OSP PÓŁWIEŚ


ul.Świetego Floriana 28
34-115 Ryczów


Zarząd

Prezes - Kozioł Paweł,
Wiceprezes-Naczelnik- Mostowik Marek,
Wiceprezes - Stokłosa Łukasz,
Za-ca Naczelnika - Drożdż Piotr,
Sekretarz - Brania Krzysztof ,
Skarbnik - Mostowik Adam,
Członek Zarządu - Maślona Maciej,
Członek Zarządu - Łąka Krzysztof.Spełnione marzenie - nowy samochód dla OSP Półwieś

Dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem dh Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do sołectwa Półwieś trafił nowy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350. Tym samym spełnia się kolejne marzenie strażaków z Półwsi. Wreszcie mają do swojej dyspozycji nowy samochód bojowy dzięki czemu będą mogli w pełni wspierać swoich kolegów strażaków z innych miejscowości Gminy Spytkowice w prowadzonych akcjach ratunkowych.

"Dzięki przychylności Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nasze Ochotnicze Straże Pożarne wzbogaciły się w ciągu kilku ostatnich dni o dwa lekkie samochody pożarnicze. Przekazanie nowego pojazdu ochotnikom z Półwsi jest dość symboliczne - ponieważ w tym dniu "kończy służbę" w Naszej Gminie ostatni wóz bojowy marki Żuk. Dlatego ta data będzie symboliczna. Bez wątpienia wzrasta sprawność bojowa jednostki w Półwsi co na pewno przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w całej Gminie Spytkowice." - komentuje Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice.

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu największym marzeniem sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Półwsi było to, by ich drużyna nie przestała istnieć. Zdecydowane wsparcie Władz Gminy Spytkowice pozwoliło niemalże reaktywować na nowo tę działalność. Dzisiaj ochotnicy z Półwsi cieszą się nowym samochodem, a rok temu przebudowanym od podstaw, nowym budynkiem Domu Strażaka, a Mieszkańcy Półwsi i całej Gminy Spytkowice zwiększonym bezpieczeństwem.


Święto OSP PółwieśSobota 7 września była pięknym i ważnym dniem dla społeczności sołectwa Półwieś. Piękny dzień zapewniała nie tylko ciepła i słoneczna aura, ale przede wszystkim ważna uroczystość, podczas której tutejszej Jednostce OSP został nadany oraz poświęcony sztandar.

Tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Półwsi sięgają lat 30-tych XX wieku. Jak wiele tego typu jednostek, aktywnie działała i włączała się w życie społeczne swojej wsi. Wiele akcji i prac inicjowanych i wspieranych przez druhów strażaków pozostawiło trwały ślad w infrastrukturze sołectwa. Ostatnie lata były jednak trochę gorsze, działalność Jednostki z uwagi m.in. na niewielki skład osobowy nie była zbyt wyraźna. Ten stan rzeczy postanowił zmienić sołtys wsi Pan Stanisław Maślona, który przy wsparciu Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana zorganizował zebranie, na które zaproszono wszystkich chętnych do działalności w straży pożarnej. Pomysł był bardzo udany, dzięki czemu dziś aktywnie w życiu Jednostki OSP uczestniczy 22 druhów. Wybrano nowy Zarząd na czele z Prezesem Pawłem Kozłem oraz Naczelnikiem Markiem Mostowikiem. Wraz z nowym składem Zarządu wnieśli oni dynamizm w działalność jednostki oraz postanowili, że pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie wykonanie oraz nadanie i poświęcenie sztandaru dla Jednostki.

