WYBORY PREZYDENCKIE 2015


Frekwencja w II turze wyborów Prezydenta RP w Gminie Spytkowice


   Nr Obwodu      Adres Komisji Obwodowej       Procent frekwencji   
1
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach   56,8
2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie53,8
3
Dom Wiejski w Miejscu62,6
4
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach54,5
5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach56,5
6
Dom Strażaka w Półwsi53,2
GMINA OGÓŁEM55,8


Liczba ważnie oddanych głosów w II turze wyborów Prezydenta RP ogółem w Gminie Spytkowice


   Lp.      Nazwisko i Imię       Liczba głosów       Procent oddanych głosów   
2
DUDA Andrzej Sebastian295866,22
4
KOMOROWSKI Bronisław Maria150933,78


Liczba ważnie oddanych głosów w I turze wyborów Prezydenta RP w poszczególnych obwodach


   Lp.      Nazwisko i Imię       Bachowice       Ryczów      Miejsce      Spytkowice-Przewóz       Spytkowice      Półwieś   
2
DUDA Andrzej Sebastian710 (71,94%)739 (65,75%)209 (64,31%)325 (61,67%)797 (62,56%)178 (77,39%)
4
KOMOROWSKI Bronisław Maria277 (28,06%)385 (34,25%)116 (35,69%)202 (38,33%)477 (37,44%)52 (22,61%)
Frekwencja w I turze wyborów Prezydenta RP w Gminie Spytkowice


   Nr Obwodu      Adres Komisji Obwodowej       Procent frekwencji   
1
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach   49,4
2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie45,5
3
Dom Wiejski w Miejscu55,9
4
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach46,4
5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach47,4
6
Dom Strażaka w Półwsi42,5
GMINA OGÓŁEM47,5


Liczba ważnie oddanych głosów w I turze wyborów Prezydenta RP ogółem w Gminie Spytkowice


   Lp.      Nazwisko i Imię       Liczba głosów       Procent oddanych głosów   
1
BRAUN Grzegorz Michał180,47
2
DUDA Andrzej Sebastian190850,01
3
JARUBAS Adam Sebastian360,94
4
KOMOROWSKI Bronisław Maria97225,48
5
   KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard   1153,01
6
KOWALSKI Marian Janusz130,34
7
KUKIZ Paweł Piotr63116,54
8
OGÓREK Magdalena Agnieszka822,15
9
PALIKOT Janusz Marian290,76
10
TANAJNO Paweł Jan30,08
11
WILK Jacek80,21


Liczba ważnie oddanych głosów w I turze wyborów Prezydenta RP w poszczególnych obwodach


   Lp.      Nazwisko i Imię       Bachowice       Ryczów      Miejsce      Spytkowice-Przewóz       Spytkowice      Półwieś   
1
BRAUN Grzegorz Michał4 (0,46%)2 (0,21%)3 (1,02%)6 (1,33%)3 (0,28%)0 (0%)
2
DUDA Andrzej Sebastian492 (57,21%)464 (48,59%)127 (43,05%)206 (45,78%)494 (46,17%)125 (67,57%)
3
JARUBAS Adam Sebastian14 (1,63%)0 (0%)1 (0,34%)3 (0,67%)16 (1,49%)2 (1,08%)
4
KOMOROWSKI Bronisław Maria176 (20,46%)255 (26,70%)70 (23,73%)126 (28%)322 (30,09%)23 (12,43%)
5
   KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard   26 (3,02%)28 (2,93%)15 (5,08%)10 (2,22%)33 (3,08%)3 (1,62%)
6
KOWALSKI Marian Janusz2 (0,23%)2 (0,21%)1 (0,34%)3 (0,67%)5 (0,47%)0 (0%)
7
KUKIZ Paweł Piotr125 (14,53%)178 (18,64%)57 (19,32%)82 (18,22%)165 (15,42%)24 (12,97%)
8
OGÓREK Magdalena Agnieszka17 (1,98%)18 (1,88%)11 (3,73%)8 (1,78%)21 (1,96%)7 (3,78%)
9
PALIKOT Janusz Marian1 (0,12%)7 (0,73%)10 (3,39%)1 (0,22%)9 (0,84%)1 (0,54%)
10
TANAJNO Paweł Jan0 (0%)1 (0,1%)0 (0%)2 (0,44%)0 (0%)0 (0%)
11
WILK Jacek3 (0,35%)0 (0%)0 (0%)3 (0,67%)2 (0,19%)0 (0%)OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BACHOWICACH
BACHOWICE, UL. KS. GOŁBY 1
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
10.05.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w BACHOWICACH

Mirosław Szewczyk


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RYCZOWIE
34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 18
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
10.05.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w RYCZOWIE

