DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

HARMONOGRAM DYŻURÓW
Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice oraz Zastepców Przewodniczącego


Poniedziałek 9:00 -11:00
Środa 15:00 -17:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice przyjmuje strony:


Poniedziałek 9.00 -11:00
Środa 15:00 -17:00


HARMONOGRAM DYŻURÓW
Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Spytkowice


Piątek 13:30 -15:30
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.