Obchody Święta Niepodległości w Gminie Spytkowice

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Obchodzimy go corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. W całym kraju, z tej okazji, odbywają się uroczystości, podkreślające ważny charakter tego święta. Również w Gminie Spytkowice, od wielu lat, świętujemy ten wyjątkowy dzień.

W tym roku gminne obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości celebrowaliśmy w Bachowicach. Rozpoczęły się one przemarszem kolumny spod Domu Strażaka na cmentarz parafialny. Tam Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Dyrektor i uczniowie ZSP w Bachowicach złożyli kwiaty pod obeliskiem "Poległym za Ojczyznę". Następnie wszyscy udali się do bachowickiego kościoła, aby uczestniczyć we Mszy świętej. Przewodniczył jej ks. Franciszek Jeleśniański - proboszcz Parafii.

Po zakończeniu liturgii długi korowód udał się do Domu Strażaka na oficjalną część uroczystości. Po otwarciu sesji i odśpiewaniu hymnu państwowego przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej, Przewodniczący Rady Gminy zaprosił do obejrzenia programu artystycznego pt. "Żywi w naszych sercach wskazują nam drogę... - ścieżka życia Księdza Franciszka Gołby, Ojca Rudolfa Warzechy i Franciszka Stefczyka" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach. Występ uczniów został nagrodzony wielkimi brawami.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który mówił: "Dziś po 99 latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Czując odpowiedzialność także za przyszłe, młode pokolenia, czyńmy starania, by pamięć i wdzięczność, za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy w naszej świadomości nie umarła."

Po przemówieniu, zgodnie z tradycją, przyszedł czas na wręczenie nagród uczniom z terenu naszej Gminy, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Pełna lista nagrodzonych oraz zdjęcia z tej części sesji będzie można znaleźć w osobnym artykule. Ponadto zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury na wykonanie portretów osób, którym poświęcona jest ekspozycja w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. Laureatem konkursu zarówno w kategorii szkoła podstawowa, jak i gimnazjum został Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach, w imieniu którego nagrodę odebrał Dyrektor szkoły.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował uczniom, rodzicom i nauczycielom osiągniętych sukcesów. W swoim przemówieniu dodał: "Patriotyzm kiedyś, to była kwestia odwagi. Patriotyzm dzisiaj, wydaje się, to kwestia opinii, pewnej mody. Patriotyzm jest dzisiaj modny i myślę, że jednym z naszych zadań jest, aby nadal był modny. Dziś patriotyzm to kwestia osobistych wyborów, kwestia uczciwej pracy, uczciwego życia, dobrej nauki. To również kwestia wspierania polskiej gospodarki, polskiego handlu i polskiego przemysłu. Dzisiaj świętujemy to, co wywalczyli nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie. Świętujemy na różne sposoby, ponieważ nie ma jednego oficjalnego rodzaju świętowania Święta Niepodległości. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj się tutaj zebrali, którzy chcieli ten fragment naszego święta spędzić razem w Gminie Spytkowice. Życzę wszystkim, aby każde prywatne świętowanie 11 listopada było w pamięci i ku pamięci tych, którzy kiedyś musieli swój patriotyzm kierować osobistą odwagą i poświęcić często swoje życie."

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.