Z uwagi na szczupłe środki finansowe, zadanie to było b. trudne, jednakże dużą ofiarnością wykazali się Mieszkańcy wsi Półwieś, którzy pospieszyli z pomocą w realizacji tego pomysłu, dzięki czemu udało się wykonać piękny sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się na placu apelowym przed budynkiem Domu Strażaka, gdzie zgromadziły się poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy, Mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Wśród nich można było dostrzec m.in. Senatora RP Pana Andrzeja Pająka, Ks. Adama Ogiegłę - proboszcza parafii Ryczów, księdza Kanonika Stanisława Kocańdę, Księdza Wojciecha Wylęgałę, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Józefa Łasaka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach druha Pawła Kwarciaka, Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie druha Antoniego Kwarciaka, Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana, Sołtysa wsi Półwieś, a zarazem Radnego Rady Gminy Pana Stanisława Maślonę, Radnych Rady Gminy Spytkowice: Panów Mariana Rybę, Ryszarda Mroza i Zbigniewa Malagę, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Panią Dorotę Fryc-Piętak, Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach druha Tadeusza Dębskiego.

Pierwszym punktem programu było złożenie przez Dowódcę Uroczystości raportu Komendantowi Powiatowemu PSP w Wadowicach. Następnie przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt flagę państwową. Po hymnie Prezes OSP Półwieś dh Paweł Kozioł przedstawił krótki rys historyczny jednostki. Po wystąpieniu prezesa OSP nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości tj. przekazanie sztandaru. W imieniu Mieszkańców sołectwa Półwieś sztandar został przekazany przez sołtysa wsi Pana Stanisława Maślonę na ręce członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie druha Antoniego Kwarciaka, który z kolei wręczył go Prezesowi OSP Półwieś. Po przyjęciu sztandaru został on zaprezentowany i przekazany pocztowi sztandarowemu.

Z okazji tak ważnej uroczystości Wójt Gminy odznaczył zasłużone osoby, które swoją pracą wniosły wkład w rozwój Straży w Półwsi. Wyróżnieni zostali: Andrzej Zybek, Kazimierz Fryc, Józef Domagała, Krystyna Morek, Jerzy Morek, Józef Szcząber, Danuta Szcząber, Józef Brania, Władysława Bydoń, Stanisław Maślona, Krzysztof Mostowik, Piotr Gawęda, Stanisław Tyrała, Zdzisław Brania, Władysław Kozioł, Maria Kozioł. Okolicznościową statuetkę św. Floriana Wójt wręczył także jednostce OSP na ręce najstarszego czynnego strażaka druha Andrzeja Fryca. Statuetkę otrzymali również przedstawiciele Sekcji Młodzieżowej.

Po odznaczeniach przyszła kolej na przemówienia zaproszonych gości i przemarsz do Kościoła parafialnego w Ryczowie, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem proboszcza Parafii Ks. Kanonika Adama Ogiegły, podczas której został poświęcony sztandar.

Sztandar jednostki jest ręcznie tkany i malowany. Został wykonany talentem i pracą siostry zakonnej, która uwieczniła na nim postać św. Floriana. Na sztandarze widnieje również herb Półwsi, wizerunek Matki Bożej Królowej Polski z Kościoła parafialnego w Ryczowie oraz herb Gminy Spytkowice.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do Sali Wiejskiego Domu Kultury, gdzie zakończono część oficjalną i zaproszono wszystkich na uroczysty obiad.

fotogaleria >>>>>>


Zebranie OSP Półwieś

W dniu 3 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Półwsi rozliczające rok 2012. W zebraniu udział wzięli zaproszeni gości tj. Wójt Gminy Spytkowice , a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Z OSPRP druh Mariusz Krystian, Komendant Gminny OSP w Spytkowicach Tadeusz Dębskie, Sołtys Wsi Półwieś Stanisław Maślona oraz sekretarz Rady Sołeckiej Barbara Tomska.

Rok 2012 w OSP Półwieś był rokiem odbudowy jednostki, w której szeregi wstąpiło ponad 20-tu nowych członków. Na zebraniu były także poruszane sprawy organizacyjne między innymi kwestia rozbudowy Domu Strażaka w Półwsi. Najważniejszym zadaniem stojącym przed jednostką w tym roku jest zakup sztandaru, który nie tylko podniesie prestiż jednostki, ale będzie także nas reprezentować podczas uroczystości Gminnym i Parafialnym.osp polwies zebrania osp polwies zebrania osp polwies zebrania osp polwies zebrania
osp polwies zebraniaGmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.