OSP RYCZÓW


ul.Szkolna 7
34-115 Ryczów


Zarząd

Prezes - Ryba Marian,
Wiceprezes - Naczelnik- Bogdan Suślik,
Wiceprezes - Jędra Rafał,
Za-ca Naczelnika - Kubarek Jan,
Sekretarz - Suślik Łukasz,
Skarbnik - Gańko Zygmunt,
Gospodarz - Suślik Anna,
Członek Zarządu - Kubarek Maksymilian,
Członek Zarządu - Maślona Piotr.Remiza OSP Ryczów wyremontowana

Z początkiem października oddano do użytku pomieszczenia dawnego Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. Dzięki staraniom Wójta Gminy Spytkowice, obiekt został gruntownie zmodernizowany i przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy wreszcie otrzymali to, o co usilnie prosili i na co czekali od wielu lat.

Zakres wykonanych prac był niezwykle szeroki. Zawierał przede wszystkim remont pomieszczeń biurowych, łazienek i klatki schodowej tj. wykonanie prac demontażowych i przygotowawczych, położenie tynków, malowanie, wymiana drzwi i wykładzin, montaż balustrad oraz wykonanie posadzki płytkowej. Wyremontowano również garaż i szatnię poprzez rozbiórkę starych elementów, wykonanie podkładów betonowych, posadzki oraz izolacji przeciwwilgociowej. Ponadto przeprowadzono przegląd instalacji sanitarnych i elektrycznych i wymieniono m.in. podejścia z rur kanalizacyjnych, grzejniki, oprawy oświetleniowe i inne urządzenia nienadające się do codziennego użytku.

Koszt wykonanych robót wyniósł 68041,73 zł z czego w ramach programu "Małopolskie Remizy" oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskano dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy złotych.


Zebranie OSP Ryczów

W niedzielę 10 lutego w sali WDK w Ryczowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Ryczów. Marian Ryba Prezes OSP powitał druhów i zaproszonych gości tj. Wójta Gminy Spytkowice, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego Z OSP RP druha Mariusza Krystiana, Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Dębskiego oraz Kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa Jerzego Gawędę. Po zapoznaniu obecnych z porządkiem zebrania uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w ostatnim roku dh. Józefa Szweda - Członka Honorowego OSP w Ryczowie. W dalszej części odczytano sprawozdania: z działalności, finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz przedstawiono i zatwierdzono plan działalności i finansowy OSP na rok bieżący. Druhowie udzielili absolutorium dla zarządu OSP. Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu zaproszonym gościom. Wójt Gminy poruszył m.in. temat związany z modernizacją pomieszczeń dla straży oraz stworzeniem sali prób dla orkiestry. Zebranie zakończyło się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem.osp ryczow zebrania osp ryczow zebrania osp ryczow zebrania osp ryczow zebrania
osp ryczow zebrania osp ryczow zebrania osp ryczow zebrania osp ryczow zebraniaPoświęcenie samochodu OSP Ryczów

W dniu 28 lipca 2012 r. o godzinie 13.30 zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie rozpoczęły się uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem samochodu pożarniczego. Następnie strażacy wraz z Orkiestrą Dętą z Ryczowa przemaszerowali do kościoła w Ryczowie, gdzie Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii, ksiądz kanonik Adam Ogiegło. Po Mszy Św. na placu apelowym przed Domem Strażaka odbył się uroczysty apel. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem dowódca uroczystości złożył raport najstarszemu rangą oficerowi - Wojewodzie Małopolskiemu Panu Andrzejowi Haręźlakowi, po czym przy dźwiękach Hymnu Narodowego nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt. W dalszej części Prezes Zarządu OSP w Ryczowie druh Marian Ryba przywitał zaproszonych gości, strażaków oraz mieszkańców, a druhna Anna Suślik przedstawiła krótko rys historyczny OSP Ryczów i przebieg starań o pozyskanie nowego pojazdu. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki STEYR GBA 4/16, zakupionego ze środków własnych OSP i dotacji Urzędu Gminy Spytkowice. Symbolicznego przekazania kluczyków i dokumentów pojazdu dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian wraz z Prezesem Zarządu OSP w Ryczowie druhem Marianem Rybą, a z ramienia straży odebrał je Naczelnik OSP - druh Bogdan Suślik, który z kolei przekazał te insygnia kierowcy - konserwatorowi OSP, druhowi Romanowi Maślonie. Następnie aktu poświęcenia samochodu dokonał ks. Adam Ogiegło, poczym głos zabrali przybyli Gości przekazując listy gratulacyjne oraz wygłaszając okolicznościowe przemówienia. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Poseł na Sejm RP- Tadeusz Arkit, Senator RP - Andrzej Pająk, Wicewojewoda Małopolski - Andrzej Harężlak, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko, Starosta Powiatu Wadowickiego - Jacek Jończyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Józef Łasak, Zastępca Dowódcy JRG w Andrychowie st. kpt. Henryk Maciejczyk, Wójt Gminy Spytkowice - Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Piórowski. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie.samochod osp ryczow samochod osp ryczow samochod osp ryczow samochod osp ryczow
samochod osp ryczow samochod osp ryczow samochod osp ryczow samochod osp ryczow
samochod osp ryczow samochod osp ryczow samochod osp ryczow

