęg,
 • OSP Roczyny,
 • OSP Targanice Górne;  Równocześnie na prośbę Wójta, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. mgr Maria Łopusińska, skierowała w teren działania patrole Policji.
  Ponadto Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Jacek Jończyk skierował do pomocy 10 więźniów .
  W działaniach tych od pierwszej chwili zdarzenia uczestniczyli strażacy z terenu Gminy Spytkowice pod dowództwem Komendanta Gminnego OSP dh. Tadeusza Dębskiego tj.:
 • OSP Bachowice,
 • OSP Spytkowice,
 • OSP Miejsce,
 • OSP Ryczów
 • OSP Półwieś

  Łącznie w obronę wału zaangażowanych było około 130 ratowników.
  Ponadto działania wspierali pracą i inną niezbędną pomocą:
 • Mieszkańcy Sołectwa Lipowa z sołtysem Stefanem Gierek na czele,
 • Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach,
 • P. Krzysztof Rybarczyk właściciel PPHU- usługi transportowe, w Spytkowicach.

  Dodatkowo Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego otrzymał wsparcie ze strony Kierownika Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie P. Edwarda Kopeć w zakresie stanu technicznego wałów.

  Dzięki sumiennemu zaangażowaniu wszystkich uczestników włączonych w akcję obroniliśmy zagrożony przerwaniem wał wiślany , dzieki czemu mieszkańcy Lipowej, Spytkowic-Przewozu, Ryczowa-Chałupek nie zostali narażeni na dramatyczne przeżycia.

  Za wszelką udzieloną pomoc Wójt Gminy Spytkowice serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy włączyli się do uratowania wału. Dzięki Waszemu wysiłkowi uratowano dobytek i życie wielu mieszkańców Gminy Spytkowice.

  fotogaleria >>>>>>


  "Wał obroniony- to nasz wspólny sukces!"

  Z wyrazami podziękowania i szacunku

  Łucja Molenda- Wójt Gminy Spytkowice

 • "Ferie z GOK-iem 2010"

  W dniach od 18-29.01.2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zorganizował na czas ferii zimowych zajęcia dla dzieci z terenu naszej gmin. Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie w godzinach od 10.00 - 14.00. W zajęciach uczestniczyło łącznie 32 dzieci. Chętnie brały udział w: zajęciach plastycznych, grach i zabawach planszowych, umysłowych, zabawach ruchowych, konkursach drużynowych.
  Oprócz zajęć na świetlicy dodatkowo zorganizowaliśmy wyjazdy oraz imprezy, które okazały się wielką atrakcją dla dzieci. Były to: "Warsztaty plastyczne", "Bajkowy bal karnawałowy", Wyjazd do kina "Centrum" w Wadowicach na film pt. "Magiczne drzewo".

  Warsztaty plastyczne" okazały się doskonałą formą nie tylko nauki nowych technik plastycznych ale również zabaw ruchowych. Pani prowadząca pokazała jak można doskonale spędzić czas w domu, bez potrzeby posiadania specjalnych sprzętów czy materiałów rysunkowych i technicznych. 22.01. odbył się na sali WDK w Spytkowicach "Bajkowy bal karnawałowy", który mimo mroźnej pogody na dworze zgromadził sporą grupę dzieci. Miały one okazję poznać swoich rówieśników z sąsiednich miejscowości i wspólnie z nimi potańczyć a także zmierzyć się z nimi w konkurencjach tanecznych przygotowanych przez skrzaty prowadzące bal. Wyjazd do kina "Centrum" w Wadowicach bardzo podobał się dzieciom. W drodze powrotnej a także przez kolejne dni wspominały film "Magiczne drzewo" oraz wymieniały się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

  W niesamowicie szybkim tempie minęły ferie. Na zakończenie najbardziej wytrwali oraz ci, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursach otrzymali nagrody. Mam nadzieje, że za rok znów się spotkamy.
  "XVIII FINAŁ WOŚP"

  10 stycznia 2009r. po raz osiemnasty zagrała w całej Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Drugi raz grano dla dzieci z chorobami onkologicznymi, na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny.
  Spytkowice znowu włączyły się do tej ogólnopolskiej akcji. Dzięki wspaniałej postawie wolontariuszy i hojności naszych mieszkańców zebraliśmy 14.201,37 zł oraz walutę obcą.
  Nasi wolontariusze kwestowali w całej gminie. Wielkie podziękowania składamy wszystkim wolontariuszom a także ich opiekunom. Podziękowania składamy wszystkim, którzy brali udział w licytacjach i przyczynili się do uzyskania kwoty 770,00 zł.

  Impreza towarzysząca Finałowi odbyła się w sali WDK Spytkowice. Od godz. 18.00 bawiły nas zespoły muzyczne Tequila z Frydrychowic i Miraże z Woźnik. Nie brakło również zespołów tanecznych działających przy GOK. W trakcie odbyły się licytacje gadżetów WOŚP.

  Licytowane były m.in.
  - Koszulka ,
  - Kalendarzyk kieszonkowy,
  - Kalendarz trójdzielny,
  - Kubek


  Światełko do nieba zakończyło XVIII Finał WOŚP w Spytkowicach. Wszyscy ze świecami w ręku wyszliśmy przed budynek aby połączyć się z resztą Polski.
  Kolejny Finał WOŚP w Spytkowicach przeszedł do historii. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania XVIII Finału w Spytkowicach.
  Dziękujemy sponsorom.

  Oto nasi sponsorzy:
  Piekarnia "Maja" Państwo Kazimierz i Tomasz Stańczyk
  Piekarnia "Jedynka" Państwo Stanisław i Piotr Szczerbik
  Piekarnia Państwa Suślik

  Dziękujemy również wszystkim ofiarodawcom, którzy wrzucali datki do puszek, funkcjonariuszom Policji z Posterunku Policji w Spytkowicach za ochronę wolontariuszy, dziewczynom z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach ( Weronice Jasińskiej, Magdalenie Dębskiej, Agnieszce Dębskiej) za pomoc w prowadzeniu imprezy, wszystkim pracownikom szkół, którzy pracowali razem z nami.
  Wielkie podziękowania składamy całemu Sztabowi oraz tym, którzy z nami współpracowali, wspierali nas i służyli pomocą.

  Do zobaczenia za rok!

  "Stół Wigilijny"

  W dniu 13 grudnia 2009r w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej zorganizowana została we współpracy z Stowarzyszeniem KGW - Twórczych Kobiet prezentacja regionalnych potraw wigilijnych "STÓŁ WIGILIJNY".
  Naszą Gminę reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Półwsi, które pięknie udekorowały stół wigilijny pysznymi i jednoczenie tradycyjnymi potrawami świątecznymi. Nie zabrakło tradycyjnej ryby, uszek z barszczem, można było również spróbować sałatki śledziowej oraz pysznego makowca.


  "Mikołajki w gminie Spytkowice 2009"

  Dnia 7 grudnia 2009r. o godz. 10 00 w sali WDK Spytkowice Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla maluchów "Mikołajki". W sali zgromadziło się wielu maluchów ze szkół z terenu gminy.
  Zanim dzieci zobaczyły Mikołaja na salę wybiegła śnieżynka i elf , którzy bardzo serdecznie przywitali młodą publiczność.
  Bajkowe postacie proponowały dzieciom wiele zabaw , śpiewanie wspólnie piosenki "Milion lat" Mikołajowi. Po chwili pojawił się Mikołaj , radości było co nie miara, dzieci wielkimi brawami witały oczekiwanego przybysza. Ten ciepło przywitał się z dziećmi i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy.


  fotogaleria >>>>>>

  E. Wierdonek

  "Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5- letnich w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w : Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach"

  Projekt realizowany na terenie Gminny Spytkowice.

  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach od dnia 01.08.09r. realizuje projekt "Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5- letnich w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w : Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach". Jest on realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu na terenie naszej Gminy realizowany jest Program dla dzieci w wieku 3-5 lat, w celu wyrównywania szans edukacyjnych . Dzięki funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych współfinansowanych przez Unię Europejską w stosunku do dzieci:

  - upowszechnia się edukacja przedszkolna,
  - rozwija się kompetencje językowe, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-kulturowe, techniczne,
  - niweluje się deficyty rozwojowe dzięki zorganizowanej pomocy logopedycznej,
  - odkrywa się zdolności i talenty wychowanków,
  - przygotowuje się dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,
  - wyrównuje się szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym.

  Maluchy przebywają w oddziałach, do których zakupiono meble, sprzęt audiowizualny, sprzęt multimedialny, zabawki i dywan. Dzięki temu oddziały przedszkolne są dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt. Najważniejszą jednak zaletą programu jest fakt, że dzieci lubią przychodzić do przedszkola. Mają tam zapewnione przyjazne, kolorowe dla siebie miejsce, pełne ciepła i zabawek.

  "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

  "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach"
  W roku 2009 w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pt.: "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bierze udział pięć kobiet. W dniach od 30 czerwca do 3 września br. beneficjenci projektu uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. W wyniku tych spotkań zostały przygotowane Indywidualne Plany Działania po analizie, których wybrano kursy zawodowe. Czrery uczestniczki projektu zdecydowały się na szkolenie "Obsługa kas fiskalnych", które obejmowało 30 godzin zajęć dydaktycznych. Jedna uczestniczka zdecydowała się na kurs fryzjerski z elementami wizażu, który obejmuje 150 godzin dydaktycznych. W miesiącu grudniu odbędzie się uroczyste zakończenie projektu, na którym nastąpi podsumowanie efektów, jakie przyniosły powyższe działania.

  J.J


  Szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi

  W dniu 13 października br. w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach odbyło się zorganizowane przez Wójta Gminy Spytkowice oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi na terenie Gminy.

  Szkolenie prowadził Pan Mariusz Nawrot - główny Specjalista Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa; prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych.

  W szkoleniu uczestniczyli także członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Głównymi tematami omawianymi na szkoleniu były procedury dotyczące:
  - wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - naliczania opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - opiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony sprzedawców napojów alkoholowych, o czym świadczy niemal 100 procentowa obecność na szkoleniu.

  Największe zainteresowanie sprzedawców wzbudziła tematyka dotycząca:
  - warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
  - kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej corocznie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności kwestie dotyczące praw i obowiązków sprzedawców.

  Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymali stosowne zaświadczenia od prowadzącego oraz organizatora szkolenia.

  "Wielkie Żniwa Karpiowe"


  11 maja 2009r. zespół "Wesołe Nutki" reprezentował naszą gminę podczas imprezy organizowanej w ramach Festiwalu Doliny Karpia. Wielkie Żniwa Karpiowe to impreza kończąca sezon turystyczny. Obok stoisk promocyjnych, wystaw, zawodów wędkarskich i wielu innych atrakcji można było zobaczyć prezentacje artystyczne zespołów z terenu całej Doliny Karpia.
  Grupa osób ze spytkowickiego ZEiR śpiewała tak wesoło, że podczas ich występu pochmurne wcześniej niebo rozjaśniło się a zza chmur wyjrzało piękne słońce.

  fotogaleria >>>>>>

  "Dożynki Gminne - Festiwal Doliny Karpia"

  W dniu 29.08.2009r. Sołectwo Spytkowice było gospodarzem tegorocznych obchodów święta plonów zorganizowanych już po raz siódmy na terenie Gminy Spytkowice. Organizatorami dożynkowych tradycji byli: wójt gminy Łucja Molenda, Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, sołtys Spytkowic Stefan Szymocha i proboszcz spytkowickiej parafii ks. Józef Piwowarski.

