WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (zarejestrowanych) DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE, P. WADOWICE

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Rokowski Bogdan Prezes LKS ASTRA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 48
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
2 Stańczyk Paweł

Adam Górecki
Prezes LKS BOROWIK Bachowice

Wiceprezes
34 - 116 Spytkowice
Bachowice,
ul. Pod Borem 63
pawelpst@o2.pl Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
3 Maślona Marcin

Michał Wołoch
Prezes WKS VICTORIA Półwieś


Skarbnik
34 - 115 Ryczów
Półwieś, ul. Górna 71
victoriapolwies@gmail.com Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
4 Włosiak Maria Prezes LKS ORZEŁ Ryczów 34 - 115 Ryczów
ul. Spokojna 58
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
5 Mamoń Wojciech Prezes KTS VICTORIA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice,
ul. Wadowicka 106
victoriaspytkowice@gmail.com Stowarzyszenie
6 Nocula Ewa Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bachowicach 34 - 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 119
------------ Stowarzyszenie
7   Kozak Lucyna   Prezes Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" 34-116 Spytkowice,
ul. Zamkowa 12
stowarzyszenie.jestesmyrazem@interia.pl Stowarzyszenie
8 Gierek Krzysztof

Ciemiera Jadwiga
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi


Sekretarz
34 - 115 Ryczów
ul. Szkolna 7
------------ Stowarzyszenie
9 Sztaba Teresa Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 12
tmzspytkowice@hotmail.com Stowarzyszenie
10 Gębczyk Zofia Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35
------------ Stowarzyszenie
11 Gołba Zofia Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 33
------------ Stowarzyszenie
12 Fryc Franciszek

Piotrowski Krzysztof

Piętak Władysław
Prezes Koła Łowieckiego HUBERT


Łowczy


Skarbnik
34 - 115 Ryczów
ul. Jana III Sobieskiego 115
------------ Stowarzyszenie
13 Michalec Józef Prezes OSP Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Wadowicka 45
------------ Stowarzyszenie
14 Dębski Tadeusz Prezes OSP Bachowice 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 34
debskitadeusz@wp.pl Stowarzyszenie
15 Ryba Marian Prezes OSP Ryczów 34 - 115 Ryczów,
ul. Tęczowa 33
------------ Stowarzyszenie
16 Giermek Rafał Prezes OSP Miejsce 34 - 116 Spytkowice
Miejsce, ul. Floriana 29
------------ Stowarzyszenie
17 Kozioł Paweł Prezes OSP Półwieś 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Górna 38
------------ Stowarzyszenie
18 Kufel Józef Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Zator- Sekcja Bachowice 34 - 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 15
------------ Stowarzyszenie
19 Przystał Leon Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Alwernia - Sekcja Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Nad Kanałem 38
------------ Stowarzyszenie
20 Kozioł Paweł Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Zator -Sekcja Spytkowice 34 - 115 Ryczów, Półwieś,
ul. Rzeczna 14
------------ Stowarzyszenie
21 Tarabuła Marta Prezes Fundacji Pałac w Ryczowie 34 - 115 Ryczów,
ul. Szkolna 30
------------ Fundacja
22 Ks. Franciszek Jeleśniański Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Ks. Gołby 18 ------------ Organizacja kościelna


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ( zarejestrowanych ) SPOZA TERENU GMINY SPYTKOWICE, P. WADOWICE DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ JEJ MIESZKAŃCOW


  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Jurczak Zbigniew Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej 34 - 110 Wadowice ul. Zatorska 7 tmzw@wp.pl Stowarzyszenie
2 Miśkiewicz Marek

Kubas Tomasz
Prezes Międzyszkolnego Klubu Kajakowego

Wiceprezes
34 - 115 Ryczów Łączany 412 kajaki.mkk@interia.pl Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3 Jończyk Bogumiła

Szymańska Joanna
Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych


Członek
34-100 Wadowice, Os. XX-lecia 1 stowarzyszenie@dacszanse.pl Stowarzyszenie
4 Misiarz Władysława

Warzecha Stanisława
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD


Wiceprezes
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 22 ------------ Stowarzyszenie
5 Ks. Bogdan Kordula


Michał Latko
Dyrektor CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach
30-656 Kraków ul. M. Ossowskiego 5,

34-116 Spytkowice ul. Górki 28 a
------------ Stowarzyszenie
6 Marek Ciepły Prezes Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta "VICTIORIA" 34 - 100 Wadowice, ul. Lwowska 7 ------------ Stowarzyszenie


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (Nie zarejestrowanych) DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE, P. WADOWICE


  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Telefon,
e - mail
Adres zamieszkania
1 Bożena Jenczała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Półwsi
------------ 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Zatorska 13
2 Lucyna Kozak Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Bachowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 64
3 Janina Koterwas Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Ryczowie
------------ 34 - 115 Ryczów
ul. Oświęcimska 10
4 Janina Barcik Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Miejscu
------------ 34 - 116 Spytkowice
Miejsce ul. Folwarczna 22
5 Zofia Gębczyk Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów
w Spytkowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.