50 i 60 lat działalnoœci Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.