OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje o możliwości zwiedzania Muzeum Regionalnego
w Bachowicach w każdą niedzielę
w godz. od 14.00 do 17.00.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą, telefoniczną rezerwację terminu oraz godziny
(tel. 33 8791555)Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2018.5.9 - Dzień strażaka w Spytkowicach

2 maja br. strażacy z OSP Spytkowice uroczyście obchodzili dzień swojego patrona - św. Floriana. Najpierw przemaszerowali, w asyście muzyków z Gminnej Orkiestry Dętej, do kościoła parafialnego w Spytkowicach, gdzie uroczystą Mszę odprawił ks. Wikariusz Szymon Wróbel.. W pięknych słowach kazania przedstawił nam prawdziwy porządek - gdy słuchamy przełożonych, to wszystko ma swój porządek i jest na swoim miejscu.

2018.5.2 - V Bieg Koleżeński

W dniu 29 kwietnia 2018r. o godzinie 14.00 wystartował V Koleżeński Bieg Spytkowicki pod hasłem "Biegniemy po zdrowie dla Filipa", nad którym patronat objął Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. Zmaganiom sportowym towarzyszyło wiele atrakcji. Poza udziałem w biegu i nordic walking można było zarejestrować się w bazie dawców DKMS Pomożesz, bo możesz, wesprzeć leczenie chłopca poprzez udział w kiermaszu przygotowanym przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

2018.4.27 - XXXVIII Sesja Rady Gminy

Za nami kolejna - XXXVIII - Sesja Rady Gminy Spytkowice. Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad, a następnie przedstawienia informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informacji o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy poinformował o przeprowadzonych spotkaniach w sprawie przebudowy mostu kolejowego w Spytkowicach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a także umożliwienia przejazdu pod nim wysokich pojazdów, oszczędzając jednocześnie ul. Wzory, którą ten przejazd na dzień dzisiejszy się odbywa.

2018.4.27 - Inwestujemy w kulturę!

W kwietniu br. w piśmie samorządowym WSPÓLNOTA opublikowano ranking wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę w latach 2015-2016. Finansowanie działań i inwestycji kulturalnych w Polsce to głównie zadanie własne gmin. Jak można przeczytać w dwutygodniku, ogólna kwota wydatkowana przez nie na ten cel oscylowała w latach 2015-2016 na poziomie blisko 7 mld złotych w skali kraju (2015 r. - 6,9 mld zł, 2016 r. - 6,6 mld zł, co stanowiło odpowiednio 3,5% i 3,2% udziału tych kosztów w budżetach gmin). Największa pula środków przeznaczana była corocznie na działalność ośrodków kultury, bibliotek publicznych oraz muzeów.

2018.4.25 - Flaga Państwowa RP na Jubileusz Stulecia Odzyskania Niepodległości

11 listopada 1918 roku to niezwykle ważna data w historii naszego Narodu. To właśnie wtedy, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała Niepodległość. O wyjątkowości tego wydarzenia z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać. Działania naszych Przodków, którzy podjęli trudną walkę o wolność i odrodzenie Narodu, były wyrazem niebywałego patriotyzmu i odwagi. Dziś, w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, w sposób szczególny powinniśmy upamiętniać to historyczne wydarzenie.

2018.4.18 - Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

11 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian podczas uroczystego spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim oraz Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem odebrał promesę na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość przekazanej dotacji wynosić będzie blisko 800 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na remont dróg gminnych.

2018.4.17 - Ekshumacja żołnierzy niemieckich w Ryczowie

27 marca b.r. została przeprowadzona ekshumacja szczątków żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej znajdujących się w zbiorowej mogile przy ulicy Starowiejskiej w Ryczowie. Z mogiły wydobyto zmineralizowane szczątki 12 żołnierzy, które zostały przewiezione na cmentarz wojenny w Siemianowicach Śląskich. Przy szczątkach odnaleziono hełm, paski i guziki mundurowe oraz jeden nieśmiertelnik, który pozwoli ustalić tożsamość odnalezionych.

