RYCZÓW

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Ryczów

Fryc Kazimierz Jóżef
ul. Jana Pawła II
34-115 Ryczów
33/879-02-55

RADA SOŁECKA WSI RYCZÓW

1) GIEREK Bronisława Anna

2) KLAJA Adrian

3) KRYSTIAN Magdalena Izabela

4) LURIE – CHUDY Irena

5) ŁABUDZIK Zofia

6) RYBA Ewa

7) SENDERA Władysława

8) WŁOSIAK Piotr Jarosław

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.