  Żniwa dobiegły końca, przyszedł więc czas na podsumowanie rolniczego trudu. Uroczyste obchody święta plonów rozpoczęły się od podziękowania Bogu za tegoroczne plony podczas Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Spytkowicach, którą koncelebrowali ks. kanonik Józef Piwowarski, ks. kanonik Adam Ogiegło i ks. proboszcz Franciszek Jeleśniański.
  Po mszy barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez: Gminną Orkiestrę Dętą z Ryczowa z kapelmistrzem Jerzym Gawędą, ruszył do sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, gdzie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zaplanowano dalszą część uroczystości. Uczestniczących w ludowym święcie mieszkańców gminy i licznie przybyłych gości wprowadził w drugą część uroczystości koncert Gminnej Orkiestry Dętej, po którym Starostowie dożynek: Pani Lucyna Knapik oraz Pan Ferdynand Morawski, przekazali na ręce włodarza spytkowickiej gminy - Pani Łucji Molendy, bochen chleba i kosz z płodami ziemi. Następnie Pani Wójt w swoim przemówieniu zwróciła się do przybyłych gości i mieszkańców a przede wszystkim do rolników z następującymi słowami:
  "Tak dawniej jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, ponieważ przypominają, że to właśnie dzięki mozolnej pracy rolnika, dzięki jego oddaniu ziemi, codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka, to przede wszystkim bezpieczeństwo życiowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli"
  Po podziękowaniach przyszedł czas na wesołe przyśpiewki, w trakcie których Koło Gospodyń Wiejskich Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz Związek Emerytów i Rencistów Spytkowice wręczały wieńce i kosze z kwiatami, jako wyraz podziękowań dla władz gminnych i kościelnych. Po zakończeniu oficjalnej części imprezy zgromadzeni mogli oddać się degustacji potraw regionalnych serwowanych przez KGW Półwieś, Ryczów i Bachowice oraz ZEiR Spytkowice. W wyznaczonych punktach informacyjnych zainteresowanym porad udzielali pracownicy KRUS, ARiMR, ODR a dla osób chętnych poszerzyć swoją wiedzę o Gminie Spytkowice i Dolinie Karpia została również przygotowana ciekawa oferta na stoisku promocyjnym. Atrakcją dla odwiedzających stoiska była ekspozycja grzybów przygotowana przez stowarzyszenie "Darz Grzyb" z Chełmku.
  Nie zabrakło rozrywek dla dzieci. Były przejażdżki bryczką i kolorową ciuchcią. Trochę starszych uczestników dożynek wyśmienicie bawił zespół muzyczny "Hetmańscy Sarmaci", który serwował dużą dawkę wspaniałej muzyki, rozbawiając publiczność. Duża atrakcją dożynkowych wydarzeń niewątpliwie był występ taneczny zespołów "Kropelki", "Słoneczka" i "JUMP", działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach. O godz. 21.30 przyszedł czas na wspaniały pokaz ogni sztucznych, które rozpływały się po niebie jak barwne fontanny. Gminne święto plonów zakończono prawdziwą biesiadą i zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.
  Wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio byli zaangażowani w organizację, zarówno przy kościele jak i sali widowiskowej oraz czuwali nad bezpieczeństwem, składamy serdeczne podziękowanie a w szczególności sponsorom: Stowarzyszenie "Dolina Karpia", Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, PIEKARNIA "MAJA" - Kazimierz i Tomasz Stańczyk, FIRMA TRANSPORTOWO - USŁUGOWA "JUS-MAR" - Józef Jędrocha, Firma "MEGALO"- catering
  Tegoroczne dożynki, pomimo kapryśnej pogody, można przyjąć za udane. Święto to wpisało się w kalendarz imprez organizowanych cyklicznie w naszej gminie i jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Nie pozostaje nic innego jak czekać do następnych, na które już teraz zapraszamy.

  fotogaleria >>>>>>

  Wakacje z GOK-iem 2009

  Wakacje, to pora na przyjemności i chwile tylko dla siebie, bez konieczności pamiętania o odrabianiu lekcji. I właśnie w takiej atmosferze przebiegały wakacje z GOK-iem. Każdy dzień przynosił nową niespodziankę. Dzieci pozostające w okresie wakacji na terenie gminy miały możliwość udziału w zajęciach świetlicowych. Rysowanie, malowanie, spacery, konkursy i turnieje to przykłady zabaw, które odbywał się na świetlicach wiejskich. W jednej ze świetlic (Ryczowie) uczestnicy wspólnie z opiekunką przygotowali przedstawienie - "Kopciuszka". Dzieci bardzo szybko nauczyły się ról, dzięki czemu z próby na próbę było coraz lepiej. Trema każdego dnia była coraz większa aż nadszedł dzień w którym trzeba było się pokazać przed publicznością, którą dzieci same zaprosiły. Przybyli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocie, kuzynostwo. Efekty ciężkiej pracy, trudu i wysiłku włożonego w to przedstawienie zostały nagrodzone gromkimi brawami, padło wiele pochwał i miłych słów ze strony rodzin dzieci.
  Nie zabrakło również imprez, turniejów i wycieczek organizowanych przez Ośrodek Kultury (wakacyjne popołudnie, wycieczka do ZOO, turniej tenisa stołowego, turniej świetlic). Cieszy fakt, że dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych przez nas zajęciach, aktywnie spędzając czas wolny, a przy okazji nawiązywały nowe znajomości oraz uczyły się zdrowej rywalizacji.

  fotogaleria >>>>>>

  Świetlicowy Turniej Drużyn

  Okres wakacji to czas zabaw i odpoczynku. Podczas wakacji z GOK-iem dzieci spotykają się w świetlicach wiejskich gdzie grają, biorą udział w konkursach, malują, spacerują, itp.
  W dniu 11 sierpnia w sali WDK został zorganizowany "Świetlicowy Turniej Drużyn, podczas którego dzieci bawiąc się rywalizowały ze sobą. Konkurencje były różnorodne. Należało wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego, znajomością bajek i filmów dla dzieci, sprawnością - rzucając piłką do celu, rozpoznać rysowane przez kolegów tytuły bajek, ułożyć wyrazy z rozsypanych sylab, czy nadmuchać balony na czas. Wszyscy zakosztowali moc zabawy, jednak założeniem turnieju było wyłonienie laureata. Puchar wywalczyła świetlica wiejska w Miejscu, a nagrody i dyplomy otrzymały wszystkie drużyny. Nad przebiegiem zabawy i oceną zaplanowanych zadań czuwali organizatorzy - Ośrodek Kultury w Spytkowicach i opiekunowie - pracownicy świetlic. Laureatom gratulujemy!

  fotogaleria >>>>>>

  Wycieczka dzieci do ZOO - 31.07.2009

  Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w ramach Wakacji z GOK-iem zorganizował wycieczkę do krakowskiego ZOO. W przepiękny piątkowy słoneczny dzień z Ośrodka Kultury wyruszył autobus wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlic wiejskich w Spytkowicach , Bachowicach , Ryczowie , Półwsi oraz Lipowej. Cała grupa zwiedzała ogród zoologiczny w którym można zobaczyć wiele gatunków zwierząt z różnych odległych zakątków świata. Największym zainteresowaniem dzieci cieszył się pawilon z małpami ,lew, tygrys , terrarium i oczywiście słonie. Wycieczka do zoo była kolejną ciekawą wakacyjną przygodą, jaką można było przeżyć z gok-iem. Ale to jeszcze nie koniec wakacji, zapraszamy wszystkich do spędzania wolnego czasu na świetlicach. Już niedługo świetlicowy "Turniej Drużyn" ( 11.08.2009 wtorek ) ZAPRASZAMY !!!

  M.Molenda  fotogaleria >>>>>>

  Wakacyjne Popołudnie 2009

  W piątkowe słoneczne popołudnie na stadionie LKS Astra Spytkowice Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zorganizował "wakacyjne popołudnie" Na boisku sportowym zgromadziły się licznie dzieci z wszystkich sołectw. Wodzireje, którzy prowadzili całą zabawę przenieśli dzieci w krainę piratów. Uczestnicy mogli upiększyć swoją urodę poprzez malowane tatuaże oraz różnego rodzaju dodatki pirackie. Rozegrane zostały liczne konkursy oraz zabawy od bitwy na miecze pirackie po przenoszenie na czas wody w kubeczkach. Było dużo śmiechu i zabawy w rytm muzyki tanecznej.

  M.Molenda  fotogaleria >>>>>>

  Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze 2009

  W dniu 2 sierpnia 2009 roku na obiekcie sportowym LKS "BOROWIK" w Bachowicach, odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Spytkowice.
  W zawodach udział brały 4 Ochotnicze Straże Pożarne, z których rywalizowało 7 drużyn, w następujących kategoriach:
  1. Seniorzy,
  2. Seniorki,
  3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta,
  4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy.

  Sędzią Głównym zawodów był kpt. Mirosław Matusik z KP PSP w Wadowicach.

  WYNIKI KOŃCOWE ZAWODÓW

  Kategoria Seniorzy:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE.
  2 Miejsce - OSP Spytkowice.
  3 Miejsce - OSP Miejsce.
  4 Miejsce - OSP Ryczów.

  Kategoria Seniorki:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE

  Kategoria Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

  Kategoria Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

  Zawody swym udziałem zaszczycili:
  Za -ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach st.kpt. Paweł Szczepańczyk,
  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - Wójt Gminy Spytkowice Łucja Molenda
  V-ce Prezesi Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice:
  - dh Zbigniew Malaga
  - dh Jerzy Gawęda
  Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski,
  Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Zenon Szewczyk,
  Radni Rady Gminy Spytkowice,
  Orkiestra Dęta przy OSP Ryczów, pod batutą Kapelmistrza dh Jerzego Gawędy,
  oraz mieszkańcy Gminy Spytkowice.

  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale.
  Sprawozdawcą zawodów był pracownik Urzędu Gminy Spytkowice - inspektor Krzysztof Świergosz, który w sposób humorystyczny komentował poszczególne etapy rywalizacji strażaków i gorąco zachęcał do sportowego dopingu zgromadzoną licznie publiczność, której serdecznie dziękujemy za liczny udział.

  Składy osobowe drużyn i wyniki szczegółowe

  fotogaleria >>>>>>

  Wioska internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach

  W miesiącu czerwcu br. zostało uruchomione w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach Centrum Kształcenia w ramach realizacji projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Było to możliwe dzięki złożeniu wniosku o uruchomienie Centrum przez Gminę Spytkowice do Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, która realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do internetu, wyrównanie szans na rynku pracy oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych form kształcenia poprzez:
 • nieograniczony dostęp do zasobów internetu;
 • nieodpłatne szkolenia i kursy umieszczone na platformie e-learningowej , opracowane z myślą o osobach pracujących i chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, planujących założyć własną działalność gospodarczą lub już ją prowadzących;
 • ułatwiony dostęp do nowoczesnych, różnorakich form samokształcenia, w tym kształcenia on-line, oferowanego przez różnego rodzaju instytucje i uczelnie, umożliwiający zdobycie wykształcenia bądź podniesienia kwalifikacji bez opuszczania miejsca zamieszkania, co znacznie obniża koszty edukacji;
 • dostęp do biblioteki multimedialnej zawierającej: Atlas geograficzny świata, Atlas historyczny, Encyklopedia PWN, Słowniki polsko-angielski, polsko-rosyjski, polsko-niemiecki, polski-włoski, polsko-hiszpański oraz szkolny słownik języka polskiego i multimedialny słownik ortograficzny PWN.
 • pomoc osoby prowadzącej centrum w nauce obsługi komputera, internetu czy wyszukiwaniu atrakcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami użytkownika informacji, stron WWW, ofert edukacyjnych.

  Do Centrum Kształcenia może przyjść każdy - niezależnie od wieku czy wykształcenia, kto chce uzupełnić swoją wiedzę i skorzystać z różnorodnych form samokształcenia, dostępnych dzięki Internetowi. Ponadto centra oferują, szczególnie cenną w czasach szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, naukę obsługi komputera dla tych, którzy zaczynają ją od podstaw, w tym osób starszych, a rodzicom - uświadomienie korzyści płynących z dostępu do Internetu, ale i zagrożeń, równocześnie ucząc, jak można tym ostatnim zapobiegać.

