WYBORY DO WALNEGO ZGROMADZENIA IZB ROLNICZYCHW DNIU 31 MAJA 2015 r. W GODZINACH OD 8.00-18.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W SPYTKOWICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 12 ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO IZB ROLNICZYCH W OKREGU WYBORCZYM NR 129 W SPYTKOWICACH

UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA SĄ:
   - OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE BĘDĄCE PODATNIKAMI PODATKU ROLNEGO
   - OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE BĘDĄCE PODATNIKAMI PODATKU DOCHODOWEGO Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W OKRĘGU WYBORCZYM
   - CZŁONKOWE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ, POSIADAJĄCY WKŁADY GRUNTOWE W TYCH SPÓŁDZIELNIACH.


O G Ł O S Z E N I E
Okręgowej Komisji Wyborczej w Spytkowicach

Okręgowa Komisji Wyborcza nr 129 w Spytkowicach informuje, że w dniach od 11 do 15 maja 2015 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Spytkowicach w pokoju nr 8 będą wyłożone do wglądu listy Członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania w dniu 31 maja 2015 r.

Przewodniczący
Okregowej Komisji Wyborczej
w Spytkowicach

Kazimierz FrycO G Ł O S Z E N I E

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 129 w Spytkowicach informuje, że celem przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Spytkowice w powiecie Wadowickim pełni dyżur w dniach:
   - 7 maja 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 10.00
   - 11 maja 2015 r. od godz. 14.00 do godz. 15.00

w siedzibie komisji tj. Świetlicy Wiejskiej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.

Przewodniczący
Okregowej Komisji Wyborczej
w Spytkowicach

Kazimierz Fryc

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.