ARCHIWUM - WYDARZENIA W GMINIE


2012.01.17 - Budynek LKS "Orzeł" wyremontowany.
2012.01.09 - Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
2012.01.03 - Remont WDK Ryczów zakończony
2011.12.16 - Zebranie wiejskie sołectwa Bachowice.
2011.12.15 - OGRODZENIE CMENTARZA.
2011.12.15 - Gminne Ćwiczenia Taktyczno - Bojowe Jednostek KSRG.
2011.12.09 - Oddano kolejne inwestycje.
2011.12.05 - Zebranie Wiejskie Sołectwa Spytkowice.
2011.11.21 - Zakończono kolejne inwestycje.
2011.11.18 - "Wreszcie ruszyły .... "
2011.11.17 - DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY.
2011.11.17 - Święto Niepodległości.
2011.11.10 - Komfortowo u Pani Stomatolog.
2011.11.02 - Zakończono remont Domu Strażaka w Spytkowicach.
2011.11.02 - Doceniono zaangażowanie i rozwagę.
2011.10.31 - "Zdrowym być".
2011.10.18 - Sukces naszego mieszkańca.
2011.10.17 - Kolejne inwestycje oddane do użytku.
2011.09.26 - Sprawy opłaty za przedszkola - ciąg dalszy.
2011.09.09 - Konsultacje unijne.
2011.09.02 - Gminne Święto Plonów.
2011.08.25 - Prom "DROGOWIEC"" znów pływa.
2011.08.25 - Szlakiem Orlich Gniazd.
2011.08.23 - Czas remontów.
2011.08.3 - Fundusze Unijne "podzielone".
2011.08.2 - Strażackie wakacje.
2011.07.27 - Intensywne opady.
2011.07.14 - Teraz będzie bezpieczniej.
2011.07.12 - Turniej Sołectw 2011.
2011.07.07 - Kolejny Jubileusz.
2011.07.07 - Najtańsze przedszkola w powiecie.
2011.07.04 - Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
2011.07.01 - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2011
2011.06.24 - Spławikowe Zawody Wędkarskie Doliny Karpia
2011.06.17 - Ulica Kaniów w Bachowicach wyremontowana
2011.06.03 - Spotkanie na szczycie
2011.06.01 - Dni Dziedzictwa Kulturowego
2011.06.01 - Dzień Dziecka
2011.05.12 - Wybory Sółtysów i Członków Rad Sołeckich.

BUDYNEK LKS "ORZEŁ" WYREMONTOWANY

Zawodnicy i działacze Klubu Sportowego "Orzeł" - Ryczów, a także wszyscy sympatycy piłki nożnej, mają powód do zadowolenia i radości. Wreszcie został wyremontowany budynek będący siedzibą klubu. W zgodnej opinii osób działających w klubie " to był ostatni moment w którym należało rozpocząć ten remont ". Budynek nieremontowany od przeszło ośmiu lat popadał w ruinę. Uszkodzone pokrycie dachu, nieszczelna stolarka okienna, zawilgocone ściany i elewacja spędzały sen z oczu członkom klubu i radnym z Ryczowa. Zawsze brakowało pieniędzy i każda inna inwestycja okazywała się ważniejsza. Tak naprawdę gmina do tej pory nie miała żadnego planu renowacji budynków komunalnych. Dopiero rok 2011 stał się przełomowym w tym temacie. Władze Gminy jako cel postawiły sobie między innymi pozyskanie środków zewnętrznych na remonty budynków komunalnych. Z dużą determinacją i jednocześnie pokorą przystąpiono już w styczniu 2011 roku do pracy. W pierwszej kolejności trzeba było odpowiedzieć sobie na pytania: dlaczego w latach poprzednich nie udało się pozyskać funduszy zewnętrznych na te cele i co należy zrobić by takie środki uzyskać. Odpowiedź na dwa proste pytania wskazała tak naprawdę drogę jaką należy iść. I udało się.

Budynek LKS "ORZEŁ" jest czwartym budynkiem komunalnym wyremontowanym w roku 2011. Wartość remontu to kwota 265 686,06 zł. W tym 173 930 zł. to pieniądze pozyskane z unijnego programu pn. " Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", działanie: " Odnowa i Rozwój Obszarów Wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Środki finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie " Dolina Karpia", którego nasza Gmina jest członkiem. Prace remontowe objęły: remont pokrycia dachowego - 450m2, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji - 1600 m2, wymianę okien -23 szt., wymianę drzwi- 3szt, wykonanie okładzin schodów i posadzek płytkowych - 117m2, odnowienie i pomalowanie ścian w pomieszczeniach budynku 1275 m2 . Zakres prac imponujący, jednak należy znowu zaznaczyć, że były to prace niezbędne do wykonania, by budynek nie popadł w zupełną ruinę.

wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow
wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow
wdk ryczowWYREMONTOWANO KOLEJNY BUDYNEK KOMUNALNY

We wtorek 20 grudnia dokonano odbioru prac remontowych budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach. Kolejna gminna inwestycja. I kolejna zrealizowana na budynku komunalnym. Systematycznie poprawiany stan technicznych tych budynków. Za łączna kwotę 140 741,33 zł wykonano następujące prace remontowe: wymieniono okna (28 szt., 55 m2 ), drzwi (3szt., 5m2 ), wykonano termorenowację ścian zewnętrznych wraz z warstwą elewacyjną (550 m2), ułożono no płytki na powierzchni 23 m2, wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy falistej (196 m2) wraz z orynnowaniem i wymiana instalacji odgromowej budynku. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta była współfinansowana ze środków unijnych w kwocie 84 559 zł - czyli w 60%. Należy przypomnieć, że od roku 1992 jest to największy remont przeprowadzony w tej placówce.

"Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach to tak naprawdę inwestycja w infrastrukturę kulturalną naszej Gminy. Jest to o tyle ważne, że w tego typu działalności jaką prowadzi Biblioteka stan techniczny budynku i warunki lokalowe są bardzo istotne. Biblioteka to nie tylko działalność w zakresie wypożyczania książek, ale również m.in. organizowanie wystaw i działalność centrum komputerowego, co w naszej placówce działa bardzo dynamicznie i profesjonalnie. Tym samym nasi mieszkańcy mają szeroki dostęp do dóbr kultury, co w środowiskach wiejskich jest ogromną wartością" - podkreśla Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian

Osoby zainteresowane działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej zapraszamy na stronę internetową: www.gbpspytkowice.pl

wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow
wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczowREMONT WDK RYCZÓW ZAKOŃCZONY

W ostatnich dniach grudnia zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. Jest to kolejna gminna inwestycja, której celem było poprawienie stanu technicznego budynku komunalnego. Pod koniec października oddano do użytku budynek OSP Spytkowice. Obie inwestycje były współfinansowane ze środków unijnych. Wartość remontu WDK Ryczów to kwota: 353 308,53 zł ( w tym środki unijne w kwocie: 264 326 zł).

