Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar wojewodztwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 09.05.2018 do godz. 23:00 dnia 09.05.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie miejscami, głownie na zachodzie województwa, burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Prognoza może ulec zmianie


II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholuUrząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Spytkowice, że 31 maja 2018 r. mija termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice

nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie art.18 ust.12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 31 maja 2018r. przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonej wysokości może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela się w pok. Nr.9 Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub telefonicznie pod numerami 33/ 8791-820 wew. 37
INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2018 ROKU

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice odbytego w dniu 4 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 4/18
Załącznik 1 - listy obecności
Załącznik 2 - sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej
Załącznik 3 - plan na rok 2018
Załącznik 4 - zestawienie wydatków 2017
Załącznik 5 - plan wydatków gminy na 2018 r.


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA LIPOWA ODBYTEGO W DNIU 3 MARCA 2018 ROKU

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa odbytego w dniu 3 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 4/18
Załącznik 1 - listy obecności mieszkańców
Załącznik 2 - lista obecności gości
Załącznik 3 - zestawienie wydatków 2017
Załącznik 4 - plan wydatków gminy na 2018 r.
Załącznik 5 - odpowiedzi na postulaty
Załącznik 6 - Uchwała Nr 3/18 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 5/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 3 MARCA 2018 ROKU

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 5/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 3 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 5/18
Załącznik 1 - listy obecności mieszkańców
Załącznik 2 - lista zaproszonych gości
Załącznik 3 - sprawozdanie Rady Sołeckiej Miejsce za 2017
Załącznik 4 - zestawienie wydatków 2017
Załącznik 5 - plan wydatków gminy na 2018 r.
Załącznik 6 - odpowiedzi na postulaty
Załącznik 7 - informacje dla mieszkańców
Załącznik 8 - wniosek do protokołu z 2016 r.


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 5/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2018 ROKU

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 5/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 4 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 5/18
Załącznik 1 - listy obecności
Załącznik 2 - zestawienie wydatków 2017
Załącznik 3 - plan wydatków gminy na 2018 r.
Załącznik 4 - odpowiedzi na postulaty


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2018 ROKU

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 5 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 4 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 4/18
Załącznik 1 - listy obecności mieszkańców
Załącznik 2 - lista zaproszonych gości
Załącznik 3 - sprawozdanie z działalności Rady Dołeckiej w 2017 r.
Załącznik 4 - plany Rady Sołeckiej na 2018 r.
Załącznik 5 - zestawienie wydatków 2017
Załącznik 6 - plan wydatków gminy na 2018 r.
Załącznik 7 - odpowiedzi na postulaty


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 6/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 3 MARCA 2018 ROKU

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 6/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 3 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 6/18
Załącznik 1 - listy obecności
Załącznik 2 - zestawienie wydatków 2017
Załącznik 3 - plan wydatków gminy na 2018 r.
Załącznik 4 - odpowiedzi na postulaty


Szanowny Przedsiębiorco

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. "Konstytucja biznesu" (to pakiet pięciu ustaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). W ramach wprowadzonych rozwiązań uelastyczniono warunki zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Główna zmiana dotyczy możliwości złożenia wniosku o zawieszenie i wznowienie w każdym czasie. W praktyce oznacza to, że jeżeli chcesz zawiesić działalność np. od 1 maja 2018 r. możesz to zrobić skutecznie również po tej dacie.OGŁOSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL ?

Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art.61 ust.1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.

Po upływie tego terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL. Wpis można sprawdzić na stronie: www.firma.gov.pl


Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.

Ramowy program szkolenia zakłada między innymi uzyskanie informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej, warunków sanitarnych i żywieniowych w gospodarstwach agroturystycznych, marketingu oraz promocji i reklamy gospodarstw agroturystycznych.

W zależności od liczby chętnych zainteresowanych tematyką szkolenia Stowarzyszenie zaplanuje jedno lub więcej szkoleń w poszczególnych gminach Doliny Karpia. W związku z powyższym osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia telefonicznie (tel. 33 8410 584) lub mailowo (e-mail: biuro@dolinakarpia.org) potwierdzając chęć uczestniczenia w szkoleniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca kwietnia 2018 roku. Po tym terminie osoby zainteresowane szkoleniem zostaną poinformowane o miejscu i terminie szkolenia.

