WYBORY PARLAMENTARNE 2015OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BACHOWICACH
BACHOWICE, UL. KS. GOŁBY 1
TEL. 33 8791 892
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
25.10.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w BACHOWICACH

Danuta Radwan


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RYCZOWIE
34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 18
TEL. 33 8790 068
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
25.10.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w RYCZOWIE

Maciej, Marian Szarek


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCU
MIEJSCE, UL. FLORIANA 62
TEL. 33 8791 827
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
25.10.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w MIEJSCU

Jan, Kazimierz Góral


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SPYTKOWICACH
34 – 116 SPYTKOWICE, UL. WIŚLANA 53
TEL. 33 8791 887
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
25.10.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 w SPYTKOWICACH

Beata Bryła


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SPYTKOWICACH
34 – 116 SPYTKOWICE, UL. SZKOLNA 14
TEL. 33 8791 814
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
25.10.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w SPYTKOWICACH

Joanna Wójcik – Żmuda


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
Z SIEDZIBĄ W DOMU STRAŻAKA W PÓŁWSI
PÓŁWIEŚ, UL. ŚWIĘTEGO FLORIANA 28
TEL. 663 238 382
INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
25.10.2015 r. O GODZ. 6.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w PÓŁWSI

Anna, Barbara Gierek


I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o sporządzeniu spisu wyborców i jego udostępnieniu


Podaję do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 23 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości.

Druki wniosku pobrać można w Urzędzie Gminy - biuro Dziennika Podawczego (parter) lub pokój nr 23 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl /zakładka/ Wybory Parlamentarne 2015


ZAŁĄCZNIK:
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)
https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)
https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.