Zakończenie diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa Warzechy. Otwarcie Muzeum Regionalnego

Kiedy w 2014 roku rozpoczynano prace przy budowie Muzeum Regionalnego w Bachowicach niewielu spodziewało się jaki będzie efekt końcowy całego przedsięwzięcia. Muzeum powstało w miejscu dawnej Żeńskiej Szkoły Gospodarczej im. Królowej Jadwigi, założonej w 1910 roku. Decyzją Wójta Gminy Mariusza Krystiana niszczejący obiekt wyremontowano, a właściwie odbudowano, ponieważ jego stan techniczny był katastrofalny. W miejscu tym zostały zgromadzone przedmioty, pamiątki i eksponaty upamiętniające trzy ważne dla naszych okolic i historii osoby tj.: ks. Prałata Franciszka Gołbę - budowniczego kościoła parafialnego, ale także oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła, dr. Franciszka Stefczyka - pioniera polskiego ruchu spółdzielczego, założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, wieloletniego współpracownika ks. Franciszka Gołby oraz Sługę Bożego Ojca Rudolfa Warzechę.

Do powstania Muzeum być może nigdy by nie doszło, gdyby nie rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa. W 2011 roku w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 3 nastąpiło uroczyste jego otwarcie. Uroczystości przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Wydarzenie to skłoniło Wójta Gminy do rozpoczęcia starań o budowę Muzeum Regionalnego.

11 czerwca 2017 roku to data, która kończy diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego. Uroczystość jego zakończenia odbyła się na wadowickim Karmelu, w Sanktuarium św. Józefa, gdzie mszy świętej przewodniczył Ks. Abp Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski. Z Karmelem Ojciec Rudolf był związany bardzo mocno. To tam spędził m. in. ostatnie lata swojego życia. W ceremonii udział wzięli biskupi, księża diecezjalni i zakonni oraz wielu zaproszonych gości. Akta procesu beatyfikacyjnego już wkrótce trafią do Watykanu.

Po zakończeniu uroczystości w Wadowicach, jej uczestnicy udali się do Bachowic, aby wziąć udział w oficjalnym otwarciu Muzeum Regionalnego. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Ks. Abp Marek Jędraszewski, Ks. Bp Roman Pindel, Andrzej Pająk - Senator RP, Ewa Filipiak - Poseł RP, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, Bartosz Kaliński - Starosta Wadowicki, Radni Powiatu Wadowickiego oraz Radni Rady Gminy Spytkowice na czele z Przewodniczącym Jerzym Piórowskim. Zanim jednak nastąpił ten historyczny moment, w Bachowicach obchodzono Gminny Dzień Dziecka. Rozpoczął się o 14-tej mszą świętą w bachowickim kościele. Od godziny 15-tej dzieci mogły korzystać z dostępnych atrakcji. Więcej informacji na temat Dnia Dziecka będzie można przeczytać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury. O godzinie 17-tej rozpoczęto przygotowania do otwarcia Muzeum. Najpierw na scenie pojawiły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bachowic, które zaprezentowały recital pt. "Ojczyste strony...". Po nich wystąpili uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Bachowic, którzy przedstawili sztukę pt. "Żywi w naszych sercach wskazują nam drogę...". Oba występy zostały przez widzów przyjęte gromkimi brawami. W końcu nadszedł moment kulminacyjny. Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Mariusz Krystian. W swoim wystąpieniu przekazał, że wraz z rozpoczęciem diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa Warzechy zrodził się pomysł budowy miejsca, które upamiętniłoby ks. Franciszka Gołbę, Franciszka Stefczyka i Ojca Rudolfa Warzechę. Budynek dawnej Szkoły Rolniczej pasował do tego najlepiej. Cała trójka, pośrednio lub bezpośrednio, była z tym miejscem związana. Wójt zaznaczył, że cały proces realizacji inwestycji był niezwykle trudny. Należało wyprowadzić z budynku mieszkające tam rodziny, znaleźć dla nich nowe miejsce, dodatkowo wykonać projekt budowlany i uzyskać na niego dofinansowanie zewnętrzne. Wójt odczytał również list skierowany do uczestników uroczystości przez Panią Premier Beatę Szydło, w którym podkreśliła, że troska o zachowanie tożsamości polskich regionów jest szczególnym celem, który powinien przyświecać wszystkim mającym na sercu dobro naszej Ojczyzny. W liście możemy również przeczytać, że: "Dzisiejsza uroczystość to święto całej lokalnej społeczności - jej bowiem służyć będzie utworzona dziś placówka. Tutaj, na miejscu pierwszej w regionie szkoły rolniczej, prezentowany będzie dorobek i tradycje pokoleń mieszkańców tej ziemi. Muzeum przyczyni się także do zachowania pamięci o wielkich postaciach związanych z gminą, (...), które mogą być wzorem i inspiracją dla odwiedzających to miejsce". Następnie głos zabrał Ks. Abp Marek Jędraszewski, który podkreślił, że należy cieszyć się z powstania miejsca utrwalającego pamięć o wielkich Polakach wywodzących się z tej małej Ojczyzny. Cieszyć się z dobra wspólnego, dzięki któremu mieszkańcy mają poczucie własnej tożsamości. Po wystąpieniu Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia budynku, po którym Muzeum zostało oficjalnie otwarte. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Ks. Abp Marek Jędraszewski, Ks. Bp Roman Pindel, Pan Andrzej Pająk - Senator RP, Pani Ewa Filipiak - Poseł RP oraz Wójt Gminy Mariusz Krystian. Później Goście wzięli udział w koncercie słowno-muzycznym pt. "Do tych, którzy idą śladami Bożej Dzieciny..." na podstawie rozważań Ojca Rudolfa w wykonaniu Pani Katarzyny Simik - mieszkanki sołectwa Spytkowice i pianistki Pani Emilii Bernackiej.

W ten sposób kolejne wydarzenie w Gminie Spytkowice przechodzi do historii. Mamy nadzieję, że Muzeum będzie służyło nie tylko mieszkańcom Bachowic, ale również całej społeczności gminnej.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.