  Czego można nauczyć się w "Wiosce internetowej"?
  "Dostęp do zasobów sieci daje ogromne możliwości zdobywania wiedzy. Mówi się, że Internet jest "oknem na świat" i nie ma w tym ani cienia przesady. Oprócz wyszukiwania informacji na stronach WWW, komunikacji poprzez pocztę elektroniczną i wewnętrzną sieć telefoniczną, można w Centrum Kształcenia skorzystać z ogromnej oferty szkoleniowej proponowanej przez wiele uczelni i instytucji. Sprzęt, do którego w "Wiosce internetowej" mają dostęp użytkownicy, przystosowany jest do kursów tzw. synchronicznych, czyli zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora - łącza internetowe w centrum wystarczają do przesyłu obrazu i głosu. Dzięki temu można na miejscu, oszczędzając na kosztach podróży i nierzadko zakwaterowania, skończyć np. kursy językowe, a nawet studia on-line, coraz powszechniej oferowane przez polskie uczelnie." - wyjaśnia Łucja Molenda Wójt Gminy Spytkowice

  Nowo otwarte Centrum Kształcenia mieszczące się w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8 zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzą:
  - stanowisko osoby obsługującej centrum, dające możliwość monitorowania stanowisk użytkowników (dzięki czemu niemożliwe jest np. korzystanie z zabronionych stron internetowych, przeglądanie, kopiowanie i przesyłanie treści zabronionych i niezgodnych z prawem);
  - 10 stanowisk komputerowych dla użytkowników Centrum Kształcenia, z dostępem do Internetu, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt z kartą graficzną, dźwiękową i sieciową, DVD-RW, czytnik kart pamięci, kamerę internetową i słuchawki, z oprogramowaniem zawierającym: system operacyjny MS XP Prof PL, pakiet biurowy MS Office Enterprise 2007, program antywirusowy, program filtrujący treści niepożądane "Cenzor", Adobe Reader 9.0, program do nagrywania i odtwarzania płyt DVD oraz programy multimedialne;
  - urządzenie wielofunkcyjne: połączenie drukarki laserowej, skanera i kopiarki;
  - rzutnik wraz z ekranem, umożliwiający pokazy filmów i prezentacji multimedialnych;
  - łącze telefoniczne wykorzystujące technologię VoIP, umożliwiające bezpłatne połączenia z innymi Centralami Kształcenia oraz kontakt z zewnętrznymi sieciami telekomunikacyjnymi;
  - umeblowanie sprzyjające skupieniu podczas nauki (biurka użytkowników są od siebie oddzielone tak, by osoba korzystająca z komputera obok nie przeszkadzała w korzystaniu z dostępu do Internetu, przygotowaniu dokumentów, nauce podczas szkolenia na odległość itp.).

  Warty podkreślenia jest fakt, że gmina otrzymała wyposażenie centrum wraz z wykonaniem instalacji teleinformatycznej o wartości ponad 100 tys. zł bezpłatnie, a ze swojej strony zapewnia funkcjonowanie Centrum przez 5 lat. Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę i zainteresowania serdecznie zapraszamy do korzystania z placówki.
 • TURNIEJ SOŁECTW

  W piękne sobotnie popołudnie 4 lipca, na boisku sportowym w Spytkowicach spotkało się 5 reprezentacji sołectw gminy Spytkowice (Bachowice, Miejsce, Półwiś, Ryczów, Spytkowice), które przystąpiły do rywalizacji. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach. W reprezentacji uczestniczyli: KGW, ZEiR, sołtysi, strażacy i mieszkańcy. Przewidziano też konkurencje dla młodzieży szkolnej.
  Mimo rekreacyjnej formy turnieju, rywalizacji sportowej wśród drużyn nie brakowało. Reprezentacje sołectw wytrwale walczyły o każdy punkt. Konkurencje były różnorodne (Kalambury, Rodzinne zgadywanki, Przeciąganie liny, Rzut jajkiem do beretu, Jestem najlepszy, Bieg w workach, Skakanka, Obieranie jabłka, Wyścig na taczkach, Kto szybciej). Nad przebiegiem rywalizacji czuwali przedstawiciele Rad Sołeckich. Bawiono się w trakcie konkursów, a w przerwach, zawodników i publiczność bawili wodzireje. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni.
  Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe, a sołectwa z rąk Wójta Gminy Spytkowice - Łucji Molenda oraz Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice - Zenona Szewczyka, efektowne puchary oraz nagrody finansowe. W wyniku rywalizacji uzyskano następujące wyniki:
  I miejsce: Bachowice,
  II miejsce: Spytkowice,
  III miejsce:Ryczów,
  IV miejsce: Półwieś
  V miejsce: Miejsce.
  Po zakończonej rywalizacji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na kiełbaski. Mamy nadzieję, że sołectwa dobrze się bawiły i za rok spotkamy się ponownie na turnieju.

  fotogaleria >>>>>>

  Gminny konkurs "Łamigłówki mądrej główki"

  7 kwietnia 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbył się konkurs pod hasłem "Łamigłówki mądrej główki" o puchar Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Do konkursowych zmagań stanęły cztery drużyny ze szkół Gminy Spytkowice, tj. SP ze Spytkowic, SP z Ryczowa, SP z Bachowic i SP z Miejsca. Drużyny reprezentowane były przez uczniów klas IV-VI. Siły były wyrównane, ponieważ każda drużyna składała się odpowiednio z jednego reprezentanta klasy IV, V i VI.
  Konkurencje były zróżnicowane. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę rodzinną, wykonać wykreślanki "wężowo-żyrafowe", przestawić literki i znaleźć słowa, które złośliwy chochlik poprzestawiał. Dużo emocji wywołały także zadania - dopasuj kluczowe słowa oraz odnalezienie jak największej ilości słów z literami s, z, sz.
  Jak na konkurs odbywający się w bibliotece przystało, jedno z zadań polegało na odgadnięciu tytułów lektur i podaniu ich autora.
  Były również rebusy matematyczne oraz, tak przez wszystkich lubiane, kalambury. Wszystkie drużyny były bardzo zaangażowane w pracę zespołową, świetnie się przy tym bawiąc. Uczestnicy, chcąc zdobyć punkty, musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także szybkością i opanowaniem, ponieważ każda konkurencja była oceniana z bonusem czasowym. Jeśli drużynie udało się rozwiązać zadanie bezbłędnie przed wyznaczonym czasem, to otrzymywała dodatkowy punkt.

  Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli, a wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
  I miejsce drużyna SP ze Spytkowic
  II miejsce drużyna SP z Ryczowa
  III miejsce drużyna SP z Bachowic.


  Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach. Dyplom za udział w konkursie i nagrodę dla szkoły otrzymała też dzielnie spisująca się drużyna ze szkoły w Miejscu.
  W tego typu konkursach chodzi bowiem o to, aby przede wszystkim towarzyszyła im atmosfera zabawy i koleżeńskiej rywalizacji. Taka sympatyczna atmosfera została wytworzona przez wszystkie drużyny i to było ich największym sukcesem.
  Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli ZSP w Spytkowicach - I. Knapik i S. Folga-Kostka, Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach.

  W składzie jury, które oceniało zmagania konkursowiczów, zasiedli:
  Pani Alicja Kolasa - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  Pani Ewa Byrska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
  Pani Ewelina Szemiot - nauczyciel ze szkoły w Miejscu

  Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

  fotogaleria >>>>>>

  X Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

  W tym roku już po raz dziesiąty Wadowickie Centrum Kultury organizowało Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych działających w szkołach i placówkach kultury powiatu wadowickiego. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział około 900 wykonawców w kategoriach: TEATR, TANIEC oraz WOKALNO - INSTRUMENTALNEJ

  W przeglądzie brały udział zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach: Słoneczka oraz Jump. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się w sali kameralnej WCK 1 kwietnia. Zespół Jump, którego instruktorką jest pani Linda Balonek otrzymał Wyróżnienie - gratulujemy!

  Ewa Byrska

  Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

  W dniu 2 kwietnia - czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II, Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach przeprowadził konkurs wiedzy, w który trzeba było wykazać się wiedzą o Jego życiu i pontyfikacie.
  W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjum w Spytkowicach (15 osób) i Bachowicach (14 osób). Uczestnicy mieli do rozwiązania test, w którym musieli wykazać się bardzo dużą i szczegółową wiedzą. Maksymalnie można było zdobyć 32 punkty.
  Najwięcej poprawnych odpowiedzi (25 pkt.) udzieliła Joanna Kajdas z gimnazjum w Spytkowicach, zajmując miejsce pierwsze, kolejno miejsce drugie egzekwo zajęli: Kamila Łabaj z gimnazjum w Spytkowicach (24 pkt.) oraz Damian Ogrodnik z gimnazjum w Bachowicach (24 pkt.).

  Zwycięzcy otrzymają piękne albumy o Janie Pawle II. Gratulujemy!

  Ewa Byrska

  Konkurs "Kartka Wielkanocna"

  1 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Wielkanocną. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyły w nim przedszkolaki oraz uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy.
  Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej oraz kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. Jury wyłoniło laureatów:

  I grupa wiekowa
  Wiktoria Sołtys - Przedszkole Spytkowice
  Kamila Stańczyk - klasa "O" ZSP Bachowice
  Emilia Wójtowicz - klasa "O" ZSP Bachowice

  II grupa wiekowa
  Julia Mostowik - Szkoła Podstawowa Nr 2 Spytkowice
  Arleta Janik - Szkoła Podstawowa Nr 2 Spytkowice
  Weronika Bartel - ZSP Bachowice

  III grupa wiekowa
  Szymon Świdergał - ZSP Bachowice
  Katarzyna Jakubik - Szkoła Podstawowa Nr 2 Spytkowice
  Klaudia Prorok - Szkoła Podstawowa Nr 2 Spytkowice

  IV grupa wiekowa
  Karolina Bobak - Gimnazjum Bachowice
  Joanna Maślana - Gimnazjum Bachowice
  Kamil Głąb - Gimnazjum Bachowice


  Gratulujemy!!!
  Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do Gminnego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku w godz.7.30 - 15.30.

  Prace wszystkich uczestników konkursu na Kartkę Wielkanocną można podziwiać na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury.

  Ewa Byrska

  Konkurs "Mądra Gmina"

  Wicemarszałek Roman Ciepiela uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród tegorocznym laureatom konkursu "Mądra Gmina". Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się podczas konferencji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w siedzibie organizatora konkursu MISTiA.
  Nagrody w konkursie "Mądra Gmina" zostały ufundowane i przyznane przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w tym roku już po raz dziesiąty. Wyróżniono samorządy w trzech kategoriach: gmina duża powyżej 15 000 mieszkańców, gmina średnia od 7500 do 15 000 mieszkańców w której to kategorii III miejsce zajęła nasz gmina i gmina mała do 7500 mieszkańców. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie postanowił wyróżnić gminy, które najwięcej inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników. W tym celu pracowane zostały zasady Konkursu "Mądra Gmina", którego założeniem jest wyłonienie tych gmin z obszaru działania Instytutu, które najczęściej kierują pracowników swych urzędów lub jednostek prowadzonych przez urząd na szkolenia realizowane przez MISTiA.

  Gminy małe:
  1. Urząd Gminy Radziemice
  2. Urząd Gminy Racławice
  3. Urząd Gminy Mucharz

  Gminy średnie:
  1. Urząd Gminy Babice
  2. Urząd Gminy Iwanowice
  3. Urząd Gminy Spytkowice (powiat wadowicki)

  Gminy duże:
  1. Urząd Gminy Gdów
  2. Urząd Gminy i Miasta Proszowice
  3. Urząd Miejski w Libiążu


  Jubileusz w gminie Spytkowice

  60 i 50 lat wspólnego życia to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia i przykład istoty związku małżeńskiego, to piękny wzór dla młodych ludzi decydujących się na założenie rodziny.

  Dwadzieścia jeden par małżeńskich z całej gminy świętowało 11 marca Złote i Diamentowe Gody. Z tej okazji, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowano dla Jubilatów specjalną uroczystość. Galę poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Spytkowicach. Ks. proboszcz Józef Piwowarski w czasie homilii zwrócił się do Jubilatów i powiedział: - "Gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii, aby za świadectwo Waszego życia podziękować Bogu. Ten, który dawał Wam siłę, wierność i miłość, dzisiaj także umacnia Was jako małżonków i jest oparciem jak kiedyś, w latach młodości. Na pewno przeżyliście chwile trudne lub nawet bardzo trudne, a jednak wytrwaliście w miłości i wierności 50 i 60 lat. Dziś otaczają Was najbliżsi, którzy razem z Wami dziękują za dobro otrzymane od Boga za Waszym pośrednictwem (...)."

