WYDARZENIA KULTURALNE

Wydobyć z niepamięci - ocalić od zapomnienia

ppza

14 i 15 maja w Ryczowie odbyły się XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tematem przewodnim uroczystości było hasło "Twarze Małopolski", a celem projektu przypomnienie postaci gen. Zygmunta Piaseckiego - od 1936 roku właściciela tutejszego pałacu. Jest to osoba bardzo zasłużona nie tylko dla Ryczowa, ale przede wszystkim dla całej II Rzeczypospolitej. Generał Zygmunt Piasecki służył w Legionach Józefa Piłsudskiego. Sławę zdobył w czasie wojny polsko-bolszewickiej w czasie której dowodził 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich. Między innymi za udział w tej wojnie, męstwo i odwagę został odznaczony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego krzyżem Virtuti Militari. Tutaj należy przypomnieć że gen. Zygmunt Piasecki należy do niewielkiego grana osób, które krzyżem Virtuti Militari zastali odznaczeni aż trzykrotnie.

ppza

Historię i dzieje ryczowskiego pałacu, a także osobę Generała uczestnicy spotkania poznawali z licznych prelekcji i wspomnień. Po pałacu goście byli oprowadzani przez przewodników z Małopolskiego Instytutu Kultury, a także przez córkę generała, obecną właścicielkę, panią Zofię Piasecką - Tarabuła. Dni Dziedzictwa zostały wzbogacone o dwie okolicznościowe wystawy . Pierwsza, to wystawa sztuki niezależnej lat 80-tych pt. "Herbatnik Wojenny" - prace z kolekcji pani Marty Tarabuły ( wnuczki generała) i jej męża Jana Michalskiego . Druga to wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi oraz GOK Spytkowice, gdzie można było zobaczyć m.in.- stare fotografie i dokumenty , a także profesjonalne prace fotograficzne dawnego, drewnianego kościoła parafialnego wykonane przez pana Pawła Kostkę fotografa ze Spytkowic. Swoje prace zaprezentował również pan Ireneusz Młynarczyk - artysta malarz, mieszkaniec Ryczowa.

ppza

Należy również dodać, że w organizację tegorocznych Dni Dziedzictwa włączyli się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przedstawiając program wokalno-taneczny pt. "O tej, co nie zginęła" a także prezentację multimedialną pt. "Ślad generała Zygmunta Piaseckiego w historii Ryczowa". Nie sposób nie wspomnieć o "żywej lekcji historii" prezentacji przygotowanej przez Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, dzięki której poprzez pokaz musztry ułańskiej przenieśliśmy się w czasy generała Piaseckiego.

W uroczystościach uczestniczyły także Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa i Półwsi zapewniając możliwość degustacji lokalnych potraw. Swój punkt informacyjny zorganizowało także Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Gmina Spytkowice. Stoisko z wyrobami pszczelarskimi zaprezentował pan Władysław Ortman.

ppza

Organizatorami Dni Dziedzictwa Kulturowego byli: Małopolski Instytut Kultury , Gmina Spytkowice i Pani Zofia Piasecka - Tarabuła właścicielka pałacu.

Dni Dziedzictwa mimo niezbyt sprzyjającej pogody zakończyły się frekwencyjnym sukcesem. W/g ostrożnych szacunków Ryczów odwiedziło ponad 1500 osób.

