OSP MIEJSCE


ul.Floriana 62
34-116 Spytkowice


Zarząd

Prezes - Giermek Rafał,
Wiceprezes-Naczelnik - Giermek Damian,,
Za-ca Naczelnika - Kapcia Bogusław,
Sekretarz - Jurczyk Paweł,
Skarbnik - Mamoń Adam,
Gospodarz - Giermek Janusz,
Członek Zarządu - Głogowski Tomasz,
Kronikarz - Mazurek Agata.Zebranie OSP Miejsce

W dniu 16 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Miejsce. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście tj. Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem pełniący funkcje Prezesa Zarządu Gminnego ZOSPRP druh Mariusz Krystian, Komendant Gminny ZOSPRP w Spytkowicach druh Tadeusz Dębski, Radna Gminy Spytkowice i jednocześnie Sołtys Sołectwa Miejsce Pani Grażyna Stańczyk oraz druhny i druhowie OSP Miejsce. Po przyjęciu porządku zebrania przystąpiono do jego realizacji. Odczytano raporty z działalności jednostki, finansowy oraz raport Komisji Rewizyjnej za rok 2012, a także przedstawiono plany na rok 2013. W szeregi OSP Miejsce przyjęto 5 nowych druhów.osp miejsce zebrania osp miejsce zebrania osp miejsce zebrania osp miejsce zebrania
osp miejsce zebrania osp miejsce zebraniaNOWY SAMOCHÓD BOJOWY

Strażacy z OSP Miejsce, mają powód do radosci. W niedzielę 18 grudnia, odbyło się uroczyste poświęcenie nowego samochodu pożarniczego marki RENAULT Master 4x2 GLM, zakupionego dla OSP Miejsce.

W uroczystości wzięli udział: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy - Mariusz Krystian, Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski, Prezes OSP Miejsce dh Jan Łabaj, Naczelnik OSP Miejsce dh Rafał Giermek, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Jerzy Piórowski, ks. Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny w Spytkowicach - Józef Piwowarski, Sołtys sołectwa Miejsce - Grażyna Stańczyk, Poczty Sztandarowe z OSP: Spytkowice, Bachowice, Miejsce i Ryczów, Członkowie Rady Sołeckiej wsi Miejsce oraz strażacy i mieszkańcy sołectwa Miejsce.

Zakupiony samochód wyposażony jest w moduł gaśniczy, zbiornik wody o pojemności 200 litrów ze środkiem pianotwórczym, agregat prądotwórczy, pilarkę do drewna STIHL oraz wyciągarkę linową. Będzie służył nie tylko mieszkańcom wsi Miejsce ale także w potrzebie całej społeczności naszej gminy.

Wartość samochodu to kwota 145 tys. Zł z tego 130 tys. , to środki z budżetu gminy a 15 tys., to wkład własny OSP miejsce, zgromadzony dzięki ofiarności mieszkańców.

Warto zauważyć, że jednostka OSP w Miejscu dysponuje jednym z dwóch najnowszych modeli tego typu samochodu, w całym powiecie wadowickim.


fotogaleria >>>>>>
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.