  Druga część uroczystości odbyła się na sali WDK, gdzie Jubilatów powitała Wójt Gminy Spytkowice Łucja Molenda oraz Przewodniczący Rady Gminy Zenon Szewczyk. Z rąk Pani Wójt goście honorowi odebrali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" oraz okolicznościowe Listy Gratulacyjne. Otrzymali również kwiaty i upominki w postaci ciepłych koców.

  Po uroczystej ceremonii i odśpiewaniu tradycyjnego "Sto lat" wszyscy zasiedli do stołu. Przy ciastku i kawie obejrzeli program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Miejscu. Wzruszający występ umilił Seniorom szczególny w ich życiu dzień; dzień pełen prawdziwych emocji, przeżyć, wspomnień i radości.

  Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

  fotogaleria >>>>>>

  Ewa Byrska

  KLĘSKA POWÓDŹ CZY HURAGAN - STRAŻ POŻARNA CI POMAGA

  W dniu 9 marca br. odbył się gminny etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Klęska powódz czy huragan - straż pożarna ci pomaga" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

  W etapie gminnym konkursu złożonych zostało 45 prac przygotowanych przez uczniów za szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy.
  Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Brania Stanisława ,członkowie: Młynarczyk Ireneusz oraz Janina Jędra dokonała oceny nadesłanych prac i przyznała dyplomy następującym osobom:

  w kategrii I - wiek 6-8 lat
  I - Dominika Szczypczyk - Zespół Szkolno Przedszkolny w Ryczowie
  II - Krzysztof Mamoń - Zespół Szkolno Przedszkolny w Ryczowie
  III - Pietak Antoni - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
  IV Natalia Balon - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
  V - Michał Fryc - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie

  w kategorii II - wiek 9-12 lat
  I - Patrycja Gołba - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
  II - Magdalena Pindel - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
  III - Edyta Pędziwiatr - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
  IV - Michał Zwydak - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
  V - Justyna Rogóż - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach

  w kategorii III - wiek 13 - 16 lat
  I - Karolna Bobak - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
  II - Aleksandra Wójtowicz - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach

  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
  Nagrodzone prace zostały automatycznie zakwalifikowane do szczebla powiatowego konkursu.

  Zimowe ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach

  Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w ramach akcji "Ferie z GOK- iem proponował różnorodne zajęcia, wycieczki, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Program był ciekawy i każdy, kto pozostał w naszej gminie w czasie ferii mógł z niego skorzystać.
  Organizowane były zajęcia, które upłynęły w atmosferze radosnej zabawy wśród koleżanek i kolegów. Spotkania te dawały możliwość wymiany poglądów wśród dzieci, wykazania się ich osobistymi umiejętnościami i zainteresowaniami, stwarzały propozycje alternatywne dla nudy.
  Młodzież i dzieci poprzez liczny udział i aktywne zaangażowanie uczestniczyły w zajęciach przygotowanych z myślą o nich. W czasie dwutygodniowej przerwy - zimowego wypoczynku międzyszkolnego, dzieci mogły skorzystać z zajęć, które odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym programem. Indywidualnie lub grupowo brały aktywnie udział w konkursach, zmaganiach polegających na odgadywaniu różnych zagadek, rebusów, itp. Dzięki tym zajęciom mogły w sposób bezpieczny i atrakcyjny spędzić czas wolny.
  Dzieci z pięciu świetlic wiejskich, które w okresie ferii czynne były od poniedziałku do piątku uczestniczyły w wyjazdach do GOK w Spytkowicach, gdzie odbywały się programy artystyczne: bajka "Szewczyk Dratewka", widowisko "Fizia pończoszanka", oraz konkurs karaoke.
  Zorganizowano również turniej tenisa stołowego, który w naszej gminie staje się popularną formą spędzania czasu wolnego. W związku z dużym zainteresowaniem turniej był organizowany przez dwa dni. W sumie uczestniczyło w nim 41 osób a najlepsi otrzymali puchary i nagrody.
  Czas spędzony na dobrej zabawie mija niezwykle szybko i tak było również tym razem. Ferie z GOK- iem możemy określić mianem udanych.

  fotogaleria >>>>>>

  Ewa Byrska

  "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach drugi rok realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Spytkowice, objętych wsparciem GOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy, której efektem będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie lub wykształcenie nowych kompetencji zawodowych i społecznych. Ponadto celem projektu jest pomoc i wsparcie rodziny, zabezpieczenie jej podstawowych potrzeb bytowych oraz emocjonalnych. Rodziny powinny otrzymać pomoc, aby przezwyciężyć kryzys, w jakim się znalazły i mogły właściwie funkcjonować oraz wychowywać własne dzieci.
  W 2009r. w projekcie będzie brało udział 5 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej: bezrobotnych, poszukujących pracy lub niezatrudnionych nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad osobą zależną. Projekt będzie miał na celu określenie predyspozycji i indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego uczestników, zwiększenie motywacji do zmiany i działania, podniesienie poziomu samooceny, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie i pobudzenie aktywności społecznej i edukacyjnej, rozwój umiejętności otwartej komunikacji i zdolności do samopomocy, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  GOPS w Spytkowicach od miesiąca stycznia do marca 2009r. prowadzi rekrutację do w/w projektu. Chętnych do udziału w projekcie "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach" spełniających w/w kryteria zapraszamy do zgłaszania się w biurze projektu, które znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Zamkowej 12, pok. nr 3.

  J.J


  "Otwarcie Sali Gimnastycznej w Ryczowie - Święto społeczności lokalnej"

  24 stycznia 2009 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie nastąpiło otwarcie nowej sali gimnastycznej. Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła m.in.: władze wojewódzkie, oświatowe, samorządowe, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Spytkowice, poczty sztandarowe lokalnych organizacji i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych gminy Spytkowice, osoby bezpośrednio związane z powstawaniem sali, uczniów, rodziców i mieszkańców Ryczowa.
  Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu przed Zespołem Szkolno - Przedszkolnym, skąd zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Pani Halina Cimer, wykonawca I etapu Pan Andrzej Pszczółka, autorka projektu Pani Dorota Filipczyk, kierownik budowy Pan Adam Porębski, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Zenon Szewczyk oraz Wójt Gminy Spytkowice Pani Łucja Molenda w towarzystwie pocztów sztandarowych i gminnej orkiestry dętej przemaszerowali do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta, którą koncelebrowali: ks. Adam Ogiegło, proboszcz parafii w Ryczowie i ks. Rafał Żelazny, wikariusz tejże wspólnoty. Eucharystii towarzyszyła oprawa liturgiczna przygotowana przez uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ryczowie, śpiew w kościele uświetniła gminna orkiestra dęta.
  Po mszy świętej wszyscy zebrani przemaszerowali przed budynek sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło najważniejsze wydarzenie dnia. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia obiektu, dokonali: Łucja Molenda - Wójt Gminy Spytkowice, Halina Cimer - Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach, Marek Sowa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Zenon Szewczyk - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice. W obecności wszystkich zaproszonych gości nową salę gimnastyczną poświęcił ks. proboszcz Adam Ogiegło, natomiast przedstawiciele Zarządu Rady Rodziców zawiesili krzyż obok godła państwowego.
  Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Dorota Fryc - Piętak Dyrektor ZSP w Ryczowie, która jako gospodarz powitała zaproszonych gości i wszystkich zebranych, a następnie podziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Nie kryła zadowolenia z faktu, że jej szkoła doczekała się tak doniosłego wydarzenia. W swoim przemówieniu powiedziała:: "Wiejska szkoła z całym jej zapleczem, w każdym środowisku, jest nie tylko placówką oświatową, ale i miejscem krzewienia kultury, ośrodkiem patriotyzmu, zapleczem do rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Dlatego ogromnie cieszy nas fakt, że nasza szkoła doczekała się tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest otwarcie sali gimnastycznej; obiektu, dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, spełniającego nowoczesne standardy, dającego możliwość wyrównywania szans edukacyjnych uczniom i młodzieży wiejskiej. To ważne święto całej naszej społeczności lokalnej".
  W dalszej cześci przemówienia odwołując się do przeszłości Ryczowa, wymieniła osoby, którym bliskie były ideały dobra wspólnego. Wśród tego grona znaleźli się: księża dyrektorzy szkoły w Ryczowie, nauczyciele, społecznicy, przedstawiciele władzy lokalnej. Przywołując historię szkoły, wyróżniła dwie postaci: ks. Jana Biedrończyka, który w 1837 roku założył szkołę w Ryczowie i Zygmunta Kisińskiego, starającego się pod koniec lat 50-tych XX wieku o wybudowanie tzw. tysiąclatki, czyli budynku, w którym obecnie odbywa się nauka ryczowskiej młodzieży. Dyrektor szkoły zaakcentowała, że w historii Ryczowa zapiszą się osoby, które przyczyniły się do powstania i otwarcia sali gimnastycznej.
  Szczególne podziękowania za starania i działania na rzecz wybudowania nowej sali gimnastycznej oraz pamiątkowy grawer otrzymali: Łucja Molenda - Wójt gminy Spytkowice, Zenon Szewczyk - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice dla całej Rady, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego. W jego imieniu grawer odebrał Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Podziękowania zostały przesłane również Jerzemu Millerowi - Wojewodzie Małopolskiemu.
  Gratulacje z okazji otwarcia nowej sali gimnastycznej złożyli Halina Cimer, dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach i Marek Sowa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Halina Cimer, życząc uczniom sukcesów w wielu dyscyplinach sportu, szczególnie podziękowała Wójtowi Gminy i samorządowcom za powstanie nowego obiektu sportowego oraz wspieranie i rozwój placówek oświatowych na terenie gminy. Z kolei Marek Sowa, ciesząc się z kolejnej sportowej inwestycji w gminie Spytkowice, sparafrazował myśl twórcy olimpijskiej idei, że w życiu nie jest ważny tylko triumf, ale dochodzenie do zwycięstwa, walka i wysiłek. Tak pojętej sportowej rywalizacji i codziennych zwycięstw życzył on uczniom szkoły. Gratulował uczniom oraz mieszkańcom Ryczowa nowego obiektu. Przypomniał także o możliwościach wzbogacenia sali o nowe boisko w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" , a w perspektywie następnych lat "ORLIK PLUS". Zachęcił również do skorzystania z pomocy jakie oferuje Województwo przy organizacji zajęć rekreacyjno- sportowych, konkretnie z nauki pływania. Zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych" adresowane jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Województwa Małopolskiego. Na zakończenie swojego wystąpienia Członek Zarządu obdarował uczniów piłkami do gry.
  Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała Łucja Molenda - Wójt Gminy Spytkowice, która swoje wystąpienie rozpoczęła od przytoczenia słów Sofoklesa " Największe szczęście to spełnienie obowiązku", a w dalszej części swojego wystąpienia z nieukrywanym zadowoleniem powiedziała:"Dzisiaj mogę stwierdzić, że opłacało się podjąć ryzyko budowy, z perspektywy czasu nie żałuję podjętych decyzji i ogromnego trudu, którego efekt dzisiaj podziwiamy. Nie udało by się to jednak bez owocnej współpracy wójta z przewodniczącym Rady Gminy, panem Zenonem Szewczykiem i całą Radą Gminy Spytkowice, radnymi sołectwa Ryczów, z dyrektorem Zespołu Szkół i Radą Sołecką. To nasz wspólny sukces - władz Gminy oraz mieszkańców w budowaniu naszego Wspólnego Dobra, Naszej Małej Ojczyzny jaką jest Gmina Spytkowice. To wszystko zaowocowało zrealizowaniem wspólnie wytyczonego celu, dlatego śmiało mogę powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem nas wszystkich.(...) Jestem przekonana, że sala spełni oczekiwania nie tylko uczniów i nauczycieli, ale i innych osób zainteresowanych aktywnym trybem życia oraz będzie wszystkim dawała wiele radości". W swoim wystąpieniu poinformowała zebranych, że budowa sali gimnastycznej w Ryczowie wraz z zapleczem sportowym trwała zaledwie 18 miesięcy, a wykonanie tego zadania zamknęło się kwotą 2 688 340, 23 zł. Na realizacje tej inwestycji Gmina Spytkowice otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w Ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 220 tys. zł. oraz z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 327 tys. złotych Oddana do użytku sala sportowa o wymiarach 18 x 36 metrów może być przeznaczona do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak również rozgrywek i różnorodnych zawodów sportowych na różnych szczeblach. Obiekt spełnia warunki do uprawiania piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i halowej piłki nożnej oraz jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.. Na zakończenie życzyła uczniom by tutaj, nauczyli się, jak pokonywać własne słabości i sięgać po laury, zachowując wskazanie Wielkiego Jana Pawła II ; " Sport musi zawsze pozostawać okazją do święta i zdrowej rozrywki, w której szanuje się rywali i uważa przede wszystkim za towarzyszy zabawy "
  Aby dodać splendoru uroczystości otwarcia sali gimnastycznej organizatorzy podjęli trud kilkumiesięcznych przygotowań. Dzień otwarcia sali gimnastycznej był bowiem podsumowaniem wielu szkolnych i lokalnych inicjatyw. W ostatnich miesiącach odbyły się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie konkursy: plastyczne i literacki. Efektem eliminacji plastycznych była pokonkursowa wystawa w budynku szkoły, prezentująca wymarzoną przez najmłodszych uczniów nową salę gimnastyczną. Gimnazjaliści natomiast licznie uczestniczący w konkursie literackim, rozwijali myśl Pierre de Coubertina: "W życiu ważny jest nie triumf lecz walka; rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój".
  Z okazji otwarcia sali gimnastycznej szkoła wydała okolicznościowy folder oraz specjalny numer Gazety Szkolnej, w którym m.in. zaprezentowano wyróżnione prace plastyczne i literackie uczniów, jak również zaprezentowano dokumentację fotograficzną z powstawania obiektu. Rada Rodziców wspólnie z rodzicami przeprowadziła kwestę na doposażenie sali gimnastycznej. Społeczność lokalna wsparła inicjatywę rodziców, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup kotary dzielącej salę.
  Jednym z ostatnich uroczystości otwarcia sali gimnastycznej była wyjątkowa akademia pod tytułem "Tak zaczynali mistrzowie sportu". W czasie widowiska uczniowie i młodzież dali popis swoich umiejętności sportowych i artystycznych, zaś reprezentanci całej społeczności uczniowskiej złożyli uroczystą przysięgę współzawodniczenia w oparciu o lojalizm i poszanowania zasad uczciwej rywalizacji.
  Organizatorzy uroczystości mają nadzieję, że w nowym obiekcie powstanie wiele działań, pomysłów i projektów, które skupiać będą młodzież Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie i naszej miejscowości