Wszystkim osobom odwiedzającym i uczestniczącym w spotkaniu dziękujemy.
"Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"

1poz

W dniu 24 lutego br. odbył się gminny etap XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
W etapie gminnym konkursu złożone zostały 102 prace przygotowane przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy.
Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący: Lucyna Momot - Książek, członkowie: Młynarczyk Ireneusz oraz Barbara Piszczek dokonała oceny nadesłanych prac i przyznała dyplomy następującym osobom:

w kategrii I - wiek 6-8 lat

I - Eryk Łabaj Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
II- Wiktoria Ściera Punkt Filialny Chałupki
III-Oliwia Berniak Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
IV-Karolina Kucharska Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
V- Franciszek Sekuła Punkt Filialny Chałupki

1poz w kategorii II - wiek 9-12 lat
I - Szymon Kania Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
II - Natalia Majdyś Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
III- Mikołaj Kubas Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
IV- Sabina Chodacka Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
V- Anita Moskała Punkt Filialny Chałupki

w kategorii III - wiek 13 - 16 lat

I- Joanna Cieślik Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
II- Justyna Rogóż Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
III- Oliwia Kozioł Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy:
Nagrodzone prace zostały automatycznie zakwalifikowane do szczebla powiatowego konkursu.
1poz 1poz 1poz

II Festiwal Tańca w "Dolinie Karpia"

ppza W dniu 6 listopada 2010r. zespół taneczny "KROPELKI" z Gminnego Ośrodka Kultury ze Spytkowic, prowadzony przez instruktorkę Lindę Balonek, brał udział w II Festiwalu Tańca w "Dolinie Karpia" w Brzeźnicy i z pośród pięciu zgłoszonych zespołów zajął zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii przedszkola - taniec dyskotekowy. Zespół w nagrodę otrzymał statuetkę i dyplom oraz słodki upominek.

fotogaleria >>>>>>
Festiwal Artystyczny "Talenty 2010" - eliminacje gminne

W dniu 20 października 2010r. odbyły się eliminacje gminne do X Festiwalu Artystycznego "Talenty 2010" w kategoriach: wokal, plastyka i literatura. Do festiwalu zgłosiło się 14 osób w kategorii wokal, 1 osoba w kategorii literatura oraz 13 osób w kategorii plastyka.
Do etapu powiatowego zostały wyłonione następujące osoby z poszczególnych kategorii:

Wokal: gr. wiekowa I
1. Klara Zima
2. Gloria Orpich

gr. wiekowa II
1. Ewa Chlebicka
2. Magdalena Pindel
3. Arleta Janik

gr. wiekowa III
1. Paulina Kurdziel
2. Sabina Chodacka
3. Justyna Piętak

Plastyka: gr. wiekowa I
1. Patrycja Mostowik
2. Karolina Kucharska
3. Adam Kutermak

gr. wiekowa II
1. Małgorzata Stanek

gr. wiekowa III
1. Justyna Rogóż

Literatura: gr. wiekowa III
1. Patrycja Fabin


fotogaleria >>>>>>

Protokół z konkursu plastycznego "Portret Fryderyka Chopina"

W dniu 19.10.2010r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Portret Fryderyka Chopina". Celem konkursu było wzmocnienie poczucia szacunku dla ludzi sztuki, propagowanie sztuki, rozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.
Komisja w składzie: Barbara Kaszuba, Ewa Cichoń, Elżbieta Wierdonek, dokonała oceny prac plastycznych złożonych przez szkoły podstawowe, klasy "O" i przedszkola z terenu gminy.

Do udziału w konkursie zgłosiło się:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 16 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 10 prace
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 23 prac
4. Punkt Filialny w Chałupkach w Ryczowie 6 prac
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach 21 prace
6. Szkoła podstawowa w Miejscu 12 prac

Komisja nagrodziła następujące osoby w odpowiednich grupach:

gr. wiekowa I

1. Kacper Brania ZSP w Ryczowie I miejsce
2. Martyna Galas ZSP w Bachowicach II miejsce
3. Oliwia Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach III miejsce

gr. wiekowa II

1. Jarosław Jamróz ZSP w Ryczowie I miejsce
2. Karolina Kot ZSP w Ryczowie II miejsce
3. Maria Stokłosa ZSP w Spytkowicach III miejsce

gr. wiekowa III

1.Aleksandra Kaczkoś SP Nr 2 w Spytkowicach I miejsce
2. Natalia Mostowik ZSP w Ryczowie II miejsce
3.Aneta Gołba SP w Miejscu III miejsce

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za zainteresowanie i czas, który poświęcacie rozwojowi zainteresowań plastycznych.