90 - lecie OSP w Ryczowie

Obchody tego dostojnego Jubileuszu miały miejsce w niedzielę 2 października br. Uroczystości rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji jednostek OSP z terenu gminy Spytkowice. Następnie naczelnik OSP Ryczów Bogdan Suślik poprowadził pododdział i poczty sztandarowe do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę Świętą, którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. kan. Adam Ogiegło. Po Mszy Św. pododdziały na czele z Orkiestrą Dętą z Ryczowa przemaszerowały przed dom strażaka, gdzie odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie jednostki.

Dowódca uroczystości kpt. Tomasz Kasperek złożył Wojewodzie Małopolskiemu Panu Andrzejowi Harężlakowi meldunek o gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystego apelu , po czym przy dźwiękach Hymnu Narodowego nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt. W dalszej części Prezes Zarządu OSP w Ryczowie druh Marian Ryba przywitał przybyłych na Jubileusz zaproszonych gości, strażaków oraz mieszkańców. W imieniu strażaków jednostki Jubilatki druhna Anna Suślik przedstawiła krótko historię i dorobek OSP Ryczów. Druhów, którzy już odeszli, a którzy tworzyli tę piękną historię, uczczono chwilą ciszy, natomiast kilku jej obecnym członkom za ofiarną służbę przyznano odznaczenia i odznaki korporacyjne.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Józef Jędra s. Stanisława
- druh Stanisław Łabudzik s. Józefa
- druh Józef Maślona s. Władysława
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Jarosław Chudy s. Józefa
- druh Tadeusz Kozioł s. Józefa
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Łukasz Chudy s. Józefa
- druh Krzysztof Maślona s. Józefa
Złota Odznaka "Strażak Wzorowy":
- druh Rafał Jędra s. Józefa
- druh Mariusz Maj s. Kazimierza
- druh Piotr Maślona s. Jerzego

Dekoracji dokonali druh Józef Cholewka - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP oraz druh Mariusz Krystian - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku w Spytkowicach w towarzystwie druha Mariana Ryby - Prezesa OSP Ryczów.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90 - lecie powołania do życia OSP Ryczów. Odsłonięcia dokonał druh Marian Ryba - Prezes Zarządu OSP wraz z Panem Mariuszem Krystianem Wójtem Gminy Spytkowice i zarazem Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Na zakończenie uroczystości o zabranie głosu poproszono przybyłych gości, którzy w swych wystąpieniach podkreślali ogromne zasługi OSP, jak i to, że straż to najstarsza organizacja społeczna ciesząca się największym zaufaniem wśród ludzi. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem.

Swoją obecnością uroczystości jubileuszowe zaszczycili m.in.: Pan Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski, druh Józef Cholewka - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Pan Jacek Jończyk - Starosta wadowicki, Pan Józef Łasak - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Kozioł - Radny Rady Powiatu Wadowickiego, mł. bryg. Paweł Kwarciak - Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, insp. Maria Łopusińska - Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach.

Z okazji Jubileuszu 90 - lecia istnienia OSP w Ryczowie Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian złożył podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią działalność społeczną na rzecz tej Jednostki dla druha Józefa Szweda i druha Tadeusza Klai - Członków Honorowych OSP w Ryczowie.fotogaleria >>>>>>
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.