  fotogaleria >>>>>>

  Dorota Fryc - Piętak
  Wojciech Bałys


  Wręczono medale za Zasługi Dla Obronności Kraju

  W dniu 29 grudnia 2008 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach podczas obrad XXV - ej Sesji Rady Gminy Spytkowice odbyło się uroczyste wręczenie medali przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej " Za Zasługi Dla Obronności Kraju".
  Medalami uhonorowani zostali Państwo Zofia i Jan Kubarek z Ryczowa - rodzice czterech synów, którzy odbyli czynną służbę wojskową. W imieniu rodziców nieobecnych na sesji z powodów osobistych medale odebrał syn Maksymilian - jeden z czwórki synów, którzy odbyli służbę wojskową.
  Wręczenia medali oraz odczytania decyzji Ministra Obrony Narodowej o ustanowieniu medali dla Państwa Kubarków dokonał Major Tomasz Lewandowski -Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu.
  Wójt Gminy Łucja Molenda w imieniu własnym oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zenona Szewczyka odczytała list gratulacyjny. Poprosiła o przekazanie Rodzicom gratulacji i podziękowań za trud wychowania i kształtowanie postawy patriotycznej, wyrażającej się wzorowym pełnieniem zaszczytnej służby wojskowej dla Ojczyzny.
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy wręczył kwiaty gratulując przy tym wychowania synów w duchu służby innemu człowiekowi i życząc jeszcze większej satysfakcji z dzieci oraz powodzenia w życiu osobistym.

  "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2009"

  XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w dniu 11 stycznia 2009r. Na terenie gminy Spytkowice kwestowało 40 wolontariuszy. Osobą tym należą się wielkie podziękowania, pomimo chłodu dzielnie wytrzymali do późnych godzin. Łączna kwota zebrana przez wolontariuszy to 13.513,63 zł.
  W czasie gdy komisja w sztabie liczyła pieniądze na sali w WDK Spytkowice można był posłuchać koncertu zespół "aDeHaDe", recitalu Joanny Kaczmarczyk. Wystąpiły także finalistki III grupy wiekowej gminnego etapu Festiwalu Artystycznego Talenty: Paulina Kurdziel, Beata Kaczkoś, Sylwia Stańczyk z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie. Popisy taneczne prezentowały zespoły "Słoneczka" oraz "Jump", które ćwiczą w Ośrodku Kultury pod okiem instruktorki: Pani Lindy Balonek.
  W przerwach między występami odbyły się licytacje gadżetów WOŚP oraz zestawu Waterman (pióro + długopis), przekazanego przez Wójta Gminy - Panią Łucję Molenda oraz zestawu do wina przekazanego przez Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Zenona Szewczyka. Zebrana kwota z licytacji to 335,00 zł, która również zasiliła konto Fundacji.
  Spółdzielna Uczniowska "Żaczek" przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Spytkowicach prowadziła w czasie Finału sklepik ze słodyczami. Dochód ze sprzedaży wyniósł 136,48 zł i został wpłacony na rzecz Fundacji.
  Sztab WOŚP przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach,v w którym zasiadali: Stanisława Folga Kostka, Agata Bury, Ilona Kapnik, Małgorzata Jacoszek, Teresa Fraś, Magdalena Dębiska - Sikora, Andrzej Gruszczyński, Marzena Mostowi, Joanna Mocniak, Marzena Kozioł, Bogumiła Kadzik - Choczyńska, Bożena Maciasz, Katarzyna Szarek, Ilona Dzidek, Elżbieta Marek, Monika Smużyńska, parę minut po 20-tej oznajmił, iż ostateczna kwotę zebrana w naszej gminie to 13.985,11 zł. Jak widać darczyńcy byli hojni! Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli tę akcję.
  Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego Finału. Słowa podziękowania kieruję do wolontariuszy, osób pracujących w sztabie, osób prezentujących swoje talenty na scenie, policjantów z Posterunku Policji w Spytkowicach, którzy cały dzień czuwali nad bezpieczeństwem wolontariuszy.
  Na koniec imprezy uczestnicy finału ustawili się przed budynkiem gminy i zapalili świece łącząc się w ten sposób ze wszystkimi grającymi w orkiestrze Jurka Owsiaka. W ten sposób zakończyliśmy kolejny Finał WOŚP w naszej gminie.

  fotogaleria >>>>>>

  Ewa Byrska

  "W dniu 12 stycznia 2009r. zmarł Nasz Rodak Ks. Julian Warzecha"

  który urodził się 23 lipca 1944 r. w Spytkowicach - ksiądz pallotyn, profesor dr hab., teolog - biblista.

  Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1970 w Spytkowicach z rąk bp. Albina Małysiaka.

  W 1981 obronił licencjat kanoniczny z nauk biblijnych na Papieski Instytut Biblijny w Rzymie. Doktorat obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1977r. Habilitował się na Krakowskiej Akademii Teologicznej w 1990r. Profesor od 1996r. Był członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Jako swoich nauczycieli wymieniał: ks. prof. Stanisława Łacha, ks. prof. Lecha Stachowiaka, ks. prof. Maurice a Gilberta, ks. prof. Roberta Notha (z Biblicum).

  Był członkiem redakcji naukowej Biblii Paulistów Edycji Świętego Pawła z 2005 (m.in. wraz z innym pallotynem ks. Franciszkiem Mickiewiczem), a także pierwszego wydania polskiej Biblii ekumenicznej (Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Warszawa 2001).

  Ważniejsze publikacje to:

  Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły "posłać słowo", Warszawa 1990.
  Dawny Izrael. Od Abrahama do Salomona, Warszawa 1995.
  Idźcie i wy. Z zagadnień biblijnej teologii apostolstwa, Ząbki 1996.
  Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005.
  Ponadto był autorem licznych artykułów i tłumaczeń w prasie specjalistycznej, a także współautorem księgi jubileuszowej poświęconej dziejom Spytkowic pt. "800 lat Spytkowic".

  Zawsze żywo uczestniczył w ważnych wydarzeniach życia społeczności Gminy.

  Z żalem żegnamy Wybitnego Człowieka i Mieszkańca Gminy Spytkowice.

  Cześć Jego Pamięci

  Wójt Gminy Spytkowice

  Łucja Molenda

  wraz z pracownikami Urzędu Gminy

  "Ośrodki Zdrowia w Gminie Spytkowice na miarę XXI wieku"

  Poniedziałek 29 grudnia 2008r. niewątpliwie zapisze się jako szczególny dzień w historii Gminy Spytkowice, a szczególnie miejscowości Ryczów i Bachowice. To właśnie w tym dniu podczas sesji Rady Gminy, nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do nowych budynków Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ryczowie przy ul. Parkowej i w Bachowicach przy ul. Górki.
  Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu przed budynkiem GZOZ w Ryczowie, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Zenon Szewczyk, Wójt Gminy Spytkowice Pani Łucja Molenda, wykonawca robót Pan Jan Waz, inspektorzy nadzoru Pan Jan Moskała i Pan Andrzej Burzyński oraz Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach Pan Wiesław Musiał. Po powitaniu wszystkich gości Wójt Gminy Spytkowice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy dokonali uroczystego przekazania kluczy do nowego budynku Kierownikowi GZOZ, a proboszcz tutejszej parafii ks. Adam Ogiegło poświęcił obiekt. Kolejnym punktem uroczystości było wygłoszenie okolicznościowego przemówienia przez Panią Wójt oraz Kierownika GZOZ, na zakończenie którego wyraził on swoją wdzięczność za powstanie tak wspaniałego obiektu i wręczył gospodarzowi gminy kwiaty oraz zawiesił pamiątkową tablicę. W swoim przemówieniu Wójt Gminy Spytkowice Łucja Molenda mówiła - Remont budynków Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach oraz budowa nowych budynków GZOZ w Bachowicach i Ryczowie wynikała z obowiązku przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowania do wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Dziś przekazujemy klucze do dwóch nowych budynków w Ryczowie i Bachowicach, ale nie możemy zapomnieć, że również w Spytkowicach wykonano modernizację budynków GZOZ. Realizacja trzech tak ogromnych inwestycji to zaledwie okres o 4 lipca 2007r. do 30 września 2008r., a ich wartość całkowita to 4.236.257,41zł, pokryta w całości z budżetu Gminy Spytkowice.
  Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się na plac przed budynkiem GZOZ w Bachowicach, gdzie również dokonano uroczystego przekazania kluczy do obiektu oraz poświęcenia budynku przez proboszcza parafii w Bachowicach ks. Franciszka Jeleśniańskiego. Na zakończenie uroczystości zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu wspomniał, jak trudno było dokonać wyboru inwestycji do realizacji ale równocześnie stwierdził, że teraz w Gminie Spytkowice mamy siedziby GZOZ na miarę XXI wieku. Następnie kierownik GZOZ w Spytkowicach w słowach podsumowania stwierdził, że standardy nowych budynków przekraczają obecnie obowiązujące, a kończąc wyraził swoją wdzięczność za powstanie tak wspaniałych obiektów i również tu zawiesił pamiątkową tablicę.
  Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani dokonali pamiątkowego wpisu do Księgi Pamiątkowej, która upamiętnia najważniejsze wydarzenia w historii Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, a jako pamiątkę udziału w uroczystości otrzymali okolicznościowy folder prezentujący realizację tych inwestycji.
  ULOTKA INFORMACYJNA:


  fotogaleria >>>>>>

  W.Bałys


  "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach"

  W roku 2008 w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pt.: "Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bierze udział osiem kobiet. W dniach od 13.10.2008r. do 19.11.2008r. beneficjenci projektu uczestniczyli w szkoleniu "Kucharz", które obejmowało 80 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Oprócz aktywizacji edukacyjnej, uczestnicy projektu spotkali się z doradcą zawodowym. W ramach doradztwa zawodowego została przeprowadzona rozmowa dotycząca kompetencji i motywacji. Określono pola poszukiwań zatrudnienia lub samozatrudnienia, udzielono niezbędnych informacji dotyczących procesu poszukiwania: zatrudnienia tj. metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna; samozatrudnienia - wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, podstawowe informacje dotyczące zakładania firmy socjalnej. W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy projektu będą jeszcze brali udział w kursie "Kreowania wizerunku". W miesiącu grudniu odbędzie się uroczyste zakończenie projektu, na którym nastąpi podsumowanie efektów, jakie przyniosły powyższe działania.
  Na rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach planuje rozpoczęcie kolejnego projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Do udziału w projekcie już zapraszamy klientów GOPS, którzy pragną zwiększać swoją aktywność zawodową.