Konkurs Gminny z okazji "65 rocznicy zakończenia II wojny światowej".

festiwal

Druga wojna światowa była największym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym w historii. Wzięło w niej udział 61 krajów. Podczas wojny zginęło przeszło 35,5 mln ludzi. Łączne wydatki wszystkich państw przeznaczone na finansowanie konfliktu wyniosły kolosalną sumę 1,166 bln dolarów.

Druga wojna światowa przyniosła ludziom głód, cierpienie, śmierć, epidemie i rozpacz. Współczesna młodzież musi wiedzieć że wojna to zło. Konflikt zbrojny niczego nie rozstrzyga. Cierpią niewinni ludzie. Warto w tym miejscu wspomnieć słowa Zofii Nałkowskiej Ludzie ludziom zgotowali ten los.

Jednym z krajów najbardziej dotkniętych skutkami działań wojennych była Polska. Młodzież powinna pamiętać, iż Polacy z niezwykłym poświęceniem walczyli na wszystkich frontach. Przelewali krew o wolność innych narodów z nadzieją, że z ich bohaterstwa powstanie wolne państwo polskie.

festiwal

Aby zainteresować młodzież losami Polaków i dziejami naszego kraju podczas drugiej wojny światowej nauczycielki historii z naszej gminy: Barbara Zbigniewicz i Bernadeta Chlebicka zorganizowały gminny konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbył się dnia 24 maja br. Dla uczestników konkursu zostały ufundowane nagrody książkowe o tematyce związanej z historią i II wojną światową. Nagrody ufundowali:
Wójt Gminy Spytkowice - Łucja Molenda
Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Miejscu
Rada Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach

Zmagania konkursowe przyniosły dzieciom dużo radości. Uczniowie wykazali się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową. Rywalizowali w zróżnicowanych kategoriach np. praca z mapą, analiza tekstów źródłowych, odgadywanie postaci historycznych ze zdjęć, karykatura, film historyczny. W skład komisji konkursowej wchodzili: Ksiądz proboszcz z Ryczowa Adam Ogiegło oraz nauczyciele historii Janina Jezierska-Bobak i Mariusz Krystian.

festiwal

Wyniki konkursu w kategorii Szkół Podstawowych były następujące:
I. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach (P. Fabin, M. Fryc, D. Kaszuba)
II. miejsce: Szkoła Podstawowa w Miejscu ( E. Zawiła, K. Mamoń, A. Pułecka)
III. miejsce: Szkoła Podstawowa w Bachowicach ( W. Stasiak, P. Sieprawski, G. Knapik)
IV. miejsce: Szkoła Podstawowa w Ryczowie (S. Kucharczyk, A. Stokłosa, A. Brania)
V. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach ( B. Antosz, A. Kaczkoś, A. Garus)

Wyniki konkursu w kategorii Gimnazjum były następujące:
I. miejsce: Gimnazjum nr 1 w Spytkowicach ( P. Chodacka, J. Starowicz, M. Koza)
II. miejsce: Gimnazjum w Bachowicach ( E. Wróbel, Z. Świerguła, M. Nocula)
III. miejsce: Gimnazjum w Ryczowie ( O. Gierek, G. Wawrzak, R. Gomolak)

Na zakończenie zmagań wszystkim uczestnikom nagrody książkowe i dyplomy w wręczył Pan Robert Dziuba - Zastępca Wójta Gminy.

W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom, uczestnikom i nauczycielom historii za wspaniałe przygotowanie uczniów do zmagań historycznych. Mamy nadzieję, że tradycja konkursów promujących dzieje naszego narodu będzie kontynuowana każdego roku szkolnego.

fotogaleria >>>>>>

Bernadeta Chlebicka


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.