Zakres robót wykonanych podczas remontu budynku WDK w Ryczowie to: wymiana bram garażowych na rolowane typu HORMANN o łącznej powierzchni ponad 20 m2 - 2 szt., wymiana okien, na okna z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi o łącznej powierzchni ponad 118 m2 - 47 szt., wymiana drzwi stalowych pełnych na nowe stalowe o łącznej powierzchni ponad 7m2 - 3 szt., wymiana drzwi stalowych pełnych na drzwi aluminiowe o łącznej powierzchni 4,6 m2 - 2 szt., wykonanie warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz wykonanie warstwy tynkarskiej akrylowej oraz mozaikowej o łącznej powierzchni ponad 1300 m2, wykonanie okładzin schodów oraz posadzek płytkowych o łącznej powierzchni ponad 95 m2 , pokrycie dachu powłoką membranową o powierzchni ponad 780 m2 wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową.

Jak widać, zrobiono wiele, jednak należy zauważyć, że był to zakres robót niezbędny do wykonania by w przyszłości uniknąć jeszcze większych nakładów finansowych.

"To jedna z czterech dużych inwestycji w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Spytkowice w 2011 roku "- mówi Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. "W ostatnich latach stan budynków komunalnych, wybudowanych jeszcze w ubiegłym stuleciu, uległ dużemu pogorszeniu, dlatego tak potrzebna jest rewitalizacja tego typu obiektów. Istotne jest to tym bardziej, że duża część tych obiektów powstała wysiłkiem pracy społecznej naszych Przodków, a tym samym remontując je ocalamy to ważne dziedzictwo" - ocenia Wójt Gminy.

wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow
wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczow
wdk ryczow wdk ryczow wdk ryczowZEBRANIE WIEJSKIE W BACHOWICACH

W niedzielę 11 grudnia o godz. 915 odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa Pana Mariana Szewczyka. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Mariusz Krystian, Radny Rady Powiatu i Członek Zarządu Powiatu Pan Józef Jodłowski, Radni Rady Gminy Spytkowice Pani Lucyna Kozak i Pan Zenon Szewczyk oraz mieszkańcy miejscowości Bachowice.

Głównym tematem zebrania było sprawozdanie finansowe z wydatków sołectwa w roku 2011. Sprawozdanie to przedstawił Wójt Gminy. Podobnie jak na Zebraniu Wiejskim w Spytkowicach, obecni na sali WDK mieszkańcy Bachowic otrzymali szczegółową informację na temat wydatków jakie miały miejsce w mijającym roku, czyli: co i za ile zostało zrobione, i z jakich źródeł pochodziły pieniądze. Z większych inwestycji należy przypomnieć: wyremontowanie 2010 mb nawierzchni ul. Kaniów na kwotę 532092,60 ( całość sfinansowana ze środków ministerialnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) i wykonanie chodnika (235 mb) wraz z kanalizacją burzową(132,5mb) za kwotę 178661,83 wzdłuż ul. Ks.Gołby oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole. Oczywiście wydatki sołectwa to nie tylko inwestycje. Mieszkańcy uzyskali informację także nt. tych wydatków, które nie maja charakteru inwestycyjnego. Łączna suma przeznaczonych na sołectwo Bachowice funduszy to kwota 989 358,93 zł.

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 -2015. Mieszkańcy przyjęli uchwałą aktualizuję tego dokumentu. Do planu, zgodnie z wolą mieszkańców dopisano kolejne działania, które zamierza się podjąć w najbliższych latach. Są to m.in : Rozbudowa, przebudowa i remont Domu Strażaka, remont budynku „Ochronki” wraz zagospodarowaniem przyległego terenu oraz remont, przebudowa i odbudowa budynku dawnej Szkoły Rolniczej wraz z adaptacją pomieszczeń na regionalną izbę pamięci.

Ostatnim punktem zebrania były tzw. wolne wnioski i zapytania. Na początku tej części Wójt Gminy poinformował zebranych o złożonym przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa węzła betoniarskiego o maksymalnej wydajności około 30 m3 .... ” Wójt zapoznał zebranych z uzyskanymi opiniami: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wadowicach. Poinformował, że w związku z koniecznością wykonania przez inwestora Raportu Oddziaływania na Środowisko sprawa będzie prowadzona z udziałem społecznym.

Również w tej części mieszkańcy przedstawiali swoje propozycje, wnioski i uwagi dotyczące tematyki zebrania oraz spraw bieżących. Wszytko to zostało dokładnie zaprotokołowane i zostanie poddane wnikliwej analizie. O rezultatach tych prac mieszkańcy zostaną poinformowani na kolejnym Zebraniu Wiejskim w roku 2012. Osoby zainteresowane szczegółami, zapraszamy do zapoznania się z protokołem zamieszczonym na naszych stronach internetowych.

remonty remonty remonty remonty
remontyOGRODZENIE CMENTARZA

Niebawem zostanie zakończona kolejna ważna inwestycja. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem zostaną zakończone prace przy ogrodzeniu cmentarza w Spytkowicach. W zakresie robót uwzględniono remont już istniejącego ogrodzenia polegający na wykonaniu prac kamieniarskich i pomalowaniu stalowych jego elementów, a także wybudowaniu zupełnie nowego ogrodzenia jeszcze nieużytkowanej części cmentarza. Prace rozpoczęto pod koniec września wykonując w pierwszej kolejności, wszystkie prace betoniarskie (zużyto ponad 40m3 betonu, 600 mb stali zbrojeniowej). Niezwłocznie przystąpiono do wykonania prac kamieniarskich ( 160 m2). Kolejny etap to zamknięcie całego terenu poprzez wbudowanie 58 szt systemowych ramek ogrodzeniowych wzorem i kształtem identycznym jak te zamontowane kilka lat temu. Całość stalowych elementów ogrodzenia została zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana. Do założenia pozostają bramy i drzwi zamykające śmietniki. Wartość robót to kwota 100 tys złoych.

remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remontyGminne Ćwiczenia Taktyczno - Bojowe Jednostek KSRG oraz Podmiotów Współdziałających "De Heus 2011"

10 grudnia 2011 roku na terenie Wytwórni Pasz "De heus" w Spytkowicach, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Spytkowice. W ćwiczeniach udział wzięły wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne, z których łącznie uczestniczyło 7 Zastępów strażaków OSP tj:

1. OSP Spytkowice - 2 Zastępy
2. OSP Bachowice - 2 Zastępy
3. OSP Miejsce - 1 Zastęp
4. OSP Ryczów- 1 Zastęp
5. OSP Półwieś - 1 Zastęp

Zawody swym udziałem zaszczycili:
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy - Mariusz Krystian,
-Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
-Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski,

Założeniami do tegorocznych Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych był pożar wieży produkcyjnej w Wytwórni Pasz "De heus" w Spytkowicach przy ul. Wadowickiej, w wewnątrz którego znajdowali się poszkodowani pracownicy.

O godzinie 16.00 Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zaalarmował wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Spytkowice, i przekazał informację o mającym miejsce pożarze w Spytkowicach w Wytwórni Pasz "De Heus".

Jako pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły 2 Zastępy strażaków z OSP Bachowice tj. obsada GBA 1,6/16 Daimler Benz - Mercedes i SLRt Honker, które rozpoczęły działania ratownicze jak również obsada samochodu ŻUK SLOM, oświetlający teren działania służb ratowniczych. Jeden Zastęp strażaków rozpoczął działania mające na celu ugaszenie pożaru, natomiast drugi w aparatach powietrznych przystąpił do przeszukiwania pomieszczeń budynku produkcyjnego i ewakuacji z nich poszkodowanych pracowników, którym pomocy udzielali ratownicy medyczni z OSP Bachowice i OSP Spytkowice. Następnie dojechały 2 Zastępy strażaków OSP Spytkowice tj. obsada GBA Star 244 i GLM Gazela GAZ GRK 27057-096, które włączyły się do prowadzonych działań ratowniczych. Sukcesywnie na miejsce zdarzenia przyjeżdżały zastępy strażackie: GLM Lublin 3504 z OSP Ryczów, GLM Renault Master z OSP Miejsce i ŻUK GLM A-15 z OSP Półwieś, które budowały dodatkowe linie zasilające niezbędne do gaszenia płonącej wieży produkcyjnej z drabiny SCD-30 Iweco-Magirus z JRG KP PSP w Wadowicach. Dodatkowym zadaniem Zastępu z OSP Miejsce było podanie prądu gaśniczego w obronie budynku administracyjnego.

Całością Ćwiczeń dowodził dh Piotr Orkisz Naczelnik z OSP Bachowice.

Rozjemcą ćwiczeń, a zarazem oceniającym był kpt. Marek Nowak i asp.sztab. Dariusz Dyrcz z JRG KP PSP w Wadowicach, który wysoko ocenił działania naszych strażaków podczas tegorocznych gminnych ćwiczeń.

Organizatorem i Kierownikiem Ćwiczeń był Komendant Gminny OSP Spytkowice - dh Tadeusz Dębski.

Po zakończeniu ćwiczeń Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian podziękował strażakom za zaangażowanie i udział w ćwiczeniach, po czym zaprosił wszystkich do Domu Strażaka w Bachowicach na tradycyjny ciepły posiłek


fotogaleria >>>>>>


ODDANO KOLEJNE INWESTYCJE

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, oddano do użytku kolejne inwestycje drogowe. W Bachowicach wzdłuż ul. Ks. Gołby, za kwotę 178 661,83 zł wykonano 235 mb chodnika i 132,5 mb kanalizacji burzowej. Środki pieniężne pochodziły z budżetu gminy i 5000 zł ze Starostwa Powiatowego. W sołectwie Półwieś przebudowano drogę gminną ul. Widokową. Zakres prac obejmował poszerzenie drogi i wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa na odcinku 130 mb wraz z wykonaniem odwodnienia i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej. Wartość robót zamknęła się w kwocie 97 252,52 zł. W miejscowości Ryczów zakończono pracę przy budowie chodnika (258 mb) i kanalizacji burzowej (157,9 mb). Wartość inwestycji to kwota 181 610,34 zł w tym środki powiatowego w wielkości 5000 zł. Również w Ryczowie wyremontowano nawierzchnię ul. Stadionowej ( 800 mb)wraz z poboczami i przepustem mostowym. Inwestycja o wartości 244 120,22 zł została sfinansowana ze środków ministerialnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota: 230 182,00 zł i ze środków własnych - kwota: 13 938,22 zł. Oczywiście ciągle trwają inne prace inwestycyjne. O tym jednak napiszemy następnym razem.

remonty remonty remonty remonty
remonty remontyZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SPYTKOWICE

Sobotni wieczór 26 listopada, część mieszkańców Spytkowic postanowiła spędzić uczestnicząc w Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Sołtysa Pana Stefana Szymochę. W zebraniu oprócz mieszkańców i Sołtysa uczestniczyli również : Wójt Gminy Mariusz Krystian i Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Piórowski.

Głównym tematem spotkania było sprawozdanie finansowe z zadań jakie zostały wykonane w roku 2011. Informacje te przedstawił Wójt Gminy. Zebrani otrzymali bardzo szczegółowe informacje na ten temat tzn. dowiedzieli się, co zostało zrobione, za ile i z jakich źródeł pochodziły pieniądze. Wydatki sołectwa Spytkowice w roku 2011 to kwota 1. 569 817,70 zł. Zrealizowano łącznie 42 różne zadania i projekty. Sprawozdanie Rady Sołeckiej przedstawił Sołtys Wsi.

Plany na najbliższą przyszłość, czyli rok 2012 przekazał Przewodniczący Rady Gminy, który podsumowując informację finansową Wójta zauważył, że "aby właściwie ocenić skalę tych wydatków i prac, które zostały wykonane należy je porównać z wydatkami z lat poprzednich". Zachęcił zebranych by takie porównanie zrobili. Oznajmił, że On sam ma taką wiedzę i pozytywnie ocenia mijający rok. "Okazuje się bowiem, że pomimo tego iż Spytkowice jako sołectwo miały w poprzednich kadencjach zarówno Wójta Gminy, jak również jego zastępcę i sekretarza z własnej miejscowości, to jednak skala robót i ilość środków przeznaczanych na sołectwo była znacząco mniejsza. Podziękował Wójtowi "za to, że dotrzymuje słowa i dostrzega konieczność właściwego dzielenia pieniędzy." Przewodniczący wyraził swój niepokój bardzo niską frekwencją tego zebrania. Zauważył, że "na sali nie ma osób, które tak niedawno aspirowały by pełnić zaszczytne funkcje. To bardzo niepokojące, że swoje zainteresowanie sprawami sołectwa "ujawniają" wyłącznie wtedy kiedy oczekują wyboru na jakieś stanowisko i finansowych korzyści."

W wolnych wnioskach zebrani poruszali aktualne sprawy. Mieszkańcy ul. Wadowickiej wyrazili swój niepokój związany w powstającą "betoniarnią". Zaapelowali do Wójta, by powstrzymał tę inwestycję, a zebranym zaproponowali podpisanie listu protestacyjnego.

Wójt Gminy wyjaśnił, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji zostanie podjęta po przeprowadzeniu wskazanego prawem postępowania. Sam nie uczyni nic "co było by niezgodne z literą prawa". "Już dziś mieszkańcy mają dostęp do złożonego przez inwestora wniosku". Zostali o sprawie poinformowani "poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez Sołtysów, a także informację na stronie internetowej Urzędu Gminy". Jeśli w ramach postępowania będzie wykonywany tzw. Raport Oddziaływania na środowisko- mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w tym postępowaniu przez możliwość składania stosownych wniosków. Postępowanie jest prowadzone w sposób jawny. Sam Wójt nie ma jednak prawnych możliwości blokowania jakichkolwiek inwestycji na terenie Gminy Spytkowice.

Na zakończenie padł wniosek by zmienić termin kolejnych Zebrań Wiejskich. Ostatecznie przyjęto, że Zebrania Wiejskie w Spytkowicach będą odbywać się w niedzielę o godz. 8.30.

remonty remonty remonty remonty
remonty"Zakończono kolejne inwestycje."

W ostatnich dniach oddano do użytku kolejne inwestycje drogowe. Za kwotę 188 987.59 zł wyremontowano 600 m nawierzchni ul. Wróblówki. Zakres prac obejmował również utwardzenie poboczy i pogłębienie rowów. Roboty sfinansowano z promesy ministerialnej na usuwanie szkód powodziowych w kwocie 102 123,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 86 8864,59 zł.

Kolejna oddana inwestycja to wyremontowana nawierzchnia ul. Św. Jana. Za kwotę 99 203,81 zł wyremontowano 330 m nawierzchni. Roboty sfinansowano w całości ze środków własnych. Natomiast wzdłuż ul. Wadowickiej za kwotę 100 016,23 zł wybudowano 215 m chodnika wraz z kanalizacją burzową. Warto podkreślić że prace te finansowali: Powiat Wadowice w kw. 50 000 zł, Firma "DE HEUS" w kwocie 25 000 zł, pozostała część to środki własne gminy.

remonty remonty remonty remonty
remonty"Wreszcie ruszyły .... "

Wreszcie ruszyły prace zabezpieczające naszą gminę przed powodzią. W ramach wspomnianych prac trwa przebudowa Potoku Spytkowickiego. W zakresie robót przewidziano: przebudowanie koryta rzeki oraz wzmocnione brzegów. Inwestycja jest realizowana przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w ramach środków z Programu Górnej Wisły. Wartość robót to kwota: 1 160 769,47 zł.

Jednocześnie trwają prace polegające na usuwaniu szkód powodziowych. Wartość prac to kwota 660 091,41 zł. Te roboty realizowana są z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. To po to, by poprawić bezpieczeństwo powodziowe centrum Spytkowic poprzez usprawnienie odprowadzenia wód do Wisły.

Kolejne inwestycje mające strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, to trwające roboty na wałach wiślanych. W ramach projektu pn. "Remont prawego wału rzeki Wisły w km 3+668 - 5+146 w m. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. Wadowicki"(wał na Lipowej) realizowanego z funduszy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadania pn. "Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Spytkowickiego w km. 0+000 - 1+000" zostanie wyremontowane 2478 mb wału przeciwpowodziowego. Przewidziano m.in: uszczelnienie korpusu i podłoża wałów przez wykonanie przesłony bentonitowo-cementowej w osi wału, korektę wysokości i szerokości korony wału, a także utwardzenie tłuczniem drogowym korony wału w celu zapewnienia dojazdu w czasie akcji powodziowych. Łączna wartość robót to kwota: 5 943 346, 21 zł.

Warto przypomnieć, że są to kojne inwestycje.. W lipcu informowaliśmy o zakończonej przebudowie tzw. "jazu" gdzie wartość robót przekroczyła kwotę 50 tyś.zł.

remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remonty remonty
remonty remontyDIAMENTOWE I ZŁOTE GODY

W dniu 15 listopada 2011 roku odbyła się w naszej Gminie piękna uroczystość związana z uhonorowaniem par małżeńskich, które w tym roku obchodziły Diamentowe i Złote Gody. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą św. w Kaplicy pw. św. Archaniołów w Spytkowicach - Przewozie. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Wiejskiego Domu Kultury, gdzie Jubilatów powitał Wójt Gminy Spytkowice - Pan Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski. Z rąk Wójta goście honorowi odebrali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" nadane przez Prezydenta RP oraz okolicznościowe Listy Gratulacyjne. Otrzymali również kwiaty oraz upominki w postaci ciepłych koców i słodyczy.

W roku bieżącym Jubileusz 60-lecia obchodzili Państwo Maria i Stefan Gawęda oraz Leokadia i Edward Kozioł, 50-lecia: Aleksandra i Roman Dzidek, Maria i Stefan Gierek, Zofia i Tadeusz Kajfasz, Anna i Jan Kościelniak, Krystyna i Tadeusz Kozioł, Stanisława i Józef Kubarek, Maria i Zdzisław Łabaj, Stanisława i Jan Mostowik, Danuta i Józef Pieczonka, Władysława i Stefan Przystał, Janina i Alojzy Sieprawscy, Maria i Stanisław Ściera, Stanisława i Józef Tomscy, Danuta i Jan Wąsik, Zofia i Tadeusz Wójtowicz, Władysława i Stanisław Zielińscy.

Po uroczystej ceremonii i wysłuchaniu życzeń wszyscy zasiedli do stołu. Przy ciastku i kawie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie.


fotogaleria >>>>>>


Święto Niepodległości.

Już po raz trzeci w parafii Ryczów odbyły się uroczystości parafialne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. 11 listopada o godzinie 9:00 w Kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św. Z, którą sprawował ks. Proboszcz Adam Ogiegło. Licznie uczestniczyli w niej mieszkańcy parafii, delegacje organizacji społecznych, m.in. KGW Ryczów i poczty sztandarowe: OSP Ryczów, Górników oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Jak zawsze w tego typu uroczystościach oprawę liturgiczną uświetniała Orkiestra Dęta. Po Mszy odbył się kilkunastominutowy spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły pod opieką p. Agnieszki Rybarczyk, ks. Wojciecha Wylęgały oraz p. Wiesława Jagieły. Po spektaklu nastąpił koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotograficznej z tego wydarzenia.


fotogaleria >>>>>>


Komfortowo u Pani Stomatolog.

W ostatnich dniach Przychodnia Stomatologiczna w Spytkowicach została wyposażona w zupełnie nowy, zakupiony przez Gminę, wart 30 tysięcy złotych unit stomatologiczny. Urządzenie to ma ułatwić i usprawnić świadczenie szeroko rozumianych usług stomatologicznych. Zakup ten jest również działaniem profilaktycznym. Okazuję się bowiem, że choroby jamy ustnej i uzębienia wpływają negatywnie na stan naszego zdrowia. Szczególnie zagrożony jest przez różnego rodzaju infekcje, układ pokarmowy. Często o tym zapominamy i unikamy wizyt u stomatologa. Mamy nadzieję, że ten zakup chociaż trochę zmieni nasze nastawienie.

remonty remonty remontyZakończono remont Domu Strażaka w Spytkowicach

Czas jesieni i zbliżający się koniec roku to okres systematycznego kończenia prac inwestycyjnych. W ostatnich dniach zakończono prace remontowe w budynku OSP w Spytkowicach. Wyremontowano część bojową, socjalną i kulturową. Wartość remontu to 194 340,00 zł. Z czego 40 tys.- to dotacja z programu "Małopolskie Remizy". 75 % kosztów kwalifikowanych to unijne środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

remonty remonty remonty
remonty remonty"Doceniono zaangażowanie i rozwagę"W niedzielę 23 października w konkursie "Najlepszy Sołtys Małopolski " wyróżniony został Pan Stanisław Maślona sołtys miejscowości Półwieś. Od 16 lat Pan Stanisław pełni funkcję sołtysa i radnego Rady Gminy. Cierpliwie,wytrwale i skutecznie, ale także z wielką satysfakcją angażuje się w sprawy swojej miejscowości i gminy. Jest inicjatorem i koordynatorem realizacji wielu zadań mających na celu poprawę warunków życia we wsi, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W środowisku samorządowym cieszy się również dużym autorytetem, ceniony za rzetelną współpracę oraz podejmowanie rozważnych decyzji. .
"Zdrowym być"

W trosce o zdrowie dzieci, w ramach profilaktyki i ochrony zdrowia, Gmina Spytkowice zakupiła szczepionki przeciwko meningokom. Zakupiono 400 szt szczepionek. To wystarczająca ilość by zaszczepić wszystkie dzieci urodzone w latach 2004 do 2007.

... "Można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku. Dzięki skutecznej akcji informacyjnej i w pewnym sensie edukacyjnej, naszych Pań pielęgniarek, około połowa dzieci została już zaszczepiona." - mówi Lekarz Pediatra Pani Grażyna Żurawska Żak.

Pani doktor ma nadzieję, że do końca roku uda się zaszczepić pozostałą grupę dzieci. Tym bardziej, że jak widać na załączonych fotografiach szczepienie to przecież nic strasznego. Ważne by "zdrowym być".

remonty remonty remontySukces naszego mieszkańca!!!

W ubiegły weekend w Sali Lustrzanej Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala w ramach małopolskiego plebiscytu "Poza Stereotypem" - Senior Roku 2010. W zaszczytnym gronie 31 nominowanych do nagrody znalazł się mieszkaniec naszej Gminy - Pan Marian Szewczyk z Bachowic. To ogromne wyróżnienie, które docenia i pokazuje ogrom pracy jaką Pan Marian Szewczyk wykonuje dla swojej miejscowości i całej wspólnoty lokalnej. To nie tylko aktywna praca jako sołtysa i radnego Rady Gminy już od kilkunastu lat, ale przede wszystkim działalność dla dobra drugiego człowieka, rozwoju miejscowości i całej społeczności. Wspaniałą uroczystość uświetnili występami artystycznymi Pani Marta Bizoń oraz Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich. Galę poprowadziła krakowska aktorka Pani Lidia Bogaczówna. Nad tegorocznym Plebiscytem honorowy patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa oraz media: Dziennik Polski i Radio Kraków. Panu sołtysowi serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat owocnej pracy dla dobra Gminy Spytkowice.

remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remontyKolejne inwestycje oddane do użytku!!!

14 października zostały oddane do użytku wyremontowane nawierzchnie kolejnych ulic w naszej gminie tj. ul. Zielonej i Krętej. Dzięki środkom przyznanym w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowano 1568,5 metrów kwadratowych nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędnym odwodnieniem. Wartość robót sięgnęła 174 968,14 zł. To nie koniec dobrych wiadomości. W związku z tym, że postępowanie przetargowe obniżyło cenę za realizowane roboty w ramach środków powodziowych (230 tys. Zł) oraz wkładu własnego uda się jeszcze w tym roku wyremontować znaczny odcinek ul. Wróblówki (ok 300 m). Warto dodać, że kończą się także prace przy budowie chodników na terenie naszej Gminy. O efektach poinformujemy już wkrótce.

remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remontySprawy opłaty za przedszkola - ciąg dalszy.

Jak już informowaliśmy nasza Gmina należy do tych samorządów, które ustaliły niskie stawki opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych. Niestety do treści uchwały swoje uwagi wniósł Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody Małopolskiego, który zakwestionował sposób naliczenia opłaty, ale także zawarł wątpliwość, czy tak sformułowana opłata odzwierciedla rzeczywiste koszty pobytu dziecka w przedszkolu. Nasze opłaty czyli 60 lub 90 zł, wg urzędników Wojewody nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów pobytu dziecka. Stąd prosty wniosek - są za niskie lub za wysokie. Nasze 90 zł w porównaniu do kwot 150 zł i więcej raczej nie są wysokie. Tak więc muszą być za niskie, innej możliwości nie ma. Sprawą zainteresowała się prasa oraz telewizja. Poniżej zamieszczamy link do strony, gdzie znajdziecie państwo materiał TV Kroniki Krakowskiej

TVP Kraków


Konsultacje unijne.

Już po raz drugi udało się nam zorganizować konsultacje w sprawie możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców naszej gminy. W dniu 6 września 2011 roku tj. wtorek w sali narad Urzędu Gminy od godz. 9:00 odbywały się bezpłatne indywidualne konsultacje osób zainteresowanych pozyskaniem środków pomocowych. Ok 30 osób mogło zasięgnąć szczegółowych informacji u ekspertów z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W opinii udzielających informacji, Pani Anny Orzechowskiej i Pana Piotra Radosza z MCP, wielu zainteresowanych było bardzo dobrze przygotowanych do rozmów. Przedstawili interesujące propozycje, a nawet przygotowane dokumenty. Jest duża szansa, że osoby uczestniczące w spotkaniu pozyskają potrzebne środki.

Dla wszystkich zainteresowanych podajemy dane kontaktowe :
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: www.mcp.malopolska.pl tel. (12) 376 91 00
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl , darmowa infolinia, tel: 800 38 00 84

Podstawowe informacje i potrzebne materiały można uzyskać także w naszym urzędzie: pokój nr 9 lub pod numerami telefonów ( 33) 8791 - 820 ; 8791 - 876 wew. 37 .


Gminne Święto Plonów

Dożynki są nieodłącznym elementem tradycji naszej gminy. Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia zaprosiliśmy mieszkańców na "Święto Plonów". Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Bachowicach - Mszą Świętą, podczas której zostały poświęcone płody ziemi przyniesione przez rolników.

Po mszy barwny korowód dożynkowy: bryczki, konie, ciągniki, wozy, ciuchcia, prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Ryczowa, Ochotniczą Straż Pożarną Bachowice, ruszyła na stadion LKS "Borowik".

Uczestniczących w ludowym święcie mieszkańców Gminy i licznie przybyłych gości w drugą część uroczystości wprowadził koncert Gminnej Orkiestry Dętej, po którym Starostowie dożynek: Pani Joanna Wójtowicz oraz Pan Andrzej Wrona, przekazali na ręce Włodarza gminy spytkowickiej - Pana Mariusza Krystiana, bochen chleba i kosz z płodami ziemi. Następnie Pan Wójt w swoim przemówieniu zwrócił się do przybyłych gości i mieszkańców, a przede wszystkim do rolników ze słowami podziękowań. Do tych podziękowań dołączyła się również obecna na uroczystości Posłanka na Sejm RP Pani Beata Szydło.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich : Bachowice, Ryczów, Półwieś oraz Związku Emerytów i Rencistów ze Spytkowic w kolorowych strojach śpiewały przyśpiewki wręczając kwiaty i płody ziemi na ręce przedstawicieli społeczności lokalnej.

Po zakończeniu oficjalnej części imprezy zgromadzeni mogli oddać się degustacji wypieków przygotowanych przez Piekarnię Maja Państwa Stańczyków ze Spytkowic i Piekarnię Państwa Gaczorków z Ryczowa, a także innych smacznych potraw wykonanych przez Panie z naszych KGW.

W wyznaczonym punkcie, informacji udzielali pracownicy KRUS, przeprowadzili oni także konkurs dla zebranych. Galeria sztuki "BAŁYSÓWKA" z Tomic prezentowała obrazy, rzeźby, ceramikę i rękodzieło artystyczne oraz prowadziła warsztaty garncarskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło stoisk oraz urządzeń do zabawy dla najmłodszych, były: zabawki, balony, wata cukrowa itp. Dla głodnych były grilowane steki, kiełbaski itp.

O godz. 18.oo odbył się koncert Wojciecha Gąsowskiego. Artysta przez godzinę umilał czas uczestnikom, przypominając swoje największe przeboje. Po koncercie do tańca przygrywał zespół "Presto". O godz.21.oo przyszedł czas na wspaniały pokaz sztucznych ogni, które rozpływały się po niebie jak fontanny. W dalszej części odbyła się prawdziwa biesiada trwająca do późnych godzin nocnych.

Swoją obecnością uroczystości dożynkowe zaszczycili m.in. : Pani Beata Szydło - Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Jończyk - Starosta wadowicki, Pan Józef Łasak Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Jodłowski - członek Zarządu Powiatu, Pan Józef Budka - Szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach, Pan Zygmunt Kolasa - Kierownik DE HEUS SPYTKOWICE, Pan Waldemar Krężel - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Należy również podkreślić i docenić ogrom pracy włożony w organizację Dożynek ze strony gospodarzy i organizacji społecznych tj. KGW Bachowice, Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców Bachowic, KGW Półwieś, KGW Ryczów, ZE i R Spytkowice, OSP Bachowice,Orkiestra Dęta Ryczów.

Wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio byli zaangażowani w organizację IX Gminnych Dożynek składamy serdeczne podziękowania, a w szczególności sponsorom: Piekarnia "Maja"-Kazimierz i Tomasz Stańczyk - Spytkowice, Piekarnia Państwa Gaczorków - Ryczów, Firma Transportowo-Usługowa "Jus-mar" - Józef Jędrocha, Firma Handlowa Cafe Kameleon - Arkadiusz Rybarczyk, Zespół "Presto" - Ryczów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej fotogalerii.


fotogaleria >>>>>>


PROM "DROGOWIEC" ZNÓW PŁYWA

Poniedziałek 22 sierpnia 2011 r., to kolejna ważna data w historii promu "Drogowiec". Ważna data także dla mieszkańców naszej gminy jak również gminy Alwernia. Po przeprowadzonej na wniosek starosty wadowickiego Jacka Jończyka, drugiej kontroli, Urząd Żeglugi Śródlądowej dopuścił prom do eksploatacji.

Jak wszystkim wiadomo oficjalne otwarcie przeprawy promowej na Wiśle miało miejsce w dniu 14 sierpnia 2011 roku. Było wydarzeniem bardzo uroczystym, ponieważ zbiegło się w czasie z innymi ważnymi zdarzeniami dla naszych okolic. W sąsiadującej z nami gminie Alwernia w tym samym dniu przebywali: minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, poseł i rzecznik rządu Paweł Graś, poseł Tadeusz Arkit, senator Stanisław Bisztyga. Wizyta ta była związana z przekazaniem środków rządowych na remont klasztoru ojców Bernardynów. W tym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele naszych władz samorządowych: starosta wadowicki Jacek Jończyk i wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian. Była to znakomita okazja by naszymi lokalnymi sprawami zainteresować posłów i przedstawicieli władz centralnych. Wspomniani goście wspólnie uczestniczyli w otwarciu, bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców obu gmin przeprawy promowej. Następnie wzięli udział w tzw. "Kalwaryjce" - uroczystości nawiązującej do dawnego zwyczaju witania pielgrzymów wracających z kalwaryjskiego odpustu. Oprócz wymienionych wcześniej, w otwarciu przeprawy promowej uczestniczyli także: wicestarosta chrzanowski Maria Siuda, wicestarosta wadowicki Marta Królik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kotarba, burmistrz Alwerni Jan Rychlik, przewodniczący Rady Miasta Alwernia Marek Skowronek, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski, radni gminy Spytkowice: Teresa Sztaba, Adam Chodacki, Zbigniew Malaga oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy obu gmin. Uroczystości zostały urozmaicone przez programy artystyczne zespołu ludowego "Tradycja" z Okleśnej (g. Alwernia) i Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa ( g. Spytkowice).

W dniu 16 sierpnia, po przeprowadzeniu kontroli Urząd Żeglugi Śródlądowej zamknął ponownie przeprawę promową wskazując na konieczność usunięcia kilku nieprawidłowości. W ciągu siedmiu dni starostwo uporało się z nałożonymi zaleceniami pokontrolnymi i dzięki temu od 22 sierpnia prom pływa.

Mieszkańcom naszej gminy "sen z oczu spędza" jednak bardzo wygórowana cena świadczonych przez przewoźnika usług. W tej właśnie sprawie wójt naszej gminy wystosował do władz powiatu apel o obniżenie opłat i zwolnienie rolników z konieczności zapłaty. Pełna treść apelu: >>Czytaj treść pisma.>>


fotogaleria >>>>>>


Szlakiem Orlich Gniazd

Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi 17 sierpnia 2011 zorganizowało wycieczkę dla dzieci i młodzieży szkolnej do Ojcowa i Pieskowej Skały. W wycieczce uczestniczyło 40 dzieci wraz z niektórymi rodzicami, opiekunami i pilotem-przewodnikiem.

W programie zobaczyliśmy;
-Ruiny Zamku w Ojcowie
-Ojcowski Park Narodowy
-Jaskinia Łokietka
-Dolina Prądnika
-Brama Krakowska
-Igła Deotymy
-Kaplica Na Wodzie Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie
-Dolina Sąspowska
-Maczuga Herkulesa
-Zamek w Pieskowej Skale
-Wystawa "Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej"
-Wystawa "Historia Pieskowej Skały"


Wyjazd był stworzeniem możliwości wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w formie rekreacji ruchowej poprawiającej kondycje fizyczną, psychiczną i kulturową. Spędzenie wolnego czasu na poznawaniu zalet krajoznawczych naszego regionu. Zwiedzanie zabytków kulturowych, historycznych i przyrodniczych małopolskich.

Wyjazd był współfinansowany przez Gminę Spytkowice

remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remonty remonty
remontyCzas remontów.

Okres wakacji nie dla wszystkich jest czasem odpoczynku. Systematycznie postępują prace remontowe. Niebawem zostaną zakończone warte ok. 67 403 zł., prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach (ul. Wiślana 53 Spytkowice - Przewóz) gdzie wymieniono pokrycie dachowe. Aby prace doprowadzić do końca, pozostało zainstalować " instalację odgromowa" i uprzątnąć teren.

Choć rozpoczęcie nowego roku szkolnego "tuż za pasem" ciągle trwają prace w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w szkole na Chałpkach. Właściciel firmy wykonującej prace o łącznej wartości; 34 194 zł. - jest pewny, że wszystko zostanie zakończone zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

Do połowy października ma zakończyć się remont Domu Strażaka w Spytkowicach. Remontowana jest tzw. "część bojowa" na co udało nam się pozyskać środki z programu " Małopolskie Remizy" w kwocie 40 000 zł oraz tzw. " zaplecze kulturalne" - na remont tej części budynku uzyskaliśmy dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" o wartości 96 000 zł.

remonty remonty remonty remonty
remonty remonty remonty remonty
remontyFundusze Unijne "podzielone".

Miło nam poinformować mieszkańców naszej gminy, że w dniu 27 lipca, Zarząd Województwa Małopolskiego zaakceptował złożone przez nas w styczniu tego roku, wnioski o pomoc unijną na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) działanie "Odnowa i rozwój wsi". Akceptacja Zarządu Województwa oznacza, że w roku 2011 otrzymamy pomoc unijną w kwocie 500 tys złotych na realizację następujących zadań:

Unijna pomoc to 75% kosztów kwalifikowanych. Dzięki tym środkom wartość inwestycji gminnych wzrośnie w tym roku o ok. 1 mln 130 tys.zł. Najważniejsze jednak jest to, że zrealizowane inwestycje w realny sposób przyczynią się do poprawy naszego życia. W związku z przyznaną pomocą, w dniu 2 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy, której celem było przyjęcie wymaganych zmian w budżecie gminy na bieżący rok. To wszytko po to by sprawnie rozpocząć realizację wspomnianych inwestycji. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez Wójta propozycje zmian.


"Strażackie wakacje".

W dniu 27 lipca br. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach zorganizowali dla dzieci z miejscowości Bachowice wycieczkę krajoznawczą do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

W wycieczce udział wzięło 19 dzieci wraz z 5 opiekunami. Wyjazd był wspaniałą formową zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, szczególnie dla tych, które z różnych względów nie mają możliwości spędzenia wakacji poza domem. Wyjazd był także atrakcyjną formą aktywnego wypoczynku i oderwaniem się od szarości dnia codziennego.

Oprócz zwiedzania Muzeum, gdzie dzieci zdobyły cenną wiedzę nt. historii pożarnictwa, w drodze powrotnej zwiedziły także Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz ruiny Zamku w Lipowcu. Zwieńczeniem wycieczki było wspólne pieczenie kiełbasek przy Domu Strażaka w Bachowicach, w trakcie którego dzieci dzieliły się miedzą sobą wspaniałymi, niezapomnianymi wrażeniami z wyjazdu.

Wypoczynek dzieci został zorganizowany przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Spytkowice.fotogaleria >>>>>>


Intensywne opady.

W dniu 20 lipca br. na terenie Gminy Spytkowice wystąpiły intensywne opady deszczu (oberwanie chmury) w wyniku, których uszkodzone zostały drogi gminne, doszło również do lokalnych podtopień domostw we wsi Bachowice ul. Ks.Gołby i we wsi Spytkowice z powodu wezbrania potoku Spytkowickiego. W związku z zaistniałymi zdarzeniami Wójt Gminy uruchomił działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do pomocy w działaniach ratowniczych zadysponowani zostali OSP Bachowice, OSP Spytkowice oraz Zakład Usług Komunalnych.Teraz będzie bezpieczniej!

W ostatnich dniach zakończono prace w ramach usuwania szkód powodziowych powstałych w roku 2010. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie korzystając z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonał remont progu rzecznego ( tzw. "jazu") na potoku spytkowickim. Za kwotę 50 911,63 PLN umocniono brzegi po obu stronach potoku na długości ok.23 mb oraz zmieniono parametry wspomnianego jazu. Dzisiaj ma on kształt trójstopniowej kaskady, co ma poprawić przepływ wód potoku a także poprawić estetykę tego miejsca. Należy przypomnieć, że Władze Gminy od dawna sygnalizowały potrzebę przebudowy jazu i konieczność wzmocnienia brzegów potoku. To właśnie w tym miejscu w czasie powodzi miała swój początek tzw "cofka", której wody podtapiały spytkowicki rynek i domy okolicznych mieszkańców.

kaniow_droga kaniow_droga kaniow_droga kaniow_drogaTurniej Sołectw 2011

W niedzielę 10 lipca rozegrano na stadionie sportowym w Spytkowicach Turniej Sołectw. Impreza polegała na rywalizacji drużyn sołectw wchodzących w skład Gminy Spytkowice.

W sportowej zabawie zmierzyło się 5 zespołów. Mieszkańcy zagrzewani do walki przez swoich sołtysów rywalizowali w wielu konkurencjach. Począwszy od kręcenia hula hop, rodzinne zgadywanki, które sprawiły sporo problemów, poprzez wiązanie krawatów, picie mleka przez słomkę, rzucanie workiem ze słomą, upinanie na modelce kreacji, które w efekcie okazały się pięknymi sukienkami, aż po typowo sportowe sztafety podczas których trzeba było się wykazać zwinnością i sprytem. Wraz z każdą konkurencją sukcesywnie rosły również emocje. Sołtysi zasiadający w jury pilnowaliaby konkurencje przebiegały regulaminowo a mieszkańcy głośno i z ogromnym entuzjazmem dopingowali swoich faworytów. Osoby zdobywający pierwsze miejsce w poszczególnych konkurencjach otrzymały nagrody rzeczowe.

Zwieńczeniem sportowej rywalizacji było uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy pucharów i nagród finansowych drużynom biorącym udział w turnieju . Najwięcej punktów w poszczególnych konkurencjach zdobyli reprezentanci Ryczowa, tuż za nimi sołectwo Miejsce, następnie Spytkowice, Półwieś i Bachowice.

Puchary, dyplomy nie były jednak tego dnia najważniejsze, liczyło się współzawodnictwo i chęć zaprezentowania swojej miejscowości. Dla dzieci przygotowane były dmuchańce, malowanie twarzy, oraz zabawy i konkursy prowadzone przez wodzirejów. Turniej Sołectw cieszył się sporą popularnością wśród mieszkańców, pogoda była piękna co sprawiło, że zarówno najmłodsi jak i ci starsi mogli uczestniczyć w imprezie zorganizowanej przez Wójta Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
fotogaleria >>>>>>


Kolejny jubileusz !!!!

Pani Katarzyna Jarguz z Bachowic obchodzi w tym roku swój kolejny jubileusz. Tym razem sto pierwszą rocznicę urodzin. Rok temu Pani Jarguz obchodziła setną rocznicę. Dzisiaj cieszymy się wszyscy, że mogliśmy dostojnej Jubilatce życzyć:


"Wszystkiego co najlepsze", a przede wszystkim zdrowia i radości w życiu codziennym. W imieniu władz samorządowych w dniu 6 lipca 2011 roku, takie właśnie życzenia oraz kwiaty, słodycze i list gratulacyjny - złożyli:Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Dzidek i Pan Adam Latko - Asystent Wójta Gminy.


Pani Katarzyna Jarguz jest najstarszą mieszkanką naszej gminy. Urodziła się 16 czerwca 1910 roku w miejscowości Podolsze. W związku małżeńskim przeżyła 51 lat (jest wdową od 1988 roku) wychowała trzech synów. Doczekała się dziewięciu wnuków i siedmiu prawnuków.

Jeszcze raz GRATULUJEMY !!!
To już pewne !!!!!

Dzisiaj możemy potwierdzić z całą pewnością, że opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez naszą Gminę są najtańsze w całym powiecie wadowickim. Już w informacjach na temat IX Sesji Rady Gminy wspominaliśmy o tym. Dzisiaj mamy już pewność, że tak jest. Najważniejsza informacja dla rodziców naszych przedszkolaków to:
"Przyjmując propozycję Wójta, radni zdecydowali,że opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach pozostaną na tym samym poziomie.... ( 60 zł. - dla przebywających w przedszkolu 6 godz.dziennie; 90 zł.- dla przebywających powyżej 6 godz. dziennie). Tutaj należy przypomnieć, że rodzice nie płacą za pobyt dziecka do 5-ciu godzin dziennie."

To dobra wiadomość ponieważ w czasie gdy drożeje prawie wszytko, chociaż władze gminy wychodzą na przeciw oczekiwaniom mieszkańców - chcą ulżyć rodzinnym budżetom.


"Zakończenie roku szkolnego 2010/2011"

W dniu 23 czerwca 2011r. pięcioro najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i troje spośród uczniów klas gimnazjalnych otrzymało nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Nagrody w formie rzeczowej i pieniężnej zostały ufundowane przez Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana oraz Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy.

Nagrody otrzymali:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
Wojciech Stasiak - uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej
Anna Suska - uczennica klasy II Gimnazjum

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
Andrzej Kuźniar - uczeń klasy V Szkoły Podstawowej
Karolina Jagiełło - uczennica klasy III Gimnazjum

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
Dominika Szczypczyk - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej
Weronika Koterwas - uczennica klasy III Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
Angelika Garus - uczennica klasy V

Szkoła Podstawowa w Miejscu
Mateusz Spisak - uczeń klasy IV
fotogaleria >>>>>>


"Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2011"

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku na boisku LKS "ORZEŁ" w Ryczowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, które rywalizowały w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych.


 • Grupa MDP chłopców w wieku 12 - 16 lat
  1. OSP Bachowice - 1006 pkt.
 • Grupa kobiet:
  1. OSP Bachowice - 175,0 pkt.
 • Grupa mężczyzn:
  1. OSP Spytkowice - 124,0 pkt.
  2. OSP Miejsce - 124,1 pkt.
  3. OSP Bachowice - 130,4 pkt.
  4. OSP Ryczów - 163,0 pkt.

  Po zakończeniu rywalizacji Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach Pan Paweł Szczepańczyk wręczyli okolicznościowe dyplomy oraz puchary laureatom zawodów.


  fotogaleria >>>>>>


  "Spławikowe Zawody Wędkarskie Doliny Karpia"

  Na kanale Łączany - Skawina w dniu 19 czerwca odbyły się V Integracyjne Spławikowe Zawody Wędkarskie Doliny Karpia. Naszą gminę reprezentowała 3 -osobowa drużyna: Bronisław Stańczyk, Władysław Kuźma oraz Bogdan Śliwa.
  Panowie się postarali! Wywalczyli II miejsce, za co otrzymali dyplom, puchar oraz nagrody rzeczowe - siatki na ryby.

  Gratulujemy!

  kaniow_droga kaniow_droga kaniow_droga  "Ulica Kaniów w Bachowicach wyremontowana"

  Od początku czerwca mieszkańcy ul.Kaniów w Bachowicach dojeżdżają do swoich domów po wyremontowanej nawierzchni mineralno - bitumicznej. Właśnie zakończono remont wspomnianej drogi. Za kwotę 532 tys. złotych ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 wyremontowano ponad 2km nawierzchni, pobocza, poprawiono też tzw. geometrię drogi. Przy okazji prowadzonych prac, staraniem sołtysa Bachowic Pana Mariana Szewczyka wykonano również odwodnienie drogi. Zatrudniając pracowników w ramach robót publicznych odtworzono zniszczone rowy po obu stronach jezdni. Wykonanie tych prac było niezbędne dla zagwarantowania trwałości remontu. "Nowa droga" bo tak o swojej ulicy mówią jej mieszkańcy znakomicie wpisuję się w estetykę i urokliwy klimat tego miejsca . Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii .

  kaniow_droga kaniow_droga kaniow_droga kaniow_droga
  kaniow_droga kaniow_droga kaniow_droga kaniow_droga
  kaniow_droga kaniow_droga


  "Spotkanie na Szczycie"

  W Dniu Dziecka w naszym Urzędzie doszło do pierwszego spotkania Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana ze swoim młodszym kolegą, Mateuszem Odrowążem - Dziecięcym Wójtem Gminy Spytkowice w roku 2011 . Mateusz mieszka w Półwsi. Jest uczniem czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Ryczowie. 29 maja wygrywając jeden z konkursów zręcznościowych w czasie obchodów Gminnego Dnia Dziecka, został wybrany Dziecięcym Wójtem Gminy.

  W dn. 01 czerwca panowie wspólnie pełnili swe obowiązki. Po spotkaniu w gabinecie Wójta i rozmowie wręczyli nagrody zwycięzcą konkursu plastycznego pt. "Pałac w Ryczowie". Mateusz znakomicie wywiązał się z nowych obowiązków. Mamy nadzieję że jest zadowolony ze spotkania. Życzymy mu by wzrastał w przekonaniu, że ten dzień był początkiem nowego etapu w jego życiu. Bogatszy o nowe doświadczenie może w przyszłości... .  wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
  wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011 wosp 2011
  wosp 2011


  Gminny Dzień Dziecka

  29 maja w naszej gminie zorganizowano Dzień Dziecka.
  Tym razem w sołectwie Ryczów najmłodsi mieszkańcy mogli spotkać się na wspólnej zabawie.
  Dzieciaki zupełnie za darmo mogły korzystać; z dmuchanych zjeżdżalni , wieży spinaczkowej , przejażdżki ciuchcią, kulkolandu, ale także zjeść loda lub cukrową watę.
  Całą imprezę w sposób profesjonalny prowadziła agencja artystyczna "Scena Juno" z Lublina dostarczając najmłodszym i ich rodzicom wielu miłych wrażeń.
  Już niemal tradycyjnie dzieci mogły zaspokoić swoją ciekawość i korzystając z obecności z strażaków oraz policjantów z Wadowic- wcielić się w ich rolę. Samochody bojowe OSP Ryczów oraz PSP Wadowice cieszyły się ogromną popularnością.
  Po raz pierwszy wybrano Dziecięcego Wójta Gminy, któremu symboliczny klucz do Gminy przekazał Wójt Gminy Mariusz Krystian. Został nim zwycięzca jednego z konkursów - Mateusz Odrowąż z Półwiesi.
  Wszystkich zachęcamy do obejrzenia zamieszczonej galerii fotografii.

  fotogaleria >>>>>>
  Wybory Sółtysów i Członków Rad Sołeckich.

  W niedzielę 8 maja, odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Aby wybory doszły do skutku do dnia 18 kwietnia mieszkańcy sołectw zgłaszali swoich kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. W wyniku dokonanych zgłoszeń, okazało się że do przeprowadzenia konieczne są wybory tylko w dwóch sołectwach. W sołectwie Ryczów, na funkcję sołtysa zgłoszono czterech kandydatów, a do Rady Sołeckiej jedenastu kandydatów na 10 wolnych miejsc . W sołectwie Miejsce mieszkańcy do Rady Sołeckiej zgłosili siedmiu kandydatów na pięć obsadzanych miejsc. W pozostałych sołectwach w związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów była wystarczająca do obsadzenia stanowisk bez konieczności przeprowadzania wyborów - odsadzono w/w stanowiska bez głosowania. Po przeprowadzeniu wyborów ostatecznie funkcje Sołtysów w poszczególnych sołectwach objęli: Marian Szewczyk - Bachowice, Stefan Gierek - Lipowa , Grażyna Stańczyk - Miejsce, Stanisław Maślona - Półwieś, Kazimierz Fryc - Ryczów , Stefan Szymocha - Spytkowice.
  W najbliższym czasie składy Rad Sołeckich zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice.

  We wtorek 10 maja Wójt Gminy spotkał się z wszystkimi sołtysami by w sposób oficjalny rozpocząć współpracę. Omówiono ogólne zasady współpracy oraz sprawy poszczególnych sołectw.
 • Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.