Karta Rodziny 3+ - do przedsiębiorców

Szanowni Państwo


Zwracamy się z propozycją wsparcia beneficjentów programu Karta Rodziny 3+. Jest to narzędzie uprawniające do zniżek dla wielodzietnych rodzin, które zostały zawarte w Uchwale Nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 11 listopada 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice

Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wspieracie Państwo wielodzietne rodziny mieszkające w naszej gminie, a jednocześnie zyskujecie nowych, stałych klientów. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.

Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy ZGŁOSZENIE, które stanowi załącznik do niniejszego pisma. W formularzu tym określicie Państwo między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych oraz okres udziału w programie. Ponadto, dostarczymy Państwu porozumienie dotyczące partnerstwa w programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronach internetowych www.gops.spytkowice.net.pl, www.spytkowice.net.pl znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielonych zniżek. Informacje dot. programu będą także zamieszczane w kwartalniku "Obserwator Gminny".

Mamy nadzieję, że dzięki Programowi i naszym wspólnym działaniom będziemy rozszerzać ofertę wzmacniającą kondycję rodzin z terenu naszej Gminy, a tym samym zwiększać jej potencjał rozwojowy.

Liczymy, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33/ 8791 715 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: gops.spytkowice@pro.onet.pl, gmina@spytkowice.net.pl.Załącznik:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.