  J.J


  "Mikołajki w gminie"

  Sobotnie przedpołudnie sala WDK Spytkowice wypełniła się maluchami, które przyszły spotkać się z Mikołajem. Grupa artystyczna z Lublina poprzedziła to spotkanie bardzo ciekawy programem. Dzięki niej maluchy nie miały szansy nudzić się ani przez sekundę.
  Przedszkolaki i dzieci z "zerówki" wcielały się w bohaterów bajki "Królowa Śniegu", chętnie dały się wprowadzić do zabawy prowadzonej przez Panią Zimę i jej towarzyszy. Najbardziej oczekiwanym momentem było pojawienie się Świętego Mikołaja. Wywołało ono ogólny aplauz. Każdy chciał go dotknąć, obok niego potańczyć ... no i oczywiście dostać coś słodkiego. Zmęczony tańcami Mikołaj mógł odpocząć na scenie słuchając wierszy oraz piosenek przygotowanych specjalnie dla niego.
  Dzieci po mile spędzonych chwilach wychodziła z uśmiechem na ustach, mając w pamięci przednią zabawę oraz prawdy płynące z przedstawienia.


  fotogaleria >>>>>>

  E.Byrska


  "Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Bachowicach"

  Sobota 15 listopada 2008 r. niewątpliwie zapisze się jako szczególny dzień w historii miejscowości Bachowice. W tym dniu ziściły się marzenia nie tylko uczniów, pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ale też całego społeczeństwa wioski, gdyż długo oczekiwana sala gimnastyczna została oddana do użytkowania.
  Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu przed halą sportową, skąd zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Pani Halina Cimer, wykonawca Pan Andrzej Pszczółka, autorka projektu Pani Dorota Filipczyk, kierownik budowy Pan Adam Porębski, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Zenon Szewczyk oraz Wójt Gminy Spytkowice Pani Łucja Molenda w towarzystwie pocztów sztandarowych i gminnej orkiestry dętej przemaszerowali do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta, którą koncelebrowali były proboszcz ks. kanonik Jan Bobrek i obecny proboszcz ks. Franciszek Jeleśniański. W wygłoszonym kazaniu ks. Jan Bobrek nawiązał do uroczystości szkoły sprzed 11 lat, kiedy nadano jej imię ks. prałata doktora Franciszka Gołby. Wspomniał osobę wybitnego rodaka, który niestrudzenie zabiegał o rozwój intelektualny mieszkańców, o powstanie placówek służących społeczeństwu i wreszcie budowniczego kościoła.
  Po mszy św. nastąpiło najważniejsze wydarzenie dnia, uroczyste przecięcie wstęgi - symbolizujące otwarcie sali gimnastycznej, o które zostali poproszeni: Pan Marek Sowa, Pani Halina Cimer, Pani Łucja Molenda oraz Pan Zenon Szewczyk. Chwilę później poświęcenia obiektu dokonał ks. Kanonik Jan Bobrek - długoletni były proboszcz, współpracownik i katecheta, który w Bachowicach spędził ostatnich 14 lat.
  Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Małgorzata Balonek Dyrektor ZSP w Bachowicach, która jako gospodarz powitała zaproszonych gości i wszystkich zebranych, a następnie podziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Nie kryła zadowolenia z faktu, że jej szkoła doczekała się tak doniosłego wydarzenia. W swoim przemówieniu powiedziała, że cieszy ją fakt, iż może być dyrektorem szkoły z zapleczem sportowym na miarę XXI wieku. Wyraziła też nadzieję, że uczniowie będą potrafili wykorzystać oddany im do użytku obiekt i przełoży się to na ich osiągnięcia sportowe. Przywołała też osobę ks. Prałata Franciszka Gołby, który byłby szczęśliwy z faktu, że Jego umiłowane Bachowice doczekały się "miejsca, z którego wychodzi się z pogodnym usposobieniem, wzmocnionymi siłami duchowymi i fizycznymi".
  Następnie głos zabrała Pani Halina Cimer Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, która złożyła gratulacje na ręce wszystkich, którzy przyczynili się do poszerzenia bazy sportowej szkoły. Uczniom życzyła sukcesów nie tylko w nauce, ale również w różnych dyscyplinach sportowych. Stwierdziła, że nowy obiekt powinien przyczyniać się do rozwoju kultury fizycznej i propagowania zasad sportowej rywalizacji.
  Pan Marek Sowa wyraził wdzięczność za zaproszenie na tak ważne wydarzenie w życiu Bachowic. Stwierdził, że hala sportowa jest potrzebna z uwagi na to, że kultura fizyczna stanowi bardzo ważny element życia młodego człowieka. Pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak nowoczesnego obiektu. Uczniom zaś, którzy będą korzystać z nowej hali życzył sukcesów, radości zwycięstw i umiejętności pięknej rywalizacji sportowej. Swoje wystąpienie zakończył miłym gestem, a mianowicie przekazaniem piłek do różnych gier zespołowych.
  Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Zenon Szewczyk, nawiązał w swoim przemówieniu do czasów sprzed ok. 30-lat, kiedy zapadały decyzje o rozbudowie szkoły i jak sam stwierdził: "to dzisiaj jest dzień, kiedy rozbudowę szkoły można uznać za zakończoną".
  Pani Łucja Molenda Wójt Gminy Spytkowice swoje wystąpienie zaczęła od bardzo wymownych słów:
  "Spełniony obowiązek napełnia spokojem.
  Pozwala odpocząć.
  I wszyscy Twoi bliscy mogą zaufać,
  Że dotrzymasz, czego obiecałeś.
  "Sen sprawiedliwego" to sen człowieka,
  Którego ręce wykonały swoje zadanie.
  Człowieka, którego obecność daje poczucie bezpieczeństwa_"

  W dalszej części przemówienia powiedziała, że jest dumna z faktu, iż jako gospodarz Gminy Spytkowice, może dzielić się ze społeczeństwem ogromną radością płynącą z oddaniado użytku sali sportowej w Bachowicach. Powstanie nowego obiektu to ogromne nakłady finansowe (2 870 624, 95zł) oraz starania wielu ludzi, którym Pani Wójt oficjalnie podziękowała. Życzyła również uczniom, by nowy obiekt był dla nich miejscem pożytecznego spędzania czasu i uczenia się zdrowej rywalizacji.
  Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Zenon Szewczyk, który nawiązał w swoim przemówieniu do czasów sprzed ok. 30-lat, kiedy zapadały decyzje o rozbudowie szkoły i jak sam stwierdził: "to dzisiaj jest dzień, kiedy rozbudowę szkoły można uznać za zakończoną".
  Po części oficjalnej uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach zaprezentowali przygotowane specjalnie na tą okazję widowisko pt. "Odzyskajmy kolory tęczy". Scenariusz przedstawienia oparty został na historii Demeter i Kory, by przenieść widzów w fascynujący świat bohaterów mitologicznych. Grecja bowiem jeśli wierzyć mitom, zrodzona jest z miłości bogini urodzaju Demeter i boga morza Posejdona. Oglądający mogli przez chwilę poczuć atmosferę miejsca, które jest niewątpliwą kolebką sportu. Na zakończenie części artystycznej, przy dźwiękach "Hymnu olimpijskiego" na scenę wkroczyli również reprezentanci wszystkich klas naszej szkoły ubrani w stroje różnych dyscyplin sportowych. Nastąpiło symboliczne przekazanie i zapalenie znicza olimpijskiego, który wkomponowany był w dekorację. Sportowcy złożyli przysięgę i wyrecytowali fragmenty "Ody do sportu".
  Na zakończenie uroczystości uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za powstanie tak wspaniałego obiektu, w którym będą mogli rozwijać swoje zdolności, a na dowód wdzięczności wręczyli kwiaty osobom, które przyczyniły się do jego powstania.


  fotogaleria >>>>>>

  W.Bałys

  "Wesołe Nutki" w Więckowicach

  Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach od roku ubiegłego zaprzyjaźnione jest z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Efektem tej znajomości była wizyta zespołu "Wesołe Nutki" - działającego przy spytkowickim Kole na obchodach uroczystości 55-lecia istnienia DPS w Więckowicach w dniu 22 października.
  Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, a że pogoda dopisała, chętnych do zabawy nie brakowało. Imprezę rozpoczęła uroczysta msza św., następnie na scenie rozpoczęły się występy artystyczne. Dla zgromadzonych gości wystąpiła min. grupa ze Spytkowice z przedstawieniem "Chłopak i dziewczyna" oraz specjalnie na tą okazję przygotowaną piosenką o Więckowicach.

  fotogaleria >>>>>>

  "Spotkanie seniorów"

  W gminie Spytkowice prężnie działają Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dwóch sołectwach: w Spytkowicach i Miejscu. Skupiają w swoich szeregach ludzi, którym nie są obojętne losy drugiego człowieka.
  1 października 2008r Związek Emerytów w Spytkowicach, którego Przewodniczącą jest Pani Zofia Gębczyk, zorganizował w świetlicy wiejskiej spotkanie seniorów, podczas którego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla osób zasłużonych w zakresie rozwoju działalności i współpracy ze Związkiem.

  Przybyły władze Oddziału Okręgowego i Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Członek Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku - Białej - mgr Józef Pamuła; Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Wadowicach - Pani Helena Dubel; Sekretarz Oddziału Rejonowego PZERI w Wadowicach - Pani Janina Kozłowska. Na spotkaniu gościli także: Pani Łucja Molenda Wójt Gminy Spytkowice, Pani Władysława Kot - Przewodnicząca Koła PZERiI w Miejscu, Pan Stanisław Biela - Skarbnik Koła w Miejscu oraz były Przewodniczący Koła Spytkowice - Pan Kazimierz Kubarski

  Pani Helena Dubel przywitała wszystkich gości oraz obecnych członków spytkowickiego Koła. Zwróciła się z wyrazami uznania do Pani Łucji Molendy - Wójta Gminy Spytkowice za okazywane wsparcie i pomoc. Po czym w uznaniu wybitnych zasług dla związku Pan Józef Pamuła wręczył złotą odznakę honorową Pani Wójt. Po odznaczeniu Pani Łucja Molenda dziękując za to wyróżnienie wspomniała o dobrej współpracy ze Związkiem oraz o ich zaangażowaniu w życie kulturalne. Za szczególne zasługi dla związku odznaki otrzymali również Pani Stanisława Maślona ze Spytkowic oraz Pan Stanisław Biela - z Miejsca.