Joanna Wójcik – Żmuda


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCU
MIEJSCE, UL. FLORIANA 62
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
10.05.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w MIEJSCU

Jan Góral


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SPYTKOWICACH
34 – 116 SPYTKOWICE, UL. WIŚLANA 53
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
10.05.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 w SPYTKOWICACH

Stanisława Szarek


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SPYTKOWICACH
34 – 116 SPYTKOWICE, UL. SZKOLNA 14
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
10.05.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w SPYTKOWICACH

Jan Rybarski


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
Z SIEDZIBĄ W DOMU STRAŻAKA W PÓŁWSI
PÓŁWIEŚ, UL. ŚWIĘTEGO FLORIANA 28
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
10.05.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w PÓŁWSI

Anna Gierek
INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o sporządzeniu spisu wyborców i jego udostępnieniu


Podaję do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 23 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości.

Druki wniosku pobrać można w Urzędzie Gminy - biuro Dziennika Podawczego (parter) lub pokój nr 23 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl /zakładka/ Wybory Prezydenckie 2015


ZAŁĄCZNIK:
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz Krystian


Apel Państwowej Komisji Wyborczej do WyborcówPaństwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.
Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców

Informacja o dopisaniu do spisu wyborców


W wyborach Prezydenta RP, każdy wyborca może zostać dopisany do spisu wyborców na jego pisemny wniosek, złożony do Urzędu Gminy.
Dotyczy to wyborcy który:
a) czasowo przebywa na terenie Gminy,
b) nigdzie nie jest zameldowany, a przebywa na obszarze Gminy.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu, należy złożyć do Urzędu Gminy do 5 dni przed wyborami tj. do 5 maja 2015 roku do godz. 1530
Wzór wniosku można pobrać:
Strona internetowa Gminy zakładka: Wybory/ Wybory prezydenckie 2015,
BIP,
Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 23, II piętro,
Dziennik Podawczy Urzędu, parter.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 23, II piętro,
tel. 33 879 18 20 wew. 48 lub 53.
W godzinach pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 17.00
Piątek 7.30 - 14.00

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców,
- Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
1. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
2. wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3. wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
c) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
d) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
e) osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM?
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Można przy tym zostać pełnomocnikiem tylko jednej osoby. W wyjątkowej sytuacji pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełnomocnikiem nie może być:
a) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
b) mąż zaufania;
c) kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

SPORZĄDZENIE WNIOSKU:
Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do wójta najpóźniej w 6 dniu przed dniem wyborów, tj. do 4 maja 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:
a) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
b) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
c) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 23, II piętro,
tel. 33 879 18 20 wew. 48 lub 53.
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30
Środa 7:30-17:00
Piątek 7:30- 14:00

COFNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wybory Prezydenta RP zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego


W wyborach Prezydenta RP każdy wyborca ma prawo do głosowania korespondencyjnego.
Głosowanie korespondencyjne rozumiane jest jako możliwość udziału w głosowaniu bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawiennictwa w obwodowej komisji wyborczej.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:
- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Spytkowice.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 23, II piętro,
tel. 33 879 18 20 wew. 48 lub 53.
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30
Środa 7:30-17:00
Piątek 7:30- 14:00

OPŁATY:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik Urzędu Gminy doręcza pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Do pakietu wyborczego, poza kopertą zwrotną i kartą (kartami) do głosowania, dołączony zostanie formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
Podpisane oświadczenie wraz ?z wypełnioną kartą do głosowania trzeba będzie przesłać w kopercie zwrotnej. Koperty zwrotne powinny zostać doręczone właściwej obwodowej komisji wyborczej najpóźniej do czasu zakończenia głosowania tj. do godz. 21:00.
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY SPYTKOWICE W ZAKŁADCE WYBORY ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY NA I PIĘTRZE.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
- Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
1) zaadresowaną kopertę zwrotną;
2) kartę do głosowania;
3) kopertę na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
5) niniejszą instrukcję.
Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braillea
2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej, zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
5. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
6. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić w dowolnej Placówce Poczty Polskiej na terenie kraju najpóźniej na 4 dni przed dniem głosowania tj. do 6 maja 2015 r. (środa), a na terenie Gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców- najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania, tj. do 7 maja 2015 r. (czwartek).
7. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy w Spytkowicach, przy ul. Zamkowej 12, 34-116 Spytkowice, w godzinach jego urzędowania tj.
Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30
Środa 7:30-17:00
Piątek 7:30- 14:00.

Wyborca może także w dniu głosowania tj. 10 maja, od godz. 7.00 do godz. 21.00, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego zgłosić potrzebę jej odbioru pod adresem wskazanym przez wyborcę. Wówczas przedstawiciel Poczty Polskiej S.A. odbierze od wyborcy kopertę zwrotną najpóźniej do czwartku, tj. do 7 maja 2015 r.


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.