Załącznik:   Program szkolenia
Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie


W dniu 23 marca br. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Ryczowie złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie.

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 27 grudnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. 1. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Parafii spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego jest: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie".

  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • Promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,
  • Zachowanie na terenie naszej Gminy pamięci o ważnych miejscach,
  • Ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy Spytkowice i jej Mieszkańców,
  • Ochrona zabytków położonych na terenie Gminy.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Parafię w następujący sposób:
  "Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie. Kaplica wymaga pilnego remontu z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny spowodowany wieloletnim brakiem odpowiedniej opieki i dbałości o ten obiekt, czego skutkiem jest jego zniszczenie". W celu zmiany tego stanu Parafia postanowiła podjąć stosowne czynności mające na celu przywrócenie świetności tego obiektu.
  W skład opracowania projektowego wejdą: opracowanie programu prac konserwatorskich, opracowanie przedmiaru robót konserwatorskich, wykonanie kosztorysu poszczególnych prac konserwatorskich".
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 4.500 zł (cztery tysiące pięćset 00/100 złotych).
 5. 4. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXXIV/266/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. 4. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką w Ryczowie i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 4.500 zł (cztery tysiące pięćset 00/100 złotych).
 7. 4. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 3 kwietnia 2018.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Ogłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:
     1) nabór 6/2018 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
     1) nabór 7/2018 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
     2) nabór 8/2018 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

Szczegóły ogłoszenia


I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północno-wschodniej, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski zachodniej, Małopolski południowejWojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
- ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
- unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
- ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
- osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
- śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.


Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury. Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):
1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,
2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,
3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do pobrania: wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej.
Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie do 13 marca 2018 r.
W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Załączniki:
Liczba urzędników wyborczych
Wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej - pracownik starostwa
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych ...
Liczba urzędników wyborczych - na dzień 27.03.2018


Ogłoszenie Konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej zawierającej projekt pomnika upamiętniającego 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczestnikom konkursu pozostawia się swobodę wypowiedzi artystycznej i przyjętej konwencji propozycji autorskiej.

Nagroda:
5.000 zł netto

Organizator konkursu:
Wójt Gminy Spytkowice pow. wadowicki

Termin składania prac konkursowych:
do 30 kwietnia 2018 roku

Lokalizacja pomnika:
Pomnik upamiętniający 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę ma być zlokalizowany w miejscu, które zostało wskazane w Projekcie zagospodarowania Centrum Sportu w Ryczowie, ul. Szkolna 4, Gmina Spytkowice.

Prawa autorskie:
Autor nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wypłaty nagrody przeniesie na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach z wybranej pracy oraz własność nośników utworu, na następujących polach eksploatacji: prawo publikacji nagrodzonej pracy w mediach: w prasie, TV i mediach elektronicznych, prawo wystawiania na widok publiczny, prawo zwielokrotniania, wybraną przez Zamawiającego techniką, dla celów, o których mowa wyżej.

Załączniki:
Regulamin konkursku
Projekt zagospodarowania

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Pytania i opdowiedzi - 28.02.2018 r.
Pytania i opdowiedzi - 5.03.2018 r.
Pytania i opdowiedzi - 18.04.2018 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice na rok szkolny 2018/2019 określone Zarządzeniem Nr 393/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 stycznia 2018r.
Spotkanie informacyjne "LSR w 2018"

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", które odbędzie się 21 lutego (środa) 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt. naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO "RiM" na lata 2014-2020, wraz z niezbędną dokumentacją konkursową.

Na spotkanie zapraszamy potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza osoby tworzące miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków).


KAMPANIA INFORMACYJNA

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 12 do 28 lutego 2018 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),
- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - rozwijanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia do 70% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej.

Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

- Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów
- Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań
- Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacja własna)
- Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego
- Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy s zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.orgRUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO X EDYCJI
„PATRIOTYZMU JUTRA”

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018 r.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt ma za zadanie ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący, mogą wziąć w nim udział stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Szczegóły ogłoszenia


Ogłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:
     1) nabór 1/2018 z zakresu wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
     2) nabór 2/2018 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
     3) nabór 3/2018 z zakresu wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
     1) nabór 4/2018 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
     2) nabór 5/2018 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Szczegóły ogłoszenia


Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami!