  Po zakończeniu części oficjalnej zespół "Wesołe Nutki" - działający przy spytkowickim Kole, podziękował swoim śpiewem wszystkim przybyłym gościom i członkom.

  fotogaleria >>>>>>

  E.Byrska

  "VI Gminne Dożynki"

  VI Gminne Dożynki odbyły się 31 sierpnia 2008r. Rozpoczęły się w kościele parafialnym w Bachowicach - Mszą Świętą, którą koncelebrowali ks. dr Robert Nęcek - rzecznik Krakowskiej Kurii, ks. proboszcz Franciszek Jeleśniański, ks. kanonik Józef Piwowarski,ks. kanonik Adam Ogiegło.
  Po mszy barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez: Orkiestrę Dętą z Ryczowa z kapelmistrzem Jerzym Gawędą, Ochotniczą Straż Pożarną Bachowice, ruszył na stadion LKS "Borowik".
  Uczestniczących w ludowym święcie mieszkańców gminy i licznie przybyłych gości wprowadził w drugą część uroczystości koncert Gminnej Orkiestry Dętej, po którym Starostowie dożynek: Pani Ewa Wrona oraz Pan Tadeusz Kurdziel, przekazali na ręce Włodarza gminy spytkowickiej - Pani Łucji Molenda, bochen chleba i kosz z płodami ziemi. Następnie Pani Wójt w swoim przemówieniu zwróciła się do przybyłych gości i mieszkańców a przede wszystkim do rolników ze słowami podziękowań za trud i znojną pracę. Jako Wójt Gminy podzieliła otrzymany bochen chleba i częstowała zebranych, co było wyrazem, że stanowimy jedną wspólnotę samorządową.
  Po podziękowaniach przyszedł czas na wesołe przyśpiewki, w trakcie których Koło Gospodyń Wiejskich Bachowice, Ryczów, Półwieś oraz Związek Emerytów i Rencistów Spytkowice i Miejsce wręczały wieńce i kosze z kwiatami, jako wyraz podziękowań dla władz gminnych i kościelnych.
  Po zakończeniu oficjalnej części imprezy zgromadzeni mogli oddać się degustacji serwowanej przez KGW Półwieś i Bachowice oraz piekarni "Maja" Państwa Stańczyków. W wyznaczonych punktach informacyjnych zainteresowanym udzielali pracownicy ODR i ARiMR. Atrakcją dla odwiedzających stoiska była ekspozycja Władysława Ortmana, wykonującego figurki z wosku pszczelego.
  Prowadzeniem zabawy zajął się Biesiadny Taper, który serwował dużą dawkę wspaniałej muzyki, rozbawiając publiczność. Duża atrakcją dożynkowych wydarzeń niewątpliwie był pokaz sukien ślubnych, występ taneczny zespołu JUMP, oraz pokaz skoków spadochronowych ufundowany przez firmę KRAK INVEST. Wydarzenie to było nie lada widowiskiem, można było zobaczyć zaskoczenie na niejednej twarzy. Spadochroniarze podczas skoków prezentowali powiewające pod niebem flagi, promując naszą GMINĘ oraz firmy: "KRAK INVEST" i "ADRIANNO - DAMIANII" - sponsorów pokazu. O godz. 21.30 przyszedł czas na wspaniały pokaz ogni sztucznych, które rozpływały się po niebie jak barwne fontanny. W dalszej części odbyła się prawdziwa biesiada, która trwała do późnych godzin nocnych.
  Każdy z uczestników mógł skorzystać z parku rozrywki "Smokoland", przejażdżek bryczką, konikami - ufundowanymi przez miejscowego proboszcza, oraz kolorową Ciuchcią. Wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio byli zaangażowani w organizację, zarówno przy kościele jak i na boisku oraz czuwali nad bezpieczeństwem, składamy serdeczne podziękowanie a w szczególności sponsorom: MAŁOPOLSKIE BIURO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "KRAK INVEST", P.P.H.U. ADRIANNO-DAMIANII - Leon Kajfasz, PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY "CENTRUM" - Grzegorz Fryc, M.S.H. "WIZAN" Andrychów, PIEKARNIA "MAJA" - Kazimierz i Tomasz Stańczyk, FIRMA TRANSPORTOWO - USŁUGOWA "JUS-MAR" - Józef Jędrocha.
  Tegoroczne dożynki można przyjąć za udane. Święto to wpisało się w kalendarz imprez organizowanych cyklicznie w naszej gminie. Nie pozostaje nic innego jak czekać do następnych, na które już teraz zapraszamy.

  fotogaleria >>>>>>

  E.Byrska

  "Przebudowa skrzyżowania rozpoczęta !"

  Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia ruszyła długo oczekiwana w Gminie Spytkowice, a zwłaszcza w miejscowościach Półwieś i Ryczów inwestycja drogowa związana z przebudową 800 metrowego odcinka drogi krajowej w miejscowości Ryczów obejmującego skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 Gliwice - Kraków z drogą powiatową nr 04 - 206 Tłuczań - Ryczów - Łączany obok kościoła parafialnego w Ryczowie. Inwestycja ta realizowana jest w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało poprzedzone podpisaniem w dniu 18.07.2008r. umowy pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Sp. z o.o., w którym uczestniczyli również Wójt Gminy Spytkowice - Łucja Molenda i Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Zenon Szewczyk. W ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 44 Gliwice - Kraków w km 82+221,49 do km82+960,85 w celu poprawy ruchu drogowego" zostanie poprawiona geometria drogi, przebudowane skrzyżowanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,wykonane dodatkowe pasy do lewoskrętu, wyznaczone przejścia dla pieszych z azylami bezpieczeństwa, a co najważniejsze powstanie ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem dla pieszych od kościoła do granicy miejscowości o dł. 375m, która w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Półwieś, a zwłaszcza uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie. Realizacja inwestycji nastąpi w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy, a jej wartość to 3.680.379,85zł.
  Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie upór i cierpliwość władz lokalnych i mieszkańców. Przypomnijmy, że Gmina Spytkowice opracowa.ła wstępną koncepcję poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, a następnie w 2005r. przystąpiła do opracowania projektu budowlanego również ze środków własnych. Jednak ryzyko i wysiłki opłaciły się gdyż po trudnych i żmudnych negocjacjach Wójta Gminy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie inwestycja jest w trakcie realizacji i to w całości finansowana ze środków GDDKiA.
  Wójt Gminy Spytkowice podsumowując działania związane z realizacją tego zadania wyraża wdzięczność mieszkańcom Ryczowa i Półwsi za wyrozumiałość i cierpliwość oraz wspieranie władz w dążeniu do jego realizacji. Jednocześnie Pani Wójt składa podziękowania dla GDDKiA w Krakowie oraz dla Pana Zbigniewa Rapciak, pełniącego obecnie funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
  Zrealizowanie tak dużej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym największym i najważniejszym skrzyżowaniu w miejscowości Ryczów, jak również poprawi estetykę sołectwa i otaczających skrzyżowanie obiektów oraz wpłynie pozytywnie na wygląd i rozwój wsi, gdyż zadbana i schludnie wyglądająca miejscowość jest świadectwem o jej gospodarzach i mieszkańcach. Ponadto inwestycja ta będzie symbolem dobrej współpracy ludzi pełniących funkcję na różnych szczeblach władzy w naszym kraju oraz dowodem na to, że marzenia czasami się spełniają.

  W.Bałys

  "Mądra Gmina"

  Gmina Spytkowice została laureatem Konkursu "Mądra Gmina 2007". W kategorii gmin średnich spytkowicki samorząd zajął drugie miejsce.

  Podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski ogłoszono zwycięzców Konkursu "Mądra Gmina 2007", zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: gmin małych (do 7500 mieszkańców), gmin średnich (od 7500 do 15000 mieszkańców) oraz gmin dużych (powyżej 15000 mieszkańców). W kategorii gmin średnich miejsce drugie zdobyła gmina Spytkowice, reprezentowana podczas gali finałowej przez pani wójt Spytkowic Łucję Molenda, która w poprzednim roku była zwycięzcom tej kategorii.

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji corocznie, od dziewięciu lat, wyróżnia najbardziej aktywne gminy z Małopolski, które w minionym roku najwięcej zainwestowały w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Laureaci Konkursu zostali wyłonieni w oparciu o kryterium uczestnictwa pracowników gminy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie danej gminy, w organizowanych przez FRDL MISTiA szkoleniach i konferencjach oraz przynależności do działających przy Instytucie forów

  fotogaleria >>>>>>

  "Wycieczka do Wygiełzowa "

       Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w dniu 30.07.2008r. zorganizował wycieczkę do skansenu w Wygiełzowie i na zamek Lipowiec. W wycieczce brały udział dzieci uczęszczające do świetlic wiejskich w Spytkowicach , Bachowicach , Miejscu , Ryczowie , Lipowej oraz Półwsi.
  Dużym zainteresowaniem cieszył się Park Etnograficzny w Wygiełzowie gdzie dzieci mogły zobaczyć liczne zabytkowe chaty a także Kościół drewniany z XVII w. pochodzący z Ryczowa leżącego w naszej gminie. Następnie wycieczka udała się zorganizowanym szykiem stromą i bardzo krętą dróżką na zamek Lipowiec.
  Pozostało jednak najważniejsze wspiąć się na wieże tego XIII-to wiecznego zamku. Trud był wielki! Ale przy pomocy opiekunów i pań świetlicowych dzieci w wieku od 3-14 lat mogły oglądać przepiękną panoramę , która na pewno zrekompensowała stracone siły podczas wyjścia na wieże.

  fotogaleria >>>>>>

  "Wakacyjne popołudnie 2008 "

         Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zorganizował w dniu 27.07.2008r. na stadionie LKS "Astra" imprezę dla najmłodszych pt: "Wakacyjne Popołudnie" Oprócz słońca, które bardzo mocno grzało dzieci miały o wiele więcej innych atrakcji. Były "dmuchańce" z których dzieci mogły korzystać ile sił w rękach i nogach. Ale to nie koniec uciech.
  Nie zawiodła też strażacy z OSP w Bachowicach i policjanci z Posterunku Policji w Spytkowicach. Zorganizowali liczne konkursy dla dzieci. Dzieciaki mogły pooglądać wóz strażacki od środka. Na scenie czarował iluzjonista Maestro HAVIS. Odbył się także spektakl teatralny Pt: "BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO" a na koniec rozbawiał licznymi konkursami i zabawami wodzirej Łukasz - Muchomorek.
       Wójt Gminy Spytkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury już teraz zapraszają na "Dożynki Gminne", w sołectwie Bachowice w dniu 31 sierpnia, które są największą imprezą kulturalną i cieszą się dużym zainteresowaniem Wszystkich zachęcamy do udziału w życiu kulturalnym naszej gminy

  fotogaleria >>>>>>

  "Bocianie Czworaczki "

  W bieżącym roku w gnieździe na budynku komunalnym Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 14, przyszły na świat bocianie czworaczki. Jest to rzadkie zjawisko w bocianich parach, a zwłaszcza w tym nie obfitującym w opady deszczu roku 2008.

  Dumni są spytkowiccy Strażacy, bo to przecież na budynku, w którym swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna Spytkowice "honorowi Członkowie Straży," zaczynają już odbywać pierwsze swoje szkolne loty, pod bacznym okiem rodziców.

  Młode boćki mają się dobrze i to tylko dlatego są w takiej wyśmienitej formie, że w okolicy dużo jest zbiorników wodnych - Dolina Karpia, gdzie bociani rodzice mogą swobodnie znajdować pożywienie i karmić do woli swoje bocianki. A pracy w karmieniu było i nadal jest wiele. Na zmianę więc, bocian i bocianica kursują, pomiędzy gniazdem a nadwiślańskimi łąkami i wciskają w wyciągnięte czerwone dziobki żaby, zaskrońce, myszy i inne bocianie smakołyki.

  Od niepamiętnych już lat na Remizie strażackiej rok w rok słychać było klekot bocianów, gdy na świat przychodziły młode boćki. W tym roku klekot ten nie miał końca, przecież po raz pierwszy rodzina powiększyła się o 4 -ech członków.

  Dumni są wszyscy mieszkańcy Spytkowic i marzą głośno, że za bocianimi czworaczkami przyjdzie czas na zwiększenie przyrostu naturalnego w Gminie. Zobaczymy już na wiosnę czy to prawda, że " bociany przynoszą dzieci".

  Krzysztof Świergosz

  "Rywalizacja Strażaków Ochotników w zawodach sportowo - pożarniczych 2008 "

  W dniu 29 czerwca 2008 roku na obiekcie sportowym LKS "ASTRA" w Spytkowicach, odbyły się Zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin: Spytkowice i Brzeźnica.

  W zawodach udział wzięło 5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Spytkowice oraz 9 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica. Łącznie rywalizowało 18 drużyn, a zawody rozgrywane były w następujących kategoriach:
  1.Seniorzy,
  2.Seniorki,
  3.Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta,
  4.Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy.

