RADA GMINY - KADENCJA 2014-2018

Przewodniczący:
Jerzy Piórowski

Wiceprzewodniczący:
Marian Ryba
Marian Szewczyk


Skład Rady
Krzysztof Byrski
Adam Chodacki
Lucyna Kozak
Zbigniew Malaga
Stanisław Maślona
Arkadiusz Stańczyk
Grażyna Stańczyk
Katarzyna Stokłosa
Krzysztof Gierek
Andrzej Podolski
Marcin Berniak
Marek Gajowy


Komisja Budżetu i Infrastruktury

Przewodniczący:
Grażyna Stańczyk

Wiceprzewodniczący:
Marian Ryba

Skład Komisji
Krzysztof Byrski
Adam Chodacki
Zbigniew Malaga
Stanisław Maślona
Arkadiusz Stańczyk
Marian Szewczyk


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Przewodniczący:
Lucyna Kozak

Wiceprzewodniczący:
Marek Gajowy

Skład Komisji
Marcin Berniak
Krzysztof Gierek
Andrzej Podolski
Katarzyna Stokłosa


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Stanisław Maślona

Skład Komisji
Krzysztof Byrski
Zbigniew Malaga

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.