DANE TELEADRESOWE

URZĄD GMINY SPYTKOWICE
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 12
tel.: /0-33/ 879 18 76
/0-33/ 879 18 20
/0-33/ 879 15 45 fax: /0-33/ 879 15 60
E-mail : gmina@spytkowice.net.pl

NIP :551-11-23-930
REGON :000547595

konto Urzędu Gminy Spytkowice:
91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

Wójt Gminy : Mariusz Krystian
Skarbnik Gminy: Alina Antosz
Sekretarz Gminy: Anna Przejczowska
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.