WYBORY PREZYDENCKIE 2015FREKWENCJA W GMINIE SPYTKOWICE PODCZAS REFERENDUM DNIA 6.09.2015


Obwód głosowania Liczba osób uprawnionych
do udziału w referendum
Liczba wydanych kart do głosowania Procent frekwencji
Bachowice 1764 79 4,48
Ryczów 2121 113 5,33
Miejsce 536 64 11,94
Spytkowice i Lipowa 988 69 6,98
Spytkowice 2280 122 5,35
Półwieś 431 16 3,71
OGÓŁEM 8120 463 5,7


WYNIKI REFERENDUM DNIA 6.09.2015


Obwód głosowania Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP Utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa Wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika
Bachowice TAK NIE TAK NIE TAK NIE
65 11 15 61 77 1
Ryczów 91 16 20 89 96 9
Miejsce 50 13 11 53 56 7
Spytkowice i Lipowa 60 8 8 59 59 5
Spytkowice 100 21 25 96 116 5
Półwieś 14 2 13 3 16 0
Ogółem 380 71 92 361 420 27
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1, GMINA SPYTKOWICE

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BACHOWICACH
BACHOWICE, UL. KS. GOŁBY 1
TEL. 33 8791 892

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
06.09.2015 r. O GODZ. 5.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji do spraw referendum
Nr 1 w BACHOWICACH

Danuta Radwan


REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2, GMINA SPYTKOWICE

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 2
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W RYCZOWIE
34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 18
TEL. 33 8790 068

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
06.09.2015 r. O GODZ. 5.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji do spraw referendum
Nr 2 w RYCZOWIE

Stanisława Szarek


REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 3, GMINA SPYTKOWICE

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 3
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEJSCU
MIEJSCE, UL. FLORIANA 62
TEL. 33 8791 827

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
06.09.2015 r. O GODZ. 5.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji do spraw referendum
Nr 3 w Miejscu

Jan Kazimierz Góral


REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 4, GMINA SPYTKOWICE

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 W SPYTKOWICACH
34-116 SPYTKOWICE, UL. WIŚLANA 53
TEL. 33 8791 887

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
06.09.2015 r. O GODZ. 5.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji do spraw referendum
Nr 4 w Spytkowicach

Beata Bryła


REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5, GMINA SPYTKOWICE

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 5
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W SPYTKOWICACH
34-116 SPYTKOWICE, UL. SZKOLNA 14
TEL. 33 8791 814

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
06.09.2015 r. O GODZ. 5.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji do spraw referendum
Nr 5 w Spytkowicach

Jan Rybarski


REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 6, GMINA SPYTKOWICE

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 6
DOM STRAŻAKA W PÓŁWSI
PÓŁWIEŚ, UL. ŚW. FLORIANA 28
TEL. 663 238 382

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
06.09.2015 r. O GODZ. 5.00


Przewodniczący
Obwodowej Komisji do spraw referendum
Nr 6 w Półwsi

Renata, Maria KlajaZgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji do spraw referendum w gminie Spytkowice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Pobierz - wersja pdf            Pobierz - wersja doc

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.