2018.4.10 - Uroczysty Jubileusz pani Anny Bialik

3 kwietnia br Pani Anna Bialik ze Spytkowic obchodziła swoje 100 urodziny. Najlepsze życzenia dalszych długich la w zdrowiu oraz Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności na kolejne lata złożyli jubilatce Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro wręczając kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek. Do życzeń dołączyli się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach z uwagi na fakt, ze zmarły mąż Pani Anny Bialik był ich długoletnim Prezesem.

2018.4.10 - 103 lata Pani Marii Sołtys

Pani Maria Sołtys to najstarsza mieszkanka Gminy Spytkowice. 2 kwietnia obchodziła swoje 103 urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli jubilatce najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych stu lat.

2018.3.30 - Tradycja Wielkanocna

"Tradycja Wielkanocna", to impreza, na której spotykamy się już tradycyjnie w sobotnie popołudnie poprzedzające Niedzielę Palmową. Podczas uroczystości wspominamy bogate dziedzictwo i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Współpraca z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Związkiem Emerytów i Rencistów pozwala nam na to, gdyż to właśnie Panie zrzeszone w stowarzyszeniu "Jesteśmy Razem" biorą na siebie trud przygotowania pięknych stołów.

2018.3.16 - Aktywna Godzina Dla Zdrowia

Naczelnym założeniem "Aktywnej Godziny Dla Zdrowia" jest integracja środowiska ludzi lubiących spędzać aktywnie wolny czas. Akcja polega na cyklicznych spotkaniach zainteresowanych osób . Podczas tych wydarzeń zachęcamy do aktywnego spędzania czasu poprzez bieganie, nordic walking , jazda na rowerze, gimnastyka , czy nawet zwykły spacer. Na Aktywną Godzinę zapraszamy wszystkich od pięciu do stu pięciu lat. Gdziekolwiek mieszkacie zapraszamy do aktywności.

2018.3.15 - Gminne eliminacje OTWP 2018

W sobotnie przedpołudnie 10 marca br. w Domu Strażaka w Bachowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju udział brała młodzież z dwóch Jednostek OSP (Spytkowice, Bachowice), tj. w sumie 24 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

2018.3.9 - Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

W placówkach oświatowych z terenu gminy otwarto gabinety profilaktyki zdrowotnej. Na powyższy cel Gmina Spytkowice otrzymała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 22 710 zł. Celem dotacji była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w naszych szkołach.

2018.3.8 - Kolejne Zebrania Wiejskie za nami

W miniony weekend, w każdym sołectwie naszej gminy, odbyły się Zebrania Wiejskie. Niestety, kolejny raz, frekwencja nie była zadowalająca, a to właśnie na tego typu spotkaniach Mieszkańcy otrzymują szczegółową informację o tym co zostało zrobione w minionym roku oraz co planuje się wykonać w roku bieżącym. Ponadto można przedstawić własny punkt widzenia na określone tematy, zadać pytanie lub złożyć wniosek dotyczący realizacji konkretnego zadania.

2018.3.7 - Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Dzień ten ustanowił papież Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie naszego papieża. Obchody tego dnia mają na celu uwrażliwienie ludzi na cierpienie człowieka, zapewnienie lepszej opieki chorym oraz wsparcie dla wolontariatu.

2018.3.5 - Stypendia za najlepsze wyniki w nauce

28 lutego 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Spytkowice zostały wręczone stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Wręczenia dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.

2018.3.5 - XXXVII Sesja Rady Gminy

W ostatni dzień lutego odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach wzięło udział 15 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Alina Antosz, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu, sołtysi wsi, dyrektorzy szkół, a także uczniowie nagrodzeni w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za bardzo dobre wyniki w nauce w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego wraz z rodzicami. Szczegółową informację na ten temat przeczytacie Państwo w oddzielnym artykule.

2018.3.5 - Strażacy podsumowali 2017 rok

Miesiąc luty br. był okresem podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za rok 2017. W tym miesiącu odbywały się Walne Zebrania sprawozdawcze w poszczególnych OSP. W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2017 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy.