Centrum Rozwoju Lokalnego to stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego, które inicjuje pozytywne zmiany w społeczeństwie. Już od kilku lat wspieramy liczne organizacje, zbierając z nimi 1% podatku dochodowego. Naszym Programem objętych jest obecnie 135 organizacji z całej Polski, a ich liczba stale rośnie. Pragniemy pomóc także Tobie!

W ramach naszego Programu oferujemy pomoc w pozyskiwaniu 1% organizacjom pozarządowym. Udostępniamy Państwu zestaw narzędzi, które ułatwią rozliczenie podatku dochodowego oraz pomogą efektywniej pozyskiwać środki na cele statutowe:
1. darmowy program do rozliczania podatku PIT, z indywidualnym Celem Szczegółowym dla organizacji;
2. własną podstronę (wizytówkę www) na platformie program-pit.org.pl w zakładce partnerzy;
3. specjalne linki do zamieszczania na Państwa stronach internetowych;
4. porady w zakresie pozyskiwania 1% podatku dla NGO.

Zapraszamy do współpracy: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne, które szukają środków finansowych na realizację swoich pomysłów i marzeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:
Joanną Janik-Jaworską
tel.: 533 421 953

e-mail: janik@crl.org.pl

Więcej informacji na stronie: program-pit.org.pl lub crl.org.pl/1%

Ankieta dla mieszkańców Doliny Karpia

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.
Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 2 lutego 2018 roku. - Anlkieta do wypełnienia
Spotkanie informacyjne "LSR w 2018"

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", które odbędzie się 24 stycznia (środa) 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, ul. Długa 6. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt. zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO "RiM" na lata 2014-2020, wraz z niezbędną dokumentacją konkursową.
Na spotkanie zapraszamy potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza osoby tworzące miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków).


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Wniosek do pobrania


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"".


W dniu 27 grudnia br. Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"".

 1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 27 grudnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
      - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
      - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
      - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
      - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

  Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.
  Przedmiotem zadania publicznego jest: "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"".
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • Aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu osób po 50 roku życia.
  • Integracja pokoleniowa, środowiskowa.
  • Odbudowanie bliskich i życzliwych relacji międzyludzkich.
  • Umiejętność ciekawego spędzanie czasu wolnego w grupie a także w samotności.
  • Nabycie nowych umiejętności.
  • Powiększenie grupy seniorów objętych zajęciami Klubu Seniora 50+.
  • Podnoszenie standardu obiektu.
  • Podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez i widowisk
  • Tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych do prowadzonych zajęć.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób: "Zadanie polegać będzie na prowadzeniu dwumiesięcznych spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice, ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"" celem pobudzenia aktywności osób po 50-roku życia, poprzez stworzenie wspólnoty osób w tym przedziale wiekowym. Realizacja zadania wynika z chęci udziału zainteresowanej grupy osób w spotkaniach integracyjnych, w miesiącach styczeń - luty 2018 roku."
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXXIV/266/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice, ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"". opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 2 stycznia 2018.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


OGŁOSZENIE


Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje że nie dysponuje wolnymi terminami na wywóz nieczystości ciekłych na rok 2018.
W razie konieczności skorzystania z usług asenizacyjnych prosimy mieszkańców Gminy Spytkowice o kontakt z firmami prywatnymi prowadzącymi taką działalność.

W razie pytań proszę o kontakt
033 879 16 95


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2018 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadającej na rok 2018 wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 11" ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz.487z późn.z).

Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenia w terminach wymienionych ustawowo spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice
nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010
z adnotacją, że jest to I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2018.


Druk oświadczenia
( do ściągnięcia w formacie .pdf) dostępny jest również w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.


OGŁOSZENIE KRJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Krakowie informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. obowiązuje wersja 1.0 "Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1" Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.


Szczegóły ogłoszenia


OGŁOSZENIE


"Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naboru 2/2017/G w ramach realizacji projektu grantowego, które miało się odbyć dnia 13 grudnia (środa) 2017 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2, z przyczyn organizacyjnych zostaje przeniesione na 14 grudnia (czwartek) 2017 roku.
Miejsce i godzina spotkania pozostaje bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy."Ogłoszenie o naborze 2/2017/G


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 15 grudnia 2017 do 29 grudnia 2017 do godz. 16.00.

