OŚRODKI KULTURY GMINY SPYTKOWICE

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Ul. Zamkowa 12
Dyrektor - Ewa Byrska
Tel. 033/8791-555
E-mail: kultura@gokspytkowice.pl

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.