2018.3.2 - Porozumienie gmin w sprawie wykonania Planu Zrównoważonej Mobilności

Za nami kolejny krok w kierunku uruchomienia na naszym terenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 27 lutego włodarze gmin z Brzeźnicy, Przeciszowa, Spytkowic i Zatora podpisali porozumienie w sprawie wspólnego wykonania Planu Zrównoważonej Mobilności. Jest to dokument, który jednoznacznie określi potrzeby i preferencje komunikacyjne mieszkańców oraz przedstawi plan zadań służących poprawie funkcjonowania transportu publicznego.

2018.2.23 - Umiem pływać

Już po raz kolejny staraniem Wójta Gminy Mariusza Krystiana Gmina Spytkowice przystąpi do realizacji projektu "Umiem pływać". Program powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Projekt realizowany jest w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku skierowany jest do 60 uczniów z terenu Gminy Spytkowice.

2018.2.21 - Dzień Dawcy Szpiku - pomagamy Filipowi Tomskiemu

20 lutego w Sali Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano konferencję prasową z udziałem m. in. Katarzyny Baran - koordynatora ds. Rekrutacji Dawców z Fundacji DKMS oraz Mariusza Krystiana - Wójta Gminy Spytkowice, który objął patronatem honorowym akcję pomocy Filipowi Tomskiego - mieszkańcowi gminy Spytkowice. Filip Tomski jest przyszłą gwiazdą piłki nożnej. Mimo tego, że ma dopiero 9 lat to już wie kim zostanie w przyszłości - wybitnym zawodnikiem. Swoją pasję do gry łączył z opieką nad ukochanym psem, zabawą klockami Lego i pomaganiem innym ludziom.

2018.2.21 - Informacja o prowadzonym remoncie szkół

Za nami kolejne miesiące trwającej termomodernizacji placówek oświatowych. Z każdym dniem, szkoły przybierają docelowy wygląd. W skrócie postaramy się przybliżyć postęp prac w każdym budynku. W Bachowicach zakończona została dobudowa wiatrołapu od strony biblioteki. Ponadto wykonano ocieplenie budynku oraz elewację. Ostateczny wygląd przybrały także kuchnia i biblioteka. Prace remontowe prowadzone są cały czas w poszczególnych, wyłączonych z użytkowania, częściach szkoły.

2018.2.21 - Uroczysty Jubileusz pani Anny Wyrwont

Do grona stulatek zamieszkałych w Gminie Spytkowice dołączyła pani Anna Wyrwont. Pani Anna urodziła się 3 lutego 1918 r. w Spytkowicach, gdzie spędziła całe swoje dotychczasowe życie. W dniu 17 lutego Dostojna Jubilatka w gronie swojej najbliższej rodziny obchodziła swoje setne urodziny. Rodzinne obchody 100-lecia urodzin rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Spytkowicach.

2018.2.18 - Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych OSP

9 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie odbyła się odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego. W trakcie odprawy Wójt Gminy Spytkowice a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach Mariusz Krystian zapoznał zebranych z charakterystyką Gminy Spytkowice.

2018.2.15 - Studium uwarunkowań - dyskusja publiczna

14 lutego 2018 r. odbyła się w naszym urzędzie dyskusja publiczna na temat opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Obecnie obowiązujący dokument pochodzi z 1999 roku. W ciągu tych 19 lat nasza gmina znacznie się zmieniła, zmieniły się również przepisy regulujące tę kwestię, w związku z czym podjęcie działań mających na celu aktualizację Studium było niejako konieczne.

