WYBORY ORGANÓW SOŁECTW 2015INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o sporządzeniu spisu wyborców i jego udostępnieniu


Podaję do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 23 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości.

Druki wniosku pobrać można w Urzędzie Gminy - biuro Dziennika Podawczego (parter) lub pokój nr 23 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl /zakładka/ Wybory Organów Sołectw 2015


ZAŁĄCZNIK:
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz Krystian


Skład osobowy Sołeckiej Komisji Wyborczej
w Ryczowie


1.Brania Damian Mirosław   - Przewodniczący
2.Gierek Anna   - Zastępca Przewodniczącego
3.Basik Katarzyna Stanisława   - Członek
4.Biela Justyna Agata    - Członek
5.Chlebicka Paulina Magdalena   - Członek
6.Gierek Olga    - CzłonekSkład osobowy Sołeckiej Komisji Wyborczej
w Spytkowicach


1.Bryła Beata    - Przewodniczący
2.Klaja Renata Maria    - Zastępca Przewodniczącego
3.Mamoń Sławomir   - Członek
4.Mostowik Katarzyna Barbara    - Członek
5.Rzońca Magdalena Agnieszka   - Członek
6.Wilczak Łucja Władysława   - Członek

INFORMACJA

Gminna Komisja ds. Wyborów w Spytkowicach informuje, że celem przyjmowania zgłoszeń do zarejestrowania list kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, pełni dyżury:

DATAGODZINY
25 marca 2015 r. tj. środa15.00 - 17.00
31 marca 2015 r tj. wtorek12.00 - 14.00
7 kwietnia 2015 r tj. wtorek12.00 - 15.00


Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pok. nr 4, I piętro telefon 33 / 8791 820 wew. 57.

Przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Wyborów

Joanna Wójcik - Żmuda


S K Ł A D Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach

Lp.Imię i NazwiskoFunkcja
1Joanna Wójcik - ŻmudaPrzewodniczący
2Krzysztof ŚwiergoszZastępca Przewodniczącego
3Dorota Mazgaj Członek
4Katarzyna OdrzywolskaCzłonek
5Teresa Seremet Członek
6Marek ZalewskiCzłonek


Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pok. nr 4, I piętro telefon 33 / 8791 820 wew. 57.Gminnej Komisji ds. Wyborów

Joanna Wójcik - Żmuda

INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 4 marca 2015 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 26/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o:

liczbie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
wybieranych w każdym Sołectwie
oraz
siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów


Nazwa SołectwaLiczba SołtysówLiczba Członków Rad Sołeckich, bez Sołtysa
BACHOWICE16
LIPOWA14
MIEJSCE14
PÓŁWIEŚ14
RYCZÓW18
SPYTKOWICE110


Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. nr 4, I piętro tel. 33 / 8791 820 wew. 57.

Wójt
mgr Mariusz Krystian


OGŁOSZENIE

Ze względu na obszerność materiałów dot. wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice, Informacje Wójta Gminy wraz z drukami zgłoszeń , dostępne są :
- na stronie internetowej gminy ; adres : www.spytkowice.net.pl / zakładka na stronie głównej z lewej strony / Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2011
- w siedzibie Urzędu Gminy ; na tablicy ogłoszeń "WYBORY " usytuowanej na I piętrze oraz w biurze nr 3.


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.