Szczegóły ogłoszenia


Zostań policjantem. Małopolska Policja zaprasza w swoje szeregi


Małopolska Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany.
Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji malopolska.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu 12 61 54 068, jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 - w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

Link do komunikatu KWP Kraków na temat doboru:
malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/malopolska-policja-zaprasza-w-swoje-szeregi

Link do szczegółowych informacji na temat doboru:
malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Link do strony, z której można obejrzeć/załadować film promocyjny o polskiej Policji:
www.policja.pl

Videoblog policji świętokrzyskiej jak zostać policjantem (z dawką humoru):
www.youtube.com


O G Ł O S Z E N I E "AKCJA ZIMA 2017/2018"


Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Spytkowice, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice odpowiedzialni są:

1. Za utrzymanie drogi krajowej nr 44 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy
tel. /33/ 873 73 28 oraz /33/ 873 77 37, fax. /33/ 873 78 21
Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG -BUD" Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3, tel/fax. /33/ 879 15 09

2. Za utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych tel. /33/ 873 42 30
Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
"BROWAB" Jan Kufel, 34-116 Spytkowice, ul. Kanada 2, tel. 793 588 415, 791 559 903

3. Za utrzymanie dróg gminnych - Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice tel. /33/ 879 18 20 wew. 44
Wykonawcą robót jest Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57. tel. /33/ 879 16 95

WYNIKI KONSULTACJI
przeprowadzonych w dniach 30 października - 13 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 365/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 30 października - 13 listopada br. w/w projektu uchwały i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • w Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na "Formularzu do konsultacji" w terminie do dnia 10 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

Oświadczam, że wszelkie informacje związane z likwidacją Szkoły Podstawowej w Miejscu są kłamstwami oraz informacjami wysyłanymi przez moich przeciwników politycznych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Platformą Obywatelską. Szkoła Podstawowa w Miejscu będzie funkcjonować zgodnie z uchwałą Rady Gminy podjętą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Funkcjonowanie Szkoły oraz ciągłość jej działalności są niezagrożone.Mariusz Krystian
Wójt Gminy SpytkowiceSzanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Powiatu Wadowickiego, mieszkańcy Gminy Spytkowice już po raz drugi mają możliwość skorzystania z programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki tej inicjatywie osoby uprawnione będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach z zakresu m. in. prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

Szczegółowe zasady udzielania porad prawnych znajdą państwo, klikając w jeden ze wskazanych poniżej linków:
Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice
prawnik Kraków oraz
Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego mogą Państwo korzystać zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b): ,
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 16:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (al. Jana Pawła II 7):
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 16:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,

Uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
- kobiety w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci)
- osoby posiadające status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,
- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,
- osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno ze świadczeń opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Spytkowice do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w Krakowie


Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, iż w ramach realizacji projektu Kierunek Kariera zaplanowaliśmy kolejne dyżury doradców zawodowych w Andrychowie i Wadowicach. Bardzo proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród mieszkańców, zamieszczenie na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości zachęcenie mieszkańców do udziału w projekcie i skorzystaniu z dofinansowanych szkoleń, które realizowane są na terenie całej Małopolski.


DLA KOGO PROJEKT?

Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

 • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum
 • mają powyżej 50 lat? każdy pracujący niezależnie od wykształcenia.


KIM JEST OSOBA PRACUJĄCA?

 • prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników
 • rolnik

PIERWSZYM KROKIEM DO OTRZYMANIA DOPŁATY DO SZKOLEŃ W FORMIE BONÓW SZKOLENIOWYCH JEST SKORZYSTANIE Z BILANSU KARIERY, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski. Na odwrocie podano przykładowe miejsca, gdzie można przyjść na Bilans Kariery (szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl).


SZKOLENIA ZA BONY REALIZOWANE SĄ NA TERENIE CAŁEJ MAŁOPOLSKI, przez firmy szkoleniowe, które oferują szkolenia: komputerowe, językowe i prawo jazdy. Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl). WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE KIERUNEK KARIERA udziela biuro projektu ?Kierunek Kariera? w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: klis@wup-krakow.pl.