2018.2.15 - XXXVI Sesja Rady Gminy

14 lutego w Domu Strażaka w Spytkowicach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. Obrady miały charakter nadzwyczajny i dotyczyły przede wszystkim rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022 oraz przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

2018.2.06 - Lekcja samorządowa

5 lutego 2018 roku gościliśmy w murach Urzędu Gminy młodzież z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie wraz z nauczycielami: Agnieszką Wawro oraz Łucją Kucią - Supron. Celem wizyty było zapoznanie młodych obywateli z działalnością naszego samorządu. Na początku uczniowie otrzymali potężną dawkę wiedzy teoretycznej oraz ciekawostek związanych z funkcjonowaniem urzędu od Sekretarza Gminy Anny Przejczowskiej. Ponadto mogli zapoznać się z protokołami z sesji Rady Gminy. Wszyscy jednak czekali na możliwość spotkania z Wójtem Gminy Mariuszem Krystianem, do którego mieli przygotowanych mnóstwo pytań.

2018.1.31 - Jubileusz 180-lecia Szkoły w Ryczowie

13 grudnia 2017 r., w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, Szkoła w Ryczowie świętowała jubileusz 180-lecia. Tak więc społeczność dzisiejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie tylko z szacunkiem i uznaniem spojrzała we własną przeszłość, przywołując założyciela szkoły, ks. Jana Biedrończyka, jego następców tworzących jubilatkę przez kolejne lata, ale również oddała hołd tym, którzy przed kilkudziesięciu laty walczyli o wolną ojczyznę.

2018.1.25 - Nasi Mieszkańcy korzystają z funduszy unijnych!

Początek 2018 roku jest niewątpliwie bardzo dobrym czasem dla Mieszkańców gminy Spytkowice, którzy złożyli wnioski o wsparcie na założenie własnych działalności gospodarczych w ramach projektu "Czas na Biznes" organizowanego przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 był rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw.

2018.1.23 - Podsumowanie konkursu "Chcę być bezpieczny"

18 stycznia o godz. 8:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach miało miejsce podsumowanie oraz oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu "Chcę być bezpieczny" zorganizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży uczących się we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy i przeprowadzony został w czterech kategoriach: rysunek, komiks, prezentacja multimedialna i film (lista laureatów dostępna pod linkiem www.spytkowice.net.pl/konkurs.

2018.1.23 - Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice

15 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie umowy o dofinansowanie Projektu w sprawie poprawy dostępu do transportu kolejowego na terenie gminy Spytkowice poprzez budowę infrastruktury dla obsługi podróżnych. Dzięki przekazanym umowom, w naszej gminie, przy linii kolejowej nr 94 Kraków - Oświęcim powstaną dwa obiekty Park&Ride, czyli Parkuj i Jedź! Zlokalizowane one będą przy stacji kolejowej Spytkowice - Kępki oraz przy stacji kolejowej Ryczów.

2018.1.16 - Od Nowego Roku w Urzędzie płacimy bezgotówkowo!

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., prowadzi prace w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Obejmuje on urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz Policję. W ramach Programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu.

2018.1.16 - Coraz więcej mieszkańców w Gminie Spytkowice!

Każdego roku Urząd Gminy w Spytkowicach przeprowadza analizę liczby ludności zamieszkującej na naszym terenie. Nie inaczej było i tym razem. Jak wynika z przeprowadzonej analizy ewidencji ludności w 2017 roku liczba mieszkańców Gminy Spytkowice, w porównaniu do roku 2016, zwiększyła się o 60 osób. Na najwyższy w ostatnim czasie wzrost ludności wpływ miały dwa znaczące czynniki. Pierwszym z nich jest dodatni przyrost naturalny. W 2017 roku w Gminie Spytkowice wyniósł 32 osoby. Cieszyć musi wzrost liczby urodzeń w stosunku do 2016 roku, a także znaczący spadek liczby zgonów w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim czynnikiem jest zdecydowana przewaga liczby zameldowań nad liczbą wymeldowań.

2018.1.16 - Konkurs "Chcę być bezpieczny"

W roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach realizowany jest nowy projekt "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny". Akcja jest elementem kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

2018.1.11 - W Nowy Rok z nowym sprzętem pożarniczo - ratowniczym

8 stycznia br. w Domu Strażaka w Spytkowicach Wójt Gminy Spytkowice uroczyście przekazał zakupiony sprzęt ratowniczy ze środków własnych i dotacji otrzymanej z "Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy naszych jednostek OSP.
Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu z tego programu to kwota: 16.224,24 zł, w tym dotacja z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości: 15.094,24 zł.

