PÓŁWIEŚ

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Półwieś

Maślona Stanisław
34- 115 Ryczów
Półwieś 28 a
0-33/8790 341
0 512 244 094

RADA SOŁECKA WSI PÓŁWIEŚ

1) BRANIA Wojciech Rajmund

2) JENCZAŁA Bożena Władysława

3) ODROWĄŻ Krzysztof Stanisław

4) TOMSKA Barbara MariaProtokoły z zebrań wiejskich:


PROTOKÓŁ Nr 4/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego się w dniu 5 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ 2/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2016 roku

PROTOKÓŁ NR 1/ 16 z zebrania wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 18 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ NR 5/15 z zebrania wiejskiego Sołectwa Półwieś, odbytego w dniu 19 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś, które odbyło się w dniu 9 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR 3/14 z zebrania wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 9 marca 2014 roku

PROTOKÓŁ NR 2/13 z zebrania wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 17 marca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR 1/12 z zebrania wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 18 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 5 / 11 z zebrania wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 10 kwietnia 2011 roku


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.