Załączniki


Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu "Rodzina 500+"


W dniu 30 września 2017r. kończy się pierwszy okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.Nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12,

od dnia 1 sierpnia 2017 r.Na stronach internetowych Urzędu Gminy Spytkowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach na bieżąco będą umieszczane informacje na temat realizacji programu 500+.


Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.Kampania informacyjna „LSR w 2017”


Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w 2017 roku naborów wniosków, z których pierwszy odbędzie się w terminie 27 luty – 13 marca 2017 roku z zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (…). Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków , a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:
- Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój gospodarstw rybackich, zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, tworzenie infrastruktury na obszarach rybackich, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

W 2017 roku zaplanowane zostały również nabory realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR: - Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy), w ramach którego będzie można uzyskać na realizację poszczególnych zadań od 5 do 50 tys. zł dofinansowania, przy 100% intensywności wsparcia.
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacje własne LGD).

Ponadto uczestnicy spotkań zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.orgINFORMACJA - WYCINKA DRZEW


Uprzejmie informuję, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody został zniesiony wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzony został również zapis mówiący o wyłączeniu uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce - prywatnej posesji.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia."LSR w 2016" - Kampania informacyjnaStowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi - Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej - Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szczegóły informacjiKampania informacyjno - promocyjna Stowarzyszenia Dolina Karpia -
Rusza LSR!17 583 000,00 zł będzie miała do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 6 650 000,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 zł . Ponadto otrzymała na wdrażanie projektów współpracy 133 000,00 zł w ramach PROW oraz 300 000,00 zł w ramach PO RYBY. Wicemarszałek Stanisław Sorys dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia Dolina Karpia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi Prezesowi Stowarzyszenia oraz Pani Katarzynie Solarskiej Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia. Pieniądze będą do wykorzystania do 2022 roku.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione informuję , że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawia wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów.

W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności winni oni zapewnić stały i skuteczny nadzór nad tymi zwierzętami oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.OPIS WZORU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY SPYTKOWICEInformuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że nie istnieje podstawa prawna wg której można np. pozostawić dowód osobisty "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwą osobę do popełnienia przestępstwa.

Ponad to informuję, że utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.PIERWSZA POMOCNUMERY ALARMOWE

SZANOWNI PAŃSTWO

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243), proszę o zgłaszanie tego faktu na dzienniku podawczym lub w sekretariacie urzędu co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

Obsługa osoby dokonywana będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243).


Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie wniosku na dzienniku podawczym urzędu,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie wniosku faksem na numer 33 / 8791 560,
- w formie e-maila poprzez przesłanie wniosku na adres gmina@ospytkowice.net.pl
- poprzez skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl - gdzie po zalogowaniu się należy wybrać z alfabetycznej listy spraw link "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia powinno zawierać wskazanie wybranej metody komunikowania się przez osobę uprawnioną.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany w celu uzgodnienia terminu realizacji świadczenia.


Wniosek do pobrania.PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej,
nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!


Możesz skorzystać z pomocy instytucji:

Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską.
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Na terenie Gminy Spytkowice pomoc możesz uzyskać:
Punkt wsparcia i informacji dla osób
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie


Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek 8.00-10.00
Wtorek 15.30-17.30
Środa 12.00-14.00
Czwartek 13.00-15.00
Piątek 8.00-10.00
Budynek GOPS pok. nr 3
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 715 wew. 23
Posterunek Policji w Spytkowicach ul. Zamkowa 10 Tel. (33) 8791-897
Psycholog - Sebastian Uznański
Przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca od 14.00 do 19.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
Sala wykładowa GOPS
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38
Radca prawny - Maciej Jeziorski
Przyjmuje w każdy piątek od 12.00 do 15.00
Budynek Urzędu Gminy pok. Nr 10
ul. Zamkowa 12


Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00),
tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

W ramach pracy psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym od dnia 1 lipca uruchomiono grupę wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu.

Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca od 14. 00 - 16.00 w sali wykładowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

W razie chęci udziału w spotkaniach grupy należy się skontaktować osobiście lub telefonicznie z pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Urzędu Gminy - pok. Nr 20, tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że w ramach pracy Urzędu Gminy będzie można uzyskać bezpłatną konsultację prawną. Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców w każdy piątek w pokoju nr 10 w godzinach od 12:00 do 15:00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie w tut. ośrodku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.