Powiatowe ćwiczenia ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb i instytucji wspomagających

W dniach 20-21 czerwca 2017 roku na terenie Gminy Spytkowice w obrębie stacji kolejowej w Spytkowicach zorganizowano i przeprowadzono powiatowe ćwiczenia ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb i instytucji wspomagających, w tym także jednostek z terenu naszej Gminy. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Urząd Gminy w Spytkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

W pierwszym dniu odbyła się część teoretyczna w formie ćwiczeń aplikacyjnych z udziałem kadry kierowniczej i dowódczej Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, a także przedstawicieli m. in.: Urzędu Gminy w Spytkowicach, Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, Straży Ochrony Kolei, Zakładów Chemicznych Alwernia S.A., Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, PKP Cargo S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, VTG Rail oraz Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Podczas spotkania omówiono wszystkie obowiązujące procedury w tym zakresie.

W kolejnym dniu ćwiczeń tj. 21 czerwca zorganizowano część praktyczną czyli tzw. ćwiczenia taktyczno - bojowe, w które zostały zaangażowane służby biorące udział w części teoretycznej, a także m. in. przedstawiciele ZZOZ w Wadowicach, Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze z Krakowa, Skawiny, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia, Andrychowa oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Wadowickiego. Podejmowane działania należy zaliczyć do bardzo skomplikowanych z uwagi na ich wielozadaniowy charakter. Pierwszy ich etap polegał na zatrzymaniu grupy demonstrantów na terenie dworca PKP w Spytkowicach stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla składów kolejowych transportujących niebezpieczne substancje. W wyniku działań demonstrantów doszło do uszkodzenia cysterny kolejowej przewożącej fosfor. Akcja ratownicza prowadzona była przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wadowicach oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Oświęcim". Skutkiem rozszczelnienia cysterny była ewakuacja mieszkańców z terenu zagrożonego do Punktu Ewakuacji Ludności usytuowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach. Ewakuowanym zapewniono pomoc medyczną oraz społeczną. Na skutek podjętych działań zagrożenie zostało usunięte.

Jak powszechnie wiadomo, nieszczęścia chodzą parami. Równocześnie służby otrzymały informację o rozszczelnieniu wału wiślanego w sołectwie Miejsce, co spowodowało wystąpienie zagrożenia powodziowego na terenie gminy. W związku z tym na miejsce zdarzenia zadysponowano jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Miejsca, Ryczowa, Bachowic i Inwałdu. Podjęte działania skupiały się głównie na uszczelnieniu korony wału oraz przepompowaniu nadmiernej ilości wody.

Powiatowe ćwiczenia ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej były doskonałym przetarciem dla wszystkich służb ratowniczych działających na rzecz ochrony mieszkańców powiatu. Dzięki nim moglibyśmy sprawdzić stan przygotowania jednostek, które podczas ćwiczeń doskonaliły umiejętność współdziałania w zakresie ratowania ludzkiego życia. Skuteczność prowadzonych w ramach ćwiczeń czynności pozwala stwierdzić, że gotowość bojowa w razie wystąpienia zagrożenia kryzysowego jest na wysokim poziomie.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.