GIMNAZJA

szkoła spytkowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
Gimnazjum nr 1 w Spytkowicach

ul. Szkolna 14
Dyrektor - Maria Mróz
Tel. 033/8791-814
http://www.gimspytkowice.iap.pl/
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
Gimnazjum nr 2 w Ryczowie

ul. Szkolna 18
Dyrektor - Dorota Fryc-Piętak
Tel. 033/8790-068
http://www.gimryczow.iap.pl

Regulamin korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ryczowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
Gimnazjum nr 3 w Bachowicach

ul. Księdza Gołby 1
Dyrektor - Małgorzata Balonek
Tel. 033/ 8791-892
http://www.zspbachowice.pl/

Regulamin korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bachowicach

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.