2018.1.11 - Kto śpiewa ten dwa razy się modli, czyli koncert świąteczno-noworoczny

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają" - tymi słowami Johanna Wolfganga Goethego rozpoczęliśmy tegoroczny, tradycyjny już koncert świąteczno-noworoczny, który jak zwykle odbył się w Święto Trzech Króli w ryczowskiej świątyni, a jego organizatorom po raz kolejny przyświecał szczytny cel.

2018.1.02 - Uchwała Budżetowa podjęta jednogłośnie!

Ostatnia, w 2017 roku, Sesja Rady Gminy odbyła się w radosnym czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Jednak, mimo świątecznego okresu, nie mogło być mowy o żadnym rozprężeniu, gdyż końcówka roku to tradycyjnie uchwalanie budżetu na kolejne dwanaście miesięcy. Z racji tego na Sesji zjawiło się 14 Radnych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

2017.12.21 - Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Spytkowicach

Władze Gminy Spytkowice wielokrotnie podkreślały jak ważne w ich aktywności są kwestie związane z dziedzictwem kulturowym oraz historycznym. W trakcie działalności obecnego samorządu odzyskało swój dawny blask wiele pomników i wiekowych zabytków. W ostatnim czasie kompleksowej renowacji doczekała się kapliczka słupowa zwieńczona figurą św. Jana Nepomucena w Spytkowicach.

2017.12.19 - Motomikołaje z odwiedzinami w Gminie Spytkowice

W tym roku po raz 9. odbyła się akcja Motomikołaje, ale po raz pierwszy Mikołaje na motocyklach odwiedzili Spytkowice, Bachowice i Ryczów. Akcja została zainicjowana przez Kluby Motocyklowe Grey Wolves F.G i Riders Of Flames. Na początku "działo się" w Wadowicach i Mucharzu. W późniejszym czasie dołączył Andrychów i teraz Gmina Spytkowice dzięki temu, że wsparł nas Pan Wójt Mariusz Krystian.

2017.12.19 - Przebudowane drogi gminne

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej gminy. Tym razem chodzi o kompleksowy remont dwóch dróg gminnych tj. ul. Szkolnej w Spytkowicach oraz ul. Sportowej w Ryczowie. Obie drogi były mocno zniszczone i wymagały kapitalnej naprawy.

2017.12.19 - Działalność świetlicy wiejskiej w Miejscu.

7 listopada rozpoczęła działalność świetlica wiejska w Miejscu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. To również forma aktywnego spędzania wolnego czasu.

2017.12.12 - XXXIV Sesja Rady Gminy

24 listopada 2017 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

2017.11.29 - OSP: Ryczów, Miejsce, Półwieś otrzymały nowy sprzęt pożarniczy.

23 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Miejscu miało miejsce uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Spytkowice zakupionego sprzętu ze środków własnych i dotacji na doposażenie w niezbędny sprzęt pożarniczy jednostek OSP z terenu Małopolski nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w ramach ogłoszonego przez Urząd marszałkowski konkursu "Bezpieczna Małopolska2017".

2017.11.24 - "SPYTKOWICKA DWÓJKA- ODBLASKOWA …"

We wrześniu 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach przystąpiła do udziału w akcji "Odblaskowa szkoła". Celem akcji było wyposażenie uczniów w odblaski oraz promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji w naszej szkole podjęto działania, które miały na celu realizację powyższych założeń. Jednym z celów akcji było wyposażenie uczniów w odblaski zwiększające bezpieczeństwo. Wszyscy uczniowie (100%) naszej szkoły otrzymali kolorowe odblaskowe opaski.

