Gminne obchody Narodowego Œwięta Niepodległoœci i Jubileuszu 25 - lecia Samorzšdu Terytorialnego

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.