2017.10.31 - Dostawa oprogramowania i licencji systemu e-Urząd oraz modernizacja strony internetowej
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania i licencji systemu e-Urząd dla potrzeb Zamawiającego w podziale na części i obejmuje:
- CZĘŚĆ I Dostawę wraz z wdrożeniem e-Usług
- CZĘŚĆ II Modernizację strony internetowej
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-10-23, godzina: 10:00

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.