2017.11.21 - Sukces naszego Mieszkańca

W ostatnim czasie dotarła do nas radosna informacja dotycząca sukcesu Mieszkańca Gminy Spytkowice. W konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa małopolskiego w 2017 roku III miejsce zajął pan Franciszek Działowy - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Rozstajach" w Lipowej. Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości.

2017.11.20 - Odznaczenia państwowe dla nauczycieli

15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty. Odznaczenia za długoletnią służbę oraz Krzyże Zasługi wręczał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer. Do grona odznaczonych dołączyli także nauczyciele z terenu naszej gminy...

2017.11.15 - Stypendia dla uczniów z wybitnymi osiągnięciami w roku szkolnym 2016/2017

11 listopada 2017r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy odebrali Stypendium Wójta Gminy Spytkowice. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych w roku szkolnym 2016/2017.

2017.11.14 - Obchody Święta Niepodległości w Gminie Spytkowice

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Obchodzimy go corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. W całym kraju, z tej okazji, odbywają się uroczystości, podkreślające ważny charakter tego święta. Również w Gminie Spytkowice, od wielu lat, świętujemy ten wyjątkowy dzień.

2017.11.6 - Łączymy Spytkowice. Sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich

W dniu 04.11.2017r. odbyła się sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich. Uczestnikom przyświecało motto "Łączymy Spytkowice - ku pamięci Kajetana Wolskiego, por. Tadeusza Stefaniszyna i innych lokalnych Patriotów." Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 8:00 przy cmentarzu w Spytkowicach (pow. wadowicki), gdzie po przywitaniu uczestników przez Wójta Gminy Mariusza Krystiana i błogosławieństwie dziekana Józefa Piwowarskiego zapaliliśmy znicze i złożona została wiązanka kwiatów pod grobem Kajetana Wolskiego, a następnie wyruszyliśmy na 75-cio kilometrowy szlak do Spytkowic (pow. nowotarski).

2017.11.3 - Bądź widoczny na drodze!

Przedstawiciel International Police Association Kalwaria Zebrzydowska oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili w październiku akcję prewencyjną "Świeć przykładem". Spotkanie zostało zorganizowane we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice. W akcji wzięło udział ponad 600 uczniów wraz z opiekunami. Jej celem było uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły, propagowanie stosowania elementów odblaskowych, uświadomienie dorosłych o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz, w efekcie, zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych.

2017.11.3 - Trwają remonty szkół

Mija kolejny miesiąc prac remontowych prowadzonych w trzech największych szkołach z terenu Gminy Spytkowice. Z racji tego, w każdej placówce, możemy zaobserwować znaczny postęp prac. W Bachowicach kolejne pomieszczenia przybrały ostateczny wygląd. Na twarzach osób związanych ze szkołą pojawia się uśmiech, który wyraża zadowolenie z prowadzonych działań.

2017.10.27 - XXXII Sesja Rady Gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała niezwykły charakter. Podczas jej trwania oficjalnie otwarto budynek Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski oraz Kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego Józefa Sieprawska. Następnie jego poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan Józef Piwowarski - Proboszcz Parafii w Spytkowicach.

2017.10.27 - Miejsce w barwach odblasków

Tegoroczna edycja "Odblaskowej szkoły" zbliża się już do finału. Czas więc na pierwsze sprawozdania i oceny. Szkoła Podstawowa w Miejscu w tym roku po raz kolejny przystąpiła do akcji promującej bezpieczeństwo na drodze. Naszym celem było nie tylko wyposażenie uczniów w różne elementy odblaskowe, ale przede wszystkim kształtowanie "odblaskowych" postaw i świadomości ogromnego wpływu użytkowników drogi na własne bezpieczeństwo.

2017.10.9 - Przeprawa promowa otwarta!

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej Gminy. W piątek, 6 października, odbyło się ponowne otwarcie przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty. W wydarzeniu brali udział: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Chrzanowski Krzysztof Kasperek, Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek oraz Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów zawarli porozumienie intencyjne w przedmiocie wyrażenia woli współdziałania oraz współpracy przy utrzymywaniu i eksploatacji przeprawy promowej.

