LIPOWA

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Lipowa

Gierek Stefan
34- 116 Spytkowice
Lipowa
ul. Nadwiślańska 34
0-33/8729 865
0 604 834 402

RADA SOŁECKA WSI LIPOWA

1) CHACHUŁA Czesław Andrzej

2) KRYSTIAN Leszek

3) SOWA Izabela

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.