  Sędzią Głównym zawodów był kpt. Mirosław Matusik z KP PSP w Wadowicach.

  Wyniki końcowe zawodów:

  GMINA SPYTKOWICE:

  Kategoria Seniorzy:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE.
  2 Miejsce - OSP Spytkowice.
  3 Miejsce - OSP Miejsce.
  4 Miejsce - OSP Ryczów.
  5 Miejsce - OSP Półwieś
  Kategoria Seniorki:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE
  Kategoria Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE.
  Kategoria Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy:
  1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

  GMINA BRZEŹNICA:

  Kategoria Seniorzy:
  1 Miejsce - OSP MARCYPORĘBA
  2 Miejsce - OSP Sosnowice.
  3 Miejsce - OSP Brzeźnica.
  4 Miejsce - OSP Brzezinka.
  5 Miejsce - OSP Tłuczań.
  6 Miejsce - OSP Paszkówka.
  7 Miejsce - OSP Łączany.
  8 Miejsce - OSP Bęczyn.
  9 Miejsce - OSP Chrząstowice.
  Kategoria Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy:
  1 Miejsce - OSP MARCYPORĘBA.

  Zawody swym udziałem zaszczycili:
  Za -ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach kpt. Paweł Szczepańczyk,
  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Brzeźnica - dh Włodzimierz Waga
  V-ce Prezesi Zarządu Oddziału Gminnego Gminy Spytkowice i Brzeźnica,
  Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski,
  Komendant Gminny OSP Brzeźnica dh Zdzisław Orgal
  Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos,
  Za-ca Wójta Gminy Brzeźnica- Kazimierz Mostowik,
  Za-ca Wójta Gminy Spytkowice - Robert Dziuba,
  Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Zenon Szewczyk,
  Radni Rad Gmin Spytkowice i Brzeźnica,
  Sekretarz Gminy Spytkowice Anna Przejczowska,
  Orkiestra Dęta przy OSP Ryczów, pod batutą Kapelmistrza dh Jerzego Gawędy,
  oraz mieszkańcy Gminy Spytkowice i Gminy Brzeźnica.

  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale, ponadto Wójtowie Gmin Spytkowice i Brzeźnica dla młodzieżowych drużyn pożarniczych ufundowali nagrody rzeczowe

  Sprawozdawcą zawodów był pracownik Urzędu Gminy Spytkowice - inspektor Krzysztof Świergosz, który w sposób humorystyczny komentował poszczególne etapy rywalizacji strażaków i gorąco zachęcał do sportowego dopingu zgromadzoną licznie publiczność, której serdecznie dziękujemy za liczny udział.

  fotogaleria >>>>>>

  Krzysztof Świergosz


  "Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Gminie Spytkowice"

  Gmina Spytkowice ze względu na swoje położenie posiada dobre połączenia komunikacyjne z Krakowem, Wadowicami i Oświęcimiem. To powoduje znaczne obciążenia dróg przebiegających przez Gminę ruchem kołowym, co z kolei zagraża bezpieczeństwu zwłaszcza osób pieszych. Zatem Wójt Gminy wspólnie z Radą Gminy i Radami Sołeckimi poczynili wiele starań celem poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Przypomnijmy , że do najważniejszych zadań przeprowadzonych na drodze krajowej od 2002 roku, należały niewątpliwie: przebudowa skrzyżowania w Spytkowickim Rynku w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Oświęcimskiej w Ryczowie oraz budowa miejsc postojowych w Spytkowicach przy ulicy Jana Pawła i obok cmentarza w Ryczowie. Łączna wartość tych robót wyniosła prawie 1mln złotych.
  Ale na tym nie koniec, bo już w 2004 roku Wójt Gminy rozpoczęła również starania o przebudowanie drugiego bardzo niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Ryczów obok kościoła parafialnego. Pierwszym etapem realizacji tej inwestycji było opracowanie przez Gminę uproszczonej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej w miejscowości Ryczów obejmującym skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 Gliwice - Kraków z drogą powiatową nr 04 - 206 Tłuczań - Ryczów - Łączany wraz z budową chodnika dla pieszych od kościoła do granicy miejscowości. Opracowania koncepcji podjęła się Pracownia Studiów i Projektów Drogowych "KLOTOIDA", która za kwotę 7 320,00zł opracowała pięć koncepcji poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Koncepcje zostały przedstawione do zaopiniowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, cele dokonania wyboru ostatecznej wersji przebudowy skrzyżowania.
  Kolejny etap prac rozpoczął się w 2005 roku i związany był z opracowaniem projektu budowlanego na "Budowę chodnika, poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg obok kościoła w Ryczowie" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą tego etapu prac wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" z Chrzanowa. Wartość prac wyniosła 59 780,00zł i w całości została pokryta z budżetu gminy.
  W 2007 roku rozpoczął się bardzo trudny etap rozmów i negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad co do terminu realizacji inwestycji i zasad jej finansowania. Po trwających blisko rok rozmowach ustalono, iż zadanie zostanie zrealizowane w 2008r. i sfinansowane w całości przez GDDKiA. Jest to znaczące osiągnięcie dla spytkowickiego samorządu, gdyż według opracowanych w 2006r. kosztorysów koszt budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wyniósł prawie 430 tys. zł, a przebudowy skrzyżowania: 2 300 tys. zł. , czyli łącznie około 3 miliony złotych.
  Cierpliwość mieszkańców i władz lokalnych opłaciła się, gdyż w miesiącu maju br. został ogłoszony przetarg na "Przebudowę drogi krajowej nr 44 Gliwice - Kraków w km 82+221,49 do km 82+960,85 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego", którego otwarcie nastąpi 27 maja 2008r. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem dla pieszych od kościoła do granicy miejscowości o dł. 375m, przebudowane skrzyżowanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i chodnikami dla pieszych, wykonane dodatkowe pasy do lewoskrętu i wyznaczone przejścia dla pieszych w obrębie kościoła z azylami bezpieczeństwa. Termin realizacji inwestycji planowany jest na pięć miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót.
  Wójt Gminy Spytkowice podsumowując działania związane z realizacją tego zadania wyraża wdzięczność mieszkańcom Ryczowa i Półwsi za wyrozumiałość i cierpliwość oraz wspieranie władz w dążeniu do jego realizacji. Ponadto zrealizowanie tak dużej inwestycji, której wartość przy obecnych cenach szacuje się na około 4,5 mln. zł w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym największym i najważniejszym skrzyżowaniu w miejscowości, jak również w znaczący sposób poprawi estetykę miejscowości i otaczających skrzyżowanie obiektów oraz wpłynie pozytywnie na jej wygląd i rozwój, gdyż zadbana i schludnie wyglądająca miejscowość jest świadectwem o jej gospodarzach i mieszkańcach.
  W dniu 2 czerwca 2008r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert, których wpłynęło pięć, a 16 czerwca jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o. 31-109 Kraków, ul. Salwatorska 14 za cenę ofertową: 3.345.799,86 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100) w tym 22% podatek VAT. Obecnie trwają dalsze procedury przetargowe, których celem jest podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja tak wyczekiwanej inwestycji.

  Wojciech Bałys

  "II Integracyjne Zawody Wędkarskie "Doliny Karpia"."

  W niedzielne przedpołudnie 15 czerwca br. odbyły się na kanale w Brzeźnicy II Integracyjne Zawody Wędkarskie "Doliny Karpia" o Puchar Wójta Gminy Brzeźnica, które zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzeźnicy. Na zawody przybyły cztery trzyosobowe drużyny, które reprezentowały gminy: Spytkowice, Brzeźnice, Osiek i Zator.
  W skład drużyny reprezentującej gminę Spytkowice weszli: Bronisław Stańczyk, Jerzy Furlaga i Michał Mazur. Zawodnicy rywalizowali w kategorii indywidualnej i drużynowej, a nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Zofia Gołba i Józef Żurek.
  Po trwających trzy godziny połowach, których nie przerwały nawet strugi ulewnego deszczu, sędziowie przystąpil do ważenia i mierzenia złowionych ryb. Klasyfikacja końcowa w kategorii drużynowej przedstawiała się następująco:
  I miejsce - Zator,
  II miejsce - Spytkowice,
  III miejsce - Brzeźnica,
  IV - Osiek.
  Również w kategorii indywidualnej Jerzy Furlaga reprezentujący gminę Spytkowice zajął drugie miejsce. Największą rybę na zawodach złowił Tomasz Kosobucki.
  Po ogłoszeniu wyników uczestnicy zawodów otrzymali z rąk Zastępcy Wójta Gminy Kazimierza Mostowika puchary, dyplomy oraz upominki.
  W tym roku nie udało się powtórzyć zeszłorocznego sukcesu i zająć w obu kategoriach pierwszych miejsc, jednak i tak wynik jest bardzo dobry

  fotogaleria >>>>>>

  Wojciech Bałys


  Wędkarze Dzieciom - zawody wędkarskie

  Z okazji Dnia Dziecka w dniu 31.05.2008r. jak co roku zarząd spytkowickiego Koła Wędkarskiego zorganizował na łowisku w Miejscu zawody wędkarskie dla dzieci. Wzięło w nich udział 64 młodych wędkarzy podzielonych na dwie kategorie: dzieci młodsze (4 - 9 lat) i starsze (10 - 13 lat).
  Po losowaniu stanowisk uczestnicy przystąpili do dwugodzinnego połowu ryb. Po upływie regulaminowego czasu komisja sędziowska w składzie: Józef Żurek, Andrzej Jędra i Bronisław Stańczyk odwiedziła każde stanowisko ważąc i punktując złowione ryby, które zostały wypuszczone z powrotem do starorzecza, gdyz zawody odbywają się pod hasłem: "Wybieramy się na ryby, nie po ryby".
  - Zawody dla dzieci organizujemy od lat dziewięćdziesiątych - mówi Prezes Koła Zofia Gołba. Staramy się zachęcać dzieci i młodzież do spędzania czasu nad wodą. Dzięki organizacji takiej imprezy mogą spróbować swoich sił, a towarzystwo rodziców, którzy mogą pomóc w awaryjnych sytuacjach sprawia, że zawody te są doskonałą zabawą dla całych rodzin. Jednak organizacja imprezy nie była by możliwa bez pomocy Wójta Gminy Spytkowice, który co roku wspiera nasze działania i sponsorów takich jak: "De Hause" Łęczyca, piekarnia "Maja" i "Suślik", Bank Spółdzielczy Brzeźnica i wielu innych.
  Po zawodach zadowoleni byli nawet ci, którym nie udało się złowić żadnej ryby. Zwycięzcy tradycyjnie otrzymali dyplomy, puchary i nagrody, a wszyscy uczestnicy paczkę ze słodyczami, które wręczali organizatorzy imprezy.

  Wyniki zawodów:
  - dzieci młodsze:
  1. Dominik Kołaczek,
  2. Oliwia Bałazy,
  3. Jakub Turek.

  - dzieci starsze:
  1. Monika Gacek
  2. Kamil Kubas
  3. Piotr Monica


  fotogaleria >>>>>>

  Wojciech Bałys


  "Zwiastun Wiosny"

  W dniu 20 marca o godzinie 6:48 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Jednak w Spytkowicach rozpoczęła się już ona znacznie wcześniej, bo już 17 marca, kiedy to do gniazda znajdującego się na Domu Strażaka powrócił bocian. Z informacji otrzymanych od Polskiego Radia Kraków jest to pierwszy bocian, który powrócił do małopolski po zimiowaniu w "ciepłych krajach". Bocian, który przyleciał do Spytkowic to samiec, a przylot jego partnerki powinien nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Para ta gniazduje na budynku Domu Strażaka od kilkunastu lat i stała się już jego wizytówką.

  POLECAMY


  ryczow.pl
  WKU Oświęcim

  ryczow.pl
  Strona Ryczowa

  Chlebem i solą
  Kursy i szkolenia  Filmy - Dolina Karpia
  - Karp Królewski


  Dolina karpia
  Strona Doliny Karpia

  Hubert-Ryczów
  Koło Łowieckie "Hubert"


  Mapa Doliny Karpia


  Przewodnik Eko-turystyczny

  Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

  Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .