REFERATY URZĘDU GMINY

Skarbnik Gminy, symbol FNS
Alina Antosz, symbol AA
pok. nr 6, I piętro
tel.33 8791820 wew.34
email: skarbnik@spytkowice.net.pl

Sekretarz Gminy, symbol ORS
Anna Przejczowska, symbol AP
pok. nr 3, I piętro
tel.33 8791820 wew.52
email: sekretarz@spytkowice.net.pl

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, symbol PRPA
Krzysztof Świergosz, symbol KŚ
pok. nr 20, II piętro
tel .33 8791820 wew. 38
email: gmina@spytkowice.net.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, symbol PIN
Krzysztof Książek, symbol KK
pok. nr 21, II piętro
tel .33 8791820 wew. 58
email: administrator@spytkowice.net.pl

Referat Inwestycyjno - Techniczny, symbol IT

p.o Kierownik
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Józefa Sieprawska
, symbol JS
pok. nr 22, II piętro
tel .33 8791820 wew. 51
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Inwestycji Gminnych
Kinga Maślona
, symbol KM
pok. nr 19, II piętro
tel .33 8791820 wew. 45
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
Anna Suslik
, symbol AS
pok. nr 19, II piętro
tel .33 8791820 wew. 45
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Gminnych
Marek Opyrchał
, symbol MO
pok. nr 22, II piętro
tel .33 8791820 wew. 44
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Utrzymania Infrastruktury Drogowej
Sławomir Hupert
, symbol SH
pok. nr 22, II piętro
tel .33 8791820 wew. 44
email: gmina@spytkowice.net.pl

Referat Finansowo-Podatkowy, symbol FN-KP

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Dochodów i Przychodów
Joanna Klaja
, symbol JK
pok. nr 6, I piętro
tel .33 8791820 wew. 34
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Wydatków i Rozchodów
Jadwiga Bartel
, symbol JB
pok. nr 7, I piętro
tel .33 8791820 wew. 49
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Płac i Obsługi Księgowej
Barbara Kołodziej
, symbol BK
pok. nr 6, I piętro
tel .33 8791820 wew. 49
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Obsługi Księgowej, Obsługi Podatnika i Działalności Gospodarczej, symbol DG
Maria Wawro
, symbol MW
pok. nr 9, I piętro
tel .33 8791820 wew. 37
email: gmina@spytkowice.net.pl

Z-ca Kierownika
Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych
Gabriela Medoń
, symbol GM
pok. nr 8, I piętro
tel .33 8791820 wew. 35
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Rozliczania Mienia Komunalnego
Barbara Kaszuba
, symbol BK
pok. nr 8, I piętro
tel .33 8791820 wew. 35
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku
Halina Jędrocha
, symbol HJ
pok. nr 9, I piętro
tel .33 8791820 wew. 37
email: gmina@spytkowice.net.pl

Referat Ogólno - Organizacyjny, symbol OR

Kierownik
Stanowisko ds. Kadr
Michalina Jarocha
, symbol MJ
pok. nr 20, II piętro
tel .33 8791820 wew. 59
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Rady Gminy
Katarzyna Odrzywolska
, symbol KO
pok. nr 20, II piętro
tel .33 8791820 wew. 38
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Agnieszka Jamróz
, symbol AJ
pok. nr 2, I piętro
tel .33 8791820 wew. 54
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Krzysztof Świergosz
, symbol KŚ
pok. nr 20, II piętro
tel .33 8791820 wew. 38
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Rozwoju,Promocji i Strategii Gminy, symbol PR
Wojciech Bałys, symbol WB
pok. nr 21, II piętro
tel .33 8791820 wew. 58
email: promocja@spytkowice.net.pl

Administrator bezpieczeństwa informacji, Informatyk symbol ABI
Krzysztof Książek, symbol KK
pok. nr 21, II piętro
tel .33 8791820 wew. 58
email: administrator@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
Halina Pióro, symbol HP
pok. nr 23, II piętro
tel .33 8791820 wew. 48
email: ewidencja@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Obsługi Dziennika Podawczego
pok. nr 1, parter
tel .33 8791820 wew. 32
email: gmina@spytkowice.net.pl

Urząd Stanu Cywilnego, symbol USC

Kierownik USC
Halina Pióro
, symbol HP
pok. nr 23, II piętro
tel .33 8791820 wew. 48
email: gmina@spytkowice.net.pl

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, symbol RGGiOŚ >

Kierownik
Stanowisko ds. Geodezji
Stanisława Świergosz
, symbol SŚ
pok. nr 15, II piętro
tel .33 8791820 wew. 33
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Teresa Biela
, symbol TB
pok. nr 15, II piętro
tel .33 8791820 wew. 31
email: gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami
Joanna Kornaś - Srokosz
, symbol JK
pok. nr 15, II piętro
tel .33 8791820 wew. 31
email: gmina@spytkowice.net.pl

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.