2017.10.4 - AKTA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO O. RUDOLFA WARZECHY OCD JUŻ W RZYMIE

Akta procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Stanisława Warzechy), karmelity bosego z Wadowic, znanego spowiednika i kierownika duchowego, opiekuna chorych i cierpiących, trafiły do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 27 września w Watykanie delegat arcybiskupa krakowskiego ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ks. dr Andrzej Scąber wraz z Postulatorem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD. Towarzyszyli im związani z kandydatem na ołtarze księża kanonicy Michał Kliś z Libiąża i Stanisław Malarz z Jurgowa.

2017.9.29 - XXXI Sesja Rady Gminy

27 września 2017 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowice. Tym razem Radni spotkali się na wyjazdowym spotkaniu - w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi, a także goście specjalni czyli Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy Władysława Misiarz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Stanisława Warzecha.

2017.9.29 - Poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Półwieś

23 września był niezwykłym dniem dla druhów z OSP Półwieś. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia ich samochodu bojowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w kościele parafialnym w Ryczowie, gdzie druhowie, zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Sołectwa wzięli udział we Mszy Świętej, po której poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz tejże parafii - ks. Adam Ogiegło. Następnie wszyscy udali się do Półwsi, gdzie na placu przy remizie OSP zaplanowano dalszy ciąg uroczystości.

2017.9.26 - Podsumowanie akcji przeciwpowodziowej

W ostatnich dniach pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała. Ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie południowej Polski, doprowadziły do znacznego podniesienia poziomu wód oraz licznych podtopień. 21 września, w godzinach popołudniowych opady się nasiliły. O godz. 19 Wójt Gminy Mariusz Krystian wprowadził stały dyżur członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2017.9.21 - Gmina Spytkowice z dofinansowaniem na wymianę starych kotłów grzewczych

W pierwszej połowie miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Do dofinansowania zostało wybranych 91 projektów na łączną kwotę prawie 137 mln zł.

2017.9.18 - Jubileusz Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów

14 września świętowaliśmy w naszej gminie jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego czyli Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, po której uczestnicy ceremonii udali się do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

2017.9.08 - Sztafeta rowerowo-biegowa II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń

W dniu 06.09.17r. przedstawiciele "Spytaktiv" uczestniczyli w sztafecie rowerowo - biegowej II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń na odcinku Wygiełzów - Skawina. Bieg odbywa się dla upamiętnienia 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Impreza ta rozpoczęła się w dniu 03.09.17r.w Katedrze Lwowskiej, a zakończy się 09.09.17r. wybiegnięciem na górę Kahlenberg w Wiedniu.

2017.9.06 - Rozpoczynamy nowy rok szkolny

4 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie czas rozpocząć kolejną przygodę. Dla większości to "chleb powszedni", ale dla najmłodszych to dopiero początek edukacyjnej drogi. Przed uczniami i ich opiekunami 10 miesięcy ciężkiej pracy, która, miejmy nadzieję, zaowocuje znakomitymi wynikami i pozytywnymi ocenami na końcoworocznych świadectwach.

2017.9.05 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice

3 września 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10 w Spytkowicach. Do wyborów zgłoszono dwie listy kandydatów na radnych:
1) Tom ki Stanisław (zgłoszony przez KWW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU) - Lista nr 1,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (zgłoszony przez KWW AKTYWNE SPYTKOWICE) - Lista nr 2

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Pan Stanisław Tomski. Gratulujemy i życzymy powodzenia w sprawowaniu funkcji radnego Rady Gminy Spytkowice.
2017.9.05 - Gminne Dożynki 2017

Tegoroczne Gminne Dożynki w sołectwie Bachowice rozpoczęliśmy tradycyjnie przemarszem z Domu Strażaka do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Tam w uroczystej koncelebrze Księdza Franciszka Jeleśniańskiego oraz Księdza Adama Ogiegły Mszę Świętą odprawił Ksiądz Dziekan Józef Piwowarski. W jej oprawę włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.